Forklaring: False flag operation

Redaktionelt

En “falsk flag” operation er kendetegnet ved tilsyneladende at være udført af en bestemt operatør [X], der i virkeligheden ikke har udført den, mod offeret [Y]. Operationen arrangeres og udføres i virkeligheden af den skjulte intrigemager [Z], som for egen vinding ønsker at sætte ondt blod mellem X og Y. Princippet kaldes også “del og hersk”.

I Europa og USA i dag, er det oftest CIA og Mossad assisteret af de nationale politiske efterretningstjenester (i Danmark fjærten PeT), der indtager rollen som den usynlige intrigemager Z, mens “muslimske terrorister”, dvs. den muslimske verden, tildeles rollen som X, og de godtroende befolkninger, “vidnerne” på gaden og foran TV-apparaterne, dvs. den kristne verden, er tildelt rollen som Y, offeret.

Nu tror Y, at X er forbryderen og fatter vrede mod ham, mens Z (den faktiske forbryder) gennem sine medier forstærker Y’s vrangopfattelse af det skete. Z skaber en alternativ medie-virkelighed, hvor alle former for manipulerede billeder og videoer og løgnagtige udsagn og vidneforklaringer har til formål at få Y til at hade X og fremprovokere en åben krig mellem dem. Lykkes det kan vi kort efter høre de ekstatiske skrig fra Z og hans pak, når dansen går i synagogerne.

Udtrykket “falsk flag” skyldes historiens eksempler på, hvordan Z’s krigsskibe med X’s flag vejende fra toppen nærmede sig Y’s fæstning. Da Y intet udestående havde med X, tillod han i god tro X (i virkeligheden Z) at komme inden for skudhold. Hvis Z under den følgende batalje ikke gav sig til kende og undgik at blive genkendt! – ville Y blive efterladt med indtrykket af, at hans allierede X lige havde faldet ham i rykken i et forræderi mod deres indbyrdes fred. Den sejrende Z ville fjerne sig fra stedet og beruset af intrigen afvente den tiltagende fjendtlighed mellem de før så gode naboer X og Y.

I de aktuelle false flag terrorangreb i Europa og USA er vi (eller nogle af os) heldigvis blevet bedre og bedre til at identificere den egentlige gerningsmand, der skjuler sig som Z. Med denne artikel har vi opregnet et antal tilfælde og en række typiske gentagelser og markører, der afslører CIA, Mossad i samarbejde med de lokale lakajer som de “usynlige” bagmænd, de egentlige forbrydere i rollen som Z.

I virkeligheden er mange tilsyneladende terror-handlinger siden 2001, typisk biler og bomber mod et tilfældigt publikum, ofte blevet iscenesat i den virkelige verden og derefter i mediernes fiktive verden blevet præsenteret som en virkelig terrorhandling. Hvis et antal millioner TV-zombier blindt tror på Breaking News, er resultatet for Z lige så godt, som hvis terror-handlingen havde foregået som et fuldblods massedrab henne på torvet. Derfor produceres den virkelige udgave af “terrorhandlingen” ofte som en scene i en film efter en drejebog, og alt er typisk dagen eller natten i forvejen blevet øvet med stuntmen, de samme tilbagevendende kriseaktører, livagtige dukker, teaterblod og samarbejdende myndigheder, fiktive dødstal og sårede, sminkede tilskadekomne, men ingen overlagte dødsfald.  

Den tilstræbte effekt indtræffer i begge tilfælde – den inducerede frygt i befolkningen for en fiktiv terror-trussel tillader myndighederne at indføre nye begrænsninger af vores personlige frihed i form af øgede beføjelser for politiet til at kræve private data udleveret fra internetudbydere, ransage private boliger, beslaglægge privat ejendom og frihedsberøve en borger – blot på mistanke.  Og mistanken – hvem skaber den?
Terrorlovgivningen ramte Danmark i 2002. Tænk et øjeblik over, hvordan du mener, den blev etableret. Det var ikke som følge af ét eneste tilfælde af islamisk terror i Danmark, men på grund af 9/11-2001 i USA. Hvis du stadig tror på historien om, at to jøder blev dræbt i København i forbindelse med skyderiet foran synagoen i Krystalgade i 2015, så tro om igen. Kun danskernes frihed lider overlast, hver gang vores lovgivning bliver perverteret af jøderne på Christiansborg.