Forskellige verdensanskuelser kan ikke sameksistere

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 9. marts 2015.

 

Jødernes verdensanskuelse er dødelig gift for enhver kultur.


José Manuel Durão Barosso,
formand for kommissionen i det jødiske EU,
Sovjetunionen version 2.0., bærer skammens mærke.

 

Den jødiske verdensanskuelse må afskaffes i Danmark. Det må snart være indlysende for enhver, at Danmark huser en jødisk, aggressiv, international, racistisk og voldelig verdensanskuelse med en zionistisk verdensregering som mål – side om side med en national, fredssøgende kristen verdensanskuelse.

Det jødiske verdenssyn skaber konstant ufred, kriser og krige omkring os; eksemplerne er så mange, at ingen kan være i tvivl. I modsætning til dette, ønsker danskerne og andre europæiske nationer et liv i fredelig sameksistens med resten af klodens befolkninger, men på grundlag af den enkelte nations egen kultur og levested.

Danmark som dansk og nordisk nation vil gå i opløsning, hvis vi ikke som et enigt folk bliver i stand til frigøre os fra den jødiske besættelse. De to verdensanskuelser kan ikke eksistere side om side. Så medens du stadig har et reelt valg, er det kritisk nødvendigt, at du finder ud af, hvilken af de to udgaver af Danmark, du ønsker for dine børns fremtid.

O-D-I-N har anvist en fredelig løsning på problemet, så jøderne fortsat kan opholde sig i landet. De skal blot acceptere at have indflydelse i Danmark svarende til deres andel af befolkningen – og ikke som nu: en alt for stor og destruktiv magt som resultatet af gennemført nepotisme, korruption, intimidering og formue, der tillader jøderne at besætte magtapparatet, pervertere demokratiet og sælge ud af nationens innovationer og ressourcer bistået af jødiske pengetanke i USA og EU.

Det er kritisk nødvendigt, at vi hører op med at være tolerante og liberale til skade for os selv og sætter grænserne for, hvad vi vil finde os i. Du kan være med til at indføre en retfærdig regel om indflydelse efter tilstedeværelse, hvis du slutter dig til vores organisation og bakker op om den holdning, at kun det danske folk har ret til at bestemme i Danmark. Danmark er danskernes arv, men vores liv i Danmark trues af en fremmed tilstedeværelse og et fremmed verdenssyn, der på trods af vores protester påfører os en ødelæggende indvandring af uforligelige mennesker.

Vi må i fællesskab sætte en stopper for dette angreb på danskernes levevis, inden vi bliver udavlet af muslimer, hvis tilstedeværelse, vrangvillige integration og betydelige tilvækst beskyttes og stimuleres af jøderne. Formålet er, at vi skal begynde at hade muslimer og i samme omfang elske Israel – til slut skal vi helst ende som et ubetydende mindretal i Danmark.

Uviljen mod muslimerne piskes hver dag op i jødernes medier ved at fremhæve indvandrernes uformåenhed og kulturfremmedhed og det medieoppustede “ISIS”. Det er jødernes håb, at de svageste af os vil gribe til vold, at indvandrere og danskere skal ende i voldelige konfrontationer. Vi danskere skal afskrive vold, både her og i udlandet. Men samtidig skal vi være bevidste om, at jøderne har tradition for at udføre fysiske angreb på egne institutioner og give andre skylden – og at de ikke vil betænke sig på at angribe muslimerne i Danmark og give danskerne skylden. Perfiditet og pervers tankegang er desværre en fast del af den zionistiske verden. Maskerede operationer for at opnå politiske fordele gennem propaganda er en fast jødisk dagsorden uden for Israel.

Jøderne har for længst skaffet sig et faktisk mediemonopol i store dele af den vestlige verden. Danskerne kommer ikke længere til orde i Danmark, og nationen bliver ikke informeret ærligt om, hvad der reelt foregår i verden – ikke gennem de jødiske nyhedsbureauer og medier. Derfor er det nødvendigt at erstatte de jødiske løgne om verden (som de bl.a. udvikles på DIIS) med danskernes selvstændige observationer.

Jøderne har alt for længe været et påtrængende problem – i bogstaveligste forstand en påtrængende, selvbefordrende gæst, der under den seneste del af opholdet i Danmark har besluttet at påføre sin vært en muslimsk indvandring. Det har kunnet gennemføres, fordi jøderne “har taget plads i samfundets kirtler”, som de selv udtrykker det. Det er ingen overdrivelse, og Danmark lider i øjeblikket af en ondartet infektion. Det uanstændige inddrivelsessystem Skat, er et fremragende eksempel på den parasitære udbytning af danskerne. Denne jødiske kollekt har lige fået ny jødisk chef.

Vi danskere er nødt til at gøre op med det jødiske verdensbillede og jødernes forsøg på at reducere os til andenrangsborgere. Vi skal gøre os fri i Danmark gennem et ikke-voldeligt opgør inden for rammerne af vort demokrati. Muslimerne og Islam kan vi gøre op med senere. Muslimerne i Danmark er endnu et forholdsmæssigt mindre problem i dette magtspil. En rettidig kontrol med indvandringen af kulturfremmede kunne naturligvis for længst have sat en stopper for såvel zionismen som islamismen i Danmark. Men et fremmed verdenssyn i Danmark har for alvor forhindret dette inden for de sidste 50 år.

Genrejsningen af Danmark skal ske gennem nationens demokratiske institutioner. Hvis vi står sammen og insisterer på, at det udelukkende er det danske folk, der er berettiget til at lovgive for Danmark, kan vi frigøre fædrelandet fra den nuværende jødiske besættelsesmagt. Står vi ikke sammen nu, og den eksisterende tingenes tilstand får lov til at konsolidere sig inden for de nærmeste år, er vi fortabte!

Så enkelt er det. Og så alvorligt er det.

Kontakt os her.