Nanna Hvidts indlæg til Kristeligt Dagblad

Overtagelsen

O-D-I-N.org, 12. august 2013.

 

Kristeligt Dagblad havde åbenbart i 2006 viderebragt rygtet, at holocaust-studierne under DIIS skulle nedprioriteres i forbindelse med centerleder Uffe Østergaards afgang fra DCHF (til et professorat), og i den sammenhæng må nogen have begrædt denne udvikling via forsiden af Kristeligt Dagblad. Man kan undre sig over, hvilken afart af kristendommen, der kan lide under afsavnet af usandhed? Og kan bladets engagement i denne sag måske være et fingerpeg om, at Kristeligt Dagblad er mere jødisk end kristent?

Den ny DIIS-direktør, Nanna Hvidt, i 2006:

“Indlæg til Kristeligt Dagblad.

Kristeligt Dagblads forsideartikel den 8. april 2006 samt avisens leder samme dag bibringer desværre det indtryk, at bestyrelse og direktion for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) ønsker at nedprioritere forskningen i holocaust- og folkedrabsstudier. Det er forkert.

Afdelingen for Holocaust og Folkedrab på DIIS beskæftiger sig med forskning, formidling og uddannelse om folkedrabslignende begivenheder. Der er en betydelig informations- og uddannelsesvirksomhed, bl.a. om den årlige Auschwitz-dag og Den Internationale Task Force om Holocaust. Afdelingen vil blive fortsat som ramme for disse aktiviteter, og når Uffe Østergaard efter eget ønske forlader DIIS ved kontraktens udløb ved årsskiftet, vil en seniorforsker overtage ansvaret.*

På forskningssiden sker der en styrkelse, ved at forskerne i holocaust-afdelingen har formuleret et nyt 3-årigt forskningsprogram ‘Mass atrocities’, der i større grad end det hidtil har været tilfældet knytter sig til og udnytter anden forskningsviden på DIIS.

Forskerne på holocaust og folkedrab indgår således kollektivt i et samspil med indsatsområdet vedrørende ‘Post-konflikt’, og individuelt i fx indsatsområdet vedrørende ‘Religion og social konflikt’. Der oprettes også et institutionelt samarbejde med RUC’s historieinstitut med henblik på at få et større samspil mellem undervisning og især ph.d.-studerende.**

Af loven af 2002 vedrørende oprettelse af DIIS fremgår, at der på det nye institut skal være en sektion for holocaust og folkedrab. Det har været et af principperne i den omstrukturering, som DIIS har været igennem.

Den nye struktur på DIIS afspejler, at vi på linje med Kristeligt Dagblads leder også ønsker fortsat forskning og oplysning om holocaust og folkedrab på DIIS.

Med venlig hilsen 
Georg Sørensen
Professor, Bestyrelsesformand for DIIS
Nanna Hvidt
Direktør
 

 

 
For yderligere oplysninger henvises til DIIS Hjemmeside www.diis.dk" 

Redaktionel kommentar

*
En dyne af varm luft indhyller og løfter disse selvhøjtidelige, privat etablerede, men statsstøttede aktiviteter: “Auschwitz-dag” … ! Danmarks skolesøgende ungdom lokkes på ekskursion til dette jødiske oplevelsescenter i Polen, hvor de præpareres med holocaust-løgnen, udfoldet uden blusel.
Bemærk formuleringen “Task Force om Holocaust”. En fuldtidsansat akademiker i DIIS har til opgave at give den ortodokse myte om industrielt anlagt drab på jøder vedvarende kunstigt åndedræt. Det kræver både frækhed, pokerfjæs og et betydeligt vokabularium af floskler at iklæde disse kreationer tyngde, endsige anstrøg af sandhed.

**
Ja, det er ikke ph.d.-studerende eller færdigstuderede ph.d.’er fra den humanistiske fløj, der savnes i DIIS. De traditionelle jødiske favoritstudier, socialantropologi og statskundskab, er til overmål repræsenteret. Konfliktforskning på dette institut har en bekymrende undertone, når det samtidig er et faktum, at Israel og jøderne tilsammen står for de mest aggressive fremprovokationer af krig på Jorden.