“Alle hvide skal udryddes …”

Overtagelsen

O-D-I-N.org, En medarbejder, 14. februar 2016.

 

Alle hvide skal udryddes! Det skal ske gennem raceblanding og skadelige påvirkninger, så der ikke fødes hvide børn.

Følgende to videoer findes endnu på YouTube. Citaterne i videoerne er på engelsk, men her har vi oversat et par stykker af dem. Videoerne indeholder udelukkende citater fra jødiske personligheder, der uden skam udtaler sig om, hvordan hvide mennesker skal fjernes fra jordens overflade. Man tror, at det er løgn. Men det er sygeligt velment – uomtvisteligt sindssygt. Videoerne viser med de mange citater, at der ikke er tale om en enlig svale – eller at andre lægger jøderne ord i munden. De har hver især en mening om, hvordan hvide mennesker skal udslettes.

Kilde: NS VIKING

Følgende udtalelse fra begyndelsen af del 2 er fra den nulevende jøde og jurist i USA, Abraham Henry Foxman (født den 1. maj! 1940 i den tidligere Sovjetunion). Han var præsident for ADL (Anti-Defamation Leaque) fra 1987 til 2015. Foxman henvendte sig i august 1998 i New York til kulten af jødiske galninge med følgende forhåbninger:


En ledende vederstyggelighed fra den internationale jødedom.
Ill. YouTube

 

“Mine herrer
– velkommen til det Andet Hundredeårsmøde mellem Zions vise ældre.

Vi har opnået alle de mål, der blev udformet under vort første møde for hundrede år siden. Vi kontrollerer regeringer. Vi har skabt tilbagegang blandt vores fjender og fået dem til at dræbe hinanden. Vi har effektivt bragt kritik af vores affærer til tavshed, og vi er den rigeste menneskerace på denne jord.

Mange af jer er meget travle mænd. Så lad os droppe udenomssnakken. Som mestre i forretning, politik, jura og vigtigst – af medierne – er vi klar til at implementere vores vigtigste og mest ambitiøse program. Et program, der en gang for alle og totalt vil fjerne eksistensen af hindringen for vores absolutte kontrol af denne jord.

Jeg taler om DEN HVIDE RACES DØD. Den komplette fjernelse af alle muligheder for reproduktion af den såkaldte ariske race. Mine herrer, vi kontrollerer nu denne races skæbne. Det er nu på tide at sikre, at den hvide race uddør ved hjælp af raceblanding og gennem en opnået fødselsrate på nul.

Vi har alle nydt billedet, der er blevet repeteret over hele verden (1988), af DE SIDSTE HVIDE BØRN, der leger med små sorte børn, mens vi ved, at de vildledes mod deres endelige undergang. Vi kan ødelægge DEN ÆLDGAMLE RENE BLODLINJE FOR ET ARISK BARN ved at overbevise ham eller hende om næstekærligheden i at avle raceblandede børn. Vi må synliggøre raceblandingen i storbyernes centre og forstæder for de landlige områder af dette land (USA).

Mere aggressive programmer for at integrere disse områder er undervejs gennem HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development). Det er nødvendigt for enhver pris at udslette den næste generation af hvide børn. Vi ønsker, at enhver hvid far skal føle et stik i hjertet ved at iagttage sine børn gifte sig med farvede venner og få raceblandede børn. Vi må bruge vores magt til at tage modet fra hvide mænd og kvinder, der stadig finder sammen for at frembringe flere hvide børn.

De vil blive marginaliseret ved ikke at være en del af det Nye Samfund af alle racer. Det vil få de fleste af dem til at ombestemme sig. Vi vil tage os af de mindre samarbejdsvillige goyim (ikke-jøder) gennem mord og indespærring.

Til slut vil vi SE AFSLUTNINGEN PÅ DEN HVIDE RACE. Letpåvirkelige hvide børn vil få deres sind formet, så de fremskynder deres egen undergang.

Vores bestræbelser har allerede i adskillige tilfælde båret frugt, så “mænd” af denne race har krøbet for vores fødder. Mine herrer, I og jeres forfædre har arbejdet hårdt for at sikre os styrken til at holde denne races skæbne i vores hænder. Nu har vi den.
Forsvind ariske goyim!

[Applaus] Slut på talen.

Her er den originale engelske tekst.

