Den evindelige distraktion fra virkeligheden

Overtagelsen

O-D-I-N.org komm. Den Korte Avis, 6. januar 2014.

 

Den evindelige distraktion fører til stress og svigtende oplevelse af nuet.

En undersøgelse blandt gymnasieelever, foretaget af forsker og foredragsholder Søren Hebsgaard, har påvist forbindelser mellem smartphones og stress. Et af elementerne i hans undersøgelse er problemet med den forventede tilgængelighed, der er forbundet med at eje en mobiltelefon. For hvornår er det egentlig dårlig stil at vente med at svare?


“Så svar dog – jeg skrev jo for 10 minutter siden!” Foto: YouTube

 

Den Korte Avis, Julia Vollertsen, 6. januar 2014

Hele tiden på

Søren Hebsgaard beskriver, hvorledes kommunikation med vennerne udgør langt størstedelen af de unges smartphone-forbrug. Det er vigtigt at man er tilgængelig, og man har ligeledes høje forventninger til, hvor hurtigt andre skal svare på ens sms’er eller Facebook-beskeder.
Søren Hebsgaard siger til Den Korte Avis: “Teknologiens force er, at man altid kan få fat i enhver. Det er det, der gør teknologien god og smart. Men samtidig ændrer den normerne i samfundet, fx for hvornår det er passende at svare. Her er det meget tekstbeskeder, der gør sig gældende. Det forventes, at man svarer med det samme, ligesom når man taler ansigt til ansigt.”
“Men sagen er, at når man sender de her beskeder, så ved man ikke, hvad den anden laver. Og hvis der går lang tid, inden svaret kommer, så er der en opfattelse af, at den anden bryder reglerne, også selvom han eller hun måske laver noget helt andet, sover eller spiser,” fortæller han.
36% af de adspurgte svarer generelt på sms’er med det samme. Yderligere 36% svarer inden for fem minutter. Din mobil betyder altså, at det forventes, at du svarer med det samme, også selv om du måske er i gang med noget andet.

Socialt tabu

Du kan bruge din smartphone, mens du spiser, er sammen med vennerne, kører i bus eller sidder på toilettet. Ofte laver man noget andet, mens man bruger sin telefon. Søren Hebsgaards undersøgelse peger dog på, at denne multitasking ikke nødvendigvis er sund. Den kan både lede til stress og til ringe koncentrationsevner.
Der lægges i høj grad et pres på de unge. 30% af de adspurgte i undersøgelsen mente, at det er dårlig stil, hvis der går mere end fem minutter inden de får svar på en sms.
Undersøgelsen viser da også, at 25 pct. af målgruppen bruger deres smartphone hver gang de er på toilettet, og 50 pct. finder det stressende, hvis andre ikke kan få fat på dem. 39 pct. bliver stressede, hvis de ikke har internetforbindelse på telefonen.
“Det ville være skønt, hvis forældrene ville snakke lidt med de unge om det, men ofte er forældrene lige så dårlige til at håndtere problemet som børnene selv er. Jeg vil mene at det store arbejde kan lægges i skolerne, en digital ‘seksual’-undervisning om man vil.”
“Vi skal lære at forstå, hvilket forholdsvis komplekst miljø vi bevæger os i, når der er tale om såvel en fysisk som digital virkelighed. Særligt skal de unge selv tale sammen, for den nuværende tilstand er ikke bæredygtig,” slutter Søren Hebsgaard.

Redaktionel kommentar

I artiklen Sammenhængskraften har vi tidligere slået til lyd for, at mobiltelefoner ikke hører hjemme i under­visnings­sammenhænge. De fleste telefonmisbrugere, børn, unge voksne, er ikke i stand til at administrere et frivilligt kommunikationsforbud, der afskærer dem fra cyberspace i den tid en lektion varer. Derfor skal privat mobil kommunikation udelukkes fra ethvert undervisningsmiljø af national betydning, og det vil primært sige folkeskolen, gymnasiet og universiteterne. På offentlige undervisningssteder skal mobiltelefoner indsamles før undervisningen begynder og ført udleveres, når den er afsluttet. Nødvendig kommunikation ud af institutionen skal foretages fra kontoret i pauserne eller frikvartererne. Dette burde være en regel, der var fastsat af ansvarlige myndigheder, ligesom anvendelsen af sikkerhedsseler og styrthjelm er indlysende hensigtsmæssigt.
Det er relevant at spørge, hvorfor denne regulering ikke finder sted.
Alternativet til en hensigtsmæssigt ordning, ser vi i dag, hvor alles koncentration konstant afbrydes af bippene telefoner. Forstyrrelsen breder sig som ringe i vandet og forhindrer ikke blot brugeren i at samle tankerne. De nærmeste omgivelser er uanset motivation nødt til at tage del i den uvedkommende kommunikation.
Mobiltelefoner er en svøbe, når det drejer sig om indlæring, og den mest ødelæggende faktor for unge menneskers evne til at leve og observere i nuet.
Opmærksomhed deles mellem to verdener. Sms-dialogen, søgningen på Internettet eller mobilsamtalen udspilles fortrinsvis i en virtuel verden i modsætning til den, hvor brugeren fysisk befinder sig. Delingen gør tilstedeværelsen i nuet mindre betydelig. Omverdenen kan i stigende omfang observere disse “zombier”, fjerne i blikket og med mobiltelefonen mere eller mindre transplanteret på eller i kraniet. Disse mennesker observerer højst det nødvendigste fra deres fysiske omgivelser, trafiklyset, der skifter til grønt, baby, der taber sutten, eller den næste sms. Der er tale om fortabte liv, hvor indtrykkene fra omgivelserne spiller mindre og mindre rolle. Den resulterende mangel på reelle informationer fra virkeligheden er katastrofal. Efter skole- eller arbejdstid styrer labtop’en og statusopdateringerne på Facebook, og tiden, hvor en god bog kunne læses, går tabt. Det er vigtigere at informere omverdenen om dagens hændelser fra det elektroniske tosseland.
Denne distraktion er et anslag mod reel udvikling og forståelse baseret på egne tanker og observationer. Derfor er den politiske bevidsthed hos ungdommen i dag minimalt udviklet. Det er næppe en utilsigtet konsekvens af den konstant promoverede og helt overflødige mulighed for at meddele sig om alt og ingenting – døgnet rundt!