Bæbelstårnet i Sønderborg I

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, En observation fra Sønderborg, 8. august 2017.

 

Den tidligere smukke dansk-tyske købstad Sønderborg er blevet et jødebesat område, hvor der udelukkende drives business på logens præmisser, dvs. eksklusivt til jødernes egen fordel. I denne proces ødelægges byens oprindelige præg og forløb ud mod det smukke Alssund. Det europæiske særpræg, der udspringer af et overordnet hensyn til befolkningens trivsel og respekt for naturen, undergraves nu systematisk.

I dag er havnefronten i Sønderborg, der kunne have været byens forhave ud mod sundet – også til glæde for turisterne – genstand for fordækte køb og salg, der resulterer i opførelsen af afskyeligt grimme byggerier i skærende modsætning til dansk kultur.
På nuværende tidspunkt, august 2017, ligner det hele et udtog fra Tel Aviv bedømt efter stil og usselhed. Griskheden og den destruktive virkelyst i Sønderborgs udanske byledelse under Erik Lauritzen er omvendt proportional med disse menne­skers æstetiske sans og respekt for det oprindelige nordeuropæiske anlægspræg i Sønderborg.
Det er ikke disse “goldsteiner”, der gjorde det europæiske Sønderborg til en kultur­oplevelse ved passagen af Alssund, men det er dem, der på basis af en nedarvet hang til at spinde guld på alt, vil ødelægge byen på rekordtid.

I dette tilfælde fra Tel Aviv har tilplastringen af vandfronten ikke samme negative konsekvens, da baglandet i forvejen repræsenterer et typisk eksempel på subkulturelt kassebyggeri.

Indtrykket af en smuk europæisk købstad fjernes med overlæg, ikke blot ved at trivialisere og ensrette profilen med intimiderende kassebyggeri, men ved at formidle en absolut uønsket indvandring af uforligelige kulturer, primært fra Afrika og Mellemøsten. Skjult i invasionen af negre og arabere indrejser flere jødiske fætre og kusiner fra det tidligere Sovjet for at deltage i snylteriet og angrebet på dansk levevis og identitet. Desværre observerer danskerne ikke segmentet af jøder i indvandringen, for de installeres ikke i asylcentrene men privat, modtager intensiv undervisning og bliver i løbet af 3-5 år dansktalende fodfolk for jødernes forretninger overalt i Danmark.

Stranguleringen af Sønderborg Kaserne

(Klik på de små billeder og forstør med luppen …)
Læg mærke til, hvad der er sket med rummet omkring Sønderborg Kaserne og med kasernen som historisk bygningsværk.

Nyt Tel Aviv i Sønderborg. Bemærk kvaliteten i den bagvedliggende byggelinje og forestil dig et foranliggende grønt rekreativt område i stedet for det blokerende og afskyelige kassebyggeri.

Sådan sørger man for at presse eksisterende uønsket byggeri ud af billedet. Det endnu åbne område skal åbenbart okkuperes af et kollegium - tilsyneladende i forsøget på at uddanne indvandrere, der mangler de mest basale forudsætninger for at tilegne sig nyttig viden.

Muligheden for at skabe sig et isoleret indtryk af det oprindelige europæiske bygningsværk er nu stærkt reduceret og peger imod en planlagt nedrivning. Af skiltet fremgår, at arkitekten drømmer om at camouflere parkeringsanlæggets facade ved hjælp af klatreplanter (arkitektens trøst?).

Kasernens vestfacade vidner om et dygtigt og samvittighedsfuldt håndværk. Desværre mishandles bygningsværket bevidst gennem manglende vedligeholdelse. Løsthængende ledninger, paraboler og andre tilføjelser får lov at skæmme helheden.

"Multikulturhus Sønderborg". Og i forgrunden opføres et nyt Babelstårn - et af jødernes gennemgående ideologiske symboler - direkte på kanten af havnefronten.

Når havnefronten plastres til med grimme kasser, og inden længe et hotel med et nyt Babelstårn direkte ned til vandlinjen, tilgodeses kun én interesse: klikens profitjageri! Det er et kynisk udsalg af dansk særpræg på danskernes og Danmarks bekostning. Fremgangsmåden svarer til parasittens langsomme nedbrydning af en sund værtsorganisme, og det er nødvendigt at standse dette angreb, inden Danmarks kulturelle særpræg bliver en by i Mellemøsten.

Hele den østlige vandfront fra havnen og ud forbi kasernen til højbroen bliver gradvist overtaget og blokeret til udstykning af parceller, hvor byrådets vennekreds af entreprenører og bygherrer slår sig løs og efterlader den ene private øjenbæ efter den anden. Tilfældig byggestil råder. Der ser ud til at være frit slag i bolledejen.

