De nordiske folk må stå sammen

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, Steen Moslund, 15. januar 2016.

 

Det er nødvendigt, at de nordiske folk med fælles sprog holder sammen. Ellers vil jøderne (judarna) i Stockholm, Oslo og København i løbet af få årtier udslette vores unikke nordiske kultur og identitet. Denne proces foregår i øjeblikket i ekspresfart i et samarbejde mellem jøderne i de nationale regeringer og deres sammensvorne i den Europæiske Union og i USA.

Den_jodiske_imperialisme_240xy

 

Denne plakat opstod allerede i 1930’erne. Siden har problemet bredt sig eksponentielt. Vi har tilføjet symbolet for EU (USSR), for verdenskommunisme og zionisme.

Jøderne i EU udsteder de nødvendige direktiver, der gør det muligt for jøderne i Norden at orkestrere en indvandring, der senest i 2085 vil gøre de hvide nordiske befolkninger til mindretal i deres fædrelande. Jøderne vil kunne herske over splittede grupperinger, der enkeltvis er for små til at gøre modstand af betydning. 

Dette problem kan endnu løses fredeligt, ved at Danmark og Sverige hurtigst muligt forlader EuroUnionen. EU er en jødisk centralistisk konstruktion på samme måde som den tidligere Sovjetunion.
Derefter skal mindretallene i Norden, ikke mindst de skadevoldende jøder, begrænses til at have indflydelse efter repræsentation i modsætning til indflydelse efter formue og evnen til nepotisme og korruption. Jødernes netværk sikrer, at jøder placeres i ledende stillinger uden for fair konkurrence med oprindelige svenskere, nordmænd og danskere.

Desværre er informationsapparatet, dagspressen, de elektroniske medier, TV, radio, film, bøger, blade, undervisning og mange andre sider af medieverdenen, helt på jødiske hænder såvel i Sverige som i Danmark. Derfor er det uden effekt at forsøge at skrive om dette overtagelsesproblem i den lokale avis eller i de større dagblade. Ukorrekte politiske meninger sorteres fra i de jødiske redaktioner og ender i gulvarkivet. Ingen kan læse om politiske holdninger, der ikke er godkendt af den jødiske besættelsesmagt.

Dette anslag mod vores frihed, kultur og identitet er yderst velkoordineret og har foregået siden anden verdenskrigs afslutning. Kampagnen har været succesfuld, fordi hele det hvide Europa ufortjent har været tynget af skyld over jødernes såkaldte Holocaust. Vi har været frataget evnen til at kritisere jødernes fjendtlige overtagelse af Europa og de nordiske samfund.

Hensynet til jøderne er en misforståelse. Påstanden om målrettet udryddelse af 6 mio. jøder i tyske koncentrationslejre er beviseligt en ond og vedholdende løgn, forlængelsen af en krigspropaganda, der blev lanceret af jødiske propagandamagere i Sovjetunionen fra omkring 1943. Kampagnen kulminerede i den jødeinstruerede Nürnberg-proces efter krigen, hvor man opportunistisk og uden bevisførelse myrdede betydende tyske ledere.

Ikke en eneste jøde har mistet livet i et gaskammer i Tyskland. Måske i USA? 

Dette er en kendsgerning, der bevises af de historiske spor. Gaskamre i de tyske koncentrationslejre fandtes kun som mindre kamre til aflusning af tøj og linned.
Kun jøderne har bygget et “gaskammer”, der kan rumme mange mennesker – turister! Det findes i Auschwitz-museet i Polen. Dette gaskammer, der kaldes en rekonstruktion, er et falsum, der tjener som “dokumentation” for godtroende besøgende. Gæsterne betaler for at blive bekræftet, og således går business og historieforfalskning, profit og løgn, hånd i hånd i et typisk jødisk forsøg på at tilsløre sandheden.

Det krigsførende Tyskland havde brug for arbejdskraften i fabrikkerne omkring koncentrationslejrene, også jødernes arbejdskraft. De omfattende dødsfald i arbejdslejrene især mod krigens slutning skyldtes epidemier af tyfus, der ramte alle, da forsyninger af fødevarer og medicin til lejrene blev afbrudt af de allieredes bombninger. Antallet af jøder, der er omkommet i tyske koncentrationslejre er proportionalt med deres tilstedeværelse. Røde Kors har opgjort det samlede dødstal i lejrene til omkring 290.000, hvoraf 40 procent, 116.000, var jøder. Ingen døde i nogen kampagne for et folkemord på jøder. Dette hører vi intet om i folkeskolerne eller i Historie/Historia.

