Det nationalsocialistiske Tyskland –
langt bedre end jøderne tillader

Sand Historie

O-D-I-N.org praes. The Barnes Review, 14. juni 2014.

 

Adolf Hitlers Tyskland dæmoniseres i dag af jødiske medier i sygeligt omfang.

Enhver form for realistisk historieskrivning har måttet vige for jødernes patologiske had til den tyske nation og en af den nyere verdenshistories mest fremragende ledere. Dette had rettes notorisk mod enhver kvalificeret opponent til denne mentale besættelse, der får jøder til at mene, at de har ret til at dominere, udnytte og vildlede den øvrige menneskehed.

 

Adolf Hitler er den mest indsigtsfulde og selvstændige leder Europa har haft i nyere historisk tid. Her poserer han sammen med medlemmer af Hitler Jugend (Hitler-Ungdom). Den tyske ungdoms­organi­sation blev grundlagt efter Første Verdenskrig for at aktivere og motivere drenge og unge mænd gennem de yderst hårde vilkår efter krigen. Hitler troede på, at en sund sjæl i et sundt legeme ville forberede Tysklands børn til de moralske, psykiske og intellektuelle krav, de ville møde som borgere i den tyske stat. Piger havde deres egen organisation, Bund Deutscher Mädel (Tyske Pigers Forbund).

 

Adolf Hitler var netop et sådant yderst kvalificeret menneske, der som den engagerede politiske observatør han var, havde gennemskuet jødernes strategi i Tyskland.
Frem mod 1939 havde den medført, at de 2 procent af den tyske befolkning, der var jøder, havde beslaglagt mellem 10 og 60 procent af nationens ledende stillinger (samme omfang, som vi kan observere er beslaglagt af jøder i Danmark og de fleste andre vesteuropæiske lande med en tilsvarende jødisk befolkning i dag).
Denne parasitære overtagelse af Tyskland (parasitær fordi det er samfundets livsvigtige “kirtler”, nøglepositionerne, der i det skjulte udvælges til overtagelse) var gennemført i kraft af enorme formuer, ved korruption, bestikkelse og nepotisme, forskellige former for pression og ikke mindst … når jøder først sad i ledende stillinger i bankerne, på universiteterne og i administrationen … ved at forhindre værtslandets egen befolkning i at komme til fadet.
Det jødiske verdenssamfund havde formelt, men ved kæmpeoverskrifter i aviser og på bannere i London, erklæret Tyskland krig allerede i 1933 og havde opfordret jøderne i Tyskland til at tage krigen op.
Adolf Hitler var en af de få statsmænd, der i nyere tid har evnet og magtet at frigøre sit land fra den interne jødiske stat i staten. I overvældende enighed med deres leder frigjorde det tyske folk sig fra nationens indre fjende ved at erklære jøderne uønskede i Tyskland og planlægge deres snarlige udrejse. Indtil den engelske jødeinfiltrerede regering m.fl. erklærede Tyskland uindskrænket krig i 1939, foregik udsendelsen af jøderne fra Tyskland i god ro og orden og efter rigelig erstatning for beslaglagt ejendom. De tilbageblevne jøder, som havde ignoreret samtlige henstillinger, blev efter krigserklæringen mod Tyskland interneret i lejre som enhver anden potentiel statsfjende (fra da af uden mulighed for erstatning for mistet ejendom). Derefter blev jøderne sammen med andre politiske fanger sat i arbejde på industrielle anlæg omkring arbejdslejre i Tyskland og senere i Polen. Der fandtes ikke dengang – og har aldrig eksisteret – et tysk udryddelsesprogram rettet mod jøderne i Europa. Denne løgn er jødisk fostret og udbredt. Jødernes Holocaust blev først markedsført flere årtier efter krigen! – med betydelig succes (hvis man ellers kan sætte sig ind i det bagvedliggende sygelige rænkespil). At løgnen har fundet sin nuværende udbredelse skyldes jødernes strategiske og massive opkøb af alle former for medier: film, aviser, blade, magasiner, radio, Tv, computere, telefoner, søgemaskiner, sociale medier osv., hvorfra de kan udbrede løgnen om jødernes Holocaust – og uafladeligt gør det.

Præstationerne i Hitlers Tyskland gør jødernes bagvaskelser til skamme

Bortset fra de meget prisværdige Lebensborn-hjem (børnehjem for vanskeligt stillede børn) er her en række andre sympatiske resultater fra den nationalsocialistiske æra i Tyskland:

1.
Mellem 1933 og 1937 (på kun 4-5 år) blev der bygget 458.179 enfamiliehuse, alle med haver, og praktisk taget gældfri.

2.
Rentebyrden måtte ikke andrage mere end 1/8 af den gennemsnitlige løn.

3.
Mellem 1933 og 1936 blev der etableret 91.000 landejendomme, der kunne gå i arv inden for familien.

4.
Vilkårene ved ansættelse var bedre end noget andet sted i verden. Sports- og fritidsaktiviteter blev udviklet. Tysklands ungdom var den lykkeligste og sundeste noget sted i verden.

