Definition: Jødelakajer

Redaktionelt

Lige som der findes danskere af jødiske efterkommere, findes der etniske danske, der tager del i de jødiske overgreb. Vi kalder sidstnævnte gruppe for jødelakajer, bondefangere og håndlangere. En lille del af dem, de såkaldte filosemitter, gør det af overbevisning om jødedommens og zionismens fortræffelighed. Andre gør det for penge. Gruppen kan besnakkes eller bestikkes til at gå imod Danmarks interesser i afgørende spørgsmål, og de begår i den sammenhæng forræderi mod nationen. Forræderi af den karakter, der har været til skade for den danske nation, vil blive behandlet efter fortjeneste, når den jødiske besættelsesmagt er fjernet fra Danmark.