Kilde: “The National Observer” ud fra et dokument fra Abe Foxmans ADL-kontor i USA, 25. august 1998, New York, NY, formidlet af israelect.com:

“Gentlemen. Welcome to the Second Centennial Meeting of the Learned Elders of Zion.

We have achieved all of the objectives expressed at our first meeting 100 years ago. We control governments. We have created dissension among our enemies and made them kill each other. We have effectively silenced criticism of our affairs and we are the richest race of men on this earth.

Many of you are very busy men. Let us get to the crux of the matter. As masters of business, politics, law and most importantly… media, we are ready to implement our most important and ambitious program. One that will finally and totally remove from existence the impediments of our absolute control of this earth.

I speak OF THE DEATH OF THE WHITE RACE. The complete removal of all means of reproduction of the so-called Aryan race. Men, we now control the destiny of this race. It is now time to make sure the White race becomes extinct through miscegenation and having a virtually zero birth rate.

We have all enjoyed the vision repeated all over this world every day of THE LAST WHITE CHILDREN playing with little dark children and knowing that they are being set-up for their eventual destruction. We can ruin THE ANCIENT PURE BLOODLINE OF AN ARYAN CHILD by convincing him or her of the altruism of begetting interracial children. We must expose the race mixing of the urban centers to the suburbs and rural areas of this country.

More aggressive programs to integrate these areas are now underway through HUD. It is worth any price to annihilate the next generation of White children. We want every White father to feel the sting of having their children marry colored mates and produce biracial children. We must use our power to discourage White men and women who still persist in getting together from producing more pure White children.

They will be ostracized by not becoming part of the New Society of all races. This will dissuade most of them. We will deal with the less cooperative goyim by murder and imprisonment.

Finally, we will SEE THE END OF THIS WHITE RACE. Impressionable White children will have their minds molded into the agents of their own destruction.

Already, our efforts have succeeded in making the “men” of this race grovel at our feet. Men, you and your ancestors have worked hard to make sure we would have the power to hold the destiny of this race in our hands. Now we have it.

Perish Aryan Goyim (cattle)!” [Applause] End of speech.

Her følger andre udgydelser fra samme gruppering (oversat til dansk)

Læs her hvordan disse jøder og halvjøder hver især forestiller sig, at hvide europæere skal forsvinde. Disse karakterer ligner normale mennesker, men indavl, omskæring og indoktrinering har gjort dem til bestialske vanskabninger, der er drevet af et ubændigt had til den hvide race, fordi de aldrig vil kunne matche vores evner og fortjenester. Derfor skal vi alle raceblandes og med tiden helt forsvinde:


Jøden Daniel Cohn-Bendit, “fransk-tysk” politiker, med-præsident for European Greens – European Free Alliance, også regerende i Spinelli-gruppen, en inter-jødisk gruppering med sæde inden for! det europæiske parlaments mure:
“Vi – de grønne – må arbejde for, at der kommer så mange indvandrere til Tyskland som muligt. Når de er i Tyskland skal vi kæmpe for deres ret til at stemme. Når det er gennemført, vil vi have en andel af stemmerne. Vi er nødt til at ændre denne republik.”
Kommentar: Sådan lyder en destruktiv jøde, der aldrig har haft et fædreland i Europa.

 


Jøden Nicolas Sarkozy, tidligere præsident i Frankrig:
“Målet er at møde udfordringen fra den raceblanding, der vil foregå i løbet af det 21. århundrede. Det er ikke et valg. Det er en pligt. Det er afgørende vigtigt. Vi kan ikke gøre noget andet. Vi risikerer ellers at blive konfronteret med store problemer. Vi er nødt til at ændre os. Derfor vil vi ændre os. Vi skal ændre alle på samme tid, inden for forretningslivet, i administrationer, i uddannelser, i de politiske partier. Vi vil forpligte os selv til disse resultater. Hvis dette ikke kommer til at fungere i republikken, vil staten bevæge sig i retning af stadig flere gennemgribende forholdsregler. Udfordringen ved raceblanding har Frankrig altid kendt, og ved at tage udfordringen op, vil Frankrig være tro mod sin historie.”
Kommentar: Storladent hykleri, som kendetegner den jødiske palaver. Denne lille selvhøjtidelige, lavstammede jøde i højhælede sko nåede i det mindste at demonstrere, hvor galt det altid vil gå med jøder i spidsen for et europæisk land. Det drejer sig ikke om at regere til gavn for folket, men om at kontrollere og rage til sig. Han blev afløst af en anden jøde, Francois Hollande, der i en mere stilfærdig stil gør præcis det samme. I øvrigt vil ingen af disse arrogante snyltere acceptere multikultur inden for deres egne jødiske samfund i noget land. Naturligvis ikke …!

