Covid 19 vaccine + 5G = folkemord

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 20. maj 2020.

Covid 19 vaccine + 5G = folkemord

Sig for guds skyld pænt nej tak til alle slags tests og vacciner i anledning af Corona 19, nu og i al fremtid, når lignende projekter vil blive lanceret! Og bed de venlige men uvidende “kapoer” (kammeratpolitiet) eller “test- og vaccinationsteamet”, som de nok vil blive kaldt, om at videregive din personlige hilsen til Bill Gates med en opfordring til, at han kan stikke sin vaccine op et bestemt sted.

Afvisningen skal gælde for dig selv såvel som for dine børn. Stå fast på din ret til at afvise, at nogen forgriber sig på din person, og accepter ikke at blive gjort til en paria og få dine civile rettigheder fjernet, fordi idioter mistænker dig for at være smittet med en fiktiv sygdom. Testen er notorisk bredspektret, og vaccinen er gift – bogstavelig talt.

Det forklarer eksperter på området i de følgende videoer. Forgiftningen vil blive forstærket elektronisk, når 5G nettet er færdigudbygget, og den store 5G-knivkontakt føres til stillingen “On”. Jo flere vi er, der siger pænt men bestemt nej til forræderne på Christiansborg, desto lettere bliver det for alle på kloden at afvise denne forbrydelse mod menneskeheden og den enkeltes personlige frihed.

Den 13. maj 2020 bragte Den Afstumpede Avis (kalder sig “Den Korte Avis”) den vidunderlige nyhed, at STASI-Mette (officielt statsminister i Danmark) endelig havde sat sig i spidsen for “kampen mod Corona”, præcis som redaktørparret, de “gode socialdemokrater” Ralf Pittelkow og Karen Jespersen (skabs-zionistiske agenter), længe havde efterlyst.

Dette redaktørpar forsøger i patologisk omfang at sætte muslimer i Danmark op mod den kristne befolkning i et snart hysterisk forsøg på at skabe splittelse, så vi alle distraheres fra, hvad der virkelig foregår omkring os: udrulningen af 5G.
Den Afstumpede Avis, en af de værste propagandasprøjter, der tillades i Danmark, censurerer enhver kommentar, der konflikter med avisens politiske ledelse, mens man samtidig pryder sig med lånte fjer, dannebrogsflag og falsk patriotisme.
Mere ækelt kan det ikke blive.

Under overskriften TEST-OPSPORING-ISOLATION skriver avisen om, hvor effektivt regeringen nu har besluttet at gribe ind “i kampen mod Corona.”

Avisen skriver videre, og det er værd at læse et par gange:

Regeringen vil gå videre med at teste i stor skala for corona. Det gælder både i forhold til personer, der er smittede, i forhold til mulige smittebærere og i forhold til befolkningen som helhed.

De personer, der bliver (konstateret) smittede, skal hurtigt isoleres. Det er ikke altid muligt, at gøre det effektivt i eget hjem. Regeringen taler derfor om at inddrage lokaliteter til brug for isolation. For eksempel feriecentre.

Bemærk den Orwell’ske sprogbrug “feriecentre”, når der menes “karantæne på ubestemt tid i interneringslejre”, eller rettelig, koncentrationslejre, indtil du overgiver dig og dermed tillader det helvede på jord, der er planlagt for os og vores børn.

Denne modbydelige fejring af et velkendt gammelkommunistisk overgreb på en befolkning skal sammenholdes med indholdet i de følgende videoer, og den omstændighed, at selv om nedlukningen i Danmark og Sverige har været mindre restriktiv end fx i England og USA, har vi hverken flere eller færre dødsfald i Norden end normalt.

Den første video er med danske undertekster, og den fortæller kort om problemet som helhed – om bedrageriet og verdenskultens agenda. Men eftersom informationerne fra alternative kilder (alternative i forhold til officielle TV-kanaler, aviser og andre af kultens medier) nu dukker op i revolutionært omfang – og primært fra verden omkring os – har vi opgivet at oversætte yderligere og satser på med de efterfølgende utroligt vigtige (men engelsksprogede videoer), at vores landsmænd kan forstå dem og vil give sig selv tid til at reflektere intelligent og selvstændigt over budskabet.

