De jødiske folkemordere

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 2016-08-01.

 

Det er nødvendigt, at de jødiske folkemordere forlader Europa for stedse. Jeg taler ikke om røvet palæstinensisk land i 1948 og folkemordet på foreløbigt 700.000 palæstinensere. Jeg taler om det igangværende snigmord på hvide europæere, på vores liv, sundhed, børn, økonomi, kultur, identitet – på alt oprindeligt europæisk. Det er et længe dokumenteret faktum, at jødernes holocaust aldrig fandt sted, at vi er blevet bedraget med, at 6 mio. jøder blev myrdet i Europa. Statistiske årsopgørelser fra jøderne selv viser, at disse 6 mio. jøder aldrig har manglet.

Det eneste gaskammer i Europa til påstået aflivning af mennesker er bygget af jøderne selv. Det er en såkaldt rekonstruktion, der vises frem i det jødiske Auschwitz-museum i Polen. Det er en eksklusiv jødisk opfindelse. Den evigt “forurettede” jøde har tværtimod med løgnen om “holocaust” dækket over historiens mest perverse folkemord i Europa. Det er ikke overraskende begået af jøderne selv:

Siden begyndelsen af 1900-tallet har den internationale sekt af kriminelle jøder direkte eller indirekte – men kun indtil videre – forårsaget omkring 100 mio. hvide europæeres død!

Dette organiserede og historisk dokumenterede folkemord kender de færreste til. Vi bliver konstant hjernevasket fra jødiske medier – DR, TV2, Hollywood, aviser, ugeblade, magasiner m.fl. – gennem jødisk propaganda og historieforfalskning, af jødiske krigsmagere og deres tjenester som PET, FBI, CIA og Mossad. Jøderne har foreløbigt fremprovokeret to verdenskrige i Europa.

I øjeblikket grundlægger de 3. verdenskrig, atter med Europa som slagmark og med nye millioner af europæere som ofre. “Forsvarsalliancen” …! NATO mobiliserer for tiden langs hele den US-Zionist-kontrollerede grænse mod Rusland og forsøger at provokere Putin og russerne til krig. De naive danske skatteydere har netop indkøbt nye ekstremt dyre kampfly til jødernes næste “forebyggende” angreb på verdensfreden. Denne internationale bærme af jøder er en pest på menneskeheden, og den har magtet at inkludere alle jøder i alle lande i sin agenda. Disse medløbere, der nu besætter store dele af statsapparatet og det parlamentariske system i Danmark, har spillet “velintegrerede danske jøder”, mens de forræderisk har korrumperet og afmonteret demokratiet. Den næste krig i Europa må ikke igen blive mellem europæere. Den skal være en forenet europæisk front til afskaffelse af den jødiske besættelsesmagt i Europa – én gang for alle.

I første halvdel af 1900-tallet myrdede jøderne løs som kommissærer i Sovjetunionen – Det gik ud over 40-60 mio. russere og ukrainere.


Svinekød findes i et kolossalt udbud med masser af produktvarianter og indsovsningsmuligheder – og svinekød er relativt billigt. Det skylles typisk ned med drikkevarer indeholdende fordækte sødestoffer. Alternative kødformer fra okse, får, ged eller fisk er derimod uforholdsmæssigt dyre.
EU-bureaukraterne mangler endnu at beskrive flere end 100.000 ukendte stoffer, hvoraf en stor del indgår i fødevareindustrien. Oplysningerne holdes tilbage af producenterne under påstande som forretningshemmelighed. Foto: Internettet

 

Nu myrder de videre som civile kommissærer i Den Europæiske Union, hvorfra de bl.a. kontrollerer produktionen af svinekød (som de ikke selv spiser) og af medicin (som de ikke selv benytter). Ofrene er nu Vesteuropas hvide, oprindelige befolkninger. Jøderne har besat grundskoler og universiteter i Europa. Vores børn fordummes i folkeskolen, og jødernes børn favoriseres overalt – således, at fx læger i Danmark nu overvejende er jødiske.

Føler du dig i gode hænder?


Denne abnorme fedme er ved at ramme Danmark også. Den skyldes ikke bare forkert livsstil og svag karakter, men i lige så høj grad fødevarer, der kunstigt forstærker fedmen og stimulerer lysten til at spise og spise. En effektiv fødevarekontrol findes ikke, for den kan i praksis intet stille op med fødevareindustriens hemmeligholdelse. Var det ikke på sin plads, at tvivlen kom danskerne til gode? Det mener fødevareministeren åbenbart ikke, men han er også jøde. Foto: Internettet

 

Det burde du ikke – Fødevarekæderne og sundhedsvæsnet er blevet mere og mere dødbringende “tilbud” til godtroende danskere. Vores børn og kvinder bliver ekstremt fede af vækststoffer i føden, og unge mænd udvikler bryster, små kønsorganer og mister evnen til at avle børn på grund af indtagelsen af kvindeligt kønshormon i fødekæden. Jødernes langsigtede plan om at udslette den hvide race fra jordens overflade er lige så effektiv som den er usynligt indarbejdet i vores hverdag.

Jeg spørger danskerne og europæerne:

HVORNÅR VÅGNER I OP?

Det er nødvendigt, at vi springer op og spænder bælte og haler denne afskyelige indre fjende frem i lyset, individ for individ, stiller ham til ansvar, lader ham betale for sine misgerninger og derefter udviser ham og hans slægt for bestandigt.

Ellers vil vi ikke overleve som hvide europæere i Europa. Vi vil gradvist blive sygeliggjort, ødelagt som race og fortrængt af jødernes uafbrudte import af “kulturberigende” sort-brune og komplet uforligelige mennesker.

Vi kunne vælge at overleve ved at aflevere det område, der er vores naturlige hjemsted i verden. Er det en acceptabel løsning?

ALDRIG! 

Vi skal forsvare os med alle nødvendige midler. Vi kan ikke overlade Danmark til disse snigmordere. Vi er nødt til at kæmpe for en fremtid, hvor vores børn ikke er slaver i deres eget land, men lever et sundt liv i en blomstrende nordisk og europæisk kultur.

Her beretter en afskyelig jøde uden skam og uden at blive tiltalt for racisme, hvordan drabet skal foregå.

Se også denne video.