 


Jøden Thierry Lecoquirre, doktor, fra artikel i Nevada L’Obs med titlen “Gør kvinder fra den nationale front gravide”.
“Frankrig: Højreorienterede kvinder synes ikke at være mindre massive end andre kvinder, selv om deres reptilagtige hjerner gennemsnitligt er mindre. Som hos enhver kvinde er adfærden afhængig af humør og hormoner samt en feature, der spiller os følgende kort på hånden: hun bliver specielt våd, når hun tages af en stærk mand. Disse kvinder og deres lyster giver os virkelig mulighed for at vinde over dem. Eftersom enhver højreorienteret kvinde sætter pris på militær, macho og feministiske ideer – så lad os spille hendes eget spil – lad os gribe hende og knæppe hende. De har givet os opskriften på at gennemskue deres blege race, så lad os vinde over disse dumme højreorienterede kvinder på et seksuelt niveau til glæde for den smilende menneskeheds overlevelse. Da de er dumme og nemme at narre – som vildt der opsøger jægeren – har vi frit spil. Lad os skabe et krøllet afkom … Ved at udelukke fordelene ved familieplanlægning vil alle graviditeter ende med en lille bastard, en joker, en filur som moderen med tiden vil synes om. Sorte, negre, asiater, jøder, spedalske, zigeunere, handicappede, frimurere, ja selv mine bøsse-venner vil i solidaritet gejle disse kvinder op. Lad samvittigheden blive under puden. Hop på de højreorienterede fisser, der byder sig til, “uheldigvis” af og til kønne. Vi hilser det store altruistisk regnestykke og producerer multikulturelt afkom til den synkende franske skude.”
Kommentar: Jøder er ofte ude af stand til at kontrollere deres liderlighed. Han er samtidig så jødisk af udseende, at ingen behøver at være i tvivl. Næsen dykker efter overlæben, og læberne kunne sidde på en neger.

 


Jøden Tim Wise, forfatter og underviser:
“Alle I rige folk – nyd jeres champagne, eller hvad I nu smykker jer med på vej op ad den økonomiske rangliste. Glæd jer over fortidens fortjenester, eller find behag i andet. For uanset hvad – uanset jeres økonomiske styrke, skal i forstå følgende: I er nødt til at drikke ud, hurtigt og fuldstændigt, for jeres tid er begrænset, virkelig forbandet begrænset, så fest, mens I kan – men læg mærke til den stadig højere tikken fra uret i hjørnet af jeres samvittighed, uret der vidner om, hvor lidt tid I alle har tilbage – ikke langt igen – tik-tak, tik-tak, tik…tak. Vi er nødt til at være tålmodige og vente på, at jeres hjerter holder op med at slå. Lytter I? – efter lyden af jeres døende imperium, jeres nation, som I kendte den – permanent afsluttet. For jeg lytter, og lyden af jeres bortgang er en smuk anvendt matematik, der leverer beviset: Jeres slags – mest gamle mennesker, der klynger sig til en absurd, nostalgisk fantasi om, hvad Amerika plejede at være – er døende. I er som skurken i enhver horrorfilm, der nogensinde er produceret: I bliver skudt fem gange eller dolket 10 gange eller sprængt i luften to gange – og til sidst vil I dø – selv om det skal tage fire afsnit. I mellemtiden blev I ved at komme tilbage og anfægte vores synspunkter, når vi var til stede. Vi har fejlagtigt følt os overbevist om, at denne gang var I definitivt døde. Fair nok – men husk hvordan denne film ender: vores synspunkter overlever – I gør ikke.
Kommentar: Endnu en underudviklet jødisk fremtoning med en omvendt proportional arrogance.