Så ingen “belastende fortid” bør medføre, at vi passivt tillader jøderne at nedbryde Europa og Norden. Tværtimod. Jøderne har på bedragerisk vis skabt og udnyttet en vildfarelse og har tiltvunget sig magt i vores lande på grundlag af en monumental løgn og en forbryderisk anklage mod det hvide Europa, ikke mindst mod det tyske folk, som jøderne gennem historien igen og igen har lagt for had. Det var det jødiske verdenssamfund, der aggressivt erklærede Tyskland krig allerede i 1933, og det var jøden Theodore N. Kaufman, der i 1941 skrev  bogen “Tyskland må forsvinde” med en vejledning om, hvordan man kunne sterilisere samtlige tyske mænd og dermed udslette tyske mennesker.
Det er næsten lykkedes at undertrykke tyskerne helt. En tysk person, der åbent forsøger at afvise løgnen om jødernes Holocaust, kan blive idømt indtil 5 års fængsel. Og en tysk studerende, der skriver en videnskabelig rapport om “gaskamrene” og viser, at de ikke kunne fungere som påstået, bortvises fra universitetet (Rudolf Germar). Dette tyranni har ikke mindst været praktiseret under den europæisk udseende jøde Angela Merkel.

Sverige, Norge og Danmark omfatter en enestående gruppe af mennesker i Nordeuropa. Vi taler et næsten fælles sprog. De færreste i Norden gør sig klart, at vi lever i et sprogkontinuum, der rækker fra Nordkap til Nordslesvig. Det betyder ikke, at en Nordlænding umiddelbart kan forstå en Sønderjyde, men hver af dem forstår deres nærmeste naboer, og naboerne forstår deres naboer osv. Vi kan inkludere Ålandsøerne og det svensktalende Finland, for vi er et omfattende fællesskab, der burde forenes om at styrke vores fælles forståelse og identitet.

Desværre er Nordisk Råd også besat af jøder, og enhver integration på det nordiske plan er blokeret, med undtagelse af film og andre muligheder for jødisk propaganda. Den mellemfolkelige integrationen i Øresundsområdet bliver ikke rigtigt til noget. Jøderne i Stockholm og København spænder ben for ethvert forsøg på samarbejde mellem oprindelige svenskere og danskere, og København og Malmö fyldes op med fremmede kulturer. Jøderne deler og hersker ved at producere TV-serier, der latterliggør dem på den anden side af Sundet. Hvis vi ikke gennemskuer intrigen, kommer vi let til at identificere os med de jødiske klovne og deltage i latterliggørelsen af os selv.

Jøderne arbejder konstant på at fremhæve sig selv. Det gør de ikke ved at være bedre end hvide europæere (forholdet er 1:1, hvis vi skal være venlige). De gør det ved at fjerne enhver konkurrence fra ikke-jøder. Det sker ved systematisk at nedbryde niveauet i folkeskolerne og føre kontrol med adgangen til universiteterne. Jødernes børn går på eksklusive skoler og særbehandles på universiteterne. Gennem medierne opdrages nordiske unge til at foretrække amerikansk subkultur: rap, techno, narkotika, voldsfilm, speedtalk og uvidenhed, så de glemmer deres egne normer. Især er det mondænt at kunne tale engelsk frem for at udvikle sit eget sprog og blive i stand til at forstå de øvrige nordiske sprog (der er varianter af samme sprogstamme). Resultatet bliver oftest, at de unge hverken kan tale det ene eller andet sprog og bliver fattige på gloser og nuancer generelt. Folkeskolerne gør intet for at stimulere de nordiske relationer. Det gjorde de årtier tilbage, inden jødevældet infiltrerede vores folkeskoler.

Staten, uddannelsesvæsenet, sundhedsvæsenet, retsvæsenet, politiet, forsvaret m.v. er på nuværende tidspunkt infiltreret af jøder på afgørende poster.