Dette samlede budskab er uendelig vigtigt for alles fortsatte sundhed og vores overlevelse og naturlige udvikling som art på en særligt enestående planet i solsystemet.
Hvis du synes, at det hele lyder som temaet fra en science-fiction film fra Hollywood, så giver vi dig ret. Men det er desværre blevet den globale virkelighed i 2020, så benyt lejligheden til at blive bedre informeret ved at lytte til, hvad fremtrædende eksperter forsøger at advare om:

HR-6666 = Tilladt Affolkning, (Next Level Coaching) (danske undertekster):
https://www.bitchute.com/video/zxyeaY2cXBQy/

Dr. Andrew Kaufman interviewes på London Real af Brian Rose:
https://www.bitchute.com/video/JXS2ODE6mfhW/

Udslettet, fra tilsløring til katastrofe (Cinema Libre Studio):
https://www.bitchute.com/video/Czoz7ROmaxvn/

Dr. Rashid Buttar interviewes på London Real af Brian Rose:
https://www.bitchute.com/video/gNfmX4YFFM7j/

Inden du går videre til Dr. Rashid Buttars 6 videoer, vil vi gøre opmærksom på to hjælpemidler.

 • Her kan du følge befolkningsstatistikken for hele verden med worldometers.info
  og bl.a. ved selvsyn konstatere, at kun 1 ud af hver 1000 er døde af corona-virusset, og dette er endda baseret på falske tests (og omvendt placebo-effekt), idet det indrømmes, at …
 • “… vores studium af corona-virusset opfylder ikke Koch’s fire postulater”:
 1. Isoler patogenet* (fx et virus) fra mange personer med samme sygdom
 2. Udsæt modtagelige dyr (ikke mennesker) for patogenet
 3. Verificer at den samme sygdom opstår
 4. Udtag en prøve fra den smittede krop og isoler patogenet, som skal være identisk med det første.

  *) patogen = sygdomsfremkaldende organisme eller substans.

Det er vigtigt at forstå følgende historiske virkelighed: Corona 19 virusset er fremstillet i et laboratorium i Chapel Hill i North Carolina fra sidst i 90’erne under supervision af dr. Anthony Fauci, finansielt associeret med Bill Gates Foundation, og direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases siden 1984. Dette på trods af den amerikanske regerings forbud i 2014 imod at fortsætte eksperimenterne med et virusbaseret biologisk våben med et ukontrolabelt potentiale.
Virusset og forsøgsresultaterne blev derefter afleveret til Kina, hvor eksperimenterne blev videreført af dr. Shi Zhengli. Bill Gates Foundation har beviseligt patent på en eller anden udgave af virusset.

Dette virus indeholder til sammenligning med alle tidligere corona-virusvarianter (kendt fra 1965) en såkaldt “furin-komponent/novel-spike” (mv.), som er tilføjet kunstigt for at gøre virusset mere virulent til brug som biologisk våben – og uden mulighed for vaccination! Derfor er det højst u-sandsynligt, at det er det samme virus, der cirkulerer som “Corona 19”, da det ikke ville kunne kontrolleres af operatørerne.

Eller, og dette er en velmotiveret spekulation, virusset kan eksistere resident i kroppen og bliver først aktiveret ved bestråling med mikrobølger ved en sjældent forekommende høj frekvens. En tilsvarende styring, som er mere sandsynlig, kan potentielt findes for kombinationen vaccine og 5G. Det er uvist, eftersom ingen, der forventes at modtage vaccinen, tillades noget kendskab til indholdet.

Videnskaben kalder metoden, når stråling via kendte processer baner adgang for en vaccines RNA-materiale til at åbne cellevæggene i kroppen og omkode DNA’et i vores celler for en “trojansk hest” (video 5/6).

5G spænder over et bredt spektrum af frekvenser, bl.a. over intervallet fra 30 KHz til 300 GHz (dvs. fra 30 tusinde til 300 milliarder Hertz = svingninger pr. sekund). Dette vil gøre det muligt selektivt at aktivere et dødeligt sygdomsangreb i et afgrænset geografisk område ved at kombinere de to komponenter, virus/vaccine og stråling, når det er ønskeligt, og indtil begge komponenterne er til stede vil våbnet være “sikret”.

