Gækken er løs i SKAT

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 2015-09-02.

 

SKAT er nu fuldstændigt på jødiske hænder, og vi kan se resultatet på mængden af betydelige sager der opgives, fordi inddrivelse skønnes at være umuligt.
Princippet kan studeres i bogen Det tredie Ting, der er til rådighed her fra O-D-I-N.org.
Dr. i statskundskab Lorenz Christensen beskrev i 1943, hvordan kriminelle jøder stod bag krakket i Landmandsbanken i 1922 – et arrangeret svindelnummer.


Ville du købe en brugt bil af denne mand? Foto: Internettet

 

Nu ser vi en anden jødisk pengemaskine i funktion. Milliarder forsvinder ud af SKAT’s rækkevidde, uden at det afføder anden reaktion end en formel anmeldelse til “bagmandspolitiet” (en for længst passiviseret størrelse) samt lidt påtaget forargelse i jødepressen:

TV2-Nyheder den 25. august 2015:

For få dage siden modtog Bagmandspolitiet en henvendelse om sagen, og er nu i færd med at fastlægge den kommende efterforskningsfase, der kan vise sig at blive ganske vanskelig.

– Statskassen og samfundet er muligvis blevet frarøvet meget betydelige værdier – derfor er vi naturligvis yderst interesserede i at få afdækket, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende. Vi står nu foran en vigtig efterforskningsfase. Jeg forudser, at det bliver et langt hårdt træk at finde ud af, hvad der er foregået, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er meget glad for, at Skat allerede har tilkendegivet at ville bistå i størst muligt omfang, da et sådant samarbejde er af stor betydning for den videre efterforskning.

SØK i tæt samarbejde med Skat

[SØK: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet]
– I en sag af denne karakter er det afgørende med et tæt myndighedssamarbejde. Derfor vil SØK arbejde tæt sammen med Skat i det videre forløb blandt andet med henblik på at klarlægge de faktiske forhold i dette sagskompleks, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Ifølge statsadvokaten giver det på nuværende tidspunkt ikke mening at forholde sig nærmere til, hvornår sagen kan forventes afsluttet. Statsadvokaten oplyser, at der ikke er sigtede eller anholdte i sagen.

Statsadvokaten oplyser også, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger der kan deles med offentligheden.

Når danske aktieselskaber udbetaler udbytte, indeholdes der dansk udbytteskat på 27 procent. Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge Skat om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet.

– Vores foreløbige undersøgelser viser, at et større netværk af selskaber i udlandet tilsyneladende har søgt om at få udbytteskat udbetalt på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation, oplyser Jesper Rønnow Simonsen [og har fået det! – kan vi tilføje, tilsyneladende uden større besvær – Hvor nemt skal det være at svindle for 6 milliarder, uden at nogen i SKAT rynker panden i seriøs undren].

Ekspert i økonomisk kriminalitet: Skattesvindelsag kan udløse flere års fængsel

Hvis der er hold i Skats mistanke om, at der er begået økonomisk kriminalitet for 6,2 milliarder i perioden fra 2012-2015, er der tale om en hidtil uset stor sag. Det siger, Lars Bo Langsted, der er professor i erhvervsret og ekspert i økonomisk kriminalitet.

Og så videre i den kendte skure. Om et par måneder er sagen glemt, såvel i offentligheden som i “bagmandspolitiet” (De ansatte i statsadvokaturet for særlig økonomisk kriminalitet vil sikkert tjene gode penge på at efterforske og rejse, indtil sagen må henlægges, uden at der kan rejses tiltale). Derefter kan de kriminelle jøder i SKAT og deres bagmænd i Danmark dele udbyttet i porten med deres fætre i “et større netværk af selskaber i udlandet”.
Så enkelt er det, selv om din barnetro på samfundet og dets funktioner forbyder dig at acceptere intrigen. Dette er i virkeligheden pebernødder for den internationale sekt af kriminelle jøder, der får større og større greb om statsapparatet i Danmark og de øvrige europæiske lande. Der er tale om international kriminalitet på et niveau, som ingen instans i Danmark er gearet til at hamle op med (primært fordi de er under jødisk kontrol).

Den eneste løsning er at neutralisere den jødiske besættelsesmagt i Danmark. Det kan gøres helt fredeligt ved at bakke op om O-D-I-N ‘s løsning: indflydelse efter repræsentation. Men det kræver som udgangspunkt, at du tilslutter dig bevægelsen.

Beslægtede artikler:

Bjarne Corydons DONG-aftale er en jødebusiness

Jødisk inddrivelsessystem – SKAT

Jødisk bankvæsen, åger og værdien af håbløs gæld

Slagt guldkalven