“Glemselshullet” – et jødisk fjernlager

Sand Historie

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 28. november 2014.

 

I sin roman “1984” definerede George Orwell et “hukommelseshul”.

“Hukommelseshullet” var konsekvensen af de utallige affaldsskakter i bogens fremtidsvision af et centralt kontrolcenter. Alle skakterne endte i en gigantisk forbrændingsovn, hvor beviser og erindringer om uønskede meninger og begivenheder blev tilintetgjort.

Vi har valgt at kalde denne funktion i det jødebesatte Danmark for GLEMSELSHULLET.

Læs denne korte beretning, der fortæller om, hvordan de forkerte vogtere af danskernes kultur og historie langsomt fjerner den del, de ikke synes om.

 

Doktor i statskundskab, Lorenz Christensen, er forfatter til et af de betydeligste dansksprogede politiske værker i Danmarks nyere historie: “Det tredie Ting” fra 1943. 

Desværre har værket siden afslutningen af Anden Verdenskrig helt ufortjent og som udtryk for et uhyrligt jødisk formynderi over for den danske nation været gemt af vejen for den læsende del af befolkningen.

I vores introduktion til Det tredie Ting har vi berettet, hvordan et centralbibliotek i Danmark forvaltede deres udgave af Lorenz Christensens bogværk, der foreligger i 2 bind.

En anden sag er, at ingen af de to bind indeholder et billede af forfatteren, så vi satte os for at finde et vellignende portræt af ham. Det er endelig lykkedes med billedet ovenfor, men forløbet var ikke uden hindringer.

Lorenz Christensen selv var erklæret nationalsocialist og havde samtidig et ret enestående overblik over de jødiske kapitalisters økonomiske forbrydelser i Danmark i mellemkrigsårene. Han var et veluddannet og velskrivende menneske, der skrev med lune, holdt sig til kendsgerninger og førte et sobert sprog, til trods for, at emnet er egnet til at fremkalde vrede hos enhver retsindig person.

Alligevel bliver han endnu i 2014 sammen med sin side af historien i Europa gemt bort i “glemselshullet” af tidens jødiske besættere, der kontrollerer medierne og i ukendt omfang forvalter danskernes historie. Man kan synes om Adolf Hitler og hans nationalsocialisme eller ikke. Men ingen er berettiget til at undertrykke eller ligefrem bortskaffe nogen del af nationens historie, især ikke den del, der udmærker sig ved at være sand (der findes boglader af jødisk produceret historiepornografi, som burde sendes til genindvinding snarest muligt).

Forsigtig forespørgsel hos Der Nordschleswiger

Fra 1958 og indtil sin død i 1965 var Lorenz Christensen ansat på Der Nordschleswiger i Åbenrå, en tysksproget avis for det tyske mindretal i Danmark.

I betragtning af denne 7-årige ansættelse måtte det være rimeligt at antage, at der endnu fandtes et arkivfoto eller blot et “årets redaktionsbillede”, der inkluderede Lorenz Christensen.
Men nej. Avisens redaktør henviste til et nærliggende historisk forum og en person med et jødisk klingende navn. Ny forespørgsel. Nyt afslag. Og man beklager meget!

Et nationalt museum

Så forsøgte vi os hos et nationalt museum i Sønderjylland. Efter 5 uger fik vi svar. Jo, der fandtes et billede af Lorenz Christensen i arkivet, og vi kunne bare hente det i en navngiven bog, hvis forfattere tidligere (meget tidligere skulle det vise sig) havde gjort brug af billedet fra museet (! …) 

Mærkelig henvisning, da vi utvetydigt havde oplyst, at vi var indstillet på at betale en rimelig pris for en vellignende skarp kopi i god opløsning af det originale billede. For en ordens skyld lånte vi bogen (der i øvrigt også skulle hentes i kælderen) og fandt ud af, at billedet var trykt med så grove rastere, at det ikke ville kunne gengives digitalt uden forstyrrende interferenser. Billedet var det samme som ovenfor.

Det originale billede var tydeligvis et papirbillede, der var frembragt på grundlag af den fototekniske standard i 40’erne, dvs. på grundlag af fremragende portrætlinser, velmodulerende sølvbromidemulsioner og gennemgående superb mørkekammerteknik.

Derefter insisterede vi på at købe vores egen kopi af det originale billede, og efter yderligere venten modtog vi et jpeg-billede, der ifølge sælgeren skulle være resultatet af en “efter alle gældende forskrifter” udført scanning. Imidlertid gav kopien indtryk af, at større partier af originalbilledets emulsion var slidt ned til de underliggende papirfibre, for disse fibre var synlige som lyse nistre gennem emulsionen. Dermed var der ikke meget vundet ved en høj opløsning. Trods den ringe kvalitet, var prisen 800 kroner!
Beløbet fordelte sig med 500 kr i gebyr og 300 kr for kopien! Var denne sælger en ny udgave af Shakespears udødelige Shylock? (ja, et vist slægtskab har vi efterfølgende konstateret). Vi havde været indstillet på højst 500 kroner for et vellignende og brugbart billede, men den leverede kopi var mange timers arbejde fra at være brugbar.

Desuden manglede sælgerens (museets) navn på den medfølgende faktura, og girokontoen var registreret i en privat persons navn, så hvem betalte vi egentlig til? Efter en afvejning af varens værdi, sendte vi 300 kroner til sælger med henvisning til dens ringe kvalitet. Det har kostet os adskillige timers fotorestaurering at opnå den tålelige kvalitet, man kan se ovenfor.
Naturligvis blev vi mødt med teatralsk besvigelse og løftet om en retssag, hvilket vi har besvaret med en høflig præcisering af vort standpunkt. Vi får se.

Det er os hermed en stor fornøjelse at kunne præsentere et ret vellignende og kvalitetsmæssigt forsvarligt billede af Lorenz Christensen, en restaureret del af Danmarks historie. Da Lorenz Christensen ikke hidtil har kunnet findes med billede på Internettet, og knapt nok ved navn, håber vi, bl.a. med denne artikel, at kunne medvirke til, at han bliver bedre kendt for sine bøger og holdninger.

Enhver skal være velkommen til at kopiere.