Gult Parti regerer i Sønderborg

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, En observation fra Sønderborg, 30. august 2018.

 

Byrådet i Sønderborg pr. september 2018 er præsenteret nedenfor. Som det ses af illustrationen er 23 af de 31 medlemmer jøder. Med andre ord: 3/4 eller 75 procent af byrådet er besat af jøder. Det kaldes: jødisk bymafia!

(Til orientering har mafiaer af enhver art aldrig været andet end jødiske.)

Samme andel, 70-80 procent jøder i alle ledende bolsjevikiske og sovjetiske organer, stod for Den Røde Terror før og under Sovjetunionen i tidsrummet fra 1917 til 1950.
De bestialske mord på civile kostede 40-60 millioner hvide europæere livet. Hvorfor hører vi aldrig om dette folkemord i massemedierne? Der tales altid om “den russiske revolution”, men den var ikke russisk. Det var et jødisk statskup i Rusland finansieret af rige jøder i Vesten.

Og tag ikke fejl. Det er de samme kommunist-jøder, der i dag regerer via gul blok i Sønderborg! Nu kalder de sig blot socialdemokrater, radikale, konservative, venstre, dansk folkeparti m.v., men det er samme røde stamme med samme overordnede mål.

“De bedste af goyim (ikke-jøder) fortjener at blive dræbt,” foreskrives det i jødernes hellige lærebog Talmud. Og jøderne myrder virkelig kun de bedste, fortrinsvis hvide europæere, som de misunder og hader. I dette historiske tilfælde var det russere og ukrainere, der kunne forventes at ville organisere en modstand. Men strategien har ikke kun virker i historisk omfang. Den udfoldes for fuld kraft af jøderne i dag, lige så modbydeligt som altid, men langt mere fordægtigt. Jøderne vil kalde det “mere smart”.

I citatet nedenfor af en kendt (nu afdød) russisk systemkritiker kan du sætte lighedstegn mellem “bolsjevikker” og jøder:

Man må forstå følgende. De ledende bolsjevikker, der overtog Rusland var ikke russere. De hadede russere. De hadede kristne. Drevet af etnisk had torturerede og slagtede de millioner af russere uden antydning af menneskelig medfølelse …
Der er flere af mine landsmænd, der har lidt under denne horrible forbrydelse fra bolsjevikkernes blodbestænkte hænder, end noget andet folk eller nogen anden nation nogensinde har lidt i hele menneskets historie. Det er umuligt at overdrive dette. Bolsjevismen begik det mest brutale og omfattende folkemord, vi kender til.
Den omstændighed, at det meste af verden er uvidende og uden følelser for denne enorme forbrydelse viser, at de globale medier er i hænderne på forbrydelsens gerningsmænd.

— Aleksandr Solzhenitsyn.

Aktionær Lauritzens Selvsupplerende Investerings Klub (også kaldt ALSIK)
Klik på billedet for at se en større udgave. Ill: O-D-I-N
Kilde pr. 30. august 2018.

Jøder er ikke hvide mennesker, de har intet til overs for den hvide europæiske race og kultur, og de ønsker at fjerne det hvide Europa fra verdenskortet og overtage vores fortjenester. Det er den barske virkelighed, som det er nødvendigt at forstå, selv om påstanden kan føles konspiratorisk og uvelkommen.

Vi er alle med beretningen om 6 mio. myrdede jøder i det jødiske Holocaust blevet holdt for nar og forhindret i at kritisere jøder. Jødernes Holocaust har vist sig at være den ondeste og mest vedholdende propagandaløgn i moderne historie. Den har indgydt skyld hos europæerne og har forhindret os i at protestere mod jøderne.
I dag kan Holocaust-beretningen på grundlag af veldokumenterede videnskabelige beviser afvises som rent opspind. Men det anfægter ikke jøderne. De fortsætter uanfægtet indoktrineringen om de 6 mio. myrdede jøder, primært fra deres medier, men også i vores folkeskole bankes løgnen fast i hovedet på danskernes børn, der endda kan “vinde” en tur til Hollyco$t-museet i Auschwitz, hvor et “rekonstrueret” gaskammer vises frem i teatralske omgivelser.