I den sammenhæng er det interessant, at i Bruxelles og Geneve, to stærkt befolkede mødesteder for den internationale elite, har man forbudt indførelsen af 5G. Det er den naturlige reaktion, når man bliver bevidst om antallet af uforvarne vaccinationer tidligere i livet.

Men en velorganiseret rygtespredning om et “muteret virus”, lanceret af verdenskultens medier og adopteret af vores kult-kontrollerede regeringer, har været tilstrækkeligt til at skabe den eftertragtede frygt i befolkningerne, så vi mentalt er blevet prædestineret til at byde filantropen Bill Gate’s “vaccine” velkommen. Denne substans har beviseligt været klar og på lager, længe inden den igangværende skrækkampagne blev lanceret i november 2019. Under normale omstændigheder ville det tage 2-2½ år at udvikle en certificeret vaccine. I øjeblikket er det kun et spørgsmål for verdenskulten om at forlænge nedlukningen, indtil det vil være plausibelt at lancere “vaccinen”, men det vil alligevel ske alt, alt for tidligt til at være legalt og troværdigt.

Så det primære formål for verdenskulten er at udbrede “vaccinen” globalt, med alt hvad det indebærer af nye sygdomme i kombination med 5G, sundhedsmyndighedernes udstedelse af individuelle vaccinationsbeviser og helst tatovering med – eller implantering af – en smart-chip i alle mennesker verden over. Dette er Fagre nye verdens næste step op fra din mobiltelefon og den chip, der allerede findes i dit danske pas og kørekort.

Vi stiller spørgsmålet: Cui Bono? Hvem har fordel af denne agenda, og det eneste mulige svar er – verdenskulten! – Rothschilds, Rockefeller Foundation, Bilderberg Foundation, George Soros, Netanjahu, nykonservative i USA, Bill og Melinda Gates Foundation m.fl.

Målet er at gøre verdens befolkning til slaver gennem en række folkedrab camoufleret som humanitære kampagner mod selv-iværksatte “pandemier” med flere vaccinationer i kombination med 5G.
Enhver med en fungerende hjerne kan i øjeblikket se skriften på væggen: den gradvise fratagelse af vores borgerlige rettigheder, inddragelsen af vores penge, den sociale distancering, nye undtagelseslove og den samtidige indførelse af et globalt kontrolsystem, the smart-grid, der via 42.000 satellitter og millioner af 5G sendemaster vil gøre det muligt for verdenskulten at overvåge og grille! en hvilken som helst person på planeten, der ikke har gravet sig ned, permanent.

Denne agenda vil i vores hverdag inden længe manifestere sig i regeringens krav om test og vaccinering, marginalisering og internering, tvangsfjernelse af børn, mere sikkerhedspoliti, nye tilbud fra bankerne om højrisikolån til “genopretning” i deres parallelle opkøb af ledige værdier på et købers marked således, at virksomheder og jord akkumuleres på færre og færre hænder – fylder lommerne på verdenskultens håndlangere – og bliver indledningen til den ultimative økonomiske polarisering, hvor ganske få ejer og kontrollerer alle globale ressourcer, og resten af os lever uden rettigheder, uden ejendomsret, uden børn, uden midler og uden fysisk mulighed for at afskaffe tyranniet – i en håbløs tilværelse som chip-overvågede slaver.

Viserne på vores skæbneur står på “11:59”. Dette er måske sidste chance, hvis du vil skaffe dig et overblik og den nødvendige viden for at kunne overleve. Så her er biblioteket, men måske ikke så længe. Disse videoer er systematisk blevet bortcensureret af Google fra Facebook og YouTube:

1/6: Er Covid 19 en konspiration? (Facts vs. Fiction, facts versus fiktion):
https://www.bitchute.com/video/GUjA7XNIxKZU/

2/6: Er Covid 19 en konspiration? (Toxicology Ignored, tilsidesat toksikologi):
https://www.bitchute.com/video/SEfs2VKzMwbq/