Den tyskbyggede kaserne, der oprindeligt var et pragtstykke af europæisk håndværk, kultur og byggestil står for tur. Læs følgende hykleriske indlæg på sitet “Byens Ejendom” fra 2014, da jøderne i kommunen havde “sikret sig” ejerskabet:

Kilde: Videnscenter for Byudvikling 29. august 2014 [jødisk]

SØNDERBORG KOMMUNE KØBER KASERNE

Der er nu indgået en aftale mellem Sønderborg Kommune og Forsvaret om køb af Sønderborg Kaserne. Købsprisen er endnu ikke offentliggjort.

Aftalen indebærer, at overtagelsen vil ske snarest muligt. Forsvarsminister Nicolai Wammen [jøde] har i dag orienteret partierne bag forsvarsforliget om købsaftalen.

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen [jøde] havde varslet, at en aftale ville være på plads i denne uge, og at aftalen dermed også ville være klar til at blive behandlet i byrådet på byrådsmødet onsdag den 3. september. Nu ligger der en aftale klar, og det er en aftale, som borgmester Erik Lauritzen er rigtig godt tilfreds med.

– Jeg vil først gerne rose Forsvaret for den positive atmosfære, og den imødekommenhed der har været under forhandlingerne. Der har fra Forsvarets side gennem hele forløbet været en forståelse for, hvad Sønderborg Kaserne betyder for byen og for kommunen. Og derfor har vi fået en rigtig, rigtig god aftale i hus. Jeg kan desværre ikke offentliggøre hvad købsprisen er endnu, men jeg kan godt afsløre, at jeg mener vi har fået et endog meget tilfredsstillende resultat med fra forhandlingsbordet, udtaler borgmester Erik Lauritzen.

Når borgmesteren ikke kan offentliggøre købsprisen for Sønderborg Kaserne endnu, så er det fordi, sagen skal endeligt godkendes i Folketingets Finansudvalg [alt overvejende jødisk] den 9. oktober 2014.

– Når partierne er enige om salget, så skulle det være en formsag at få aftalen igennem Finansudvalget, fortæller Erik Lauritzen og tilføjer, at han er glad for, at der efter debatten om oprettelsen af et midlertidigt asylcenter på den tomme Sønderborg Kaserne, nu er skabt klarhed over kasernens fremtid.

– Sønderborg Kommune overtager nu lejekontrakten fra Forsvaret, og sikrer sig herigennem lejeindtægterne fra asylcentret, som samtidig skaber 30 til 50 nye arbejdspladser [fortrinsvis for jøder] i byen. Byggeriet af hotellet på havnen fortsætter efter planen, og så kan vi oven i købet begynde med at lægge planer for kasernens fremtid, når asylcentret lukker, hvad det senest gør i udgangen af 2016. Og samtidig gør vi et humanitært stykke arbejde for mennesker i nød. Alt i alt mener jeg faktisk vi i Sønderborg kan være rigtig godt tilfredse, fortæller borgmesteren.

Sønderborg Kommune købte tidligere i år Sergentskolens tidligere øvelsesterræn på Kær Vestermark samt KFUM-grunden på Gerlachsgade. Disse blev overdraget til kommunen den 1. maj i år [2014]. Med købet af Sønderborg Kaserne har Sønderborg Kommune således nu overtaget alle bygninger og arealer, som tidligere blev benyttet af Sergentskolen.

Tommy Blindkilde [jøde og chefredaktør]

Forsvarets forhandlere er medlem af den samme storfamilie, der huserer i Sønderborg. Jøderne handler med danske kulturværdier indbyrdes for at nedlægge dem.

Hykleriet

Erik Lauritzen: – Jeg vil først gerne rose Forsvaret for den positive atmosfære, og den imødekommenhed der har været under forhandlingerne. Der har fra Forsvarets side gennem hele forløbet været en forståelse for, hvad Sønderborg Kaserne betyder for byen og for kommunen … og så kan vi oven i købet begynde med at lægge planer for kasernens fremtid, når asylcentret lukker, hvad det senest gør i udgangen af 2016. Og samtidig gør vi et humanitært stykke arbejde for mennesker i nød …

Men hvad er realiteterne

Sønderborg Kaserne fungerer stadig som asylcenter pr. august 2017. Samtidig kan vi se, at kasernens “betydning for byen og kommunen” ikke afgøres af byens borgere – men herefter udelukkende af kommunen og borgmesteren hen over hovedet på alle europæiske beboere af området. Kasernen ligner mere og mere en vanrøgtet, nedriv­ningstruet del af Sønderborgs europæiske kulturarv.

