Meld dig til O-D-I-N … side 1/3

Redaktionelt

ORGANISATION FOR DANSK IDENTITET OG NATIONALITET (af 20. maj 2013).

Den øjeblikkelige fare

Multietnicisme og multikulturalisme er den giftblanding, jøderne har hældt ud over hvide europæere for at udrydde os. Det gælder overalt på planeten, hvor europæisk kultur har medført fremgang og succes. Det er et fundamentalt anslag mod jødisk selvopfattelse, at en homogen befolkning præger verden positivt og stiller jødernes egne præstationer i skyggen. Derfor har den verdensomspændende sekt af kriminelle jøder, fra den begyndte at eksistere for århundreder siden, haft som mål at overtage og tilintetgøre europæerne og deres kultur. I øjeblikket har jøderne succes med deres parasitære angreb overalt i Europa, og den besættelse må bringes til ophør, inden Europa bliver en forlængelse af Nordafrika.

O-D-I-N repræsenterer din eneste reelle mulighed for at yde demokratisk modstand imod den igangværende jødiske besættelse af Danmark. “Hvilken besættelse?” vil de fleste spørge, for vi er alle blevet undervist i, at jøderne er de forfulgte, og at Adolf Hitler næsten udryddede dem. Gennem et halvt århundrede med systematisk hjernevask i folkeskolen og fra medierne har vi nået en tilstand, hvor kun meget få er i stand til at fatte, at det forholder sig modsat, at vores virkelighed er blevet vendt på hovedet. Hvis nogen overhovedet skulle overveje muligheden, tør de ikke tænke tanken til ende.

Men tænk hvor absurd … at i dag, hvor intet længere er usagt, hvor alt kan krænges ud i medierne, kan netop den sag, der betyder allermest for din families fremtid, nemlig jødernes forsøg på at overtage Danmark, ikke nævnes eller kritiseres.

Det er naturligvis ikke tilfældigt, at netop det emne er tabu. Jøderne har simpelthen tabuiseret al kritik af jøder. Find dig ikke i det. Tabuet vedligeholdes på grundlag af myten om 6 mio. ombragte jøder under Anden Versdenskrig. Denne myte er baseret på løgnagtig krigspropaganda, som intet har med virkeligheden at gøre (se senere). Bedraget er ét af flere graverende eksempler på falsk historie, konstruktioner, der lanceres og ihærdigt vedligeholdes som kendsgerninger. De falske repetitioner om overgreb mod jøder planter skyld hos ikke-jøder, og dermed fastholdes tabuet. Gør dig fri af dette løgnens åg og tal frit.

I den såkaldt vestlige verden bliver vi hver dag udsat for falsk propaganda i et omfang, så vi har mistet kontakten med virkeligheden – med den virkelige virkelighed; den virkelighed, vi først og fremmest skulle beskæftige os med. Erstatter vi ikke den nuværende hjernevask med en aktiv søgen efter sandheden, skaber jøderne med deres medier automatisk en alternativ “virkelighed” for os. Det har bl.a. betydet, at vi har sendt vores børn i krig for morderne i Israel. Eftersom jødiske medier udgør cirka 90 procent af ethvert tænkeligt medie, er påvirkningen så massiv, at det er blevet yderst vanskeligt at erkende bedraget og begynde at forstå, at danskernes tilværelse som frie borgere i et uafhængigt Danmark er truet af jøderne.

Hvor er vikinge-ånden? Hvor er den basale selvopholdelsesdrift? Hvor er følelsen af ukrænkelig integritet? Hvor er kravet om frihed og uafhængighed? Hvad er der blevet af ønsket om selv at opleve og fortolke verden? Hvor er viljen til at gøre op med besættere og kæltringe, der stjæler fra os og forsøger at overtage vores land? Har danskerne mistet enhver stolthed? Er det blevet tilstrækkeligt at flade ud i sofahjørnet og lade det passiviserende nonsens fra Tv og radio fylde bevidstheden? Er vi blevet for trætte – for dumme? I så fald har jøderne opnået præcis, hvad de ville – at bryde al modstand og gøre os til trælle.

Problemet for os, der forsøger at advare i tide, kan illustreres med, at vi befinder os et sted, hvorfra overblikket er bedre, og fra den position kan vi se, at “familien Danmark” om et øjeblik – intetanende – vil træde ud foran en mørklagt bus og komme slemt til skade. Vi råber til dem, at de skal standse op og gå i en anden retning, men de kigger vantro på os, ryster fornærmet på hovedet og bliver i næste øjeblik ramt af bussen. Undskyld simplifikationen. Men så enkelt er det – hovedparten af danskerne er gjort blinde for den virkelige verden.

O-D-I-N repræsenterer en unik mulighed for at gøre fælles front mod en dødbringende fjende: den internationale sekt af kriminelle jøder. Denne loges tre stærkeste våben er

  1. det jødiske netværk,
  2. det jødiske guld og
  3. det jødiske mediemonopol.

Med det jødiske netværk, der entydigt definerer, hvem “vi jøder” er – vil goyim (dvs. alle ikke-jøder) altid kunne identificeres som fjenden – med guldet kan jøderne købe enhver loyalitet – og med mediemonopolet kan de undertrykke enhver uønsket ytring i såvel de elektroniske som de fysiske medier, og sidst men ikke mindst – med deres medier kan de underholde os til døde med passiviserende indtryk. De har forsynet ungdommen med iPhones og sociale netværk så de yngre generationer afpolitiseres og distraheres af tidsrøvende nonsens i stedet for at skaffe sig viden gennem læsning. Det eneste talerør, vi revisionister endnu kan håbe på at have, er Internettet, som du læser fra lige nu. Men hvor længe endnu vil frie ytringer over Internettet være tilladt?

O-D-I-N tilbyder dig at være med i netværket af danskere i Danmark. Vores definition af danskere udelukker erklærede jøder og muslimer, som vi opfatter som fremmede i Danmark, eftersom de ikke ønsker at blive danskere.
Medlemskabet af O-D-I-N er privat og behandles med absolut diskretion. Det afgørende er, at alle danskere aktivt tilslutter sig, så vi bliver mange nok til at gennemføre en sanering af det nuværende falske folkestyre.

Når danskernes netværk omfatter 2/3 af alle stemmeberettigede i Danmark, opstiller vi vores egne målbevidste og hæderlige danskere til Folketinget og indfører Forholdsreglen som lov. Jeg beskriver en demokratisk og ikke voldelig plan, der vil genindsætte danskerne som regenter i Danmark. Alternativet er ikke til at tænke på. Danmark vil blive en krigsskueplads, og frihedskampen vil inddrage vores børn i generationer frem.

Kun jøderne tilbeder en religion, der påbyder dem at bekrige og bestjæle alle andre og holde sig isoleret fra alle andre. Denne etnocentriske og ufredsskabende livsanskuelse har gennem historien udgjort en dødelig trussel mod alle andre end jøder. Eksemplerne er mange og kan studeres her på O-D-I-N. Lad os som danskere benytte os af et af jødernes mest effektive virkemidler – sammenholdet – og vende os imod jødernes besættelse af Danmark. Selv om den slags konfrontationer er negative, er der ingen tvivl om nødvendigheden, hvis den hvide europæiske kultur skal overleve på denne planet. Det er samtidig nødvendigt for os europæere at bevare bevidstheden om, at det ikke er os, der har udløst konfrontationen, men som altid – jøderne selv.

Videre til side 2