En udfordret genpulje

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 9. maj 2014

 

Der produceres læssevis af film, hvor en mørkskægget prins danner par med en blond kvinde. Den jødeejede reklameverden gentager dette tema i det uendelige. Det er yderst sjældent at se en blond nordisk udseende mand flankere en Rebecca-type i reklamer eller film. Hvorfor ikke? Fordi det ikke er velset i jødiske kredse, at et af jødedommens altre, jødinden, besmittes med noget ikke jødisk.
Men gennem århundreders indgiftning (indavl) har den jødiske genpulje udviklet sig til en tikkende bombe, og moderne jøder er begyndt at finde det uheldigt, måske ligefrem uetisk, at sætte skadede børn i verden.

Derfor ser vi den tavse men vedholdende opfordring i billeder til at kombinere lyshårede europæiske kvinder med jødiske mænd. Af den alliance har den jødiske mand og den internationale jødedom alt at vinde. Det er et gennemgående ønske hos jøder at komme til at ligne europæere, men bevægelsen har desuden et påtrængende behov for at mindske risikoen for at få børn med arvelige sygdomme, at den jødiske genpulje langsomt saneres.

Alliancen frembyder for den ikke-jødiske kvinde en betydelig risiko for at føde børn med genetisk betingede fejl, herunder fejl, der kan være usynlige i én generation, men udtrykkes i den næste. De mindre alvorlige defekter handler om stærk nærsynethed, talefejl, skeløjethed, skæv tandstilling, dårlige eller manglende tænder, nedsat hørelse, og mange andre småting. Men yderligere er en lang række alvorlige sygdomme, der kræver specifikke tests for at kunne afsløres, hobet op i de jødiske gener. Derfor er der opstået en ret omfattende industri, der primært har til formål at hjælpe jøder til at undgå forældrekombinationer, hvor afkommet risikerer disse lidelser.

Nedenfor nævner vi blot 19 af de mest kendte. Deres dominans hos jøderne er konsekvensen af jødisk selvtilstrækkelighed. Fejlene søger man nu at reparere ved at inddrage sunde kvindelige goyim (ikke-jøder) i den jødiske genpulje. Blot skal brylluppet helst være jødisk, og sønnerne af en sådan alliance skal helst omskæres. Den europæiske kvinde påtrykkes de jødiske familietraditioner, mens hun accepterer en betydelig risiko for skader på sine børn. Vi kan konstatere, at jødisk etnocentrisme er blevet behandlingskrævende, men ikke af den grund mere ydmyg.

Og jo, det nye og sundere afkom kan godt blive en slags B-jøder efter den seneste liberalisering i Mosaisk Trossamfund. Der har man indført en apartheid-regel, således at hybrider uden jødisk mor godt må kalde sig jøder og godt kan blive optaget som proselytter i det jødiske samfund. Dog må de ikke deltage i gudstjenesterne i synagogen sammen med A-jøderne.

Man forstår vel at sno sig – og skaffe nye sunde kræfter til det jødiske netværk.


Ved indavl hobes fejl op som mutationer i DNA’et (klik på billedet for at se den engelske udgave). Foto: Internettet

 

Vejledning i jødiske genetiske sygdomme

19 sygdomme, som østjøder hyppigst kontrolleres for

Det anslås at 1 ud af 5 østjøder er bærer af en mutation i mindst ét af de gener, der koder for følgende sygdomme (klik på navnet og læs nærmere (på engelsk)):

Bloom Syndrome
Mennesker, der lider af Blooms Syndrom, er af kort statur, har sol-overfølsomt ansigtsudslet, en overdisponering for infektioner og luftvejslidelser og en forøget disponering for visse cancertyper og leukæmi. Mænd med Blooms Syndrom er som regel infertile, og kvinders fertilitet synes at være nedsat. En del med Blooms syndrom er yderligere mentalt retarderede. Disse mennesker dør sædvanligvis i en tidlig alder, men nogle har nået 40’erne …

Canavan Disease
Canavans Sygdom er en alvorlig degenerativ lidelse i det centrale nervesystem. De fleste børn med Canavans Sygdom virker normale ved fødslen. Efter 3-4 måneder vil forældrene være i stand til at observere små afvigelser hos barnet. For eksempel kan barnet være ude af stand til at udføre motoriske opgaver, såsom at rulle på underlaget. Opfattelsesbesvær, manglende visuel opmærksomhed og skælven bemærkes ofte. Disse børn bliver til sidst blinde og får problemer med at synke. De dør oftest i barndommen, men kan overleve til ungdommen og endog den første voksenalder …