3/6: Er Covid 19 en konspiration? (Corrupted Science, korrumperet videnskab):
https://www.bitchute.com/video/lUB2zUE7PIAQ/

4/6: Er Covid 19 en konspiration? (5G and Immunity, 5G og immunitet):
https://www.bitchute.com/video/kmlu0tIKS7uN

5/6: Er Covid 19 en konspiration? (Deceptive Agenda, bedragerisk agenda):
https://www.bitchute.com/video/bXpqgyMMhfRJ/

6/6: Er Covid 19 en konspiration? (Empowering Yourself, opbyg dig selv):
https://www.bitchute.com/video/2YQeERJ81jJX/
Denne video er yderligere interessant i spørgsmålet om, hvordan man bør vaccinere (oralt), hvis der skal vaccineres, og hvordan samspillet mellem krop og psyke fungerer.

Forfatteren David Icke interviewes april 2020 på London Real af Brian Rose
(klik på linket for at få lyd på)
https://ok.ru/video/1454087277122

Forfatteren David Icke interviewes maj 2020 på London Real af Brian Rose
(når du forsøger at starte videoen, bliver du sendt til en side, hvor du bliver bedt om din e-mailadresse, og du skal huske at sætte flueben i “godkend betingelser for brug”, hvorefter du kan starte og se videoen; det er risikofrit, og du kan sende eventuelle kommercielle e-mails til papirkurven, hvis du ikke har brug for dem)
https://londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/

Når du ved, hvordan du logger på London Real, kan du direkte se de oprindelige videoer:

https://londonreal.tv/kaufman
https://londonreal.tv/buttar
https://londonreal.tv/icke

Måske skulle du efter dette overveje, i hvilket omfang din private læge, enten pr. automatik eller af uvidenhed, fungerer som medicinalindustriens forlængede arm, og om der findes alternative muligheder for at erstatte kemien i din medicin med mere naturlige produkter, evt. gennem en omlægning af din levevis. Se senere.

Danmark har som aldrig før brug for sunde, uafhængige og selvstændigt tænkende danskere.

Dr. Rashid Buttar (https://www.advancedmedicine.com/dashboard/) oplyser, at der er syv områder, som skader immunforsvaret og fører til sygdomsfremkaldende stress, kaldt oxidativt stress.** Det er denne kombination af forgiftende faktorer, han behandler i sin klinik, og med stor succes. Dr. Buttar’s udgangspunk for at engagere sig privat i dette område skyldes en traumatisk hændelse, da hans (nu) ældste søn som ganske lille blev vaccineret og straks efter begyndte at udvikle autisme. Det lykkedes gennem en langvarig, intens behandling af neutralisere forgiftningen, så drengen begyndte at genvinde sin normalitet og i dag lever som en velfungerende ung mand i sine tyvere.

**) Wikipedia: Oxidativt stress afspejler en ubalance mellem den systemiske manifestation af reaktive iltforbindelser og et biologisk systems evne til ubesværet at afgifte de reaktive mellemprodukter eller reparere den resulterende skade.
Toxicology, toksikologi = læren om giftstoffer.

De syv skadelige faktorer, der fører til oxidativt stress er følgende:

 1. Tungmetaller (uran, plutonium, bly, kviksølv, nikkel o.l., men også sporings mineraler som jern, kobber, selenium m.fl., der indtages i højere doser, end kroppen behøver, og begynder at virke på samme måde som tungmetaller — vacciner har i mange tilfælde indeholdt såvel metallisk som organisk kviksølv, der er det næstfarligste giftstof for kroppen).
 2. Persisterende organiske forurenere (eller POP, er organiske forbindelser, der ikke nedbrydes i naturen og ophobes igennem fødekæden til dyr og mennesker, hvor de har potentielt skadelige effekter på miljø og dyrs og menneskers helbred. Mange af de persisterende organiske forurenere bruges som pesticider (Wikipedia)).
 3. Opportunistiske infektioner (dvs. fra bakterier, vira og mikroorganismer, der kan angribe kroppen).
 4. Elektromagnetiske felter (Wi-Fi, 3G, 4G, 5G … 6G, 7G?).
 5. Emotionel og psykologisk “forgiftning” (fx frygt-aspektet under Covid 19 agendaen, herunder afsondringen fra andre mennesker og manglen på de naturlige input til immunforsvaret, der holder det opdateret).
 6. Manipulationen af fødevarer (pasteurisering, bestråling, genetisk ændrede dyr og foder, kunstigt avlede fisk, m.v.).
 7. Åndelig forgiftning (vi er blevet fordummet gennem TV, bizarre film, krigsspil, monoton musik, passiv underholdning, etc., så vi er blevet konforme, autoritetstro og modtagelige for politisk indoktrinering, mange er blevet ukoncentrerede, forlystelsessyge, dovne og åbne for kampagner, der skader os – uden at vi stiller spørgsmål).

