Den 9. april fejrer vi befrielsen

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Redaktionen, 6. april 2017 (opdateret 9. april 2018).

 

Kære danske landsmand. Tænk dig om, så du undgår at begå følgende fejl:
“Den 9. april sætter du Dannebrog på halv stang; og fra middag hejser du flaget til tops i taknemmelighed over at være blevet befriet”.

De fleste TV-zombier i Danmark vil ubevidst handle i pagt med årtiers indoktrinering, og dermed signalere troskab til den ondeste besættelsesmagt, der nogen sinde har huseret i Danmark – nemlig den nuværende jødiske! Det er en dum og underdanig erklæring at sende til de skiftende jødedominerede regeringer på Christiansborg. Vi reagerer forudsigeligt og automatisk og demonstrerer ukendskab til vores egen historie og verdenshistorien.

I stedet burde vi hvert forår den 9. april demonstrere, at vi er selvstændigt tænkende mennesker og derfor aktivt ønsker at fejre nationalsocialismens indtog i Danmark i 1940 ved at hejse Dannebrog til tops og lade det blive til tops indtil solnedgang. Og en måned senere – den 5. maj, burde vi på alle tænkelige måder begræde ulykken i 1945 bl.a. ved at vise flaget på halv fra morgen til aften. Det ville være den korrekte moralske reaktion på historien.

Her ser du en af det hvide Europas aktuelle dødsfjender, jøden Angela Merkel:

Tak for Jeres tillid! (godtroende goyim)

Jøden Angela Merkel har belønnet det tyske folks forhåbninger til “landsmoderen” med en subkulturel invasion fra det mørkeste Afrika. Nogle af disse mennesker har en IK så lav som 55 (gennemsnitligt 75 mod 100 i Europa), og omkring en tredjedel er smittet med AIDS. Denne horde af primitive mennesker vælter ind over Tyskland, hvor der tilsyneladende er indført fri voldtægt af hvide kvinder. “Tyske” myndigheder, politi og retsvæsen, straffer ofrene og beskytter gerningsmændene.
Jødeheksen Angela Merkel er af polsk-jødisk afstamning og kunne ikke drømme om at beskytte nogen oprindelig tysker (læs: hvid europæer). Hendes politiske skoling følger en gammel jødisk doktrin om, at Tyskland og det tyske folk skal forsvinde. Det er konsekvensen af en indædt jalousi hos jøderne mod den hvide race og imod tyskernes enestående filosofiske, videnskabelige og teknologiske bedrifter. En sådan trussel mod “guds” eget folk må fjernes fra Jordens overflade. Som sidegevinst for jøderne forventes indvandrerne at blive gode nye vælgere for CDU (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Centrum-Demokrater, m.fl. i Danmark) og billig arbejdskraft for de jødiske entreprenører og kulturskændere.
Men først og fremmest skal bølgen af primitivitet reducere den hvide race gennem raceblanding, indtil vi i pagt med Coudenhove-Kalergi-planen er forvandlet til et lortebrunt, manipulerbart blandingsprodukt uden identitet. Det er på tide, at hvide kvinder vågner op til medansvaret for vores races renhed og kun får børn med hvide, europæiske mænd. Det vil medføre en afgørende fordel for fremtidens europæere, hvis vi ikke reducerer os selv til halvjøder eller Kalergi-børn. 
Foto: Internettet

Efter Adolf Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 fik alle europæere en af historiens få chancer for at opnå det Europa, som ville have tjent os alle bedst. Det kunne have været opnået ved at kæmpe loyalt sammen med Tyskland og vinde krigen imod den internationale jødedom for bevarelsen af Europas suveræne nationale stater, fælles om et konstruktivt europæisk samarbejde, hvor de arbejdende befolkningers værdier kanaliseres uden om de jødiske internationale banker og i lommerne på dem, der havde skabt værdierne. Men vi lod jøderne dæmonisere Adolf Hitler og nationalsocialismen, og siden har det været de jødiske parasitter og deres banker, der har regeret os og frataget os vores fortjenester.

Vi deltog i dumhed i kampen mod vores egen hvide race, den eneste race med ret til at leve i Europa. Vi lod os tage ved næsen og gjorde fælles sag med løgnere og forrædere, der ønskede at udbrede kommunismen og bevare jødernes indflydelse. Rothschild’erne i England og Schiff’erne og Rocke­feller’ne i USA vandt Første- og Anden Verdenskrig. Vinderne blev ikke det hvide Storbritannien, ikke det hvide USA, ikke det hvide Rusland, Ukraine m.fl. Vinderne blev de jødiske bolsjevikker og mordere i Sovjetunionen, de jødiske mari­onet­regeringer, den jødiske kapital i Vesten med dens “skabninger”, Churchill, Roosevelt, Truman og Eisenhower, alle mere eller mindre jøder, og alle enten truet eller betalt af den internationale jødedom. Dette jødiske netværk var styret af et genetisk betinget had mod Europas oprindelige befolkninger. Vi lader dette være vort foreløbige bidrag til en skamstøtte over disse folkemordere. Tro os – skamstøtterne kommer til at stå i et mere solidt materiale i en ikke så fjern fremtid – ikke mindst de steder, hvor jøderne har placeret deres hæslige Holocaust-mindesmærker.

