NGO’ernes skjulte dagsorden

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, Halfdan Hansen, 2017-08-05.

NGO står for Non-governmental Organization, altså en ikke-regeringsbaseret organisation, dvs. selvbestaltet privat virksomhed.

Klik på billedet for at lytte til videoen (engelsk).

Undersøger man organisationer som IsraAID og andre NGO’er nærmere, må man undre sig. Jeg har i den senere tid fokuseret på disse organisationer, da jeg begyndte at spørge mig selv: Hvorfor opererer organisationer, hvoraf flere er fra tredjeverdenslande, på europæisk jord – meget langt fra egne grænser?
Hvad bestiller de egentlig her? Hvorfor er deres vigtigste opgave tilsyneladende at opsøge og fragte “flygtninge” til Europa, hvoraf op mod 95% ikke kvalificerer sig til at være konventionsflygtninge, men i virkeligheden er økonomiske flygtninge, der kun ønsker sig en mere bekvem tilværelse. Fuldt forståeligt på det individuelle plan; hvem vil ikke gerne feste gratis på andres regning. Personligt betaler jeg for de gilder, jeg deltager i. Men jeg tilhører også en kultur, hvor man sætter en ære i at klare sig selv.

Tilbage til én af disse organisationer – IsraAID – og dens “humanitære” operationer. Organisationer som denne er alt overvejende finansieret af jødiske organisationer. IsraAID er støttet af Det israelske departement for udenlandske anliggender/affærer og Den amerikanske jødiske komite (AJC) og den amerikanske jødiske kongres og flere andre jødisk ejede organisationer. De er nævnt på en lang liste på IsraAID’s
hjemmeside under Donatorer.

Man kan spørge, hvilken specifik interesse disse jødiske organisationer har i at sende hundredtusindvis af “flygtninge” til Europas grænser. Hvis de virkelig ønsker at drage omsorg for alle disse fremmede mennesker, hvorfor inviterer de dem så ikke til Israel?
Det bliver et skræmmende stort antal bekvemmeligheds-indvandrere over tid, hvis man begynder at undersøge det, frem for at lade sig spise af pseudoforklaringer som: “vi har brug for disse flygtninge” og “Europa vil ikke kunne overleve uden nye indvandrere” m.fl.
Lignende udtalelser kommer fra et antal aktivistiske jøder.
Prøv blot at google Barbara Lerner Spectre m.fl.

En anden begrundelse, som burde falde danskerne for brystet og give stof til eftertanke, kommer fra jøden Dr. Shachar Zahavi, som også er grundlægger af IsraAID: “Vi er i gang med en kampagne, der skal inspirere det jødiske folk og Israel til at hjælpe de hundredtusinder af flygtninge, der ellers vil blive skyllet op på kysterne af Europa,”
udtaler han, og han glimrer med flere andre påfaldende udtalelser, der er værd at tænke over. Jeg opfordrer læseren til selv at studere, hvad denne Shachar Zahavi, stifter af IsraAID, har af argumenter for at føle en særlig forpligtigelse til at hjælpe alle disse flygtninge til et nyt liv på Europæisk jord. Et af dem er begrundet i “jødernes traumatiske
oplevelser i fortiden” med slet henvisning til jødernes Holocaust – i almindeligt omdømme kaldt “Holohoax” (Holocaust-svindlen). En sådan sammenligning kan kun forklares med, at den jødiske formidling af den aktuelle invasion af indvandrere til Europa først og fremmest er et hævntogt mod Tyskland (begrundet i løgnen om Holocaust). Men overordnet dækker den over jødernes ønske om at reducere den hvide befolkning i Europa som helhed.

På samme tid kan vi høre udtalelser fra den israelske leder, Benjamin Netanyahu, i stil med: “60.000 flygtninge i Israel vil med tiden udgøre et demografisk problem, når de bliver til 600.000 og vil begynde at underminere vores demokratiske model og true jødernes eksistens.”
Denne udtalelse fra “Bibbi”, hvor han indser at en strøm af indvandrere vil ødelægge Israel og nationens overlevelse – mens han samtidig åbenlyst flytter problemet til Europa, oven i købet med skælmens forventning om, at det vil ende lykkeligt – vidner om hykleriet og dobbeltmoralen hos jøderne.
Det må være indlysende for enhver, at jøderne med deres pseudofilantropiske aktiviteter ikke forsøger at redde liv, men blot udnytter godtroende europæeres naivitet i en skjult agenda, der med tiden vil destruere os. Vi vil i virkeligheden destruere os selv, fordi vi køber løgnen om, at sammenblandingen af alle folkeslag og kulturer – og dermed udviskningen af en af verdens betydeligste diversiteter – er den rigtige måde at løse fattigdomsproblemet i verden på.

