Grækenland er fallit – gælden til jøderne er uoverkommelig

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 30. juni 2015

 

Vi har set det komme.

Randstaten Grækenland har fungeret som prøveklud for EU-jødernes økonomiske underminering. Fremgangsmåden baserer sig på subsidier og lette lån fra EU, ECB (European Central Bank) og IMF (International Monetary Fund). Vi taler i samtlige tilfælde om jødiske pengemaskiner, der driver rovdrift på de europæiske nationers gæld og ultimative fallit. Med løbende renters renter tilbagebetalte Grækenland pr. 9. april 450 mill. euro til IMF. Den 14. april skulle der falde yderligere 420 mill. euro. I juni skulle landet atter afdrage 950 mill. euro til IMF. Berlingske Business skrev den 9. april, at “Det kriseramte land er blevet stillet i alt 7,2 mia. euro i udsigt fra eurozonen og IMF …”. I dag, den 30. juni, skriver Den Korte Avis, at Grækenland er teknisk fallit.

Kan nogen i Danmark se billedet? Jøder udlåner penge, som de ved ikke kan tilbagebetales, mens andre jøder i den græske administration “af al kraft forsøger at overholde forpligtelserne” til EU og IMF. Der er tale om en koordineret beslaglæggelse af alle græske aktiver og en afsluttende håbløs gæld, som med tiden vil slavebinde – ikke blot Grækenland – men resten af de mindre europæiske lande.

Vi skal gøre op med dette system i tide og erklære jødernes guld for værdiløst. En af måderne er at annullere enhver gæld til de jødiske pengesystemer og bytte ydelser uden om deres monitære systemer. 


Den “græske” finansminister Yanis Vaoufakis (t.h.) – overfor chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), Christine Lagarde (jøde, hvis nogen skulle være i tvivl). Ser denne finansminister (også jøde) ud til at være tynget af håbløs gæld på den græske nations vegne? Nej vel – det ligner mest af alt byttefordeling mellem gribbe.
Foto: Berlingske Business (Berlingske i Danmark er filial af et jødisk bladhus i England).

 

Vi kan se mønsteret i en gentagelse af strategien for “Fed”s (Federal Reserve Banking) systemets gældsættelse af den amerikanske nation, som i skrivende stund skylder Fed mere end 18.000 milliarder dollars !

Kup mod nationalt parti

I slutningen af 2013 blev Grækenlands nationalistiske parti Gyldent Daggry i praksis demonteret gennem en konstrueret anklage om drab på en indvandrer. Den påståede gerningsmand indrømmede interessant nok, at han var tilhænger af Gyldent Daggry, og hele partiledelsen og de demokratisk indvalgte repræsentanter i parlamentet blev sigtet, varetægtsfængslet og udstillet i en skueproces, hvor den jødiske presse tordnede “bandeoptøjer” og “nynazisme”, uden at de anklagede kunne komme til orde.

Forinden havde Grækenlands jødiske premierminister, Antonis Samaras, aflagt besøg i USA, til en moralsk oprustning i kunsten at forhindre “genindførelsen af nazismen i Europa”. Når lederne af den internationale sekt af jødiske kriminelle har instrueret en broder af lavere orden om at afskaffe et legitimt parti i sit land, har han at parere ordre. Og Gyldent Daggry blev på forskellige uparlamentariske og undtagelsesbestemte regler frataget deres indflydelse i parlamentet. Inden dette kup stemte hver 5. græker på Gyldent Daggry.

