Ingen af røverne skal i fængsel

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 2017-01-09.

 

På grundlag af artikel i Fria Tider, 2017-01-09, ved Mattias Albinsson

INDENRIGS [i Sverige].

En bande af indvandrere dømtes i denne uge for røveriforsøg mod trafikskolen i Norberg i Västmanland. Ifølge retten blev røveriet forhindret gennem rådsnar indgriben af den 69-årige Bo (Bosse) Ander. – Jeg slog bare igen, fortæller han til Fria Tider.

Tre yngre [afrikanske] indvandrere trængte den 31. oktober kl. 16.45 sidste år ind på køreskolen i Norberg. De var klædt i sort og bar masker. De var bevæbnet med hhv. en kniv, en hammer og en “pistollignende genstand”. Uden for ventede en hjælper i en flugtbil. Gerningsmændene var alle i 18-årsalderen.


Bo Ander, svensker af vikingeæt – satte en bande kulturfremmede på plads.

[Men læs hvordan Sveriges jødiske retssystem bedømte et røveri begået af den rigtige “folkeforædlende” race.]
Foto: Fria Tider

 

Røverne havde ikke taget højde for Bo Ander, en 69-årig svensker, der optrådte eksemplarisk den dag. Han sad sammen med to andre på køreskolens område og læste avis. – Da han observerede, at røverne stormede ind, blev han “meget vred”, refererede retten senere.

– Man kan undre sig over, hvad jeg tænkte på. Jeg blev så vred, fortæller han til Fria Tider og ler lidt for sig selv.
– Jeg gik direkte på ham fyren, der stod ved døren, der var kun et par meter imellem os, og smed ham ud.

Banden blev overrumplet af den 1,92 meter høje 69-årige mands resolutte indgriben. En af dem forsøgte at genvinde initiativet, men det mislykkedes:
– Derefter kom en anden fyr frem. Han slog til mig, og jeg slog igen, og så forsvandt han udenfor. Da det tredje bandemedlem så, at de andre var væk, forsvandt han også.

Sammen med to andre fra køreskolen optog Bosse jagten på røverne. Ude på gaden udspillede sig en tragikomisk scene, da de tre røvere råbende og skrigende flygtede i panik og helt glemte flugtbilen og dens fører. I hælene havde de den 69-årige.

– Jeg syntes, at det var så pokkers dumt det hele, siger Bo Ander.

Hjælperen i flugtbilen indhentede sine venner og fik dem reddet ind i bilen. Røverne flygtede derefter til en ung svensk kvindes hjem i Norberg, hvor de skiftede røver-dresset. Ifølge kvinden var de “stresset helt op” efter det traumatiske møde med den svenske pensionist.

En større politistyrke blev sat ind for at pågribe gerningsmændene. Knap en time efter røveriet var to af røverne dumme nok til at køre rundt i Norberg i samme stjålne bil, som blev brugt ved røveriforsøget. Politiet observerede bilen, fulgte efter den, og efter en kort biljagt havnede flugtbilen i en grøft. De to mænd blev anholdt.

Efter lidt efterforskningsarbejde fik politiet yderligere fat i de andre to røvere samt en femte medskyldig, der havde medvirket ved at planlægge røveriet. To af røverne er eritreanske statsborgere, og alle fem er af afrikansk indvandrerbaggrund.

I onsdags faldt dommen mod banden. Domstolen konstaterede, at takket være Bosse blev et egentlig røveri forhindret.

“Det er en skærpende omstændighed, at røveriet blev forhindret af tilfældig årsag, nemlig den, at Bo Anders vovede at gribe ind og derved skabte et røre og en usikkerhed, så alle tre gerningsmænd blev skræmt bort fra køreskolen,” står der i dommen.

Fire af mændene blev dømt for forsøg på røveri [uden såkaldt frivillig tilbagetræden]. To af dem dømtes til tilsyn, mens de tre andre modtog en betinget dom med samfundstjeneste.

Ingen af forbryderne skal i fængsel, og ingen af de to eritreanske medborgere udvises fra Sverige, til trods for, at de er over 18 år.

– Jeg deltog i retshandlingen i Västerås; det var en ren parodi. Hver af de fem mødte frem med egen forsvarsadvokat, og de nægtede allesammen deres skyld. En parodi, gentager Bo Ander og tilføjer:

– Man kan kun håbe, at de har fået sig en lærestreg af det her. … I Norberg? … bor de i Norberg? Hvordan kan man være så forbandet dum at begå røveri i et område, hvor man selv bor?

Dansk Straffelovs § 288

For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særligt farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser er begået.

[Redaktionel kommentar:

Røveri er kort fortalt: et tyveri under trussel om at anvende vold. Røveri har altid været bedømt som en alvorlig forbrydelse, og strafferammen i Danmark er 6 år allerede inden eventuelle skærpende omstændigheder.
I den beskrevne sag er der tale om formildende omstændigheder, idet de medbragte våben ikke var i brug, og udførelsen af forbrydelsen er kluntet og højst uprofessionel. Men det igangværende røveri blev ikke afbrudt at gerningsmændene, der således hele tiden havde forsæt (vilje) til at gennemføre forbrydelsen. Vi taler om u-frivillig tilbagetræden, dvs. forbrydelsens fuldbyrdelse blev forhindret af “en af gerningsmændene uafvidende årsag”. En frivillig tilbagetræden havde naturligvis været en stærkt formildende omstændighed, men vil normalt ikke medføre straffrihed, hvis forbrydelsen allerede er sat i værk.

Altså ingen frivillig tilbagetræden og kun svagt formildende omstændigheder (primært dumhed, der på dette niveau i Straffeloven ikke fritager for ansvar). På de præmisser må dommen være et slag i ansigtet på alle retsbevidste svenskere. En regulær hån mod denne nordiske nation, som forhåbentlig snart begynder at forholde sig mindre submissivt til tilstanden “landsomfattende jødisk undertrykkelse”.

Og ja, dette røveriforsøg er ubegribeligt dum, dumt planlagt og dumt udført. Og ikke så mærkeligt. Det er et videnskabeligt faktum, omend politisk ukorrekt at gøre gældende, men alligevel uomgængeligt dokumenteret, at negre gennemsnitligt har en væsentlig lavere intelligenskvotient end hvide europæere – og vi understreger gennemsnitligt. Derfor vil vi ofte synes, at negres handlinger er ubegribeligt infantile og ulogiske.
Dermed er det vigtigt for os at gentage, at den medieunderstøttede jødiske propaganda, der tilskynder alle hvide til at blande sig med andre racer for at bane vejen for jødernes drømmevision om en bastardiseret slavekaste – nulstilles ved, at vi intelligent holder os til vores egen race. Man vil gøre sine børn en overordentlig stor tjeneste ved at værne om deres unikke muligheder som rene hvide mennesker.

Indvandrere, der begår bare 1 alvorlig forbrydelse, skal naturligvis hjemsendes senest 60 dage efter udvisningsdommen. I mellemtiden kan de nå at optjene løn til betaling af omkostningerne. Vi taler om en exitlejr, hvor sundt fysisk arbejde vil fremme gensynsglæden med hjemlandet – eller nærmeste kulturforligelige land. Dette kan naturligvis kun gennemføres med en effektiv grænse- og farvandskontrol, så de udviste ikke bare krydser grænsen ind i Danmark igen.]