Det er dr. Rashid Buttar’s påstand baseret på årtiers erfaring, at hvis disse syv forgiftningsfaktorer helt kan afskæres fra at påvirke organismen, vil de mest forekommende lidelser, fx kræft, ikke kunne opstå.
Kræft rammer i én eller anden form efterhånden hver anden person, dvs. 50 procent.
I sin nuværende udgave rammer Corona 19 “virusset” én ud af hver tusinde, dvs. 1 promille. Med andre ord – det er 500 gange mere sandsynlig at pådrage sig en kræftsygdom end at blive syg af Corona 19.

Den følgende rapport om 5G sættes i relief af det faktum, at de 12 mest giftige stoffer (kaldt “det beskidte dusin” i relation til menneskers helbred), havde været brugt i medicinal- og fødevareindustrierne og andre skadelige sammenhænge 50-70 år, inden de officielt blev bedømt som livsfarlige og blev forhindret. Dr. Rashid Buttar udtaler direkte, at 5G “voldtager menneskers immunsystem” (video 4/6).

Længere tids (akkumuleret) eksponering med ikke joniserende stråling har følgende konsekvenser (iflg. Gaia): Ubehag og kvalme, hævelser, hårtab, nedsat appetit, tab af energi, koncentrationsbesvær, kronisk sygelig tilstand, skader på knoglemarven, skader på organerne, dyb depression, forvirring, infektioner, generel svigt af livsfunktioner og for tidlig død.

Videnskaben advarer mod potentielle sundhedsmæssige effekter af 5G

 1. september 2017

Kilde: http://www.5gappeal.eu

(fuld opdateret tekst på engelsk: http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/)

Underskriverne af dette dokument, omfattende 240 videnskabsmænd og læger fra flere end 41 lande (deltagelsen vokser hele tiden) – anbefaler et memorandum over udrulningen af femte generation, 5G, til telekommunikation, indtil den potentielle trussel mod menneskers helbred og miljø fuldstændigt er blevet undersøgt af videnskabsfolk, der er uafhængige af industrien (TDC og Ericsson i Danmark).

5G vil i betydeligt omfang intensivere påvirkningen fra de magnetiske felter fra radiofrekvenser (RF-EMF) på toppen af 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, osv., der allerede er i funktion. RF-EMF (elektromagnetiske felter) er beviseligt skadelige for mennesker og miljøet.

5G medfører en massivt forøget eksponering for trådløs stråling, der ikke kan undviges.

5G teknologien er højfrekvent og rækker kun over korte afstande. Strålerne kan vanskeligt passere massive objekter (kortbølget stråling afbøjes lettere end langbølget, men trænger let gennem huden). Derfor vil mange flere antenner blive nødvendige, og den totale implementering vil medføre antenner for hvert 8. – 10. hus i bebyggede områder og vil dermed massivt forøge den stråling, som mennesker ikke vil kunne undvige.

Skadevirkninger af RF-EMF (Radio Frekvenser og Elektro Magnetiske Felter) på mennesker er allerede bevist

Mere end 240 videnskabsmænd fra 41 lande har udtrykt deres alvorlige bekymring over den allestedsnærværende og stigende eksponering fra EMF, der genereres af elektrisk og trådløst udstyr allerede inden 5G udrulningen fandt sted. De henviser til det faktum at “utallige videnskabelige publikationer på det seneste har vist, at EMF påvirker levende organismer allerede på et niveau langt under de internationale og nationale retningslinjer.”
Disse effekter inkluderer øget risiko for – cancer, cellulært stress, skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer af det reproduktive system (sterilitet), nedsat evne til at lære og huske, neurologiske forstyrrelser og generel negativ indflydelse på menneskers velbefindende. Skaderne rækker langt videre end til mennesker, idet der fremkommer flere og flere beviser for skadelige effekter på planter og dyr.

