En søndag i IKEA er som en rejse til Mellemøsten

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 11. marts 2015

 

Dette “Mellemøsten” ligger lige på den anden side af Øresundsbroen, mindre end 20 km fra Danmark, i et område, som vi hidtil har kunnet forbinde med en nordisk befolkning.

I Malmø kan du som nordisk menneske iagttage det chokerende foreløbige resultat af en strategi, der som endeligt mål har at udviske ethvert nordisk præg i Øresundsregionen og fjerne enhver identifikation med nordisk udseende og levevis, en strategi, som skal gøre os til fremmede i vore egne lande.

Den intensive islamisering af Skåne tjener for jøderne i Stockholm som et politisk bolværk mod frie ytringer fra Danmark, hvorfra vi åbent taler imod den fortsatte jødiske besættelse og de muslimske syndebukkes evne til at reproducere sig.


Stefan Löfven*, “svensk” statsminister … virkelig?
Foto: Internettet

 

Denne lidet svenske Stefan Löfven agiterer fra Stockholm for “et bedre Sverige for alle”. Løgnen i dette er til at tage og føle på. Sverige (og Danmark) vil kun blive bedre steder at være for den såkaldte “elite”, den jødiske besættelsesmagt, som har infiltreret parlamenterne og statsapparaterne. Specielt for Sverige er det måske afstanden på mange hundrede kilometer, der bevirker, at befolkningen i Skåne ikke ænser de jødiske overgreb fra Stockholm. På afstand kommer skåltalerne til at ligne forsonlig og inkluderende politik. Men i Malmø ses resultatet af den overordnede strategi. Skåne er ved at blive forvandlet til en muslimsk enklave i Norden. Samtidig indvandrer et stigende antal østjøder, der nu kan skjule sig i mængden af ikke nordisk udseende mennesker (som det næsten er lykkedes for denne “svenske” statsminister; i det stockholmske regerende miljø er hans type ikke længere særligt afvigende).

Sverige og Danmark er lammet af en aggressiv jødisk besættelsesmagt

Det første indtryk, der rammen en, når man træder ind i IKEA i Malmø en søndag i marts 2015, er, at mængden er domineret af mennesker af fremmed herkomst, dvs. ikke svenske eller nordiske mennesketyper. Dernæst antallet af klapvogne og børn med arabisk udseende forældre, hvoraf et mindre antal består af en svensk udseende kvinde med en arabisk mand – eller lige så ofte, en nordisk kvinde med en mand af østjødisk herkomst. Antallet af østjøder er efterhånden påfaldende, og de glider umærkeligt ind i den multietniske mørklødede identitet. Mange er ikke i stand til at se forskel. Denne anden jødiske strategi, der styres fra Stockholm og København, går ud på at lade østjøder indvandre mellem muslimerne. Østjøderne adskiller sig endnu markant fra mere eller mindre blandede, traditionelt sefardiske jøder, og strategien foreskriver, at de mangfoldiggør sig med nordiske kvinder. Det har to formål: dels er chancen for at få afkom med nedarvede sygdomme, der har været den jødiske indavls svøbe, mindre, dels ændres udseendet gradvis mod europæiske menneskers, og det bliver i næste generation mindre besværligt at infiltrere de nordiske lande som agenter for det internationale jødiske netværk.

Det næste indtryk er af underkastelsen; af hvordan den nordiske kultur er blevet tvunget til at tilpasse sig indvandrernes kultur, hvor man skulle tro, at al sund fornuft ville foreskrive det omvendte, som det er naturligt i resten af verden.
Først og fremmest er der en tydelig kunstig kvotering af de ansatte; mindst halvdelen af personalet med kundekontakt i dette svenske varehus er af fremmed herkomst. IKEA har oven i købet lavet en særlig hovedbeklædning til muslimske kvindelige ansatte, der insisterer på at bære religiøst tørklæde. Resultatet er ikke opløftende. Mellemøstlige ansigter indrammet af en IKEA-gul eller sort badehættelignende hovedbeklædning tiltrækker ikke ligefrem de nordiske kunder; dvs. hvis køerne er lange nok, bider mange skandinaver i de sure æble og underkaster sig fremmedkulturen for at få besøget overstået. Naturligvis tjener denne usvenske beklædning primært som politisk demonstration, “se hvor lidt I nordiske befolkninger og jeres kultur betyder i forhold til vores”. Skandinavernes indflydelse slutter helt, når vi om cirka 70 år kommer i mindretal. Jeg nægter at tro på, at der er tale om en ærlig liberal indstilling fra Skånes naturlige befolkning eller hos svenskerne i det øvrige Sverige. Det vi kan bevidne er en generel undertrykkelse og påtvingelsen af en kunstig politisk korrekthed fra en jødisk besættelsesmagt.

Luk munden op, svenskere og danskere, og peg i fuld offentlighed på ondets rod: den jødiske besættelsesmagt i Stockholm og København og i vores embedsværker. Begynd at nævne problemet ved dets rette navn: Fjendtlig overtagelse.

Dødsdommen over det hvide Europa

Jøden Barbara Lerner Spectre fra Paideia Instituttet i Sverige udtalte i 2010:

… Jeg mener, at der er en opblussen af antisemitisme, fordi Europa på nuværende tidspunkt endnu ikke har lært at være multikulturelt. VI (jøder) skal være en del af fødselsveerne i denne transformation – som nødvendigvis må finde sted. Europa vil ikke fortsætte som de monolitiske samfund, DE engang var i det sidste århundrede. Jøder skal være i centrum af dette.
Det er en stor forandring for Europa at stå igennem. DE skifter nu til multikulturel tilstand, og jøder vil blive ildeset på grund af vores ledende rolle. Men uden denne ledende rolle og uden denne transformation vil Europa ikke overleve.

Jovist, den såkaldte antisemitisme har været brugt igen og igen for at kriminalisere protesterne i efterkrigstidens Europa. Men hvis det er antisemitisme at ville frigøre de nordiske folk fra en aggressiv jødisk omklamring, så er jeg helt bestemt antisemit. Men da palæstinensere også er semitter, er det nødvendigt at præcisere, at jeg eksklusivt er “antisemitisk” over for den talmudiske jødedoms trussel mod verdensfreden.

*)


Stromboli fra Disney’s Pinocchio. Ill. Internettet

 

For dem, der forstår engelsk, er denne video med den utrættelige fortaler for hvide europæeres modstand mod den jødiske besættelse af vores lande, den amerikanske forfatter og tidligere politiker David Duke, yderst informativ.