 


Halvjøden Wesley Clark, amerikansk general:
“Lad os ikke glemme, hvor problemet opstod. Der er ingen plads i Europa for etnisk rene stater. Det er en forestilling fra 1900-tallet. Vi forsøger at bevæge os ind i det 21. århundrede, og vi vil gøre det med multietniske stater.”
Kommentar: Hvorfor passer denne zio-amerikanske general ikke sin egen business og lader europæerne om deres. Ønsker han måske at fremhæve USA som en multikulturel mønstermodel? Eller vifter han os om næsen med en ny “forebyggende” krig i Europa, hvis vi ikke følger jødernes plan for det 21. århundrede og blander os med alverdens folkeslag?

 


Jøden Harold Wallace Rossenthal, fra et interview i 1976 ved Charles A. Weissman, publiceret i juni 1992:
“Det amerikanske folk har været let at regere gennem vores propaganda, der har vist sig at være mere effektivt end sværdet. Vi slipper reelt fra at myrde. Alt hvad goy’erne gør er at snakke, ganske ineffektivt, eftersom vi – propagandaens mestre – altid publicerer et modsat standpunkt. Hvis arierne ville studere historien og tage konsekvensen af den, ville pennen blive kastet bort i væmmelse og sværdet tage i brug i hedeste passion. En gennemgang af historien styrker vores moral og viser, at de europæiske lande udelukkende løste deres jødeproblem med magt. Indtil videre har vi undgået sværdet. Når deres eneste modsvar henvises til tidsskrifter af ringe omdømme eller brochurer med begrænset omdeling, er deres pen ingen match imod vores. Men vores konstante frygt er, at de måske åbner øjnene og opdager, at ingen forandring nogen sinde skyldtes det skrevne ord. Historien er blevet skrevet med blod, ikke med blæk. Intet brev, skrift eller bog har nogen sinde rystet folket eller standset et tyranni. Vi forstår dette princip og vores kontinuerlige propaganda tilskynder folk til at skrive breve til præsidenten, til kongressen og til deres lokale medier. Vi kan i sikkerhed fortsætte med at udnytte og presse – og fjerne ytringsfriheden fra – det hvide Amerika, så længe de er optaget af illusionen om at uddanne masserne gennem trykte udgivelser. Det er tvivlsomt, om de nogen sinde opfatter nytteløsheden i det, lægger pennen fra sig og griber sværdet.”
Kommentar: Dette interview er lavet, inden Internettet blev udbredt og udvikledes til et slagsværd imod jødernes propaganda. Det må have været skuffende for en arrogant person som hr. Rossenthal. “Det er vanskelig at spå – især om fremtiden” (sagde Storm P., en god antisemitisk humorist).

 


Jøden Mordechai Nisan i den officielle publikation fra World Zionist Organization, august 1948, side 151-156:
“Hvis goyim nægter at leve et liv som mindreværdige, vil det signalere oprør og nødvendiggøre jødisk krig imod deres hele eksistens.”
Kommentar: Igen — indavl, omskæring, indoktrinering – og verden er belemret med et nyt sygt monster.

 


Jøden Gregor Gysi, leder af PDS i Tyskland i perioden 1989-1993:
“Hvert år dør der flere indfødte tyskere, end der bliver født. Det er meget heldigt, at nazisterne ikke er så gode til at få afkom, og nedgangen i antallet af Tyskere gør dem afhængige af indvandringen fra fremmede lande.”
Kommentar: Atter en “europæisk” parlamentariker, der har fædrelandskærligheden placeret i Mellemøsten.

 

ADVARSEL

Specielt var raceblanding absolut utænkeligt for jøder, indtil de blev så indavlede, at det blev nødvendigt at tage den hvide race ind i gruppen. På den måde øger jøderne deres kropshøjde og intellektuelle kvaliteter samtidig med, at de skaffer sig flere proselytter. Men vi må konstant advare unge hvide mennesker om, at børn af disse blandede ægteskaber fortsat er truet af jødernes utilsigtede arv: en forræderisk genpulje, der viderebringer utallige fysiske og psykiske handicap, men desværre også en række yderst alvorlige sygdomme og lidelser, der kan være usynlige i en generation og først udtrykkes i den følgende.

Disse afvigende mennesker regerer allerede fra Christiansborg.