Problemet findes lige omkring os i skikkelse af kulturfremmede mennesker fra Afrika og Asien. Desværre er den fjendtlige hensigt med deres tilstedeværelse for uhåndgribelig for de fleste europæere, som gennemgående er venlige over for gæster og besøgende, så længe de ikke tager permanent ophold i forhaven. Men det vil de – inden længe!

Verden bliver ikke reddet af – eller til et bedre sted at være – ved at man udraderer samtlige nationer og kulturer på Jorden. Man kan ikke bombe fred og demokrati ind i suveræne nationer i Mellemøsten, der levede i fred med omgivelserne på selvstændige præmisser. Den jødiske terror har efterhånden sat hele Orienten i brand ved at fjerne stabile strukturer, retten til selvbestemmelse og grundlaget for national identitet.

Betragter vi det foreløbige resultat i landene omkring Israel, begynder der at tegne sig billedet af et Storisrael. Enkeltstående krigshandlinger der udlægges som retfærdig intervention på vegne af undertrykte demokratiske grupperinger i de pågældende stater, optræder med passende lange mellemrum og kan ligne isolerede tilfælde, men når de gentages længe nok, dukker et mønster frem.
Når dette mønster ikke længere kan skjules, kaldes det “forsøget på at indføre fred og demokrati i hele Mellemøsten”. Strategien er formuleret i jødiske såkaldt neo-konservative tænketanke i USA.
Strategien udfoldes bl.a. ved hjælp af vores F-16 og nyindkøbte F- 35 fly samt specialstyrker i kombination med betydelige militære ressourcer fra lande, der kalder sig “venner af Israel” – zionistisk regerede lande som Danmark og ikke mindst USA.

Strategien er dømt til at slå fejl. Naturen har sin orden, og man kan ikke tvinge fred og demokrati ind i hjertet og sindet hos mennesker. Ønsket om forandring skal komme indefra – fra dem selv.
IsraAID’s fremgangsmåde minder meget mere om en Mossad-operation mht. planlægning, omfang og ubegrænsede ressourcer, end det ligner godhjertet hjælp fra en NGO, der forsøger at komme nødlidende til undsætning. Denne “hjælp” vil i højere grad skade de mennesker, som man hævder at hjælpe.
En kristen syrisk frivillig hjælper udtalte:
“Det er mærkeligt, at disse folk – der finansierer og bevæbner krigen i Syrien og grupper som ISIS, som dræber syrere og sender endnu flere på flugt – er de selv samme, der organiserer nødhjælpsgrupper som IsraAID til at hjælpe dem efterfølgende. Hvad er det egentlig, der foregår?”

IsraAID i Europa opererer primært fra øen Lesbos samt i og omkring farvandene udfor Grækenlands og Italiens kyster. Det har de gjort de seneste år, men er aktuelt i gang med at udvide deres operationer til lande som Bulgarien, Kroatien og Serbien – og desuden Ungarn, der fungerer som transitland. Målet er at “hjælpe” de såkaldt nødstedte flygtninge hele vejen op til de nordligste egne af Europa, fortrinsvis Vesteuropa og dermed til Danmark.

Landene Italien og Grækenland er valgt som “landingssted” i forhold til Afrika, dels på grund af beliggenheden, dels på grund af landenes forholdsvis svage muligheder for at undslå sig. Disse lande er i forvejen ved at bukke under på grund af presset fra “flygtende” afrikanere. Israel har oven i købet organiseret modtagegrupper på strandene, hvor kæmpestore gummiflåder proppet med afrikanere lander dagligt. Disse grupper vil i praksis forhindre, at de europæiske befolkninger tager sagen i egen hånd og afviser landsætningerne.

De internationale jødiske organisationer har ligefrem forsøgt at indstille de noble modtagerlande til en Nobels Fredspris for deres enestående vilje til at hjælpe alle disse mennesker i nød på trods af landenes betydelige vanskeligheder med at forsørge deres egne borgere. Arbejdsløsheden i Grækenland er høj, og det er nemt at udnytte den svage økonomi ved at stille kontante kompensationer i udsigt. Desværre er det efterhånden så mange jødiske undergrundsceller, der arbejder på at formidle invasionen til Europa, at modstanden fra de europæiske befolkninger ikke udgør nogen hindring. I virkeligheden er der nu etableret en organiseret flygtningestrøm, hvis landsætning i Grækenland og Italien er uafhængig af grækernes og italienernes deltagelse – for eller imod.

