NORDEA’s racediskrimination

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 3. marts 2016.

 

Vi har gennem nogle år fulgt med i forskellige offentlige og private virksomheders brug af modeller, mennesketyper, i grænsefladen mod danskerne og øvrige nordiske befolkninger, og vi må konstatere, at der er en udpræget tendens til at favorisere jødiske og mellemøstlige typer i valget af reklamebilleder. Dette gælder (eller var gældende da vi skrev dette) for mere end 50% af billederne.

Forsøg at abstrahere fra, at de fleste af disse reklamemodeller (naturligvis) ser strålende ud – og læg i stedet mærke til det ensidige og ekskluderende valg af mennesketype.

 

Man skulle tro, at virksomheder i Danmark og Sverige ville forsøge at udvide kontakten til deres kunder gennem kundens identifikation med de mennesketyper, der illustreres i de forskellige forretningsmæssige sammenhænge. Men det er ikke tilfældet her.
For banken Nordeas vedkommende kan vi tværtimod konstatere, at strategien går ud på at få befolkningen til at identificere sig med jødiske og mellemøstlige, mørklødede mennesketyper. Vi nordiske mennesker skal lære at acceptere, at vi alle ser ud som jøder, selv om vi er hvide.


Tilsyneladende nordisk mand danner par med kanelpige.
Nordea signalerer “multietnisk alliance”.

 

Ofte bliver strategien solgt gennem blandede par: jødisk kvinde i selskab med hvid mand, eller oftere: blond, nordisk kvinde i selskab med jødisk mand.


Bastardiseringen
Tilsyneladende nordisk kvinde danner par med østjøde.
Nordea signalerer “multietnisk alliance”, og det ser ud til, at det bastardiserede afkom er blonde. Men håret bliver sort, ligesom øjenbrynene. Håret må affarves og øjenbrynene plukkes, så omgivelserne ikke opdager reduktionen. Jødens gener forædles gennem børnene med den hvide kvinde, mens hendes gener reduceres gennem denne “kulturberigelse”. Afkommet havde stået sig bedre med en hvid far.

 

Vi kan dermed konstatere, at Nordea, uanset hvilken side af Sundet vi kigger fra, ikke forsøger at bruge modeller, der er typiske for den befolkning, banken fungerer i, men ensidigt stræber efter at fremme den generelle accept af jøder, der kun er til stede i Norden med en andel på højst 5% – forhåbentlig. “Forhåbentlig” fordi det er en særdeles indflydelsesrig og skadelig andel, der hele tiden vokser i ly af den generelle indvandring.


Disse modeller findes til forveksling i Readers Digest og Vagttårnet. Tilfældigt?
Nej – fællesnævneren er: jødisk ejede eller kontrollerede udgivelser.

 

Selv om de største banker ejes og kontrolleres af jøder, må jøderne i Nordea da vide, at mere end 5 ud af 10 af deres kunder i Danmark og Sverige er oprindelige nordiske svenskere og danskere, dvs. hvide europæere; og naturligvis ved de det. Men det afholder dem ikke fra at promovere jødetypen i enhver sammenhæng. Tendensen befordres af, at de fleste mainstreammedier gør det samme, og at alle protester undertrykkes af medierne.


Dette kunne være fru Petersen med mørkttonet hår og plukkede øjenbryn, i gang med et dansk indkøb.
Men lad dig ikke narre, de antropologiske markører for en jøde identificeres med det samme af jøder.

 

Vi er ikke i tvivl om, at jøderne mener at tilhøre en særlig race, og vi er fuldt opmærksomme på, at vi har at gøre med selvbestaltede “overmennesker”, der føler sig kaldet til at skulle lede verden. Det sker fortrinsvis ved at udelukke hvide mennesker. Men vi er ikke indstillet på at acceptere den plan.


Nordisk medarbejder? – Nej, jødisk.

 

Det lader til, at Nordea og andre jødiske forretningsdrivende i Norden foreløbigt har taget glæderne på forskud. Ja endda i et sådant omfang, at det grænser til racediskrimination. Hvor vidunderligt ville det ikke være for dem, hvis dette billedvalg var udtryk for den sande etniske fordeling i Danmark og Sverige. Men det er det ikke – det er end ikke tæt på.


