Antisemitisme i fremgang

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 17. april 2019.

 

Denne og lignende overskrifter ses oftere og oftere i officielle medier i Danmark og udlandet. Forhåbentlig har påstanden grundlag i en folkelig opvågning til, hvad jøderne omkring os står for, nemlig politisk teater på alle niveauer, infiltration og pervertering af enhver mulig magtposition i samfundet, resulterende i et tiltagende tyranni mod danskerne (og andre hvide nationale europæiske befolkninger).
Vi skriver “hvide”, fordi det er vigtigt at forstå, at jøderne ikke tilhører den hvide race, og at det i virkeligheden er hovedårsagen til deres racistiske bekrigelse af europæerne overalt i verden: Drivkraften er den konstante nagende jalousi over at være “de udvalgte” og alligevel ikke tilhøre den mest fremgangsrige kultur på planeten. Det må virkelig føles som en besvigelse fra Jehovah selv, når man nu lægger vægt på den slags selvforherligende forestillinger.

Målet for jøderne er og har altid været at overtage magten i Europa og skille sig af med europæerne. Det jødiske mål for succes er dansen om guldkalven, rigdom opnået gennem bedrageri og tyveri, og den besættelse har af gode grunde altid frastødt vesterlændinge, der har observeret jøderne i rollen som intrigerende urostiftere og parasitter i samfundet – en bondesnu multikultur, der som termitter har destrueret den ene smukke bygning efter den anden. Mens du læser dette, er jøderne ved at undergrave det europæiske hus og vores kulturelle værdier i et sanseløst orgie af magtbrynde og ødelæggelsestrang. Sidst har katedralen Notre Dame i Paris måtte stå for tur.

Bemærk at det brænder overalt i tagkonstruktionen, og branden udsender en hvid røg, som er typisk for bestemte pyrotekniske produkter, der fordeler og vedligeholder en brand. Uanset hvem, der i den nærmeste fremtid officielt bliver gjort ansvarlig for branden, er det med sikkerhed jøderne, der er pyromanen. Der har været påfaldende mange kirkebrande i Europa i den senere tid, og der er tale om et sygt jødisk forsøg på at udslette vores europæiske kultur.
Desværre har vi også ladet jøderne administrere vores historie, museer og seværdigheder, og de kan i forbindelse med planlagte brande fjerne dokumentation og klenodier og senere påstå, at det blev fortæret af flammerne. “Lastbiler fulde af inventar blev i god tid kørt fra brandstedet,” udtaler den jødiske borgmester i Paris. Og vi tror hende.
Uden sammenligning, men dog i princippet samme fremgangsmåde, oplevede vi for nylig i Danmark, da Frihedsmuseet pludselig blev ramt af en omfattende brand. Vi gætter på, at dokumentation om den såkaldte danske frihedskamps kommunist-jødiske natur er forsvundet med historiske beviser for bestemte personers samarbejde med Sovjetunionen. Ill.: Internettet

 

Ligesom jøderne respektløst forsøger at undergrave den ikonisk smukke moske på “Tempelbjerget” i Jerusalem, forsøger de at fjerne europæiske kulturelle ikoner og give muslimer eller aktivistiske europæere (som os) skylden. Det er hensigten, at vi skal slås indbyrdes, muslimer og kristne, sorte og hvide, mens jøderne danser i deres “Satans Synagoge“. Lad dig ikke narre af intrigen. Kun én befolkningsgruppe tillader sig disse overgreb i total disrespekt for alle andres præstationer.

Det kollektive jødiske angreb på Europa har foregået, siden jøderne steg i land på den Iberiske halvø i 700-tallet som Maurernes beskyttede skatteopkrævere. I nyere tid har de historieløse europæere i naiv troskyldighed delt vores teknologiske frembringelser, så jøderne i dag er i stand til at overvåge os i detaljer og udplyndre os via afgiftssystemet fra fødsel til død.

Så hvis danskerne virkelig er begyndt at forstå, hvor det bærer hen, så er vores holdning: Gud være lovet, det var ikke for tidligt!

Desværre er det mere sandsynligt, at påstanden er falsk og et skalkeskjul for at indføre yderligere begrænsninger i vores ytringsfrihed. Du føler måske ikke, at din ytringsfrihed er begrænset. Sådan kan det opleves, når man ubevidst censurerer dig selv. Men slå op på § 266 b med stk. 2 i Straffeloven og se et typisk eksempel på jødernes gummi-jura.
Så snart du offentligt udtaler eller skriver noget af betydning om eller til ugunst for magthaverne, bringes du straks i søgelyset som potentiel straffelovsovertræder! og det danske politiske politis overvågning af din adfærd er derefter permanent, som det er typisk i totalitære tyrannier.