Jøder har traditionelt optrådt som fjender af den nation, der har huset dem. Derfor er de i utallige tilfælde blevet fordrevet. Fjendtligheden gælder nu mere end nogensinde alle steder, hvor jøderne udfolder deres parasitære virksomhed. De skjuler sig som kryptojøder, dvs., at de i Danmark giver udseende af at være fredelige danskere og europæere. Først ændrer de navn, siden skifter de gradvist udseende og adfærd, så bl.a. oprindelige danskere let forledes til at opfatte dem som landsmænd. Plastickirurger er konstant beskæftiget med at operere jødenæser, så de bliver lige og smalle – ofte lidt for spidse. Dermed fjernes et tidligere sikkert kendetegn, og man undgår at blive identificeret som en tyvagtig og snyltende besættelsesmagt.

Det glæder os at kunne præsentere Erik Lauritzens sande politiske profil.

Den konkrete overrepræsentation af jøder i Sønderborg byråd skal ses på baggrund af, at jøderne allerhøjst udgør 5 procent af befolkningerne i Europa.
Dermed er følgende påstand sand: I Sønderborg byråd sidder der IKKE 15 repræsentanter for Socialdemokratiets valgprogram, IKKE 7 repræsentanter for Venstres -, IKKE 3 repræsentanter for Dansk Folkepartis -, IKKE 5 repræsentanter for Slesvigsk Partis valgprogram, måske 1 repræsentant for Fælleslistens program. Derimod sidder der 23 repræsentanter for GULT PARTI’s, Jødelogens, uofficielle program – et program, der aldrig er på valg. Der er i praksis tale om, at ét uofficielt parti regerer suverænt på tværs af de formelle partiskel med et helt 6. partiprogram, som kun er kendt af jøderne selv, og de gør det helt uanfægtet af vores demokratiske regler i Europa. Generelt har de ikke opgivet kommunismen og folder sig i det skjulte ud som kulturmarxister.

Enhver kan selv regne ud, at:
Jøderne i Soc.dem’s byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 80 procent af gruppen.
Jøderne i Venstres byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 85 procent af gruppen.
Jøderne i DF’s byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 66 procent af gruppen.
Jøderne i Slesvigsk P’s byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 60 procent af gruppen.
Fælleslistens enmandsgruppe i Sønderborg har ingen indflydelse (1 person).
Vi kan bevidne en farlig og uparlamentarisk overrepræsentation i Sønderborg byråd af en traditionel folkefjende, desværre ikke enestående, og tilstanden giver sig allerede udslag i konkrete skjulte overgreb.

På basis af video fra Sønderborg Nyt, jødelogens faste talerør.
Giv dig tid til at se videoen til ende. Efter punkt 3 i dagsordenen bliver det interessant.
(Rettelse: Der blev ikke kun valgt 67 procent jøder til Økonomiudvalget men 77 procent!)

Og vi havde nær glemt Tim Hansen, kommunaldirektøren, der sidder med til højbords.
Interessant i denne sammenhæng er, at han også er jøde. Du kan sysle lidt med den statistiske sandsynlighed for dette. Konklusionen vil umiskendeligt blive, at fordelingen mellem jøder og danskere i Sønderborgs bystyre og kommunale forvaltning er så udansk som den kan være.

Hvis du så videoen ovenfor til ende, kender du nu et mønstereksempel på, hvordan “demokratismen” fungerer. Det er ikke uden grund, at borgmesteren vender udtrykket “den demokratiske proces” i munden i denne forsamling. For ham og hans hirdmænd i denne flok betyder det “processen til pervertering og overtagelse af europæernes demokrati til jødernes envældige despoti”.

