Jøderne fjerner vores identitet med indvandringen

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 2015-09-09.

 

Det zionistiske talerør, Den Korte Avis, skriver i forargede vendinger om “de politisk korrekte”. Men Den Korte Avis glemmer som sædvanligt at sætte de rigtige navne på gerningsmændene og den kriminelle intention bag en komplet umotiveret indvandring til Europa og Danmark.

Anstifterne af denne indvandring er jøderne i den internationale loge af kriminelle jøder, og gerningsmændene er jøderne i vores regering og statsapparat. Det hele formidles af jødisk kontrollerede medier: aviser, radio, Tv-stationer m.v.

Hvis vi ikke havde ret i dette, hvorfor tror du så, at indvandringen stadig foregår, selv om den politiske konstellation V/DF aldrig har været gunstigere for at bringe den til ophør? Hvordan kan det være, at en såkaldt liberal regering, der skulle have fødderne dybt begravet i dansk muld – og i formodet samarbejdet med et parti, der har slået sig op på at værne om danskernes selvstændighed – nu hvor der virkelig er behov for en effektiv indgriben og lukning for tilstrømningen af fremmede, næsten ikke er til at høre for spagfærdige undskyldninger om “nødstedte” og “internationale konventioner”?

Vi har givet svaret mange gange tidligere, fx i artiklen Dansk eller jødisk regering.

Vi har sakset den følgende artikel fra Den Korte Avis. Skift de venstreorienterede politisk korrekte journalister og venstreorienterede ud med “jøderne”. Skift også venligboere ud med “jødiske bondefangere”. Skift TV2 og dansk TV ud med “jødepressen”, så får du et mere sandt billede af virkeligheden.
Men vigtigst: Husk på, at det ikke er muslimernes agenda, vi ser udfoldet her; muslimerne har indtil videre kun tjent som murbrækkere og prügelknaben i jødernes hadefulde krig mod hvid europæisk kultur.

Hensigten er, at vi skal miste ethvert grundlag for at kunne identificere os selv som en nordisk befolkning. Det sker i takt med, at vi bliver mere og mere arabiske, indiske, pakistanske, afrikanske og jødiske. For i forvirringen og tumulten modtager vi konstant et kontingent af jødernes brødre og søstre fra overalt i verden. De indgår på overfladen i puljen af “muslimer”, men under overfladen findes et særligt program for deres modtagelse og “integration” i den lokale jødiske besættelsesmagt, der støt vokser, mens danskerne, svenskerne, nordmændene, finnerne, m.v. kommer til at udgøre en mindre og mindre del af befolkningen i det land, som de har retten til.

Men nu til den hykleriske journalistik fra Den Korte Avis. Det ser ud til at være selveste redacteur Ralf Pittelkow der står bag. Det er naturligvis ikke så nemt at tage afstand fra det overordnede jødiske komplot, når man selv er jøde, eller måske ligefrem er en del af det, derfor de mange omskrivninger:

De politisk korrekte journalister bruger tre tricks til at opdrage befolkningen til de rigtige meninger om asylstrømmen

De venstreorienterede, politisk korrekte journalister har virkelig travlt i disse dage.

De synes ikke, at de kan nøjes med at beskrive virkeligheden, som den er. De er stærkt optaget af at beskære og omforme virkeligheden, så den danske befolkning kan blive opdraget til de rigtige meninger om asylstrømmen.

På TV er dette politiske opdragelsesprojekt gået helt grassat. Journalisterne bruger specielt tre tricks i den forbindelse.

Rene engle
Det første trick er at beskrive asylansøgerne som uskyldige ofre og rene engle.

Der har jo været masser af konfrontationer og vold på asylansøgernes vej ind i Europa. Men det er aldrig asylansøgernes skyld, må man forstå på de politisk korrekte journalister.

Ganske vist har der været enorme problemer med voldelige asylansøgere, der har angrebet både politifolk og almindelige mennesker. Vi viser i denne avis billeder af, hvad rædselsslagne beboere på den græske ø Lesbos har været udsat for. Det kunne også have været for eksempel Ungarn.

Men journalisterne synes ikke, at danskerne har godt af at få indblik i disse problemer.

Så dansk TV lader simpelt hen være med at vise chokerende billeder som dem fra Lesbos. Og skulle man undtagelsesvis være nødt til at vise den slags, kan man altid skynde sig at dreje det i retning af, at det jo netop viser, hvor desperat voldsmændene har brug for at få asyl.

Hele befolkningen bakker op
Det andet journalistiske trick giver indtryk af, at der er et kæmpemæssigt folkeligt engagement i at tage imod alle de asylansøgere, der kommer til. Både i Danmark og andre lande.

Til det formål puster man et hvilket som helst lille initiativ og en hvilken som helst lille skare op til at være et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

TV har således heftigt dyrket de såkaldte ”venligboere”, der åbenbart rejser rundt i landet for at vise deres gode vilje over for asylansøgere.

Pludselig dukkede de op på Københavns Hovedbanegård, hvor de sammen med en gruppe indvandrere med velkomstskilte blev udnævnt af TV til at vise, at danskerne er meget positive over for asyltilstrømningen.

De mennesker, der ulovligt hjælper asylansøgere til Sverige, har også fået enorm opmærksomhed. En opmærksomhed, der rækker langt ud over deres ekstremt ringe antal.

TV har stort set ikke bragt noget ærligt journalistisk forsøg på at belyse, hvem disse mennesker egentlig er, og hvor mange de er.

TV2 kunne dog tirsdag oplyse, at et ungt menneske i en luksuriøs sejlbåd, der har fået sendt folk til Sverige, var knyttet til Enhedslisten.

TV2 brød også i et enkelt tilfælde mønsteret ved at lave en reportage fra en frisørsalon i Padborg, hvor frisørerne forsigtigt gav udtryk for, at der måske også kunne være nogle problemer i det, der sker.

Men ellers prøver man at give seerne det indtryk, at danskerne er meget positive over for at få mange flere flygtninge. Vel i det lønlige håb, at andre så vil følge efter.

Ikke et ord om muslimer
Det tredje trick består i, at man fuldstændig fortier, at stort set alle asylansøgerne kommer fra muslimske lande. Sjovt nok søger de alle asyl i ikke-muslimske lande.

Dette er ellers en indlysende relevant oplysning. For det første kan det fortælle noget om situationen i den muslimske verden, der er martret af konflikter, samtidig med at stenrige oliestater nægter at tage imod asylansøgere.

For det andet kan det fortælle, at en stor tilstrømning vil forstærke de enorme integrationsproblemer, som Danmark og andre lande har oplevet med de hidtidige muslimske indvandrere. Med parallelsamfund, høj kriminalitet, belastning af velfærdssystemet m.m.

Men den viden synes de politisk korrekte journalister altså ikke, at de vil give befolkningen.

De beskriver ikke virkeligheden. De forsøger at overbevise befolkningen om, at deres eget venstreorienterede verdensbillede er det rigtige.


Vælg dine medier med omhu.
Ill.: Internettet