Operationer på raske kønsorganer krænker individet

Redaktionelt

O-D-I-N, Den Korte Avis, Morten Frisch, 20. maj 2014.

 

Det er efterhånden 12 år siden, jeg skrev mit første debatindlæg om drengeomskæring. Det var i Ugeskrift for Læger. Håbet var at ruske op i mine kolleger og på sigt få stoppet ikke-terapeutiske, kirurgiske overgreb på danske drengebørns kønsorganer. Selv om vi ikke er helt i mål endnu, da mellem 1.000 og 2.000 drengebørn fortsat bliver omskåret i Danmark hvert år, er meget heldigvis sket siden.
[Redaktionel kommentar:


Penislemlæstelse praktiseres uhindret i Danmark, selv om det både er uetisk og forbudt i Straffeloven. Foto: Scanpix]

 

Den Korte Avis, læge MORTEN FRISCH, 20. maj 2014

Læger siger nej til rituel drengeomskæring

Danske læger tager nu klart afstand fra rituel drengeomskæring. Stærkest er udmeldingen fra de praktiserende læger i Dansk Selskab for Almen Medicin, der i utvetydige vendinger har roteret tommelfingeren nedad og kalder indgrebet for ‘lemlæstelse’.

Drengeomskæring er nemlig en alvorlig, rettighedskrænkende legemsbeskadigelse, helt som det er tilfældet med pigeomskæring. Selv om de værst mutilerende former for pigeomskæring er i en liga for sig, så gør de færreste sig klart, at 85% af verdens pigeomskæringer faktisk er anatomisk mindre omfattende end dét, drenge bliver udsat for ved en rituel drengeomskæring.

Jurister siger nej

Jurister er også kommet på banen til forsvar for drenges rettigheder. Sidste år gjorde et flot juridisk speciale, der blev tildelt topkarakter ved Aarhus Universitet, rede for de retlige problemer, der findes ved rituel drengeomskæring. I april 2014 benævnte en fhv. kriminaldommer rituel drengeomskæring som en ‘åbenbar’ overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser i en artikel i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Børneorganisationer siger nej

Foruden lægerne og juristerne er der også kommet klokkeklare udmeldinger imod drengeomskæring fra en stribe toneangivende børneorganisationer og græsrodsbevægelser. Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet, Sex & Samfund og Intact Denmark støtter kampen mod rituel drengeomskæring.

Og internationale fora som Europarådets parlamentariske forsamling, de nordiske børneombudsmænd og de nordiske foreninger for kliniske sexologer bakker op om et opgør med ikke-terapeutisk omskæring af drenge under en vis rimelig aldersgrænse, der af de fleste anses for at være 18 år.

Flere andre organisationer og faggrupper er undervejs med resolutioner til fordel for drengene, så presset på politikerne øges dag for dag.

Voksende utilfredshed i befolkningen

Stemningen i befolkningen har også ændret sig markant i de 12 år, jeg har fulgt med i debatten. Der er voksende utilfredshed over, at rituel forhudsamputation fortsat finder sted på raske drenge i Danmark, og der er meningsmålinger, der viser markant støtte til fordel for en nedre aldersgrænse på 18 år. De fleste fatter ganske enkelt ikke politikernes legen gemme og manglende handling i forhold til dette oplagte børnerettighedsproblem.

Religiøse hindringer for forbud

En væsentlig hindring på vejen mod et lovindgreb har utvivlsomt været venerationen for landets lille, velintegrerede gruppe af jøder*, selv om antallet af danske drengeomskæringer er 50-100 gange større i muslimske familier.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at befolkningens modstand mod rituel drengeomskæring ikke drives af antisemitiske eller islam-fjendske dagsordener, men af et dybfølt befolkningsønske om at sikre drenge retten til at bestemme over egen krop.
Overrabbiner Bent Lexner har for nylig – for første gang – anerkendt, at der ikke foreligger nogen religiøs pligt for jødiske forældre til at omskære deres drenge: “De kan jo vælge at lade være”**, udtalte han på DR2 d. 3. marts 2014 i programmet Jersild i tiden.

Og en redaktør på den amerikanske, jødiske avis The Jewish Daily Forward udtalte d. 12. maj 2014, at rituel drengeomskæring er et ‘barbarisk’ indgreb, der nedsætter den seksuelle nydelse, hvilket moderne jøder åbent bør anerkende. Der blæser således nye selv-kritiske vinde i forhold til det jødiske omskæringsritual.

Muslimer holder generelt lavere profil i debatten, formentlig fordi deres sag ikke er helt så let at argumentere for. Der er nemlig ingen krav i hverken Koranen eller de tilhørende hadith’er om, at drenge skal omskæres. Faktisk er der nogle muslimer, der mener, at omskæring slet ikke er forenelig med islam.

Sundhedsstyrelsens svigt

En anden væsentlig hindring for fremskridt på området er Sundhedsstyrelsen, der desværre har svigtet sit ansvar og begået to sundhedsfagligt dybt kritisable skrifter, henholdsvis et ‘notat’ og en ‘vejledning’ om omskæring af drenge, som ingen sundhedsfagpersoner kan tage seriøst.***

Jeg har i en Politiken-kronik d. 4. marts 2014 leveret en sønderlemmende kritik af Sundhedsstyrelsen og dennes centrale betydning for den politiske handlingslammelse i forhold til omskæringsproblemet. Sundhedsstyrelsen har som reaktion anklaget mig for at afgive ‘ukorrekte oplysninger’ i min kronik, men styrelsen har ikke fremlagt så meget som ét seriøst eksempel på, hvilke af mine alvorlige sundhedsfaglige anklager, der er ukorrekte.

