Når det bliver Danmarks tur

Redaktionelt

O-D-I-N.NET, Redaktionen, 2017-04-10 (fortsat 15. april 2017)

 

Når det bliver Danmarks tur til at blive angrebet af “islamiske terrorister”, fx ved et gasangreb i det centrale København, skal du vide, at den danske regering er orienteret om angrebet og har accepteret, at det udføres imod den danske befolkning efter anvisning fra CIA og Mossad. Alle talerne vil i forvejen være skrevet, og i lighed med angrebet på World Trade Center i 2001 vil alle jøder forinden være blevet advaret om at holde sig borte fra området. Angrebet vil igen have til formål at retfærdiggøre forstærket zionistisk-amerikansk krigsførelse mod “islamiske terrorstater” og “ISIS”. I øjeblikket holder det delvist kristne Syrien for, men Iran og Nordkorea står højt på zionisternes liste over lande, der mangler at komme under jødisk bankkontrol.

Som de fleste formodentlig har ladet sig informere om fra jødernes DR og TV2 gennem de seneste dage, sendte USA tidligt fredag morgen den 7. april 2017 60 Tomahawk krydsermissiler (ét forsvandt i havet) fra amerikanske flådefartøjer mod syriske flyvebaser for at – forhindre Syriens præsident Assad i at gentage sit umenneskelige angreb på befolkningen – som de traditionelle fjender af sandheden udtrykker det.

De fleste med blot en smule indsigt i Israels agenda i Mellemøsten vil vide, at Assads påståede gasangreb var og er et arrangeret scenarium, der udelukkende har haft til formål at berettige det amerikanske “modsvar”. Hele intrigen er en præcis gentagelse af optakten til angrebet på Saddam Husseins Irak for snart tre årtier siden. Dengang var det nødvendigt at myrde 3.000 amerikanere (ikke-jøder) for at starte angrebene på Af­gha­nistan og Irak. Lad os se hvor mange tyskere, englændere og skandinaver, der skal myrdes, før vi hjernevaskede TV-slaver forlanger … ! et angreb på Syrien og dermed indirekte beder om en tredje verdenskrig. Irak havde ingen allierede, men Syrien har heldigvis verdensmagten Rusland som allieret.

At præsident Trump har bøjet sig for denne agenda viser nu med fortvivlende tydelighed, at han er fuldstændigt i lommerne på den zionistiske skyggeregering i USA, åbenbart frataget enhver mulighed for at gennemføre det fredsprogram, der var afgørende for hans valg til præsident. Dette knæfald for jøderne vil få uhyggelige konsekvenser i den nærmeste fremtid.

Sagen er, at Syriens præsident Assad med hjælp fra Rusland inden dette amerikanske missilangreb var ved at vinde sit land tilbage. Den regulære nationale hær af syriske patrioter har præsteret en heltemodig modstand for at holde aggressorerne Israel og zionist-USA fra livet. Syrerne havde med store tab nået et vendepunkt, hvor de havde tilkæmpet sig et overtag. De var i gang med at drive Mossads og CIA’s ISIS ud af landet. Derfor havde Assad ikke den ringeste anledning til at forfalde til nogen form for desperat krigsførelse ved at bruge cyangas mod nogen som helst i Syrien. I givet fald havde han haft hundreder af bedre anledninger til at gøre det tidligere i krigen.

Dette understreger med al mulig tydelighed, at de zionist-kontrollerede amerikanske styrker i Syrien, herunder en afdeling af det absolut hjernevaskede og forførte “danske” jægerkorps, ikke under nogen omstændigheder vil tillade, at Mossads og USA’s kryptostyrke, ISIS, taber slaget i Syrien. Det har yderligere som konsekvens, at en direkte militær konfrontation med Syriens allierede – Rusland, en konfrontation som zionisterne har styret imod længe, kan være nært forestående med den specielt uhyggelige konsekvens, at en tredje verdenskrig kan bryde ud. Det er præcis, hvad jøderne i Israel og Washington ønsker. Intet mindre. Det er ikke hvad det europæiske Amerika ønsker, men hvide amerikanere er for længst sat uden for politisk indflydelse i USA.

Der vil efter angrebet i København med betydelig indignation fra medierne blive opfordret til en forøget indsats mod “den islamiske terror”, som vi efter påstanden lider under her i Vesten. Du vil blive udfordret på hele følelsesregistret, indtil du tiljubler en forstærket indsats, dvs. med billeder fra alle vinkler af (danske) døde børn, som vi kender fra propagandaen om jødernes Holocaust, fra det irakiske Kurdistan og nu fra Syrien.