Det er nærliggende at stille spørgsmålet: Hvilken motiverende dagsorden ramte det palæstinensiske medlem af byrådet, Mona Joussef Fahd, forud for hendes fraflytning af kommunen? Som enlig mor til 5 børn er man sårbar. Er børnene i løbet af dagen overdraget til en af de kommunale børnehavers omsorg, befinder de sig som børn af en politisk uønsket person i en særlig risikogruppe.

Gult Parti eller Jødelogen, som i praksis danner den lokale usynlige regering i Sønderborg, kan bag kulisserne regere som ét parti. Præcis det samme sker på Christiansborg. Dette parti kan ikke komme i mindretal i nogen afstemning, hvis afstemninger ellers afholdes andet end proforma. Det er ikke nødvendigt at stemme, der vil aldrig kunne dannes et ikke-jødisk flertal.
Det samme gælder i udvalgene. Jødernes Gult Parti har i praksis et født flertal i alle udvalgene, selv om man faktisk kunne have et enkelt udvalg, der bestod af de 7-8 ikke-jøder. Men det forekommer ikke. Dermed er det udelukket, at interne partipolitiske kampe på vegne af vælgernes ønsker overhovedet forekommer. I praksis administrerer udvalgene udelukkende Gult Parti’s usynlige marxistiske program – en tilpasset kommunisme, der som hovedprincipper hylder, at den private ejendomsret gradvis fjernes og centraliseres, at den værdiskabende befolkning konstant beskattes til grænsen af en netop tålelig tilværelse, og at alle værdier og kompetencer overtages og fordeles af og blandt en regerende elite.

Denne elite er i Sønderborg den lokale jødiske mafia, Gult Parti eller Jødelogen, der træffer alle afgørelser på hemmelige eller uofficielle møder, og derefter på rådhuset afspiller en drejebog fra beslutningerne på disse møder.
(I øvrigt har enhver mafia – dvs. grupperinger, der har regeret lokalt gennem organiseret kriminalitet – historisk altid været jødiske; ikke italienske, ikke russiske, ikke irske – men jødiske!)

Forhåbentlig kan du som vælger nu forstå, hvad det betyder for din personlige mulighed for at påvirke udviklingen i kommunen ved de kommunale valg (eller folketingsvalgene).

Rigtigt – Den er lig nul!

Du har din absolutte frihed til at stemme som du lyster på det ene eller andet parti. Men facit er det samme. Demokratiet som europæisk idé til retfærdig forholdsmæssig fordeling af magten er for længst sat ud af spillet og erstattet med en valgmaskerade, hvor du i naiv tiltro til et idealiseret demokratisk flerpartisystem forsøger at ændre noget til det bedre ved år efter år pligtskyldigst at afgive din stemme. Hele forestillingen er et cirkus, hvor du drives rundt i manegen og holdes tykt for nar. Sønderborg byråd er et eksempel, der anråber gudernes retfærdige indgriben. Og desværre langt fra et isoleret tilfælde i Danmark.

Hvis dette vækker dit ubehag, er der ringe trøst i din forhåbentligt snarlige erkendelse af, at “demokratismen” i Danmark har fungeret som beskrevet siden afslutningen af Anden Verdenskrig (dvs. siden 1945), da jøderne geninvaderede Europa fra USA og Sovjetunionen. Du har måske i dine mere ransagende stunder undret dig over, hvorfor intet ændrer sig, mens nye partier opstår og forsvinder.
I lang tid var Dansk Folkeparti i manges bevidsthed et lys i mørket i forhold til den ødelæggende indvandring og påtvungne multikultur. Dette parti har gennem alle årene kun fungeret som en ny narresut og er – som alle nu kan se – dybt infiltreret med jøder og zionister. Ingen af de spilfægterier, der er blevet udfoldet fra Dansk Folkeparti sammen med Venstre, Konservative eller andre formelle partnere har ændret noget som helst af betydning. Og nu kan vi med egne øjne bevidne, at flertallet i Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Sønderborg ikke er dansk men jødisk. Det burde mane til eftertanke.

