Jøderne fremprovokerer Tredie Verdenskrig

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 13. marts 2016.

 

Jøderne er ved at fremprovokere Tredie Verdenskrig i Europa, og hvide europæere vil igen myrde hinanden, tiljublet fra synagogerne – hvis vi da ikke forinden formår at blive så meget klogere, at vi forhindrer jødernes videre intriger ved at fjerne dem fra enhver magtposition i samfundet.

I 2008 ønskede pave Benedict XVI medlemmerne af St. Pius X’s Selskab (SSPX) velkommen tilbage i Den Katolske Kirke. Gruppen består af traditionalister, der havde afvist resultaterne af Det Andet Vatikanråd, og hvis medlemmer havde været ekskommunikeret fra kirken af pave John Paul II.
Biskop Richard Williamson er blandt de få fremtrædende personligheder i vor tid, der offentligt og utvetydigt – og med betydelige personlige omkostninger – har afvist jødernes påstand om et Holocaust. Han tilhører den katolske kirke i England, og da han havde udtalt sig imod masseudryddelse af jøder, blev han ekskommunikeret igen. Siden har han talt og skrevet om de undergravende kræfter, der arbejder imod kristendommen. Han ser de seneste paver som marionetter for “liberalister”, der omsider – i takt med Den Katolske Kirkes “modernisering” af kirkens traditionelle afstandtagen til alt jødisk – har formået at infiltrere katolicismens højborg i et sådant omfang, at de kan ødelægge kirken indefra.


Eleison Comments af Biskop Richard Williamson. Foto: Klik på billedet.

 

Lyder den modus operandi bekendt?

Eleison Comments er for det meste indforståede kommentarer stilet til medlemmer af kirken eller til selskabet SSPX, som Williamson tilhører, men indimellem udtaler han sig med et betydeligt overblik til alle mennesker. Som i dette uddrag af seneste Eleison Comment (her i oversættelse):

(Han nævner først tre gode nyheder, der er af intern kirkelig interesse, derefter den dårlige nyhed for alle, må man sige.)

… De dårlige nyheder fra verden (se her) er, at Den Kolde Krig mellem Vesten og Rusland er ved at blive aktiveret igen og farligere end nogensinde siden Cuba-missilkrisen i 1961. I særdeleshed annoncerede De Forenede Staters regering i januar (2016) sin beslutning om at placere en fuldt udstyret kampbrigade, mobil men permanent, i de østeuropæiske stater med grænse direkte mod Rusland, fra de baltiske stater ned til Syrien.

Aldrig har USA’s militære styrker været placeret så tæt på Rusland. Det hidtil nærmeste var Berlin. Og våbenkapløbet er i gang igen. Begge sider moderniserer deres nukleare våben, nu endnu mere bekostelige og farlige ved at være lettere, mere præcise, mere kontrollerbare og derfor mere “brugbare”. Det nukleare katastrofeur tikker – omkring 11:57 – siger nogen, og der er ingen debat.

Hvordan kan vestlige medier ikke være vidende om en situation, der udvikler sig så dramatisk?
Fordi de er kontrolleret af Guds og menneskehedens fjender, der ønsker den Tredie Verdenskrig for at opnå det globale diktatur, som de er overbeviste om at være født til. Er der et håb for menneskeheden om at stoppe dem i disse bestræbelser på at påføre os alle deres galskab?
Det er ikke op til dem, men til den almægtige Gud, som de tjener ved at plage den gudløse menneskehed. Lad os bede ved rosenkransen og udføre vores daglige dont. Vi kan ikke gøre meget mere. Det er det mindste vi kan gøre.
Kyrie eleison (græsk: Må Herren se i nåde til os)

Der er absolut mere vi kan gøre

Det er ikke for sent at åbne munden og fortælle vidt og bredt om denne jødiske galskab, som medierne ellers vil fortie, indtil det er for sent, indtil vi europæere og vores børn befinder os midt i en Tredie Verdenskrig.
Jøderne vil på det tidspunkt have fortrukket til overlevelsesfaciliteter på begge sider af Atlanten, hvor de kan overleve, indtil vi hvide europæere – jødernes erklærede fjende nummer et – har udslettet os selv.

Hvis du befinder dig i forsvaret, og ikke er hjernevasket gennem heltefilm fra Hollywood, så nægt at udkæmpe jødernes krige. Forlad om nødvendigt din post som “hvidt offer”, mens det er muligt.

Men først og fremmest alle danskere: Begynd at tale åbent om jødernes anslag mod menneskeheden. Her er metoden:

Åben munden, træk frisk luft ind og fortæl verden, hvad du har erfaret her.