Hvis danskerne falder for denne manipulation og ikke protesterer hørbart og mærkbart, vil vi med stormskridt accelerere begivenhederne mod en ny verdenskrig, som jøderne ønsker sig. Vi har ingen traditionelle allierede mere. Den nærmeste barriere mod dette sindssyge ragnarok er Rusland og Vladimir Putin, hvad enten vi synes om det eller ej.
Ligesom for Adolf Hitler i 1939 kan provokationerne blive så farlige for fædrelandet, i dette tilfælde Rusland, at Putin er tvunget til at forsvare russisk territorium mod de zionist-kontrollerede NATO-aggressorer, der efterhånden er massivt oprustet langs Vesteuropas grænser mod Rusland. Hvis det sker, kan vi godt grave os ned.

Forinden håber vi, at du i det mindste har nået til erkendelse af, at den eneste terror, der udfoldes i Vesten, kommer fra zionisternes Mossad og CIA med det ene formål at holde angst, krige og kriser igang og ultimativt drive os ud i en ny verdenskrig til styrkelse af jødernes sindssyge forestillinger om et zionistisk verdensdiktatur.

Budskabet herfra er: tænk dig om, inden du lader dig rive med i orgiet af krigs-propaganda. Alternativet til at protestere af dine lungers fulde kraft er at holde kæft og acceptere et ikke så fjernt Storisrael, hvorfra et zionistisk verdens- og rædselsregime vil blive etableret. Derefter kan vi alle kysse vore vestlige demokratier og et menneskeligt og fredeligt livssyn godnat.

Fortsat 15. april 2017

Fra den kendte og respekterede amerikanske kommentator og forfatter Jim Fetzer bringer vi et uddrag med facts om det amerikanske missilangreb på Syrien den 7. april 2017. Kommentaren er fra den 11. april, på engelsk og 23 min. lang. Vi har fremhævet interessante informationer på dansk fra den alternative videnbase, som vi finder langt mere tillidsvækkende end den officielle.
“Deep state” er et gennemgående amerikansk udtryk med betydningen “den zionistiske besættelsesmagt i USA”.

Tidligere CIA agent Susan Lindauer fremhæves af Jim Fetzer som en af de personer, der har været med til at afdække intrigerne, som Mossad, det jødiske CIA og den jødisk dominerede såkaldt neo-konservative gruppering i USA konstant designer og implementerer for at fastholde verden i en tilstand af krig. I den følgende video fortæller hun, hvordan hun blev terroriseret af sin tidligere arbejdsgiver CIA, efter at have protesteret imod og afsløret, at Saddam Husseins endeløse forsøg på at forhindre en krig med USA gang på gang blev afvist af krigsmagerne i Washington. Dette skete i perioden efter Mossads og de neo-konservatives angreb på World Trade Center i 2001, naturligvis også som en false-flag operation. Ideen var at udråbe “islamisk terror” til den generelle fjende mod Vesten – og Saddam Hussein (en tidligere allieret af USA) til det økonomisk grundlag for folk som Osama bin Laden (der intet havde med angrebet at gøre). Efter indførelsen af The USA Patriot Act efter 2001, kunne statsborgere i USA anholdes og varetægtsfængsles langvarigt alene på mistanke om medvirken til “terrorisme” (Læs her, hvad terrorhysteriet har medført af “terrorpakker” med indskrænkninger af danskernes personlige frihed siden 2001.)

OBS: Vær opmærksom på, at Susan Lindauer taler ud fra personlig erfaring om forhandlingerne med Irak. Hendes personlige erfaringer er der ingen grund til at betvivle. Men når hun udtaler sig om angrebet på World Trade Center, benytter hun tydeligvis andenhåndsinformationer med gætterier om, hvordan angrebet på World Trade Center og Bygning 7 kunne være foregået, og hendes personlige konklusion (på tidspunktet for filmen) er stadig afhængig af den stedlige fodslæbende udvikling.
Tårnene kunne ikke forvandles til støv vha. termit, selv ikke militært forstærket termit, og den tilsyneladende påflyvning af tårnene er en kollektiv illusion, der blev skabt og gentaget ved hjælp af villigt medvirkende nyhedsmedier (se videoen “9/11- En psykologisk operation“, og snyd ikke dig selv for indslaget fra BBC World News (ca. 3 timer og 47 min. inde i videoen), der annoncerer Bygning 7’s kollaps – men 20 min. for tidligt!).

Vi følger op på udviklingen i denne sag. Det er muligt, at Trump med dette kriminelle og uoverlagte angreb har åbnet en port på vid gab for yderligere “gasningstilfælde” i Syrien med efterfølgende straffereaktioner fra den zionist-kontrollerede amerikanske ledelse og verdens mest skruppelløse krigsmagere.