Cystic Fibrosis
Cystisk Fibrose (CF) er en sygdom, der bevirker at kroppen producerer en abnormt tyk, klistret slim. Symptomerne indtræffer, fordi celler i lungerne og bugspytkirtlen ikke transporterer salt ind i kroppen, hvor det er nødvendigt. Det tyktflydende slim forhindrer yderligere fordøjelsesenzymer i at nå tarmsystemet, hvor maden skal nedbrydes og fordøjes …

Familial Dysautonomia
Familial Dysautonomia (FD), eller Riley-Days syndrom, er en sygdom, der får det autonome nervesystem til at fejlfungere. Det autonome nervesystem kontrollerer kropsfunktioner som synkning og fordøjelse, regulerer blodtryk og legemstemperatur og kroppens reaktion på stress. Sansesystemet tillader os at smage, skelne varme fra kulde og opfatte smerte. Sygdommen er også kendt som HSAN III (hereditary sensory and autonomic neuropathy, type III).
Særkendet for FD er manglen på ekstra tåreflåd ved følelsesmæssigt fremkaldt gråd. Børn med FD kan være besværlige at give mad. De kan også være ude af stand til at føle smerte, fx pådrage sig knoglebrud eller forbrændinger uden at registrere skaden …

Fanconi Anemia Type C
Fanconi Anemia er en nedarvet forstyrrelse, karakteriseret ved nedsat mængde blodceller i kroppen, der fører til fejl i knoglemarven. Mennesker med Fanconi Anemia er som regel mindre end gennemsnittet. Andre symptomer, der forbindes med denne sygdom kan være manglende knogler i tommelfingrene eller armene, tiltagende risiko for cancer og leukæmi, brunfarvning af huden og nyreproblemer. Til sidst påvirker sygdommen alle systemer i kroppen. Patienten når sjældent voksenalderen …

Gaucher Disease
Der er tre forskellige former for Gauchers Sygdom (type I, II og III). Type I er den mest almindelige form. Symptomerne på Gauchers Sygdom varierer betydeligt og kan vise sig ved alle aldre. Det mest almindelige symptom af type I er forstørrelse af milten eller leveren; det er normalt uden smerter. Det centrale nervesystem er ikke involveret. Andre symptomer kan være blå mærker, smerter i knoglerne, hyppigt næseblod samt mangel på energi. Yderligere vil børn med type I være mindre end deres jævnaldrende, og puberteten indtræffer senere …

Glycogen Storage Disorder, Type 1a
(GSD1a), eller von Gierkes Sygdom, er en stofskiftesygdom der skyldes, at kroppen mangler et enzym, som er nødvendigt for leveren for at kunne omsætte sukker fra den oplagrede form (glykogen) til en form, der kan udnyttes af kroppen til at producere energi (glukose). Mennesker med GSD1a kan ikke vedligeholde blodsukkerniveauet og udvikler hypoglykæmi (lavt blodsukker) inden for få timer efter et måltid. GSD1a kan opdages ved den rutinemæssige fødsels-screening, der udføres på de fleste fødeklinikker …

Maple Syrup Urine Disease
Maple Syrup Urine Disease (MSUD) er navngivet efter den karakteristiske ahornsirups-lugt fra urinen hos dem, der har sygdommen. Yderligere tidlige symptomer kan omfatte irritabilitet, ringe fødeindtag og en døsig tilstand. Uden behandling kan MSUD føre til neurologiske forstyrrelser, besvimelser, koma og død. MSUD kan opdages ved den rutinemæssige fødsels-screening, der udføres på de fleste fødeklinikker …

Mucolipidosis IV (ML-IV)
ML-IV symptomerne indtræffer, når det stof, der normalt nedbryder visse fede substanser (lipoider) i kroppen, mangler. Lipoiderne kan dermed akkumuleres til et giftigt niveau overalt i kroppen. Børn med ML-IV virker normale ved fødslen, men omkring etårsalderen begynder de at vise tegn på motorisk og mental underudvikling. ML-IV forvolder også problemer med øjnene, herunder skygger på hornhinden og skeløjethed samt degenerering af nethinden, hvilket kan medføre blindhed …

