Forklaring: COC og NWO

Redaktionelt

COC (Clash of Civilizations)

Begrebet “Clash of Civilizations” (Civilisationernes sammenstød) skyldes en teori formuleret i 1992 af den jødiske politolog Samuel P. Huntington (f. 1927, d. 2008). Den forudsatte at folkeslagenes kulturelle og religiøse identiteter ville blive den primære årsag til konflikt i verden efter Den kolde krigs afslutning i 1991, da Sovjetunionen opløstes. Han må have siddet med ved et af strategimøderne i Talmudisk broderskab, for “Civilisationernes sammenstød” er med tiden blevet synonymt med de bestræbelser, som verdens jøder udfolder for at sætte verdens nationer og religioner op mod hinanden med det formål at bane vejen for et religionsdefineret zionistiske verdensrige med sæde i Jerusalem, en afskyvækkende og ubegribelig plan, men ikke desto mindre en igangværende bestræbelse blandt verdens jøder. Teoriens mest dystre scenarier opstår ikke af sig selv. For at bringe verdens befolkninger på kollisionskurs er det nødvendigt aktivt at manipulere de kræfter, der altid er i spil mellem folkeslagene, men som det meste af tiden er ufarlige. Vi har taget COC og NWO ind i O-D-I-N.org’s ordbog. Begreberne verserer mere og mere i forbindelse med jødernes bestræbelser på at realisere drømmen om én eneste supermagt på Jorden.

NWO (New World Order)

Begrebet “New World Order” (Nye verdensorden) er jødernes drøm om et verdensdiktatur, hvor de og en mindre andel ikke-jødiske logebrødre i en frimureragtig sekt (en videreførelse af Illuminati) har beslaglagt alle ressourcer i verden og kan styre den øvrige menneskehed gennem dens afhængighed af vand, elektricitet, fødevarer, lægehjælp, medicin, betalingsmidler og øvrige livs- og civilisationsbevarende fornødenheder. Allerede på nuværende tidspunkt (september 2014) er hele den vestlige verden afhængig af disse fornødenheder, og ressourcerne er i betydeligt omfang i hænderne på de forkerte mennesker, en verdensomspændende og skruppelløs jødisk kontrolleret sekt.
Vestens befolkninger kan på nuværende tidspunkt fuldstændigt kontrolleres ved, at disse fornødenheder i kortere eller længere perioder gøres knappe eller utilgængelige, afhængigt af, om formålet er at opsuge opsparede pengemidler* eller at knække en egentlig modstand.
Under den ny verdensorden vil sektens øverste grader danne en verdensregering, der som en global supermagt vil residere i Jerusalem (eller det var i det mindste det oprindelige zionistiske mål). Det er dog mere sandsynligt, at sekten vil beslaglægge resten af USA og kontrollere den øvrige verden derfra. Resten af menneskeheden vil blive gjort til slaver i en global koncentrationslejr, hvori de er frarøvet retten til at bevæge sig frit, retten til privat ejendom, retten til en familie og retten til at opfostre egne børn. Deres tilstedeværelse og medvirken vil blive kontrolleret gennem et implantat, der viser hver enkelt slaves opholdssted og færden, og gennem hvilket den kan termineres.
I dag er sektens medlemmer primært fordelt i den europæiske civiliserede verden, herunder USA, hvor dens medlemmer kan skjule sig i mængden, men også i den latinamerikanske og arabiske verden og i stigende omfang i Østen.
Indtil NWO er en kendsgerning (hvilket universelle kræfter måtte forbyde), udfoldes det destruktive projekt COC “Civilisationernes (fremprovokerede) sammenstød”, hvis eneste formål er at nedbryde nationernes sammenhængskraft, så de uden modstand kan overtages og underlægges NWO.

*) Det oplagte eksempel er olieprisen, der efter princippet for udbud og efterspørgsel skulle være lav – meget lav! Men det er den ikke. Hvorfor ikke? … Fordi oliemarkedet reguleres ved fastsættelse af en kunstigt høj pris pr. tønde råolie. Udbuddet er i virkeligheden endnu ubegrænset. Der findes mere råolie i verden end nogensinde tidligere, også i forhold til stigningen i forbruget. Det virkelige problem for jøderne består i at sælge råolien til en så høj pris som muligt, uden at alternative energiformer kommer til at konkurrere. At denne uorden hele tiden fremmes bevidnes af, at prisen på mere miljøvenlige eller økonomiske brændstofformer fordyres med afgifter, så konkurrenceevnen kunstigt reduceres. Dermed holdes de billigere og mere nyttige produkter væk fra markedet, og størstedelen af menneskeheden fortsætter med at leve på en stenrig elites præmisser.
De forkerte mennesker har allerede investeret så store beløb i udvindingen af jordolie, at de ikke tillader konkurrerende alternative energiformer. Så vil du være “fri” og selvtransporterende, må du betale en absurd afgift for at få brændstof til din bil. Oven i flere hundrede procents afgift, skal du så tilmed betale 25% i moms for overhovedet at måtte omsætte dine i forvejen 50% beskattede kroner. Hvis du af og undrer dig over det fornuftige i dette, tænker du forbudte tanker, der kan forsinke din accept af den tiltænkte rolle som slave for en økonomisk elite. Men det gør du nok heller ikke, for de fleste i Danmark er allerede vænnet til at få deres oparbejde værdier frastjålet på daglig basis?

Måske er din indre oprørske viking for længst tæmmet og harmoniseret?
Det skulle du skænke en tanke. Imens kan du fx overveje begrebet: ejendomsskat … !