Ansæt en agent fra netværket – og bliv forbundet

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Jens Toft, 29. juni 2013.

 

Jøderne infiltrerer konstant danske organisationer og virksomheder fra top og bund. Denne aktivitet er et parasitært angreb på nationens indre organer og danskernes overlevelse som et selvstændigt folk. Ansætter du en jødisk medarbejder, som ikke med sikkerhed kan udelukkes fra at samarbejde med det jødiske netværk, vil du med en enkelt ansættelse have koblet din virksomhed sammen med en loge, der typisk iværksætter de første forberedende handlinger til at overtage kontrollen med din virksomhed.
Og lad det det være sagt med det samme: ingen jøde kan fritages fra at samarbejde med det jødiske netværk, uanset hvor selvstændigt han synes at operere. Netværket er hans vuggegave, og han skal aktivt tage afstand fra tilhørsforholdet, hvad de færreste jøder eller halvjøder gør, når de først har observeret fordelene, gode faste livsstillinger i jødiske eller kommende jødiske virksomheder. Dette er min sikre erfaring med bekendte fra de kredse.


Den fatale forbindelse. Ill. O-D-I-N.org

 

Her er indholdet af et brev, som den jødiske bankier James (Jacob) Rothschild (f. 1792, d. 1868) sendte til sin ven Isak Pereira. Tonen afslører jødernes religiøst betingede drift mod at overtage og besidde ikke-jøders fortjenester og ejendom. Denne drift kommer i 2013 stærkere til udtryk end nogen sinde tidligere og har nu karakter af udplyndring.

De misforstår ganske vor races opgave. Opfindelser, fx af dampmaskinen, er arierens sag. Lad ham bare ved hjælp af skattebetalinger – om det så skal være – stadig udgive et antal millioner for at udkaste projektet til et jernbanenet og realisere det, og hvis han som følge heraf skal komme til at sulte ihjel på et tagkammer, så bliver det hans sag. Så først er nemlig det rigtige øjeblik for os inde til at indkassere udbyttet. Således bør man nemlig opføre sig overfor ikke-jøder. Står det da ikke i Talmud: “Jøden er et menneske, og det som ikke er af jødisk race står på dyrets trin?” Hvad siger ikke 5. Mosebog, 6, 11: “Herren din gud vil give dig store og gode stæder som du ikke har bygget, huse fulde af rigdomme, som du ikke har fyldt, udhuggede brønde, som du ikke har udhugget, vinbjerge og oliebjerge, som du ikke har dyrket, og af hvilke du skal æde og bliver mæt.”

Du er dansker og virksomhedsejer

Du har oparbejdet din egen blomstrende virksomhed. Den er produktet af din opfindsomhed og dit arbejde, typisk 80 timers arbejde over ugens 7 dage. Du har grund til at være stolt af det, du har bygget op. Kunne du drømme om at sætte dit livsværk over styr ved skødesløshed? – Naturligvis ikke. Men det undgår du ikke, hvis konkurrenter eller direkte kulturfjender har mulighed for at samle fortrolig viden om din virksomhed, hvormed den kan nedbrydes eller overtages indefra?

Du er nødt til at være ekstremt forsigtig med, hvem du ansætter, såvel i bunden som i toppen af organisationen. Vi kan ikke kraftigt nok advare imod de diskrete agenter for det jødiske netværk, der driver deres overtagelses-business i Danmark med en teknik, der er forfinet gennem århundreder. De arbejder med stor erfaring og er særdeles scenevante.

Desværre er holdningen hos mange danske virksomhedsejere, at med det rigtige tilbud sælger han til højest bydende. Dermed overdrager han i mange tilfælde dansk foretagsomhed og innovation til jøderne, der typisk straks tager æren for produktet og flytter produktionen til et sted med lavere omkostninger – et sted i udlandet, hvor arbejdskraften er billigere. Disse mennesker er ikke danskere, men internationalister, og de har intet til overs for Danmark som fædreland eller som fremgangsrigt handelsområde. De tænker kun på, hvad der gavner den jødiske kollekt:

Enhver jødisk person er opdraget til først og sidst at være loyal over for alt jødisk. For en sikkerheds skyld mærker man ham på kroppen for livstid, inden han er 8 dage gammel, så han ikke senere fristes til at blive fredeligt og anonymt medlem af den øvrige menneskehed. En tilsyneladende loyalitet fra en jøde over for noget, der ikke er jødisk, vil altid være et bedrag. Bedrageriet forøves rutinemæssigt efter behov, som det er tilladt efter jødisk troslære. En jødes loyalitet er primært rettet mod den jødiske “nation”, der prædiker internationalisme. Samhørigheden med den nationale værtsbefolkning og enhver ikke-jødisk institution findes ikke! Det vil være naivt af den etnisk danske arbejdsgiver at forvente nogen loyalitet mod hans virksomhed fra en jødisk person. Bortset fra det formelle tilsagn på ansættelsesaftalen er loyaliteten i praksis ikke-eksisterende. Tragiske jødiske doktriner om førstefødselsret kombineret med jødisk etnocentrisme bevirker, at enhver jødisk person udelukkende arbejder for jøder. Dette er hans baggrund, når han senere søger en stilling eller et arbejde på vegne af netværket. Udnyttelse og tilsidesættelsen af alle ikke-jøder er det afgørende formål med netværket. Det vil promovere en jødisk ansættelse, hvor det er muligt i alle de situationer, hvor en ikke-jøde søger stillingen på egne vegne og udelukkende ved egen kraft.

