Forklaring: Semitter og antisemitisme

Redaktionelt

Semitter

Semitter er iflg. de gammeltestamentlige myter efterkommere af Noas ældste søn, Sem (1. Mosebog 5, 32). Betegnelsen semitisk er afledt af Sem, der “blev stamfader til mange af Jordens folkeslag”. Sem var igen far til Abraham. Abraham og Sara fik sønnen Isak, men Abraham havde i forvejen sønnen Ismael med trælkvinden Hagar. “Isak blev stamfader til Israels folk, Ismael til araberne”, fortælles det.
I muslimsk tradition går Ismael forud for Isak pga. sin førstefødsel.
Isaks søn Jakob fik tolv sønner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issakar, Zebulon, Josef og Benjamin. De hævdes at være grundlæggere af Mellemøstens tolv (jødisk semitiske) stammer.

Antisemitisme

Der er næppe afgørende etnisk forskel på oprindelige mytiske beboere af disse stammeområder og det nuværende palæstinensiske folk, der har levet på stedet i århundreder. Dermed er overgreb, der udfoldes af zionistiske bosættere over for det besatte områdes retmæssige beboere gennem århundreder, palæstinenserne, den logiske antisemitisme. Jødernes tilstedeværelse i området og deres fanatiske påberåbelse af “retten til det hellige land” ville svare til, at danskerne besatte Island og erklærede, at vi var i vores gode ret, fordi vejen til Valhal formodedes at gå gennem Hekla.

Her et uddrag fra kap. 21, Disraelis advarsler, i Kontroversen om Zion (1956) af Douglas Reed:

I løbet af det nittende århundrede (igen ifølge dr. Kastein) opstod udtrykket “antisemitisme”. Da forfølgelse ikke længere kunne siges at finde sted, måtte der findes et nyt ord, som kunne intimidere ikke-jøder og skræmme jøder, idet det andet formål var vigtigere end det første, og “antisemitisme” blev opfundet. “Abrakadabra” ville have været lige så godt, for udtrykket “antisemitisme” er åbenlyst absurd i forhold til folk, som beviseligt ikke er semitter, og hvis lov befaler udryddelse af semitter (de arabiske folkeslag i Palæstina; ethvert udtryk for sympati med de semitiske arabere, som blev udstødt af deres fædreland af de zionistiske indtrængere i 1948, er med tiden blevet angrebet som “antisemitisme”).
Vi anbefaler, at alle frigør sig fra våbenordet “antisemit” og i stedet kalder sig “jødevis” i betydningen “klog på jøder” – eller slet og ret “antijøder” (de få respektable undtaget, naturligvis).