Inddrivelsessystemerne, der opkræver skat og afgifter, er på jødiske hænder. Jøderne kontrollerer mere og mere, hvem der skal have indflydelse og succes på alle niveauer. Dermed bliver det bl.a. muligt at sende svenskere, nordmænd og danskere i krig mod Israels fjender. Nordiske mennesker invalideres eller dør for det zionistiske vanvid, ikke for at indføre bedre forhold noget sted i verden. Det gøres hverken med vold eller magt. Vi overtager automatisk Israels og det jødiske USA’s fjender, “Krigen mod terror”, dvs. krigen mod den islamiske verden. Den islamiske verden er overvejende fredelig, men tvinges i krig af jøderne og ender med også at blive vores fjender. På hjemmefronten forhindres befolkningerne i at ytre sig frit gennem retten til at demonstrere mod indvandring og undertrykkelse. Politiet fungerer efterhånden som skødehund og garant for de skiftende jødiske regeringers politik. Vi oplever flere og flere tegn på totalitær magtudøvelse i Norden. Det jødiske tyranni i Norden begynder at ligne “den røde terror”, som nogle af os husker fra Sovjetunionen.

Jøder elsker titler og priser. En velbjerget jøde opfatter sig som velsignet af sin gud. Afgørende positioner i samfundet indtages i det skjulte af jøder, der behændigt og umærkeligt placeres af det internationale jødiske netværk. I disse stillinger tager de typisk titler af præsidenter, generaldirektører, ambassadører m.v. og hæver en klækkelig hyre, mens de fungerer som garanter for den overordnede jødiske overtagelsesstrategi.
Eksempel: I Sverige er skiftende generaldirektører for Transportstyrelsen jøder. Denne jødiske overtagelse af Transportstyrelsen betyder bl.a., at svenskerne ikke mere kan vælge neutrale nummerplader, men er tvunget til at skilte med det 12-stjernede jødesymbol, der fremstilles efter et EU-direktiv. Svenskere, der er imod EU, tvinges på den måde til at signalere konsensus for Sveriges tilslutning til EU. Det er et politisk indgreb med stor propagandamæssig effekt, og det blev gennemtrumfet administrativt fra nytår 2014 – uden forudgående diskussion i offentligheden.

I Danmark er præsidenten for IPA-Danmark (international politiorganisation til fremme af venskabet mellem alle politistyrker i verden) også en sådan overjøde, der i sin julehilsen til dansk politi i 2015 understregede betydningen af, at korpset står sammen i kampen mod terrorismen, læs: mod Israels fjender. IPA, der var et sundt initiativ til udvikling af fredelige relationer mellem alle folkeslag, tages nu som gidsel i zionisternes verdensomspændende kampagne imod verdensfreden. Det samme er sket med den oprindelige ide om et europæiske samarbejde mellem suveræne nationer. Det er på tide at tage hensyn til hele menneskeheden ved at fjerne jøderne fra indflydelse.
Alle steder – én gang for alle.

De nordiske demokratier er for længst sat ud af kraft. Det er lige meget hvilken kombination af partier, vi stemmer på. Flertallet af kandidaterne til Rigsdagen, Stortinget eller Folketinget er jøder, der fører den samme politik som altid – de internationale jødiske bagmænds politik. Bankerne i Sverige, Norge og Danmark er hundrede procent jødisk ejendom, de største er sikret imod at gå fallit, og forsikringen betales af skatteyderne.

Derfor er det nødvendigt at etablere en folkebevægelse, der tæller alle nordiske mennesker, hvide europæere, der er berettiget til at leve og opholde sig i Norden. Alle andre må tage tilbage til deres hjemlande og modtage vores hjælp der om nødvendigt.

Så, kære nordiske medborgere, oprindelige europæere: åben munden, træk vejret frit og begynd at kritisere den jødiske besættelsesmagt, der er ved at afvikle vores kultur og identitet. Det er på tide at nævne jøderne ved navn og som det de er, en etnocentrisk stamme, der opererer som et verdensomspændende, velorganiseret kriminelt syndikat på grundlag af en årtusinder gammel krigsforherligende troslære, der forfægter, at jøder skal beherske verden.

Ikke min!