5.
Under de olympiske lege i 1936, vandt Tyskland langt flere medaljer end noget andet land. Jesse Owens, den sorte løber fra USA blev fejret og æret, selv om der i medierne er fortalt en anden historie.

6.
Organisationen “Mor og barn” (en slags mødrehjælp) blev udviklet med 30.000 centre i Tyskland. Det blev muligt at donere gaver til børn i ringe kår.

7.
Nye kirker for enhver trosretning – 640 i alt – blev igangsat eller bygget.

8.
Der blev indført en dyreværnslov, der endnu hæver sig over de fleste tilsvarende i verden i dag. Den brutale kosher/halal-aflivningsmetode blev forbudt. (I Danmark i 2014 praktiserer jøder og muslimer disse overgreb mod dyrene igen, og helt uforstyrret af Dyreværnsloven og offentlige myndigheder.)

9.
Det fordredes, at politiet skulle kunne servicere befolkningen uden at være bevæbnet.

10.
Der var yderst begrænset kriminalitet. En konsekvens af “for” få sager blev, at mange mindre landsretter måtte nedlægges (traditionelle jødiske arbejdspladser).

11.
Tyske cykel- og motorcykel-producenter var førende i verden, ikke alene kvantitativt, men ved produkternes kvalitet.

12.
Klassisk inspireret kunst af høj standard blev fremstillet og promoveret af regeringen.

13.
Tyskland producerede de mest elegante krydstogtsskibe i verden. Zeppelineren Hindenburg blev fremstillet som et flyvende hotel. Tyskland udviklede også den første helikopter, der blev fløjet af Hannah Reitsch.

14.
Staten støttede musik og finere kunst. Globalt var Tyskland landet med de fleste symfoniorkestre.

15.
Tyskland stod for de betydeligste fremskridt inden for medicin, kemi, ernæringsvidenskab, naturvidenskab, lak og maling, syntetiske olier, petrokemiske produkter og meget andet. Tv og video var tyske opfindelser.

Thies Christophersen skrev om dette Tyskland

(Refleksioner … fra 1986) …

Rundt om i verden, også i Tyskland, protesterer folk mod uretfærdighed, undertrykkelse og forfølgelse af minoriteter. Mest støjende har fordømmelserne og fornægtelserne været i forhold til fejltagelserne under Det Tredje Rige, og der blev bestemt også begået fejltagelser dengang. Jeg har taget på mig at kritisere, når der blev begået fejl, ikke dem i fortiden, men nutidens fejltagelser. Jeg gjorde det samme under Det Tredje Rige, men blev ikke kastet i fængsel af den grund.

Nu for tiden hører vi masser af snak om demokrati og “folkestyre”. Ingen af delene eksisterer i dagens Tyskland. Vi lever stadig med særlig justits for Vesttyskland, og den udøves af besættelsesmagterne. I vort tyske hjemland er der kun plads til de fremmede og deres befordrere. Der var en tid, hvor mere end 90% af befolkningen i Tyskland gav deres støtte til landets lederskab. Jeg husker meget tydeligt den tid. Der var ingen regeringsstridigheder, ingen arbejdsløshed og ingen frygt for fremtiden. Enhver, der har oplevet den tid, vil altid være bevidst om dette, uanset hvor mange løgne, der er blevet spredt om det nationalsocialistiske Tyskland, løgne som ulykkeligvis bliver taget for gode varer i dag. Retten til national selvbestemmelse var en realitet dengang. Den rettighed er konstant blevet indskrænket efter 1945.

Nationalsocialismen kunne have tjent som model og vejledning for hele verden. Men netop de kræfter, der styrede eller ønskede at undertrykke andre nationer, tolererede ikke den enkelte nations ret til national selvbestemmelse. Selv om de fleste traditionelle imperier er forsvundet, er nationerne i dag underlagt en ny og langt mere afskrækkende afhængighed. Afhængigheden af kapitalismen i USA og dens bagmænd, der synes at have vundet slaget om verdensherredømmet.

Redaktionel kommentar

I O-D-I-N kalder vi disse kapitalistiske bagmænd for jøder, og vi mener ikke, at de har vundet andet end materiel magt, guldets indflydelse. Slut dig til O-D-I-N.org og vær med til at forhindre, at de overtager vores hjerter og sjæle.

Læs også: Jødepressen forvansker billeder og fordrejer Historien