Definition: Magtjøder

Redaktionelt

Magtjøder er jøder der tilraner sig magt og værdier på bekostning af værtsnationens overlevelse som selvstændig kultur. I erkendelse af, at de færreste profetier opfyldes inden for et menneskeliv, arbejder denne gruppe i rollen som fjernere medvirkende i planen om et zionistisk verdensrige. Moseloven ligger disse jøder dybt i blodet. Deres opdragelse har forsynet dem med det grundliggende livssyn, at de er overmennesker og har ret til at berige sig på andres frembringelser, ultimativt at udslette alt ikke-jødisk og overtage de omsættelige værdier. Magtjøderne er aggressive og effektive agenter i det jødiske netværk. Magtjøderne er jødedommens bosættere overalt på kloden. Det er dem, der akkumulerer territorium “til evindelig jødisk ejendom”, hvad enten det er i form af landområder i Palæstina eller som sæder på danske universiteter, i dansk forsvar, dansk administration eller den danske regering.

Vi benytter betegnelsen “jøde”, såvel når forannævnte egenskaber er fremtrædende, som når der “kun” er tale om forskellige grader af forsæt til at surfe med på magtens agenda. Disse surfere pådrager sig et medansvar, der spænder fra ideologisk medvirken over økonomiske fordele til kalkuleret passivitet.

Magtjøderne vil blive fjernet fra magten i Danmark. Hvis man er magtjøde i Danmark, synes det på baggrund af udviklingen i Europa at være en klog disposition nu i 2018 at forberede sin sortie til Israel, mens det er muligt.