Borgmestrene – et jødebesat organ

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, Redaktionen, 2017-07-17.

 

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne visning af et jødebesat organ i danskernes samfund er et øjebliksbillede.

Tilståelsen fra jøden Louis Levy er pr. juni 2017 – 99 år gammel, og sygdommen raser værre end nogen sinde. Oversigten (nederst) over borgmestre i Danmark er et øjebliksbillede, der blot skal illustrere problemets udbredelse. Det er ikke hensigten, at levere en løbende opdatering. Men man kan roligt gå ud fra, at sygdomsbilledet forværres og vil føre til patientens snarlige død.

Den jødiske infektion af vores statslige og kommunale organer vil fortsætte støt og roligt, og inden længe vil Danmark i praksis være et zionistisk protektorat – medmindre vågner op og sætter os til modværge.

Disse tydeligvis fornøjede jøder fungerer ikke som borgmestre for danskerne eller Danmark. De er agenter for det internationale syndikat af kriminelle jøder, der åbenlyst har som mål at infiltrere og kontrollere alle nationer på globalt plan.
Jødernes øgede tilstedeværelse i beslutningsprocesserne medfører typisk, at miljøhensyn, etik og æstetik viger pladsen for et ensidigt hensyn til business og profit. Vi belemres med en årtusindgammel kultur af plattenslagere, der trænger sig ind på vores enemærker og skubber vores europæiske kultur i døden efter gøgeunge-princippet.

Vores fortjenester, der er skabt gennem produktivt arbejde, stjæles og kanaliseres til private bankkonti i udlandet uden at komme det lokale samfund af oprindelige danskere til gode. Det er sådan parasitter fungerer. Og det er sådan marxisme fungerer.
Det oprindelige europæiske miljø udslettes. Ældre bevaringsværdige bygninger af historisk værdi får lov at forfalde til det punkt, hvor de lige så godt kan rives ned for at give plads til jødernes pengemaskiner, herunder enormt uskønne indkøbssiloer (benævnt “centre”), der er forbeholdt deres egne multinationale monopoler.

Vores engang tiltalende købstæder har mistet deres særpræg og appeal i takt med, at de er blevet overplastret med boligtårne og luksushoteller, typisk langs vandfronten. Der anlægges gågader (omsætningsfremmende foranstaltninger), og bycentrene forvandles til åbne cirkusarenaer for alt, hvad der kan kaste profit af sig. Omlægningen tjener primært handelsstandens interesser og dermed dens velgørere af jødiske fætre og kusiner i byrådet – del hele på bekostning af æstetikken og den stedlige kultur.
Kristus sparkede jødernes boder foran templet om. Det er på tide, at vi gør det samme.


Så sterilt og intimiderende kan det gøres, når det eneste hensyn er profit!
Industrihavnen i Holbæk summede af aktivitet og miljø. Det var et konstant åndehul for byens borgere. Man mødtes for at snakke, fiske eller spise den medbragte frokost. Da besejlingen af havnen hørte op, burde området have været erstattet af et rekreativt anlæg, hvor havnemiljøet bevaredes for byens borgere. Men arealet var guld værd for profitjægerne i byrådet. Billedkanten t.v. repræsenterer bolværket, så disse rædselsfulde højhuse maser sig helt frem til vandlinjen.
Foto: Frank Skibby Jensen.

Nedenfor følger en oversigt over borgmestrene i Danmark pr. juni 2017. Mange af dem er tydeligvis pladsholdere. Vi kender en del af dem, og de er blottet for evner, erfaring og format til at måle sig med en traditionel dansk borgmesters engagement i et forpligtende embede, der kræver kultur, sjæl, visioner og folkelig forståelse.
Men det har ingen betydning i den jødiske struktur. Byen vil med en jødisk borgmester – eller et jødisk flertal i byrådet – allerede være under administration af det internationale jødiske netværks afdeling i Danmark. Det eneste, der kræves af den jødiske borgmester er, at han eller hun afholder de nødvendige skåltaler og fungerer som mundtjener mod borgerne. De har total opbakning fra det jødiske bagland, landets skjulte regering. Desuden gælder det, at når først en borgmesterstilling – eller enhver anden betydende position inden for stat og kommune – er besat af en jøde, vil der usynligt blive etableret en arvefølge, så embedet forbliver på jødiske hænder.

Ud af samtlige 98 borgmestre – er mindst 64 jøder!
Vi har kun nævnt overborgmesteren i København, og vi har kun udpeget dem, vi med sikkerhed ved er jødiske. Antallet er formentlig nærmere 70, men vores dokumentation er ikke fuldt opdateret. Det betyder, at jøderne, der udgør mindre end 3 procent af befolkningen, besætter 65-70 procent af landets borgmesterposter, der bl.a. giver indflydelse på byplanlægningen, den kulturelle profil, prioriteringen inden for erhverv og undervisning – og ikke at forglemme: formidlingen af fremmed­invasionen i lokalsamfundet.