Næste område på jødernes program er kystlinjen af den tidligere militære øvelsesplads, som kommunen også har “sikret” sig. Gradvis vil dette grønne åndehul, der hver dag flittigt besøges af byens borgere, gennemgå en forvandling til “luksusbyggeri med vandudsigt”. Det vil typisk blive beboet af udvalgte fra det jødiske netværk, dvs. “jepper på bjerget”, der har slået baronen ihjel og er blevet formuende. Der vil ikke være plads til almindelige danske boligsøgende. De vil i fremtidens Sønderborg (hvis det står til jøderne) blive tvunget til at “integrere” sig med negre og arabere i højhuse af “multi-kulturfavnende” udseende – eller i slummen af privat udlejning, som kommunen forgylder for at tvangsintegrere uforligelige “nye danskere” med en IK så lav som 55.
Det er katastrofalt for den kollektive fatteevne og Danmarks fremtid, og det ved jøderne.

Historien om Sønderborg Kaserne kort

Delvist baseret på Wikipedia:
I 1905 besluttede den kejserlige tyske marine at flytte sin Østersøflåde fra Kiel til nye marinestationer i Sønderborg og Flensborg. Samme år begyndte opførelsen af to ud af tre planlagte bygninger i Sønderborg, og marinestationen blev indviet den 6. april 1907.
Bygningerne var tegnet af arkitekterne Adalbert Kelm og Eugen Fink. Fink var en tidlig fortaler for jugendstil og byplanlægning. Udover marinestationen indviedes også en skibsartilleriskole. Med marinestationen i Sønderborg blev rollen som købstad og havneby befæstet.
I 1908-09 fulgte et marinesygehus, som i dag er en del af Sønderborg Sygehus [den del, der ikke er grimt, sterilt betonbyggeri].
Fra 1907-14 var de tyske flådefartøjer Prinz Heinrich, Prinz Adalbert, Udine, Schwaben, Stuttgart, Danzig og Wettin foruden en del hjælpefartøjer tilknyttet marinestationen.
Da 1. verdenskrig brød ud den 28. juli 1914, blev den kejserlige flåde mobiliseret, og den 31. juli afgik flådens skibe fra Sønderborg.
Efter krigen blev Sønderborg igen dansk område.
I løbet af 1920 blev den nordlige del af marinestationen, kaldt Skolekasernen, gennemgribende istandsat og indrettet til skole og behandlingssted for sønderjyske sårede fra 1. verdenskrig. Bygningen blev indrettet med operationsstue, røntgenlokaler, sygestuer, laboratorium, proteseværksted og et afsnit for genoptræning.
Den 1. oktober 1926 flyttede Fodfolkets Sergentskole ind på kasernen. I 1932 skiftede skolen navn til Fodfolkets Sergent- og Oversergentskole.
Da Danmark blev annekteret som protektorat den 9. april 1940 var der omkring 400 danske hærsoldater på kasernen. I november 1942 forlod den danske hær Sønderborg Kaserne, og kasernens og sergentskolens funktioner flyttede til Næstved.
Den 15. november 1942 overtog der Kriegsmarine officielt kasernen, fortrinsvis til vedligeholdelse af søminer og torpedoer.
Den 9. maj 1945 blev den tyske styrke afvæbnet, og kasernen kom igen under dansk administration.
Fra 1961 fungerede kasernen som sergentskole.
Efter forsvarets rømning af kasernen har der hersket usikkerhed om dens fremtid.

I dag ved vi, at de politiske kræfter i Sønderborg helst ser denne manifestation af europæisk byggestil med sjæl fjernet, så Sønderborgs forvandling fra at være en europæisk kulturby til en markedsplads for jødisk business kan foregå uanfægtet. Derfor fortsætter vanrøgten og indeslutningen af kasernen mellem grimt kassebyggeri. Perspektivet omkring kasernen ødelægges gradvist, og den skæmmes yderligere af forskellige uskønne tilføjelser af rister og VVS i murene og på murene, samt guirlander af løsthængende TV-kabler fra paraboler og øvrige kvajede installationer.
Denne mellemøstlige adfærd i Danmark er en skændsel.

O-D-I-N har i årevis anvist den eneste demokratiske løsning, indflydelse efter repræ-sentation.

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne visning af et jødebesat organ i danskernes samfund er et øjebliksbillede.

NOTE:
Vi præciserer, at den kulturelle deroute, der er beskrevet i denne artikel, ikke er begrænset til Sønderborg, og det gør problemet kritisk for danskerne. Vi kan bevidne en generel nedgradering af vores europæiske kultur, en langsom tivolisering af alle større danske byer, hvor jøder med fremmedartede præferencer, primært penge, har besat og blokeret nøglepositioner, der tillader dem at råde enevældigt og udbytte lokalområdet.