I øjeblikket handler det for denne jødiske organisation om at udvide operationerne under dække af “at ville hjælpe overalt på Jorden”. Men det gælder åbenbart ikke problemerne med jødernes egen besættelse af Palæstina, hvor de brutalt undertrykker palæstinenserne gennem udsultning, ved omdirigering af vand, ved at forhindre leverancer af medicin og gennem hæmningsløse fængslinger eller direkte mord på
palæstinenserne. Undertrykkelsen af palæstinenserne udføres til overmål af khazar-jøder, der ingen historisk ret har til noget “helligt land” i Palæstina.

Når sandheden skal frem, er der tale om et ufatteligt hykleri. Det eneste formål med disse “hjælpeoperationer” er at underminere Europas nationer og de hvide europæiske befolkninger. Krigen mod Vesten udkæmpes ikke på traditionelle våben. Antallet af tilførte “flygtninge” er et “menneskevåben”, der virker på grund af indvandrernes antal og deres ubehjælpsomhed, og hastigt medfører en demografisk og kulturel omlægning af Europa.

Jøderne udnytter de europæiske befolkningers optimisme og godtroenhed og kører
et psykologisk spil, hvor de vedligeholder et skyldkompleks baseret på falske postulater om europæernes drab på jøder. Jøderne bruger vores egen psyke imod os for at underminere os. Dermed behøver de ikke at føre en åbenlyst erklæret krig, som alle ville modsætte sig. Nej, hvis jøderne havde en ærlig intention om at ville hjælpe det meste af verden, som de påstår, skulle de have undladt at destabilisere suveræne stater omkring Israel. I stedet frembringer de et flygtningeproblem og distribuerer millioner af mennesker til dele af verden, hvor de ikke hører hjemme. Resultatet kan blive, at ingen på denne gudsforladte jord til sidst har et sted, de kan kalde deres retmæssige hjem eller hjemland.

Jødernes iver efter at hjælpe flygtninge fra Mellemøsten og “flygtninge” fra Afrika* til Europa, vil ganske snart medføre, at Europas befolkninger bliver minoriteter i eget land. Terroren vil fortsætte på det hjemlige plan, og valget kan komme til at stå mellem
at leve med daglige ydmygelser eller tage flugten.
Denne krig i slowmotion kan kun føres, fordi europæerne, og ikke mindst danskerne, er uendeligt langsomme om at vågne op og erkende den overhængende trussel mod vores eksistens som retmæssige ejere af Europa. Ingen synes at ænse, hvad der foregår lige under næsen på os.

Man skal ikke forvente, at andre vil møde danske flygtninge med åbne arme, hvis vi bliver tvunget ud af Europa. Hvor skulle vi flygte hen, når aggressorerne til den tid har gjort verden til én stor flygtningelejr? Store dele af verdens befolkninger vil være på
konstant flugt fra et eller andet helvede, som er under udvikling og bliver vedligeholdt af den internationale klike af jøder. Ubegribelig, at vi stadig tillader jøderne, at de spiller os ud mod hinanden.

Europæerne udnyttes af en lille international elite og et antal hvide forræderiske medløbere som dumme bønder i et spil skak, og dette spil følger et årtusinder gammelt regelsæt om, at “det udvalgte folk” skal beherske hele verden. Vi, der har observeret problemet, kan håbe, at vore landsmænd og europæerne som helhed vil vågne op i tide, og der vil komme et opgør og et afsluttende regnskab – at jøderne og deres medløbere bliver stillet til ansvar. Men allerede på nuværende tidspunkt vil dommene ikke kunne matche med de skader, der allerede er påført Europa.

Det er på tide at fatte pen og sværd og gøre op med tyranniet. Det udfoldes udelukkende af jøderne på ikke-jøders – fortrinsvis hvides – bekostning. At destruere klodens sande diversitet er en utilgivelig forbrydelse i sig selv, og jøderne udstiller sig med deres ideologi og handlinger som denne verdens sande bødler og racister.

Rejs dig fra sofaen, dansker, og vær med til at sende disse fremmede tilbage til deres egne kulturer. Det gælder ikke mindst jøderne!

*) Afrika er det rigeste kontinent på jorden, når det gælder ressourcer fra naturen. Hvad Afrika mangler er organisation og uddannelse. Dette har ingen NGO’er dog formået at tilføre i tilstrækkelig mængde inden for det sidste halve århundrede. Det skyldes alt overvejende, at de nødvendige evner ikke er til stede hos modtagerne, og alle undersøgelser viser, at denne hindring ikke vil forsvinde gennem århundreders generationer i selv de mest udviklede samfund. Det eneste der sker er, at det tidligere højt udviklede samfund langsomt bliver trukket ned på samme stade som de lande, disse indvandrere kommer fra. Vi bliver invaderet af mennesker, hvis gennemsnitlige IK ligger 30 points under niveauet for en oprindelig europæer.