I 2018 har perversionen af demokratiet i sin tiltænkte udgave nået et niveau, hvor jøderne er ved at have diktatorisk magt i store dele af Danmark – uden at nogen oppositionsgruppe af betydning har kunnet forhindre det. Ikke fordi oppositionen ikke findes uden for Folketinget, men fordi ingen kan komme til orde med kritik af jødernes pseudodemokrati. Alle medier – herunder alle aviser i Sønderborg – ejes og kontrolleres af jøder. Dermed holdes befolkningen i ulyksalig uvidenhed om katastrofen, der lurer lige om hjørnet. Og derfor læser du nu dette med vantro og skepsis, fordi bedraget er for overvældende at håndtere på én gang. Er du blevet holdt for nar det meste af dit liv, tænker du forhåbentlig. Svaret finder du ved at blive politisk bevidst og oplyst og ved at være med til at fremme dine hvide racefællers kamp for at overleve som danskere i et nordisk land. Ellers er der andre velorganiserede, stenrige og kyniske grupperinger, der driver politikken i Danmark for danskerne, som vi viser med denne artikel, og de gør det udelukkende for egen vindings skyld.

Jøderne arbejder med stor international erfaring som en stat i staten og perverterer alt for at nå deres ultimative mål – total international dominans. Kun en tåbe frygter ikke den næste bølge af Rød Terror, som dette tyranni med historisk garanti vil genindføre, når magten er total.
Som eksempel kontrolleres politiet i det meste af Danmark af de siddende jødiske magthavere. Det gælder ikke mindst i Sønderborg, hvor sager mod kommunen eller bestemte jødiske erhvervsdrivende i Sønderborg syltes af politiets ledelse* i samarbejde med kommunestyret. Dermed verserer sagerne i årevis uden påviselig grund, selv om der foreligger klare beviser. Selv retssystemets håndtering af civile sager er påfaldende tendentiøs.
*) Ikke at forveksle med politimanden i forreste linje, der for syns skyld som regel er dansker. Jøderne arbejder ihærdigt på at gøre denne grænseflade til Politiet upopulær hos danskerne, så hvide europæere risikerer at komme til at slås indbyrdes igen.

Mennesker, der sætter sig til modværge mod dette tyranni, udsættes for en massiv repressiv forfølgelse fra byrådet og de kommunale instanser. Sandheden regnes ikke mere som bevis i dette system. Penge, indflydelse og logefællesskab er afgørende for, hvorvidt borgeren behandles efter loven eller som retsløs, i visse tilfælde som fredløs. De mest ubekvemme kritikere af jødernes magtovertagelse øremærkes til fjernelse på den ene eller anden måde. Da det endnu ikke er muligt arbitrært at anbringe os i et nyt Gulag lejrsystem (selv om “Borgen” i sin grundplan synes at være forberedt til formålet), sker det i kriminelt omfang gennem tilrettelagte ulykker eller ved beklagelige fejlbehandlinger i det lige så infiltrerede “sundhedssystem”.

Klik på billedet og se, hvordan jødetyranniet virker lige syd for grænsen.
Ill.: Internettet

Systemets ledere omgærder sig med villige medlemmer fra den internationale stamme, jødiske indvandrere, der skjules i den almindelige invasion af fremmede, men lodses uden om asylcentrene og fungerer som agenter og kriseaktører. Det kan endda være faste lokale agenter for Mossad. De er indoktrineret til at bidrage til undertrykkelsen af den europæisk befolkning, i dette tilfælde som agenter for den bedrageriske overtagelse af Danmark, og det sker bl.a. gennem tilslørede kriminelle aktioner, der har til formål at fjerne kritikere.

