Jøden Bertel G. Haarder trådte ud af skabet

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 20. september 2016.

 

Kryptojøden Bertel Geismar Haarders uforbeholdne mening om danskerne.
Kilde: Radio24syv.


Her ser vi Bertel Geismar bag den daværende chefideolog i Synagogen i København. Foto: Internettet

 

Denne arrogante jøde, der aktivt har været med til at likvidere Nordisk Råd, udtaler i dag i Radio24syv Morgen (åbenbart som svar på, hvad han mener om fremmedinvasionen i Europa):

Altså, jeg har ikke forkærlighed for blegfede danskere … jeg synes, at det er herligt med brune øjne, for ikke at tale om de mange smukke piger, der kommer ud af det.
– Såkaldt “dansk jøde” Bertel Geismar Haarder

Ja, det med det fede (eller er det måske i virkeligheden længslen efter bare en lille smule huld på skelettet) måtte jo komme fra denne astmatiske fremtoning, der generelt taler før han tænker.
Såvel i Bertel Geismar Haarders som i Anders Fogh Rasmussens tilfælde er øjnene kommet til at ligne enhver barracudas drøm om iskolde nidstirrende fiskeøjne. Det  er et ikke ualmindeligt resultat af stammens stræben efter et nordisk udseende, på trods af skaberens plan med, at jøder ikke skal ligne europæere. Et glimrende eksempel på bastardisering.

Bemærk, at med udtrykket “danskere” udpeges gruppen af ikke-jøder, goj’erne. Jøderne rubricerer sig almindeligvis under betegnelsen “danske jøder” – sjældent som danskere. Det er en af måderne at lægge distance på internt hos denne kriminelle minoritet, der i øjeblikket terroriserer Danmark og danskerne, bl.a. ved at oversvømme landet med sort-brune mennesker – totalt kulturfremmede som jøderne selv.

Interessant nok finder denne påtvungne indvandring kun sted i lande med hvide befolkninger, og alle steder står jøderne bag forbrydelsen.

Ikke et eneste sted i verden, har et multikulturelt samfund hævet sig over etnisk homogene hvide samfund med et fælles kulturelt grundlag. Der findes ingen eksempler på, at det er gået godt. Tværtimod er det alle steder end i en tragedie for såvel indvandrerne som oprindelige befolkning – men til udelt begejstring for jøderne, der derefter håber på ikke at møde modstand, fordi en multikulturel befolkning ikke har nogen national identitet – intet stammefællesskab. En multietnisk befolkning er splittet, harmløs og kontrollerbar.

Det tiltaler Bertel Geismar og hans stammefæller, at “de blegfede danskere” som konsekvens af familiedannelser med sort-brune mennesker opnår en lavere gennemsnitlig intelligens og et dårligere helbred, for vi skal jo alligevel ende som en grumset spenderbar slavekaste i herrefolkets – jødernes – tjeneste. Læs her, og se her, hvordan jøderne forgifter os med usunde fødevarer, hvis indhold vi ikke kender eller kan undersøge. Formålet er at gøre os syge og fremme unaturlig fedme blandt hvide mennesker. Disse sindssyge jøder arbejder samtidig uafbrudt på at skaffe os flere og flere fremmede på halsen. Dette er takken til danskerne for, at Bertel Geismar og hans umanerlige slægtninge har kunnet leve et anstændigt liv i fred for deres mange oprindelige fjender gennem generationer i Danmark.

Bertel synes, at det er helt fint, at den hvide race – i dette tilfælde danskerne – ødelægges og vores identitet ændres, så vi til sidst ikke ved, hvem vi er. Og det kan jo være, at den aldrende Bertel ender med en chokoladebrun slavetøs på skødet!

Bertel Geismar Haarder har levet som kryptojøde i Danmark. Ingen troskyldig dansker har mistænkt ham for at være andet end dansker og en hæderlig dansksindet politiker. Men nu er den jødiske dagsorden i Danmark og Europa ved at blive tydelig for almindelige mennesker, og så kan man jo lige så godt tage springet ud af krypto-skabet og erklære sin uforbeholdne mening. Jøder har traditionelt pralet af deres magt – lige inden den er blevet taget fra dem, og de igen har brug for at klynke over “forfølgelse”.

Vi skal ikke finde os i jødisk terror i Danmark.

Vær med til at sende Bertel Geismar Haarder og hans snyltende slæng ad helvede til –  Det kan kun gå for langsomt.