Definition: Danskere

Redaktionelt

Danskere:

(“Han” i betydningen “han eller hun”):

  1. En dansker er tredje generation efter hvide europæiske forældre, alle generationer med fast ophold inden for rigsfællesskabet.
  2. Hans slægt har gennem de seneste tre generationer været uden tilknytning til nogen jødisk eller islamisk gruppering. Han har udelukkende dansk statsborgerskab, dansk pas og Danmark som sit eneste fædreland. Han forsvarer Danmark og dansk identitet, dansk demokrati, dansk historie og danskernes sikkerhed mod enhver indtrænger, herunder domænekrævende ideologier som jødedom, zionisme og islamisme. Han taler og handler ikke til skade for Danmark eller danskernes interesser, han forsvarer danskernes værdier over alt andet.
  3. En person er dansker, selv om han ikke opfylder punkt 1, hvis han er – A: grønlænder, eller B: barn af blandet ægteskab, hvoraf den ene forælder opfylder punkt 1., eller C: adopteret fra et ikke-europæisk samfund af danskere, eller D: er født i en anden nation af hvide europæiske forældre, der opfylder punkt 1. tilsvarende, og han har boet i Danmark længe nok til at mestre dansk i tale og skrift – og i alle tilfælde er fuldt assimileret jf. pkt 2.

Fremmede i Danmark:

En person, der opholder sig legalt inden for rigets grænser uden at opfylde betingelserne for at være dansker (jf. definitionen ovenfor), tilhører gruppen: fremmede i Danmark. Dette gælder uanset varigheden af det hidtidige ophold og uanset politisk tildelt statsborgerskab. Denne gruppe består af jøder, muslimer og andre kulturer, der ikke kan eller vil være danskere.

Dansk statsborgerskab:

Dansk statsborgerskab er ikke udelukkende en fødselsret, men skal fortjenes og bevares ved slægtens loyalitet mod nationen Danmark. Fremmede skal, uanset om de er født i Danmark, først kunne opnå dansk statsborgerskab efter tre generationer i landet. Under dette ophold skal generationerne konstant have opfyldt betingelserne for at være danskere. Tildelt dansk statsborgerskab kan fratages enhver, der ikke længere opfylder betingelserne for at være dansker (jf. definitionen ovenfor).
Statsborgerskab skal ikke være en politisk tildelt kvalitetsmærkning, der automatisk kvalificerer hvem som helst, der intet forhold har til Danmark, men derimod en æresbevisning, der kan mistes, hvis grundlaget ikke fastholdes og respekteres.