Hovsa! – Her er mellemøstparret tilbage – nu fra Sverige.

 

Vi er ikke dem, der plæderer for en falsk ligebehandling gennem millimeterkvotering af hvide, sorte og gule mennesker i reklamebillederne. Vi mener tværtimod, at den slags billeder skal afspejle den konkrete befolknings type og race uden nogen form for positiv særbehandling. Men det gør Nordeas billeder ikke, som det fremgår af eksemplerne. De er sakset en tilfældig dag, den 22. februar 2016, fra Nordea.dk og Nordea.se.


Danske Bank i Sverige viser også glade jødiske ansigter.

 

Danske Bank findes også på begge sider af sundet. Men hos Danske Bank er netop billedvalget ændret på det seneste. Det har naturligvis ikke ændret på den kendsgerning, at denne bank er lige så jødisk som alle andre større banker og internt praktiserer en skjult racediskrimination i udvælgelsen af medarbejdere. Udvælgelsen foregår både i ansættelsen og i selektive afskedigelser.


Chokoladebrun nordisk type? – Nej, jødisk.

 

Da vores kilde skrev til Nordea (den 24. februar, på begge sider af Sundet) og påpegede det ensidige valg af mennesketyper, havde henvendelsen følgende ordlyd:

Hvilken strategi hos Nordea bevirker, at mere end halvdelen af de billeder, der vises i grænsefladen til Nordeas online-kunder og sikkert også til kunderne i filialerne, viser mellemøstlige eller eurasiske mennesker, hvoraf hovedparten er jøder (judar)? Det samme gælder hos Nordea i Danmark (Sverige) og ofte med de samme billeder, der åbenbart leveres fra det samme billedbureau. Hverken Sverige eller Danmark er mellemøstlige eller eurasiske lande med en dominerende mørklødet befolkning. Den alt overvejende befolkning består af den oprindelige nordiske, hvide race, der ikke har behov for at identificerer sig med andre etniske racer eller typer. Så hvad opnår Nordea ved stort set at ekskludere den oprindelige befolkning i Norden, p.t. mindst 90 procent?

Nordea har endnu ikke svaret, hverken fra den ene eller anden side af Sundet. Hvis der kommer et svar, vil vi vise det.


Jøde i midten – nordisk type til højre?

 

Til slut: Hvorfor sørger Nordea ikke for at hyle med de ulve, de er iblandt? Hvorfor provokerer Nordea de nordiske befolkninger med et racediskriminerende billedvalg?


Er typevalget tilfældigt? Nej – men kig selv efter i fremtiden.

 

Fordi det er uden betydning for kundetilslutningen. Den er som bekendt obligatorisk. Du kan vælge den ene eller anden bank fra, men du kan ikke vælge dem alle fra.

Blandt andre banker er Nordea sikret at modtage lønindbetalinger regelmæssigt, et milliardbeløb, som banken har et betydeligt renteudbytte af uden at yde noget til gengæld (vi betaler alle ekstra for at have et online betalingssystem). Danskere, og sikkert også svenskere, er forpligtede til at have en lønkonto, hvis de vil have deres løn udbetalt, og den ordning er en guldgrube for bankerne. Ingen kan bede sig fri og vælge at få pengene sendt direkte til deres bopæl. Det har jøderne i vores regeringer sørget for. De har også sørget for, at inddrivelsessystemet Skat kan fjerne en andel af vores løn, inden vi overhovedet selv har rørt den. “Skat ved kilden,” hedder princippet officielt. “Et statsligt formynderi kombineret med et gratis månedligt milliardlån direkte i hænderne på jødiske banker,” kalder vi det.

Hvor mange nordiske typer kunne du identificere ud af disse 15 primære muligheder fra billederne? Der er tilsyneladende 2, i virkeligheden formentlig ingen. Men 2 svarer til 13% nordiske typer på en tilfældig dag, og vi kan konkludere, at verden vender på hovedet hos Nordea.

Polfoto, tidligere Politikens og Jyllands Postens billedbureau, er storleverandør af “skandinaviske” billeder af jøder, der giver sig ud for at være skandinaver. Polfoto er nu slået sammen med Scanpix under det jødiske nyhedsbureau Ritzau.