Ret til at bestemme over egen krop

Naturligvis ønsker ingen at forhindre voksne, myndige mænd i at ændre udseende, funktionalitet og følsomhed på deres egen penis, hvis de i ramme alvor skulle ønske det. Men det er i allerhøjeste grad vigtigt at sikre, at det kun er organets ejermand, der selv kan tage så drastisk og irreversibel en beslutning. Ingen andre har nogen legitim ret til at gøre det.

Det er kun et spørgsmål om tid, før politikerne på Christiansborg begynder at lytte for alvor. I april 2014 skrev tre Christiansborg-politikere fra de tre liberale partier en fremragende kronik i Jyllandsposten imod rituel drengeomskæring.

Befolkningen bør ved kommende valg kræve, at alle kandidater til både Folketing og Europaparlament tydeligt melder ud, hvordan de – foruden at være socialister, socialdemokrater, socialliberale, liberale, ultraliberale, konservative eller folkepartister – forholder sig til rituel drengeomskæring.

Vi må afkræve klare svar fra hver eneste kandidat, om de vil bidrage til, at Danmark skal gå forrest og høste den internationale anerkendelse, der følger med at blive verdens foregangsland, når det gælder børns – både pigers og drenges – ret til at bestemme over egen krop.

Morten Frisch er overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor.

Følgende link viser bl.a. en billedserie af en omskæring af en dreng:
African Journal of Paediatric Surgery (rul lidt ned på siden).

Og denne video viser, hvordan den hyppigste omskæring af jødiske drengebørn i USA foregår. Det er stærke billeder. Drengens mor udstøder hjerteskærende suk under denne groteske form for børnemishandling.

Redaktionel kommentar

*) Vi bliver nødt til at kommentere påstanden om, at jøder generelt er integrerede i Danmark. Det er en fejlopfattelse, der af bestemte grunde repeteres. Den ideologisk betingede jødiske grundholdning er, at integration – endog assimilation – tillades at blive nævnt i pressen og fremmet mod omverdenen så ofte det er muligt, selv om realiteterne er ganske anderledes. Den adfærd er i pagt med jødisk troslære – og i praksis et bedrageri. Noget reelt ønske om at integrere sig, endsige assimilere sig, har kun grundfæstet sig hos ganske få jøder i Danmark. Hovedparten af alle jøder går jødedommens fordækte ærinde ved at bedrage om dette. Den ubetydelige minoritet af jøder i Danmark, der af hjertet har ønsket fred med den øvrige menneskehed er allerede danskere i modsætning til den gruppe, vi har beskrevet som “fredsjøder“; fredsjøderne er ikke danskere, for deres loyalitet er endnu delt, og deres bindinger til det jødiske netværk er endnu en praktisk hindring for, at de kan blive danskere. I virkeligheden er de mere eller mindre forsætlige – kryptojøder.
I praksis integrerer jøderne sig kun indbyrdes og fastholder dermed den traditionelle distance til omverdenen. De foretrækker at leve som parasitter på værtslandet – som en stat i staten. “Os over de andre” er resultatet af grænseløs selvforherligelse kombineret med tilsvarende ringeagt for andre. Dermed efterlever de den jødiske troslære, som i essensen er et voldsforherligende erobringsprogram. Dette forsæt til at ville eje Jorden og dens menneskehed vil ikke blive opnået gennem en guddommelig velsignelse, som jøderne vil have os til at tro, men muligvis gennem guldets magt. Jødernes enorme guldressourcer er resultatet af planlagt tyveri fra det hvide USA og Europa gennem århundreder og repræsenterer et skræmmende aktiv i den jødiske masterplan.
Den jødiske stat i staten er ikke længere synlig inden for fysiske rammer men eksisterer som et effektivt netværk. Gennem dette netværk har jøderne gennem 1300 år af Europas historie forøvet deres folkedrab på hvide europæere.
Fra Danmark deltager jøderne aktivt i planen om at overtage Europa (gennem et centralt EU) og gøre europæerne til en slags palæstinensere. Europæerne bliver gradvis frataget deres identitet og nationale rettigheder. Vær med til at sætte en stopper for denne overtagelse ved at åbne munden og gøre modstand.

**) Det lyder strålende, men en tidligere rabbiner Melchior udtalte noget i retning af:
Hvis man forbyder jøderne omskærelsen, har antisemitismen i Danmark endelig sejret, og så kan vi lige så godt rejse; så har man endelig nået målet.
Det er tom snak. Jøderne har aldrig frivilligt opgivet en velfungerende pengemaskine – endsige deres politiske mål med Norden og dens befolkninger.
I en anden situation udtalte han: Omskærelsen er en nødvendig indgang til jødedommen.
Med andre ord, man kommer ikke uden om omskæring, hvis man vil kalde sig jøde. Derfor er Lexners udtalelse om forældrenes valgfrihed kun til ære for naive brugere af jødiske medier.

***) Det er ikke vanskeligt for os at forstå, hvilken pression, der har virket fra kulissen ved udgivelsen af disse vejledninger. Det er sådan, det jødisk besatte Danmark fungerer.

Læs også artiklen Gør op med tabuerne, afsnittet Rituel aflivning (og se videoen om jødernes særlige forhold til deres slagtedyr). Man kan let få det indtryk, at jøder trives bedst, når blodet flyder.