Pusheren og offerets afhængighed

Grækenland er købt ud. Nationen er sat under administration af et EU-bankvælde, hvor den jødisk kontrollerede centralbank fungerer som kurator. Ydmygelsen af Grækenland er kun et forvarsel om, hvad der vil ske med Danmark og andre mindre nationer i EU – det kan ske i morgen eller til næste år. Vi er flere, der husker, at Grækenland længe havde ry for at lukrere på EU-kassen, at de havde påfaldende mange tilskudsberettigede oliventræer i forhold til landbrugsarealet. Olivenproduktionen kørte i højeste gear, og hvad betød lidt snyd i de glade EF- og senere EU-fællesskabsdage, hvor vi naivt troede på, at vi var en del af et nyttigt europæisk samarbejde mellem suveræne stater. Den almindelige borger vidste intet om, at den jødiske kapital bag EU er gigantisk og til enhver tid kan finansiere en overproduktion hvor som helst i Europa, læs: en produktion til lager, uden større hensyn til de faktiske afsætningsmuligheder. Der er ikke tale om handelspolitik, men om erobringspolitik.

I 2009 modtog Danmark ifølge Folketingets EU-oplysning 1.062,9 millioner euro i landbrugsstøtte fra EU. Samme år modtog Grækenland næsten 3 gange mere end Danmark. Den samlede EU-landbrugsstøtte var (i 2009) på ca. 56 milliarder euro.
Med aktuel kurs var landbrugsstøtten til Danmark i 2009 ca. 8 milliarder kroner. Skulle dette årlige tilskud af en eller anden grund forsvinde, ville det udløse panik, og behovet for at indgå aftaler med EU om “redningspakker” blive påtrængende. For nemheds skyld, og da motivationen ville være i top, måtte vi indføre euroen som mønt. Den medfølgende rentebyrde ville for stedse malke nationen for ressourcer, som vi har set det med Grækenland. Det er tankevækkende, at en del af EU-støtten til Grækenland har været i form af tysk produceret krigsmateriel, så våbenproduktionen i Angela Merkels jødiske EU-Tyskland har kunnet vedligeholdes. Dermed kan Israel fortsat forsynes med blandt andet oceangående ubåde (indtil videre 6), der er indrettet til at medføre atommissiler. Men det skaber ikke mange arbejdspladser i Grækenland.
Mit scenarium illustrerer, hvordan en nation i EU gradvis kan overtages af dette overnationale system. For grækerne er virkeligheden i dag, at deres værdier og statsapparat ejes og kontrolleres af Den europæiske centralbank, dvs. af jøderne i Euro-unionen.
Den oplagte mulighed i Danmark er for en tid endnu, at vi ved at gøre os fri kan nøjes med en midlertidig økonomisk nedtur, når subsidierne udebliver. Men det kan vi sagtens overkomme ved at omlægge dansk landbrug til de naturlige markeder. Fortsætter vi i EU, vil vi blive overtaget, som det er sket med grækerne.

Total jødisk kontrol med indvandringen fra Afrika

Grækenland er, bortset fra det vestlige farvand mod Italien, omgivet af lutter vande og lande uden for EU. Det er næsten umuligt at forhindre indtrængende mindre fartøjer i at nå græsk område fra vandsiden. Grækerne har især modtaget mange bådflygtninge fra det afrikanske kontinent, såvel arabere, der er flygtet fra et arabisk “forår”, som sorte afrikanere, der er flygtet fra noget andet udsigtsløst. Men også en del albanere, fortrinsvis jøder. Blandt almindelige borgere i EU, har der ikke været større lyst til at modtage og fordele illegale indvandrede fra Afrika. Disse indtrængere skal naturligvis kunne sendes tilbage, uden at nogen i Europa pådrager sig skyld for at krænke deres rettigheder. Typisk fremsættes den slags påstande af jødiske godhedsapostle, der tjener tykt på indvandrernes ophold og understøttelse. Fremmede nødlidende skal ikke hjælpes i Europa eller Danmark, men hvor de hører hjemme. Og kun hvis hjælpen kan forventes at have en positiv effekt på videre sigt.

Nu er Grækenlands ydre grænser forvandlet til en gabende åben port mod det indre Europa, og ved porten står jøderne og byder strømmen af kulturfremmede velkommen. Disse uforligelige mennesker vil i løbet af de næste 50-100 år blive udnyttet i jødernes plan om at underminere den hvide europæiske kultur og skabe en mørklødet slavekaste.