Forbandelsen er brudt –
jødernes Holocaust er et illusionsnummer!

Sand Historie

O-D-I-N.org, dr. N. Kollerstrom, The Barnes Review, 29. november 2014.

 

Holocaust: Myte eller virkelighed? Ingen af delene, jødernes Holocaust er slet og ret en politisk forbrydelse mod Vesteuropas befolkninger.

Hermed introducerer vi en ny bog fra The Barnes Review, Breaking the Spell – The Holocaust: Myth and Reality.

Bogens research og primære konklusion bekræfter, hvad vi længe har vidst og i snart to år skrevet om her fra O-D-I-N.org. Alligevel er det positivt, når andre tager udfordringen op og kan begrunde standpunktet: Jødernes Holocaust er et forbryderisk illusionsnummer, der blev sat i værk af sovjetiske propagandister omkring 1943 og derefter gennem utallige repetitioner i jødiske medier er blevet – og i dette øjeblik bliver – behandlet som en kendsgerning. Godtroende mennesker er blevet taget ved næsen af disse medier, der desperat fortsætter propagandaen for at bevare illusionen. I Danmark indførtes for ikke længe siden en “Holocaust-dag”, der administreres af DIIS, et jødisk fremmedlegeme i nationen. Værst er det falske undervisningsmateriale, der “tilbydes” folkeskolen og gymnasierne fra samme institut. For danskernes egne skattekroner hjernevaskes vores børn dagligt i skolerne til at tro på Holocaust-løgnen. Dette institut modtager for tiden netto 27 mil. i statsstøtte om året.


Auschwitz-museet er en jødisk kulisse for fuldbyrdet historieforfalskning. Foto: The Barnes Review

 

Breaking the Spell—The Holocaust: Myth and Reality

THE BARNES REVIEW, dr. Nicholas Kollerstrom

I 1941 brød den britiske efterretningstjeneste tyskernes “Enigma” kode. Det underminerede alvorligt tyskernes krigsindsats, men kastede også nyt lys over daglige begivenheder i det tyske koncentrationslejrsystem.

Mellem januar 1942 og januar 1943 blev krypteret radiokommunikation mellem lejrene og hovedkvarteret i Berlin opsnappet og dekrypteret. Underligt nok har historikerne i vid udstrækning ignoreret informationerne i disse opsnappede sendinger i relation til “tilgange”, “afgange”, opgjorte dødstal og andre begivenheder i lejrene.

Den eneste fornuftige forklaring på disse skamfulde udeladelser er, at de opsnappede data alvorligt modsiger, ja udelukker, den ortodokse holocaust-beretning. Den afdækkede information beskriver ikke et program for massemord eller racistisk folkemord.

Tværtimod: den afslører, at tyskerne gjorde deres yderste, nærmest i desperat omfang, for at reducere dødsraten forårsaget af katastrofale tyfus-epidemier i deres arbejdslejre.

Blev briterne narret af nationalsocialisterne, som visse historikere endnu forsøger at hævde, eller er sandheden enklere og mere chokerende? I 1988 og 1991 kastede retsmedicinske undersøgelser nyt lys over spørgsmålet om, hvorvidt de udpegede gaskamre i Auschwitz havde tjent som slagtehuse for hundrede tusinder af mennesker.

Begge undersøgelser havde konkluderet, at de eneste formål, Zyklon B-gas var blevet anvendt til var hygiejniske, ikke morderiske, drabene var på insekter (lus, der viderebringer tyfus) og ikke på jøder. Behøver vi at nævne, at disse billedforstyrrende undersøgelser blev ignoreret og i visse lande ligefrem gjort ulovlige at omtale offentligt, at forfatterne blev bortvist fra deres stillinger, ja endog kastet i fængsel.

Videnskabshistorikeren dr. Kollerstrom har taget udgangspunkt i disse undersøgelser (der kraftigt modsiger den almindeligt udbredte beretning) for at indlede sin egen opdagelsesrejse ind i et stærkt tabuiseret landskab.

Efter at have publiceret en kort artikel, hvor han opregnede, hvad den nødvendige konklusion måtte blive på grundlag af de fundne data, blev han bortvist fra det uddannelsessted, hvor han havde været medlem af staben i elleve år. I sin nye bog “Breaking the Spell”, viser dr. Kollerstrom, at “vidneudsagn”, der har understøttet beretningen om de menneskedræbende gaskamre er klart i konflikt med de videnskabelige data.

Han sammenholder den almindeligt accepterede forestilling om nationalsocialisternes udryddelsespolitik over for jøderne med en lang række af stort set urørte og uomtalte beviseligheder, der peger i en helt anden retning.

“Zyklon B” er et af nøgleordene i påstanden om det nationalsocialistiske massemord, men samtlige ikke-anekdotiske beviseligheder understøtter, at denne gas i store mængder brugtes som desinfektionsmiddel til forbedring af de indsattes sundhed og for at nedbringe – ikke forøge – lejrens dødstal.

– Auschwitz-lejrens administratorer førte minutiøse protokoller over, hvem der døde i lejren og hvorfor. En statistisk analyse af dette materiale understøtter ikke, hvad der måtte forventes, hvis den hidtil udbredte opfattelse af, hvad der forgik i lejren skulle være sand.

– Den britiske efterretningstjenestes dekrypteringer beviser, at de tyske lejrledelser i desperat omfang forsøgte at holde deres indsatte i live.

– Zyklon B vil, når gassen bruges i et gaskammer (det kan man endnu forvisse sig om i aflusningskamrene) danne karakteristiske kemiske forbindelser, der ikke nedbrydes og derfor kan detekteres, så længe anlægget eksisterer – frem til i dag i givet fald. Ingen af disse typiske forbindelser kan spores – men ville i høj grad kunne forventes at eksistere i de gaskamre, der i dag hævdes at have været brugt mod mennesker.

– “Seks millioner jøder truet eller dræbt”: nævner 167 passager fra aviser med “nyheder” i tidsrummet fra 1900 til 1945, med en stigning efter Første Verdenskrig! Ja, FØRSTE, ikke ANDEN!

– Et britisk arkæologisk team har ledt efter spor fra de hævdede 800.000 dødsofre fra Treblinka-lejren – men kom tomhændede tilbage.

Dr. Kollerstrom konkluderer, at historien om nationalsocialisternes “Holocaust” er skrevet af vindere med en skjult dagsorden, og at den repræsenterer en fordrejning af historien, overdrevet og i vid udstrækning usand.

Han forsikrer om, at deres historie i sandhed er en stor løgn, der fordrejer vores almindelige opfattelse af virkeligheden og forvansker menneskers historie op til denne dag.

Forord ved Prof. em. dr. James H. Fetzer.

Breaking the Spell i blød indbinding, illustreret, 6 x 9″, 262 sider. 25 USD (kig under New Products).