Det er imidlertid ikke nok for jøderne, at du ikke kan kritisere deres forrykte religion eller persongruppen i kapacitet af “forfulgt minoritet overalt”. Jøderne udgør desværre den regerende “minoritet” i Danmark i dag, så argumentet for at være udsat er lige så falsk som hensigten med den eksisterende “racismeparagraf”. Det er naturligvis ikke antallet af medlemmer i en mafia, der alene afgør syndikatets magt. Og jøderne har stor magt i kraft af internationale forbindelser og ufattelige formuer, der kan købe menneskers loyalitet i alle de tilfælde, hvor der mangler en rygrad og en sund karakter.

Nej, jøderne vil udstrække din “antisemitisme” til at dække enhver kritik af jøder, enhver kritik af den afskyelige zionisme (ideen om en verdensregering i Jerusalem), enhver kritik af det stjålne land i Palæstina, “Israel”, og ikke mindst – enhver kritik af jødernes Holocaust – og gøre det strafbart at udtrykke en sådan kritik.

I Tyskland i dag ytrer de jødiske anklagere og dommere (de er på samme hold), når såkaldte holocaustbenægtere stilles for retten, at de ikke tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt jødernes Holocaust har fundet sted eller ikke, men udelukkende til, om lovens bogstav er blevet overholdt. Sådan fungerer jødeloven! Det er en prangerjura, der udelukker sandheden som argument. Denne politik er ved at erstatte århundreders europæisk retstradition, og det primære formål med den er at fremhæve jøderne på europæernes bekostning ved at marginalisere os og vores veludviklede retsbevidsthed.

Holocaust er det græske ord for “brændoffer”. Det skrives med stort H af jøderne, fordi myten om deres Holocaust® med “6 millioner forsvundne” er gjort til en religion og business, der helst skal være hævet over kritik.
Her på O-D-I-N skriver vi en tid endnu Holocaust med stort for at vise, hvornår vi taler om dette afskyelige falsum (af folk med humor kaldt Hollyco$t), der for tiden påtvinges europæerne som et historisk faktum.
I 16 andre europæiske lande, og i høj grad i Tyskland lige syd for vores grænse, har det alt for længe været forbudt under trussel om frihedsstraf! offentligt at udtrykke et forbehold over for myten om “de 6 millioner” (jøder), der systematisk skulle være myrdet under Anden Verdenskrig. Det er med rette en omstridt del af den europæiske historie, som europæerne ikke må diskutere efter europæiske normer – for jøderne!

Må vi i det hele taget være her?

Nej! det er netop det, vi ikke må. Vi må helst forsvinde ud af Europa efter at have overdraget vores fædrelande og den formidable vestlige kultur til verdens bedrager og tyveknægt nummer ét, jøderne, der i kraft af en forskruet religion og et sindssygt præsteskab gennem 5000 år har været forhindret i at udvikle en nyttig og brugbar kultur for dem selv. I øjeblikket drømmer jøderne om at erstatte den smukke forgyldte moske på “Tempelbjerget” i Jerusalem, et arkitektonisk mesterværk, som efter jødiske profetier tager pladsen op for et ultimativt jødisk tempel. Har man set skalamodellen af dette jødiske tempel, ligner den et udtog fra Disneyland. Ganske ufrivilligt bekræfter jøderne igen og igen, at deres økonomiske, politiske og militære magt aldrig kan føre til storhed og kultur, hvor det spirituelle grundlag mangler – Men jøderne kan for tiden gennemtvinge ødelæggelsen af andres storladne værker, som disse parasitter har gjort det gennem årtusinder.

Vi er ikke de eneste, der har observeret den interne fjende. I USA er jødernes dominans ekstrem. Ill.: Internettet

 

Vi europæere har i 2019 (det 21. århundrede!) nået et punkt i forhold til dette tyranni, hvor du burde være sundt og velovervejet antisemitisk, hvis du da ikke har været totalt fraværende og desværre – som mange andre – har udskiftet sunde reaktioner over for den systematiske afvikling af danskernes Danmark med de tvangsreaktioner, du er blevet indoktrineret til gennem TV, film og andre medier.

Hvad betyder udtrykket “antisemit” egentlig. En semit er en person af semitisk afstamning, ifølge jødernes religion efterkommere af Sem, Noas ældste søn og far til Abraham. Jøderne er i religiøs forstand efterkommere af Abrahams søn Isak, mens Arabere er efterkommere af Abrahams ældste søn Ismael. Så jøder såvel som arabere er semitter, og oven i købet med arabisk førstefødselsret, når vi nu skal hænge os i religiøse detaljer.

“Antisemit” og “antisemitisme” er ét af en serie ord, der af jøderne er gjort til politiske angrebsvåben ved at blive gentaget dagligt i medierne i en bestemt frastødende sammenhæng, så de er blevet ladet negativt til ensidig fordel for jøderne, og dermed til skade for alle andre. Kun gennem daglig hjernevask af vestens befolkninger fra jødernes medier er det lykkedes dem at gøre den racistiske semitisme til et jødisk monopol.