Men den udlægning er der ingen i Danmark, der tror på. Nej da. Vi tænder beredvilligt levende lys og stiller idioti og uvidenhed til skue i vinduerne på “befrielsesdagen”.
Kun en ubegribelig forblindelse tillader dette.
Vi er nogle få, der forsøger at råbe vagt i gevær, men det er ikke så ligetil, for de fleste danskere er i dag så indoktrinerede og handlingslammede, at det er umuligt for dem at sætte sig ind i, hvad virkelighedens historie reelt indeholder. Og her henviser vi ikke til historien om Star Trek og Huset på Christianshavn, men til den virkelige verdenshistorie – den sande verdenshistorie, som af gode grunde aldrig bliver fortalt.
Jo, der er faktisk noget, der hedder “verdenshistorie”. Halvdelen af alle danskere kender dårligt begrebet, og langt færre har viden om, hvad der i den virkelige verden foregår af intriger og bedrag for at føre dem selv – de godtroende avislæsere og TV-kiggere bag lyset.

Hellere end at udvikle sin egen tankevirksomhed vil gennemsnitsdanskeren underholdes med sport i fjernsynet eller blive forarget over nyheden om, at en af de sidste suveræne statsledere i Mellemøsten, Assad, nu har myrdet sine egne med giftgas … ! “Sådan et svin,” siger Linda indigneret, og Brian nikker fraværende.
Hvornår hørte vi den historie sidst? Det er kun 29 år siden, og dengang var det også løgn. Men efter 29 år føler de jødiske historiefortællere sig sikre på, at ingen husker intrigen, og så kan den uden problemer genbruges. Den fører notorisk til, at alle samtykker i at fjerne “en eller anden gal morder”. I dette tilfælde står den sympatiske præsident Assad i Syrien for skud. Sidst var det Saddam Hussein, og se, hvor behændigt Irak derefter blev lagt i ruiner. Åh jo, så var der jo også det med masse-ødelæggelsesvåbnene, ikke? Men blev de nogen sinde fundet? 
Nej, for det var også en løgn. Men for 29 år siden var det pludselig for sent. Irak blev invaderet, Saddam Hussein myrdet, og den måbende verden kunne vende tilbage til sportskanalen.

For alt for mange er det vigtigere at fordybe sig i ugens lottokupon, føre sig frem i stil på sin yndlingscafé eller diskutere det lokale fodboldhold over en bajer end at engagere sig i virkeligheden og dens politik. Den sidste ikke-blokerede del af nogen bevidsthed om virkeligheden beslaglægges, og så er der ikke plads til konstruktiv tankevirksomhed i retning af politisk forståelse.
Nej, slet ikke politisk. Politik har fået et skær af fjernt plattenslageri over sig. Se blot, hvordan “vores” politikere på Christiansborg og i Bruxelles gang på gang slipper fra at bedrage deres vælgere uden at blive stillet til ansvar. Desuden viser en blot minimal erfaring, at det er uden betydning, hvem vi stemmer på til de højtidelige folketingsvalg, så hvorfor ikke lade det politiske engagement gå samme vej som andre bevidstheds-krævende sysler og overgive sig til passiv underholdning.
“Det gør jo hverken fra eller til,” mumler Brian og Linda i kor. Og mini-Brian og mini-Linda lytter fra gulvtæppet og tager ved lære af fars og mors selvdestruktive passivitet.

Ved at sluge alt råt fra det digitale stuealter, begår hr. og fru Danmark langsomt selvmord. Danskernes passivitet betyder alt for jøderne. Uden vores totale indifferens kunne denne infame besættelsesmagt ikke dominere Folketinget, ikke korrumpere vort demokrati, ikke fordærve det meste af statsapparatet og administrationen, ikke stjæle vores fortjenester via Skat og banker, ikke pervertere retssystemet, politiet og forsvaret – ikke fastholde alle deres positioner, hvor de har “taget plads i samfundets kirtler”, som de selv udtrykker det. Vi taler om parasitter på nationens krop, og disse giftige snylterne er godt i gang med at ødelægge samfundet og nationen indefra, mens vi lader os optage af mediernes underholdende distraktioner.

Det er dette idioti, vi så beredvilligt udfolder den 5. maj, og vi tager klædeligt afstand fra den 9. april og tiljubler dermed et stærkere og stærkere jødisk greb om Europa – personificeret i afskyelige marionetter som Anders Fogh Rasmussen, Bjarne Corydon, Lars Løkke Rasmussen, Angela Merkel og mange andre. Det er unfair over for dyret at kalde slige personager for svin. Men vi mangler endnu ord for at beskrive, hvor meget disse jøder allerede har skadet Danmark og Europa. Historien gentager sig nådesløst, hvis vi ikke begynder at tage ved lære af den.

Hvis du blot vil medvirke minimalt til modstanden mod denne afvikling af Europa og dit fædreland, så udskriv denne løbeseddel (nr. 2), læs punkterne et for et, lær at forstå, hvad de betyder, og del så budskabet ud i dine omgivelser. Dermed kan du være med til at vække danskerne, hvis du da ikke allerede har valgt at overgive dig og dine børn til det kommende jødiske rædselsregime, der er på vej fra EU og om kort tid vil opsluge Danmark. Dit land!

Den hvide race er opbyggelig – jøden er destruktiv. Bevar din hvide race ren for fremskridtets skyld.