Fred Leuchter fortæller sin historie

Sand Historie

O-D-I-N.org praes. Fred Leuchter, 11. oktober 2015 (opdateret April 2018).

 

Fred Leuchter Tells His Story.

Fred Leuchter var i 1988 ikke holocaust-revisionist, men blev det!

Næsten tre årtier efter, at Fred Leuchter rystede den jødiske verden med den allerførste kriminaltekniske undersøgelse af de påståede gaskamre i Auschwitz, giver han sit første interview i samtale med holocaust-revisionisten Jim Rizoli. Dette interview blev lavet i Jim Rizoli’s serie af samtaler med ekstraordinære revisionister (Exstraordinary Revisionists). Leuchters rapporter (i flertal fordi den fremviste rapport indeholder en delrapport fra hver af undersøgelsesstederne) beviste, at krematoriernes lighuse, der af jøderne stadig udpeges som gaskamre, aldrig kunne have været anvendt til massegasning af mennesker.

Inden du ser videoen:

Undgå venligst at begå den ret almindelige fejl at forveksle krematorier med “gaskamre til massemord på mennesker”. Krematorier findes i de fleste større byer i dag og har samme funktion som i de tyske arbejdslejre – at kremere døde mennesker.

Baggrunden for Fred Leuchters rapporter var forsvarets indkaldelse af ham som ekspert i gaskamre i USA under retssagen mod Ernst Zündel i Toronto i 1988. Ernst Zündels “forbrydelse” bestod i at betvivle, at jødernes Holocaust havde fundet sted.
Fred Leuchters omfattende rapport, der i sin helhed blev optaget i retsprotokollen i form af vidneforklaringer, beviste, at Ernst Zündel havde ret. Men det gjorde ingen forskel. Rapportens konklusioner blev fejet til side, og i 1988 blev Ernst Zündel af retten i Ontario idømt 15 måneders fængsel. I 1992 blev dommen underkendt af Canadas Højesteret, idet loven, han var dømt efter, “at videregive falske rygter”, var en antikveret regel i retssystemet, og den blev omsider anset for at stride mod konstitutionen.

Ernst Zündel er født i Tyskland i 1939. Hand døde den 5. august 2017 — 78 år gammel. Ernst Zündel udvandrede til Canada fra Tyskland i 1958 og boede i Toronto og Montreal indtil 2001. Den canadiske administration afviste i 1966 og igen i 1994 hans forsøg på at opnå canadisk statsborgerskab. En dommer besluttede i marts 2005, at Ernst Zündel, der var tilbageholdt i Canada for at udgøre en trussel mod den nationale og internationale sikkerhed, skulle udvises til Tyskland.
I 2007 i Tyskland blev Ernst Zündel i en alder af 67 tiltalt for “antisemitisme” ved i blade og på Internettet at havde “benægtet Holocaust”. Ja, man tror, at det er løgn. Men det er virkelig en forbrydelse i det aktuelle jødebesatte Tyskland! Han blev idømt 5 års fængsel! og var frihedsberøvet til den 1. marts 2010.

Denne frihedskæmper for sin og vores ytringsfrihed blev forfulgt og terroriseret af den internationale sekt af kriminelle jøder, indtil få år før sin død. Han var frigivet på betingelse af, at han ikke ytrede sig yderligere offentligt om Holocaust. Sådan arbejder tankepolitiet i Holocaust Land i dag – vores nærmeste “kultur” mod syd.

“Er du i tvivl om, hvem der har magten – så er det dem, du ikke må kritisere!”
~ Voltaire

Den logiske konklusion af dette udsagn og Ernst Zündels og Fred Leuchers eksempler på livslang modstand og forfølgelse er, at det er jøderne med heksen Angela Merkel i spidsen, der indtil videre tyranniserer det tyske folk i deres eget land.
De samme modbydelige parasitter kontrollerer de fleste andre europæiske lande – ikke mindst Danmark; og som vi har hørt – Canada og USA. Det er på tide at du begynder at observere jøderne omkring dig, mens de driver deres fordægtige spil i rollen som kryptojøder. Når de er afsløret, skal de fjernes fra indflydelse – eller bedre – tvinges til at forlade landet.