Der er al mulig grund til at være på vagt, når en jødisk person dukker op i din virksomhed og ansøger den ledige stilling – fx som personalechef. Det er overvejende sandsynligt, at stillingen er anvist ham fra det jødiske netværk, der konstant søger efter nyt land at erobre – din virksomhed. Hensigten vil altid være at overtage eller afvikle – med andre ord: at opnå kontrol.
Den negative effekt for din virksomhed indtræffer allerede, når jeres aftale om fortrolighed i praksis tilsidesættes, ved at den nyansatte personalechef videregiver alle interne informationer af betydning til bestemte dele af sit netværk. En del af netværket er specialister i at udnytte disse informationer. Den jødiske agent, der nu opererer som ansat i din virksomhed, vil hele tiden blive vejledt og guidet fra netværket. Næste gang nogen ansættes, denne gang måske i salgsafdelingen, er de mest lovende ansøgere håndplukket fra netværket og vil møde til ansættelsessamtale med de rigtige CV’er og skræddersyede salgstaler, og en eller to af dem vil få personalechefens varmeste anbefaling, de øvrige slet ikke.

Efterhånden vil virksomhedens kundekreds og underleverandører blive kendte for netværket, og når infiltreringen har nået et kritisk omfang for virksomheden, vil det samme gælde generelle transaktioner i form af handler, kundeaftaler og egentlige salgsaftaler. Fra det tidspunkt vil virksomheden, enten blive promoveret af jøderne og deres netværk med henblik på senere overtagelse, eller den vil møde stigende vanskeligheder på alle områder, fordi hensigten er at fjerne den som konkurrent på det eksisterende marked. Vanskelighederne kan typisk manifesterer sig ved, at gamle underleverandører pludselig hæver priserne (og kun bestemte kunder kompenseres), eller de nærmeste konkurrenter får indblik i virksomhedens tilbudsgivning og tilbyder dens faste kunder et bedre tilbud. Men også en fremprovokeret fejl, der finder vej til mediejødernes overskrifter, kan radikalt komme til at påvirke omsætningen, lige så vel som en solstrålehistorie kan have den modsatte effekt. Tænk på “IT Factory”.
Netværket har betydelige ressourcer til rådighed og kan vedligeholde indsatsen i den tid det tager at “modne” virksomheden til fuldstændig overtagelse, eller til fuldstændig “udslettelse”, som den jødiske troslære udtrykker det.

Det er af indlysende grunde blevet en udbredt praksis hos jøderne at bruge dansk udseende personer som agenter i jødiske frontpositioner. Det er mere diskret at forgylde en allerede ansat ikke-jøde i en nøglestilling. Man får ham til at udføre den primære murbrækkeropgave i det jødiske ærinde og slipper for at udsætte en af sine egne i den første risikable fase. Lakajen opfattes som et nødvendigt onde for jøderne, men foragtes internt. Lakajerne tillader jøderne at operere fra kulissen.

Den helt igennem jødiske konstruktion DIIS*, som staten betaler for at udføre “internationale studier” for Danmark, er et oplagt eksempel, der hvert år koster danskerne 27 mio. skattekroner, netto. Det er desværre ikke vanskeligt at hånd-plukke ikke-jødiske zionister, der fungerer som vellønnede frontfigurer i jødernes fjendtlige agenda. I vores optik grænser det til landsskadelig virksomhed at lade sig udnytte i en vellønnet stilling, der bidrager til Danmarks undergang. Men disse mennesker findes og er i sagens natur endnu vanskeligere at identificere, fordi de falder i ét med tapetet. Undersøg under alle omstændigheder nye medarbejderes referencer grundigt, især de ikke nævnte.
I sagens natur er det ofte de mest oplagte ansøgere, der kan blive kimen til virksomhedens undergang, hvis de lukkes ind. Det kræver ikke mange spørgsmål at afsløre holdningen til fx de jødiske bosættelserne i Palæstina. Bed derefter om at se ansøgerens danske pas. Spørg, om han har et israelsk pas. Spørg, om han er parat til at underkaste sig en undersøgelse hos virksomhedens interne læge.