Er det mon en tilfældig fordeling? Svaret er allerede givet. Her er tale om en målrettet overtagelse af magtstillinger i Danmark med henblik på den endelige omkalfatring af Danmark til et zionistisk protektorat.

København
Frank Jensen, S

Aarhus
Jacob Bundsgaard, S

Aalborg
Thomas Kastrup-Larsen, S

Odense
Peter Rahbæk Juel, S

Esbjerg
Johnny Søtrup, V

Vejle
Jens Ejner Christensen, V

Frederiksberg
Jørgen Robert Glenthøj, C

Randers
Claus Omann Jensen, V

Viborg
Torsten Nielsen, C

Kolding
Jørn Pedersen, V

Silkeborg
Steen Vindum, V

Herning
Lars Krarup, V

Horsens
Peter Sørensen, S

Roskilde
Joy Mogensen, S

Næstved
Carsten Rasmussen, S

Slagelse
Stén Knuth, V

Sønderborg
Erik Lauritzen, S

Gentofte
Hans Toft, K

Holbæk
Søren Kjærsgaard, V

Gladsaxe
Karin Søjberg Holst, S

Hjørring
Arne Boelt, S

Helsingør
Benedikte Kiær, K

Guldborgsund
John Brædder, Nyt Guldborgsund

Frederikshavn
Birgit Stenbak Hansen, S

Aabenraa
Thomas Andresen, V

Køge
Flemming Christensen, C

Skanderborg
Jørgen Gaarde, S

Svendborg
Lars Erik Hornemann, V

Holstebro
Hans Christen Østerby, S

Ringkøbing-Skjern
Iver Enevoldsen, V

Haderslev
Hans Peter Geil, V

Rudersdal
Jens Ive, V

Lyngby-Taarbæk
Sofia Osmani, C (tyrkisk jøde)

Hvidovre
Helle Moesgaard Adelborg, S

Faaborg-Midtfyn
Christian Thygesen, V

Fredericia
Jacob Bjerregaard, S

Varde
Erik Buhl Nielsen, V

Høje-Taastrup
Michael Ziegler, C

Hillerød
Dorte Meldgaard, C

Greve
Pernille Beckmann, V

Ballerup
Jesper Würtzen, S

Kalundborg
Martin Damm, V

Favrskov
Nils Borring, S

Skive
Peder Christian Kirkegaard, V

Hedensted
Kirsten Terkilsen, V

Vordingborg
Knud Larsen, V

Thisted
Lene Kjelgaard Jensen, V

Frederikssund
John Schmidt Andersen, V

Lolland
Holger Schou Rasmussen, S

Vejen
Egon Fræhr, V

Egedal
Karsten Søndergaard, V

Tårnby
Henrik Zimino, S

Mariagerfjord
Mogens Jespersen, V

Syddjurs
Claus Wistoft, V

Assens
Søren Steen Andersen, V

Gribskov
Kim Valentin, V

Ikast-Brande
Carsten Kissmeyer, V

Bornholm
Winni Åkermann Grosbøll, S

Fredensborg
Thomas Lykke Pedersen, S

Furesø
Ole Bondo Christensen, S

Jammerbugt
Mogens Christian Gade, V

Tønder
Henrik Hasling Frandsen, V

Middelfart
Steen Ole Dahlstrøm, S

Norddjurs
Jan Petersen, S

Rødovre
Erik Nielsen, S

Vesthimmerland
Knud Vældgaard Kristensen, C

Brønderslev
Mikael Klitgaard, V

Faxe
Knud Erik Hansen, S

Brøndby
Kent Max Magelund, S

Ringsted
Henrik Hvidesten, V

Odsherred
Thomas Strecker Lerbak Adelskov, S

Nyborg
Kenneth Muhs, S

Halsnæs
Steen Hasselriis, V

Sorø
Gert Jørgensen, C

Nordfyn
Morten Andersen, V

Rebild
Leon Sebbelin, B

Herlev
Thomas Gyldal Petersen, S

Albertslund
Steen Christiansen, S

Lejre
Carsten Rasmussen, S

Billund
Ib Due Kristensen

Hørsholm
Morten Slotved, C

Allerød
Jørgen Johansen, C

Kerteminde
Hans Luunbjerg, V

Glostrup
John Engelhardt, V

Stevns
Mogens Haugaard Nielsen, V

Odder
Uffe Jensen, V

Ishøj
Ole Bjørstorp, S

Struer
Mads Jakobsen, V

Solrød
Niels Emil Hörup, V

Morsø
Hans Ejner Bertelsen, V

Lemvig
Erik Flyvholm, V

Vallensbæk
Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen, C

Dragør
Eik Dahl Bidstrup, V

Langeland
Bjarne Nielsen, V

Ærø
Jørgen Otto Jørgensen, S

Samsø
Marcel Meijer, S

Fanø
Erik Nørreby, V

Læsø
Tobias Birch Johansen, Læsølisten

Skulle nogen af de viste føle sig forfordelt, er han eller hun velkommen til at henvende sig og blive markeret som jødisk borgmester!

Til vores landsmænd: Det er på tide at vågne op og føre dansk politik i Danmark.