Jødestjernens adoption og aktuelle symbolik

Sand Historie

O-D-I-N.org, Redaktionen, 2016-12-30.

 

 

Jøderne har “lånt” det oprindelige sekstakkede symbol og brugt det i zionistfanen.

Selv om zionisterne kalder symbolet for “Salomons sejl” eller “Davids stjerne” – er symbolet ikke oprindeligt jødisk. Efter overtagelsen blev symbolets alder forlænget bagud med mange tusinder år. I den jødisk “adopterede” udgave af de to trekanter er de flettet ind i hinanden, den ene er hvid, og den anden er sort. I ældre repræsentationer blev trekanten på spidsen tolket som en kvinde og trekanten på siden som en mand.
I nyere tolkning symboliseres en uindviet person, hvor den sorte del repræsenterer det uvidende fjols, og den hvide potentialet for fortræffelighed. Ofte er trekanterne omkranset af en slange med halespidsen i eget gab. Varianter af figuren indgår i forskellige frimurerlogers symbolik.

Jøderne har givet omverdenen indtryk af, at Jerusalem skal dateres fra “Davids tid”, men det mangler endnu at blive bevist, at der nogen sinde har eksisteret en jødisk konge ved navn David. Jerusalem besidder ikke et eneste historisk levn, hverken af David eller Salomon eller af det tempel, der benævnes Salomons, opkaldt efter Assyrernes vise fiskegud og bygget på “solbjerget”. De såkaldte Kong Salomons Stalde er hvælvede funderinger af romersk murværk, delvist fra St. Marys kirke, der blev bygget af Justinian omkring 529 e.Kr. (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, ca. 482-565, byzantinsk kejser fra 527.)
Jerusalem blev ikke bygget af jøderne. Byen og dens navn Uru-Salem (efter pestguden “Uru” og krigsguden “Salem” – i nutidig jødisk tolkning: “Fredens By” !!!) var i brug længe før jøderne “adopterede” den. Sargon af Akkad indlemmede Palæstina i sit imperium omkring 2.800 f.Kr., og fra det 23. årh. f.Kr. til det 15. årh. f.Kr. var Palæstina under Babylons overhøjhed.
Heldigvis er den afgørende verdenshistorie ikke baseret på jødernes overleveringer eller det hebræiske skriftsprog, der i sin oprindelige struktur er så primitivt, at de fleste formuleringer kan gives et usikkert antal betydninger. Det har været en uvurderlig fordel for jøderne i deres konstante tilpasning af verdenshistorien.

Tilbage til nær-nutiden (omkring 1920-1930)

Om den ny verdensorden skrev vennen Baruch Levy i sin tid til socialdemokratismens og kommunismens store profet, rabbinersønnen Karl Marx (Chaim Hirschel Mordechai) (Revue de Paris, 35, II, 5.574):

Det jødiske folk vil i det hele og store selv være sin Messias. Dets herredømme over Verden vil ske ved en sammenblanding af de øvrige menneskelige racer, ved ophævelsen af grænser og konge og kejserdømmer, og ved oprettelsen af en verdensrepublik, hvor jøderne overalt vil få borgerret. I dette nye verdenssamfund vil Israels sønner, som nu er spredt over hele Jorden, uden opposition overalt blive det førende element, særlig når det lykkes dem at bringe arbejdermasserne ind under deres føring. Verdensrepublikkens regering vil takket være proletariatets sejr uden anstrengelse komme på jødiske hænder, og disse vil overalt forvalte formuerne. På denne måde vil Talmuds profeti gå i opfyldelse, nemlig at jøderne, når Messiastiden er inde – vil få nøglen til alverdens rigdomme.

Vi behøver ikke at være i tvivl. Bag jødernes generelle maskepi ligger det ultimative mål – den endelige løsning for menneskeheden – en zionistisk verdensregering, et mål der har været forfulgt af jøderne og deres ikke-jødiske medløbere gennem årtusinder.

De seks takker symboliserer hver for sig en ødelæggende strategi rettet mod goyim

I nyere tid er den seks-takkede stjerne, den såkaldte Davids-stjerne, der fremkommer af to sammenlagte hvide trekanter, uden nogen som helst forbindelse med Israel eller med den lige så imaginære nationalhelt David, yderligere kommet til at symbolisere de grundliggende strategier, som skal føre til opfyldelsen af det zionistiske (jødiske) mål.

Første spids, RELIGION: For at undergrave og miskreditere enhver ikke-jødisk troslære, ikke mindst kristne trosretninger, skal der indføres og fremmes kultiske bevægelser, skadelig mysticisme, falsk videnskab og forløjede filosofier.

Anden spids, MORAL: Der skal indføres og fremmes nedværdigende kodekser og praksisser, narkohandel, et ubegrænset udbud af spiritus af enhver art, hvid slavehandel m.fl. med det formål at svække moralen, at underminere ægteskabet og kærnefamilien, ødelægge familielivet og afskaffe arveregler (herunder beskyttelsen af slægtsnavne, især inden for den nordiske folkestamme).

Tredje spids, ÆSTETIK: Der skal indføres og fremmes subkulturer, der favoriserer det frastødende og dekadente, typisk ved at vulgarisere kunst, litteratur, musik, teater m.v.

Fjerde spids, SOCIOLOGI: For at nedbryde familievirksomheder og aristokratier skal der skabes plutokratier og en kontrolleret pengestandard; det vil fremme en vulgær offentlig fremtræden, ekstravagance og korruption, hvilket vil provokere proletariatet til misundelse, utilfredshed, tumult, sabotage og dermed fremskynde klassekampen.

Femte spids, INDUSTRI & FINANS: Der skal skabes arbejdsløshed og lavere arbejdsstandarder; faglig stolthed skal erstattes med sjuskeri og jagten på profit; der skal indføres usle og billige normer, hvilket igen vil fremme kravet om centralisering og dannelsen af truster og karteller over ønsket om privat ejerskab; der skal skabes statsmonopoler, kontrollerede banker og en verdensbank, indtil alle guldreserver kontrolleres af vores internationale direktører.

Sjette spids, POLITIK: Kontrol skal sikres med pressen, TV og radio, filmproduktion, teatervirksomhed og alle andre midler til påvirkning af offentligheden; der skal infiltreres med agenter i alle ikke-jødiske forsamlinger, komiteer osv., der skal vedligeholdes en effektiv spionage mod fortrolige positioner, såsom private kontorer for højt placerede personer og hemmelige tjenester, generelt mod alle ikke-jødiske aktiviteter; der skal iværksættes og vedligeholdes modsætninger i alle ikke-jødiske institutioner for at nedbryde politiske grupperinger og gøre dem til indbyrdes fjender; patriotisme og racemæssig stolthed skal tilintetgøres og erstattes med modløshed og frustration; under paroler som fremskridt og udvikling, universel fred og broderskab mellem alle nationer skal internationalismen fremmes som et ideal, der vil nedbryde national enhed og svække regeringerne; der skal agiteres for nedrustning og etablering af en international politistyrke under kontrol af “forenede nationer”; på den måde vil vejen blive banet for dem, der uomtvisteligt skal overtage kontrollen med “forenede nationer” og verdensbanken, og gennem disse organisationer skal vi regere verden. De internationale direktører må aldrig agere direkte eller i det åbne; de skal arbejde skjult og indirekte, mens de øger presset fra alle sider; kilden for dette pres skal omhyggeligt holdes skjult – Ingen ikke-jøde må tillades at afsløre kilden.

Måske genkender du effekterne af nogle af disse destruktive mål fra din hverdag?