Den klassiske måde at holde befolkningen passiv og uvidende på er kendt fra det historiske Rom. Giv folket brød og spil. Tilfangetagne modstandere blev som gladiatorer sat til at kæmpe mod vilde dyr eller en uovervindelig modstander som underholdning for folket og eliten. Danskerne i dag får lov at beholde så meget af deres indtjening, at de har til livets ophold og et par charterferier om året. I den sparsomme fritid forsynes de massivt med fordummende underholdning, og medierne indoktrinerer dem til bestemte modeller for acceptabel adfærd. Hvem gider efter en besværlig arbejdsdag beskæftige sig med politiske spørgsmål, når der serveres fodbold eller et uendeligt udbud af underholdningsserier i TV. Det er mere attraktivt at forsyne sig med en portion usunde snacks fra supermarkedet og falde tilbage i sofaen foran zombiskærmen, mens en uforpligtende alternativ virkelighed udspilles for øjnene af os. Når det bliver spisetid tages børnene med på McDonald’s eller Burger King, så familiens immunforsvar også svækkes.

Ill: Internettet

Den såkaldte nyhedsformidling sørger for, at vi kun ser jødernes side af den nationale politik og verdenssituationen, dvs. præpareres med den skrækkelige muslimske terror (som jøderne selv iscenesætter og udfører), eller historien om, at en dansk eller svensk kvinde igen er blevet voldtaget af en eller flere muslimer.
Vi informeres absolut ikke om den omsiggribende jødiske besættelse af Europa, om de konstante provokationer af selvstændige, fredelige stater som Iran og Nordkorea om det meningsløse i danske mænds og kvinders for tidlige død eller lemlæstelse i krige på steder, hvor vi ingen fjender havde. Vi bliver kun sparsomt informeret om, at Danmark har indkøbt 27 nye stinkende dyre kampfly fra USA, så de skattebetalte fly kan udnyttes af den jødiske angrebspagt NATO mod fjender, der aldrig har været danskernes fjender men efterhånden bliver det.
For en ordens skyld får vi jævnligt repeteret, hvor ond Hitler var og hvor grusomt jøderne blev behandlet i hans såkaldte udryddelseslejre.

Og dermed er Linda og Brian endnu engang blevet bekræftet i, at vi lever i et fredeligt demokrati, hvor den slags aldrig kan ske igen. De tænker ikke på, at de betaler 50 procent for meget i skat, moms og afgifter, eller på det besynderlige ved, at de på livstid skal betale ejendomsværdiskat af det hus, som de ejer på papiret og har købt for flittigt sammensparede midler, hvoraf hovedparten i lang tid er gået til bankens eller realinstituttets renter på boliglånet.
Men det gør jøderne. De kontrollerer Linda og Brians økonomi, så de ikke får overskud til en tilværelse i frihed, hvor de opnår tid til eftertænksomhed og et mentalt overskud til at gennemskue, hvordan deres økonomiske fangenskab fungerer.

Ill: Internettet

Vi har tidligere bragt artiklen Bæbelstårnet i Sønderborg I, og vi vil følge op på denne saga om jødernes udsalg af danskernes værdier, ikke mindst i Sønderborg.

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgifts-domstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Det er sådan den jødiske mafia i Danmark har arbejdet, længe før Louis Levy kom til at skrive denne afsløring i 1918.

Denne besættelse af danskernes demokrati gælder pr. 30. august 2018 og vil næppe forsvinde eller udvikle sig til det bedre. Det kulturelle forfald er ikke kun begrænset til Sønderborg, og det er et alvorligt problem for danskerne. Vi kan bevidne en generel reduktion af vores europæiske kultur, en langsom tivolisering af alle større danske byer, hvor jøder med gøgleragtige præferencer har besat og blokeret nøglepositioner, der tillader dem at råde enevældigt og udbytte lokalområdet.