Niemann-Pick Disease Type A
Med Niemann-Picks Sygdom akkumuleres skadelige mængder af fede substanser i milten, leveren, knoglemarven og nogle gange i hjernen. Der er to typer af sygdommen, type A og type B. Mennesker, der lider af denne sygdom, mangler et stof, der kaldes acid sphingomyelinase (ASM). ASM nedbryder normalt det stof i kroppen, der hedder sphingomyelin. Hvis ASM mangler, bygges sphingomyelin op i bestemte celler og forvolder skade på centralnervesystemet, leveren og lungerne. Børn med Niemann-Picks Sygdom virker sædvanligvis normale ved fødslen. De første tegn på sygdommen indtræffer ved tre-femårsalderen. Tiltagende tab af allerede erhvervet motoriske færdigheder, spisevanskeligheder og en forstørret maveregion indtræffer på det tidspunkt …
Medicin.dk: Niemann-Picks Sygdom type C er en arvelig autosomal recessiv sygdom forårsaget af en defekt lysosomal lipid-transport. 
Pga. defekten ophobes frit kolesterol og flere glycosphingolipider i kroppens organer. Ophobning i hjernen fører til ataksi, dysartri, dysphagi, abnorme øjenbevægelser samt epilepsi og psykiatriske problemstillinger. 
Forandringerne er progressive og fører slutteligt til demens og død.

Tay-Sachs Disease
Tay-Sachs Sygdom skyldes en nedarvet genfejl, der bevirker fremadskridende degenerering og ødelæggelse af det centrale nervesystem hos de ramte. Nyfødte med Tay-Sachs Sygdom fremtræder normale, og symptomerne og sygdommen udvikler sig først, når barnet er fire til seks måneder gammelt. Tidligere erhvervede færdigheder går derefter tabt, såsom evnen til at sidde opret eller rulle rundt. Disse børn mister gradvis deres syn, hørelse og evnen til at synke. De dør som regel, inden de er fire år gamle …

Walker-Warburg Syndrome
Walker-Warburgs Syndrom er en alvorlig sygdom, der påvirker muskler, øjne og hjerne. Det viser sig som muskelsvaghed, besvær med fødeindtagelse, anfald, blindhed, øjen- og hjerneabnormiteter og forsinket udvikling. Den forventede levetid er under 3 år …

Screening er også i mere begrænset omfang til rådighed for følgende sygdomme:

Dihyrolipoamide Dehydrogenase Deficiency (DLD Deficiency)

Familial Hyperinsulinism

Joubert Syndrome

Nemaline Myopathy

Spinal Muscular Atrophy

Usher Syndrome Type 1F

Usher Syndrome Type III.

Kilde: Kveller.com

REDAKTIONEL KOMMENTAR

Har du også undret dig over omfanget af læspende lillepigestemmer i Danmarks Radio?
Sætter man en ordblind til at læse korrektur? Nej vel.
Men i Danmarks Radio kan man godt sætte en læspende til at speake. Er det mon udtryk for almindelig sjusk, eller er det konsekvensen af udbredt nepotisme? Er synspunktet dette, at når farmand har indflydelse i DR, er det kun naturligt, at hans datter har en god stilling samme sted, udtaleproblem eller ikke? Åbenbart accepteres denne ordning, selv om resten af statsradioens licensbetalende lyttere må krumme tæer over volden mod det danske sprog. Man kunne vel i det mindste finde en funktion, hvor kvindens talehandicap ikke plagede landet som helhed.

En anden side af samme sag.
Mange jødiske mænd opfatter sig selv som deres guds gave til menneskeheden. Sunde kvinder skal være kritiske over for, hvilke donorer, der leverer sæd til den sædbank, de har tænkt sig at frekventere. På papiret er disse donorer enestående og strålende, men bliver de alle underkastet den nødvendige omfattende! screening? Det er højst tvivlsomt og ofte vanskeligt at kontrollere. Det er risikabelt at tage sælgers ord for det. Det er nødvendigt med medicinsk dokumentation, der er verificerbar.
Ellers er kvinder, der søger anonyme superfædre til deres afkom, alene ud fra formelle informationer om udseende, økonomi og social stilling, betydeligt udsat for at få afkom med en alvorlig nedarvet sygdom. Denne tragedie har allerede i uacceptabelt omfang ramt danske kvinder.