Morale

Når du har forstået konsekvenserne af disse jødiske aktiviteter, der foregår overalt, hvor “der er værdier eller indflydelse at hente”, vi kan i flæng pege på værdien af de jødiske agenter i ledelsen af en landsdækkende radio eller i en stor energiproducent eller en (indtil for nylig) førende vindmølleproducent, så vil du også være enig i moralen: Ansæt kun personer i din virksomhed, hvis du er hundrede procent sikker på deres uafhængighed af det jødiske netværk og dets bagmænd. Ellers indleder du med stor sikkerhed enten virksomhedens afhændelse eller undergang på kortere eller længere sigt. Naturligvis kan et produkt være så attraktivt for jøderne, at de umiddelbart giver dig et købstilbud som du ikke kan afslå. Du skal afslå alligevel, hvis du aner en jødisk medvirken og føler en loyalitet over for dit fædreland. Du kan i stedet fortsætte med at ansætte danskere, som du har tillid til, således at din virksomhed forbliver en dansk virksomhed; og du kan glæde dig over, at du bidrager til et uafhængigt Danmark, mens du samtidig er med til at forhindre jødernes overtagelse af dansk og europæisk innovation.

Det siger sig selv, at bringer du din virksomhed på aktier, har du dermed lagt kimen til gradvist at miste kontrollen.

Redaktionelle noter

*

DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) er en Rosemary’s baby, der blev undfanget af jøder i 2002. Det rummer bl.a. sektionen for Holocaust og Folkedrab. Sektionens første leder var daværende lektor Uffe Østergaard fra Aarhus Universitet. I 2006 forlod han instituttet og fik titel af professor. Han afgik fra Copenhagen Business Scool (CBS) i februar 2015:


Nu “professor”
Uffe Østergaard.
Foto: Internettet

 

Wikipedia 2013: Uffe Østergaard (f. 1945) er historiker i Danmark og debattør med speciale i europæisk identitetshistorie. Østergaard er professor i europæisk civilisation og integration ved Aarhus Universitet og professor i europæisk og dansk historie ved Copenhagen Business School.
Karriere: Mag.art. i historie fra Aarhus Universitet, derefter lektor i historie ved Aarhus Universitet. I 2000-2006 var han leder af Afdeling for Holocaust og Folkedrabsstudier ved Dansk Institut for Internationale Studier. Siden 2007 professor i europæisk og dansk historie ved Copenhagen Business School. Østergård er desuden professor i Europæisk Civilisation og Integration ved Aarhus Universitet.
Forskningsområde: Uffe Østergaard beskæftiger sig med identitetshistorie, herunder navnlig national identitet, fra 1500 og frem til nutiden. Hans interesse knytter sig særlig til multikulturelle og multietniske stater som Østrig-Ungarn og Osmannerriget og deres efterfølgerstater.
Uffe Østergaards forfatterskab omfatter bl.a. Europas ansigter (1992) og Europa. Identitet og identitetspolitik (1998). Han har desuden været med til at introducere kontrafaktisk** historie i Danmark.
Han er kendt som en polemisk og provokerende debattør, der gerne rokker ved vedtagne opfattelser af dansk og europæisk identitet.

Redaktionen kan tilføje, at Uffe Østergaard synes at være zionist, og at hans måde at udbrede sig om kulturen i Europa på efterlader indtrykket af, at han hører hjemme et helt andet sted.

Det er lidt mere oplagt at placere de internationale holdninger, når man ser, hvem der er “Communications Officer” hos DIIS: 


Sine Molbæk-Steensig.
Foto: Internettet

 

Her er Staff-listen for DIIS, alle gode danskere, eller … ?
Nej! – Ingen af dem opfylder de krav om loyalitet, som O-D-I-N, og sikkert de fleste i Danmark, stiller som et absolut krav til en dansker.

**

[Redaktionen: Kontrafaktisk historie er ikke Historie, men uvidenskabeligt gætteri og digtning afledt af spørgsmålet: Hvad nu hvis … ?  Den slags spørgsmål kan være interessante i sofadiskussioner, når der sippes cognac, men ophøjet til en forskningsmæssigt metode giver den mest anledning til forplumring af den virkelige Historie. Når mulige alternative forløb af historien ligefrem udgives i form af halvvidenskabelige gættescenarier, kan det ikke undgås, at opfattelsen af virkeligheden påvirkes. Man kan let få indtryk af, at netop den effekt er den egentlige hensigt med kontrafaktisk historie i Danmark i dag. Her på redaktionen nærer vi et brændende ønske om, at udøverne af disciplinen kontrafaktisk historie ville bruge krudtet (og pengene) på at udforske den sande historie på grundlag af faktuelle beviser, fx ved at arbejde videre med konsekvenserne af Fred Leuchters rapporter.]