Efter at videnskabsmændenes appel blev skrevet i 2015 har yderligere forskning overbevisende bekræftet alvorlige sundhedsrisici forårsaget af RF-EMF felter, der udsendes fra trådløs teknologi. Det større studium i verden (25 millioner US dollars) fra National Toxicology Program (NTP) viser en statistisk signifikant forøgelse af tilfælde af hjerne- og hjertecancer i dyr, der har været udsat for EMF under ICNIRP’s retningslinjer (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, eller International Kommission for ikke joniserende strålingsbeskyttelse), der følges af de fleste lande. Disse resultater (med dyr) støtter resultater fra epidemiologiske studier af sammenhængen mellem RF stråling og menneskers risiko for at få svulster i hjernen.
Et stort antal gensidige faglige gennemlæsninger af videnskabelige rapporter bekræfter skadevirkningerne forårsaget af EMF på menneskers helbred.

Det internationale agentur for forskning i cancer (IARC) og World Health Organization (WHO) konkluderede i 2011, at EMFs (elektromagnetiske felter) fra frekvenser fra 30 KHz til 300 GHz (K= 1000, M = million, G = milliard, Hz = svingninger pr. sekund, altså fra 30.000 svingninger pr. sekund og op til 300.000.000.000 svingninger pr. sekund) muligvis er kræftfremkaldende for mennesker. Men nye studier som fx NTP studiet, der nævnes ovenfor, og adskillige epidemiologiske undersøgelser, inkluderende de seneste undersøgelser over brug af mobiltelefoner og risikoen for at udvikle hjernecancer, bekræfter, at RF-EMF stråling er kræftfremkaldende hos mennesker.

De europæiske EMF retningslinjer fra 2016 fastslår at, “der er stærke beviser for, at langtidspåvirkningen fra visse EMFs (elektromagnetiske felter) er en risikofaktor for sygdomme som bestemte cancerformer, Alzheimers sygdom, nedsat frugtbarhed hos manden (infertilitet, dårlig sædkvalitet) … almindelig EHS (hypersensibilitet over for elektromagnetiske felter) med symptomer, der omfatter hovedpine, koncentrations-besvær, søvnløshed, depression, mangel på energi, udbrændthed og influenzalignende symptomer.”

En stigende del af den europæiske population udviser symptomer på dårligt helbred, der i den videnskabelige litteratur gennem mange år er blevet kædet sammen med udsættelsen for EMF (elektromagnetiske felter). Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS), den videnskabelige erklæring om EHS og overfølsomhed over for flere forskellige kemikalier, der blev udsendt fra Bruxelles i 2015, siger:
“I lyset af vores nuværende videnskabelige erkendelse understreger vi hermed nødvendigheden af, at alle nationale og internationale instanser og institutioner … anerkender EHS og MCS som sande medicinske tilstande, der kan være indikation for et større verdensomspændende sundhedsproblem i fremtiden, dvs. i alle de lande, der implementerer ukontrolleret brug af teknologier, der er baseret på elektromagnetiske felter og markedsføringen af kemiske substanser … Passivitet over for dette er en omkostning for samfundet og ikke længere acceptabelt … vi anerkender enstemmigt denne alvorlige trussel mod den offentlige sundhed …  (og) at omfattende indledende tiltag til forebyggelse tages i brug og prioriteres for at imødegå denne verdensomspændende pan-epidemi, der er i udsigt.”

Forholdsregler

Det forebyggende princip (UNESCO) blev optaget af EU i 2005:
“Når menneskelige aktiviteter på grundlag af uacceptabel moral kan medføre skade, der i plausibelt omfang kan påvises videnskabeligt, men er vanskeligt at bevise, skal der træffes forholdsregler for at forhindre eller minimere skaden.” (Med andre ord: Lad tvivlen komme menneskeheden til gode.)

***