Skadelige påvirkninger

Vær især opmærksom på, hvad du og dine børn indtager af medicin og fødevarer. Danmark oversvømmes af jødiske læger og lægehuse. Medicinalindustrien og apotekerne kontrolleres af jøder, og denne pipe-line af kemi arbejder hånd i hånd med lægerne. Find dig en dansk læge, du har tillid til.
Danske mænd indtager i betydeligt omfang blodtryksregulerende medicin, og en af de jødiske promotorer for denne praksis er politiker og “rummediciner” Peter Norsk, der har udtalt: “Alle mennesker burde tage blodtryksmedicin.” Blodtryksmedicin har en velkendt negativ effekt på mandens lyst og evne til at reproducere sig. I mange tilfælde er medicinen overflødig. Blodtrykket kan normaliseres gennem fornuftige spisevaner, sund slankhed og daglig motion. Normalt blodtryk er i øvrigt en højst individuel sag og kan være naturligt højere for nogle end for andre.

Læg vægt på hvad du og dine børn indtager af fødevarer. Grøntsager og frugt udråbes som ubetinget sundt. Det gælder imidlertid kun, hvis produkterne er dyrket på friland under forsvarlige økologiske forhold eller i din egen have.
De grøntsager, vi finder i supermarkederne (hvoraf de fleste er jødisk ejede kædeforretninger), er for det første uforskammet dyre, men hvad værre er: de fleste er forceret frem i drivhuse, hvor de blev plantet i stenuld, der kun er blevet tilført vand og næringsekstrakt gennem et fordelingsnet af plasticrør. De er i et og alt et kunstprodukt og kan indeholde hvad som helst. I bedste fald er det kun vand.
Frugt høstes, inden den er modnet, og transporteres jorden rundt i tanke, hvor den er indesluttet i en insekt- og bakteriedræbende atmosfære. Når frugten tages ud af tankene, er der få dage at udstille og sælge den i, inden forrådnelsen sætter ind. Den manglende modning har forhindret afsætningen af betydende næringsstoffer, som frugten ville indeholde ved naturlig modning. I grelle tilfælde kan frugt og grønt være konserveret radioaktivt og går kun langsomt i forrådnelse.

Jøder og muslimer spiser traditionelt ikke svinekød. Vi opfatter det som en skør idé, og det ville det være under normale forhold i Danmark. Men forholdene er langt fra normale, og konsekvensen er, at nutidens svinekød for 90 procents vedkommende er af yderst tvivlsom kvalitet. Fødevarekontrollen er ganske sporadisk, og dermed er svinekød – og for den sags skyld alt andet kød fra Europa – produceres uden troværdig kontrol og må rubriceres som potentielt farligt. Det kan indeholde hvad om helst og er netop det produkt, der med sikkerhed kun spises af hvide europæere. Svinekød findes i utroligt mange af de fødeemner, vi tilbydes til hverdag. Pølser fx, som smager ustyrlig godt, er en oplagt trojansk hest for jødernes forsøg på at gøre os syge. Lad i det mindste tvivlen komme dig og dine børn til gode. Der findes endnu mere end 100.000 forskellige tilsætningsstoffer til vores fødevarer i Europa, som jødernes lobby har forhindret bliver undersøgt og beskrevet af andre end producenten.

Børn i Danmark og Norden udsættes fra fødslen for skjulte – og i vid udstrækning ubeskrevne – kunstige produkter. Først i form af modermælkserstatning og babymad, senere i form af slik og læskedrikke, der kan indeholde alle mulige vækst- og vanedannende stoffer. Grundlaget for tidlig fedme og et dårligt liv følger af disse fødeemner, hvis vi ikke er yderst selektive som forældre. Jøderne får deres fødevarer leveret ad eksklusive kanaler, som kun de har adgang til.

Kvaliteten af det generelle udbud af fødevarer er skræmmende. Derfor kan det ikke kraftigt nok anbefales at betjene sig af dedikerede økologiske landbrug, hvor høsten og opdrættet kan følges og kontrolleres. Der findes heldigvis flere og flere af den slags gårdbrug i Danmark, og de repræsenterer en sund og god idé. Jøderne har naturligvis forsøgt at latterliggøre og mistænkeliggøre den økologiske tanke, fordi den unddrager sig deres kontrol og dræbende dagsorden for danskerne.

Først når jøderne er totalt fjernet fra enhver indflydelse i Europa, kan vi begynde at slikke sårene og gøre skaderne op efter deres destruktive og overlagt morderiske anslag mod europæerne – ikke mindst imod vores børn.
Ødelæggelsen foregår på alle niveauer.