Jøderne beskylder lynhurtigt enhver kritiker for at være “antisemit”. Det kaldes “at trække jødekortet”, og det sidder løst i lommen på disse mennesker. “Er du antisemit?” lyder det straks efter den første kritik, og dermed reagerer det gennemsnitlige, hjerneforurenede TV-publikum fra starten af en diskussion præcis som Kandidaten fra Manchuriet, der blev aktiveret til en indoktrineret adfærd ved en bestemt udløsende kode. Koden “antisemit” udløser hos Danmarks trofaste TV-publikum helt automatisk reaktionen: “Denne debattør er bestemt en led karl, som vil have os til at forfølge jøderne, der trofast hver fredag laver dansk mad i TV-køkkenet.”

Her kan vi lige tilføje, at praktiserende jøder ikke vil sidde til bords og spise sammen med dig, goyim, fordi du rangerer blandt dyrene. Kun jøder er mennesker ifølge deres hellige vejledning. Velbekomme!

Andre bevæbnede ord er “nynazist” (1), “racist” (2), “holocaustbenægter” (3), “fremmedfjendtlig” (4), “kønsdiskriminerende” (5), “nationalist” (6) eller ligefrem “terrorist” (7) m.fl.
Disse våbenord lægger refleksbetinget afstand til henholdsvis:

1: Videnbaseret sympati for Adolf Hitlers nationalsocialistiske bevægelse, 2: at henvise til særlige jødiske træk og karakteristisk usympatisk adfærd, 3: at pege på videnskabelige beviser imod Holocaust-myten, 4: at protestere mod udskiftningen af danskerne gennem designet indvandring, 5: at tage afstand til seksuel invalidering og medfødte seksuelle handicap, 6: at have kærlighed til sit fædreland – og ikke mindst, 7: at yde organiseret modstand mod jødernes udbredte tyranni i den vestlige verden, hvor deres destruktive regime absolut ingen berettigelse har.

Når nogen hævder, at jøderne har ret til et hjemland, vil det korrekte svar være:
“Ja, det er muligt, men ikke i Palæstina.”

Nutidens “jøder” stammer alt overvejende fra området mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav og er efterkommere af Khazarer, konvertitter til jødedommen. Af etnisk oprindelse er de asiater med en enkelt dråbe blod fra etniske mellemøstjøder.
De få oprindelige jøder, der var tilbage i Mellemøsten efter den jødiske udvandring fra “landet med sot og sygdom”, inden de i nyere tid indledte den politisk motiverede tilbagevenden til Palæstina, kan gøres op i et fåtal tusinde, måske kun nogle hundreder. At hævde et jødisk hjemland i Palæstina gennem terror, som det er sket for øjnene af alverdens udviklede stater med FN i spidsen! ville svare til, at psykopatiske grupper af danskere trods Islands selvstændighed fra Danmark siden 1944 blev bevæbnet af Rotschild-England, invaderede Island og myrdede alle islændinge i Reykjavik.
På grundlag af gammel historie og en absolut minoritet af danskere i Island ville banden derefter hævde Island som dansk land. Resten af Islands retmæssige befolkning ville blive terroriseret på flugt. Deres spredte bosteder ville regelmæssigt blive bombet med napalm, deres afgrøder systematisk ødelagt og snigskytter ville lejlighedsvis invalidere deres børn fra sikker afstand. En af de mest bestialske ledere fra dette folkemord ville senere modtage Nobels fredspris!

Et på alle måder afskyeligt overgreb, efter normale normer – men det er præcis, hvad den civiliserede verden har tilladt jøderne at gøre i Palæstina imod deres brodersemitter, palæstinenserne.

Med denne artikel håber vi at have skærpet din opmærksomhed omkring det faktum, at jo flere begrænsninger du accepterer, jo mere indskrænkes din personlige frihed, herunder ikke mindst din lovfæstede ret til at ytre dig frit. At være antisemitisk i eksklusiv jødisk betydning af ordet er med den foreliggende situation i Europa i dag et absolut adelsmærke, der vidner om sund kritisk sans, som ingen skal kriminalisere. For en ordens skyld bør du præcisere:

“Nej, jeg er ikke antisemit, jeg har intet imod palæstinenserne – Jeg er anti-zionist, og jeg afskyr kriminelle jøder!”

Det ville hjælpe enhver i Danmark at tage en god lang pause fra TV-hjørnet (magtjødernes direkte opkobling til din og dine børns hjerner). Dermed vil du få tid til at sætte dig ind i, hvad alternative politiske medier som o-d-i-n.net har at fortælle om din sande virkelighed, den du aldrig oplever eller erkender. Måske ønsker du ikke at forlade bekvemmelighedszonen, fordi erkendelsen af din rolle i virkelighedens verden er for besværlig og uoverskuelig, men så skal du bare fortsætte i TV-hjørnet, og dine børn vil fuldende underkastelsen og blive en forfulgt hvid minoritet i Danmark inden udgangen af dette århundrede.