Politistaten Mette Frederiksen

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 14. marts 2020.

STASI*Mette udvikler sig i kølvandet af corona-skrækken

Hvem kender nogen, der er blevet smittet med corona-virusset?

Vi modtager gerne seriøse beskrivelser af veldokumenterede tilfælde, der er bevidnet på første hånd af den, der skriver. Det kan handle om et medlem af familien, en god ven eller en arbejdskammerat.
Hvordan udviklede symptomerne sig?
Adskilte de sig fra en af de kendte varianter af influenza?
Er vedkommende syg ud over, hvad kendte influenzaer medfører (alvorlige forkølelses-symptomer, hovedpine, smerter i musklerne og eventuelt lungebetændelse) – måske er pågældende allerede kritisk syg eller afgået ved døden?
Var personen svækket af anden sygdom, høj alder?
Af hvilken race er/var personen?
(Send beskrivelsen og dokumentationen via punktet Kontakt i menuen.)

Vi deler følgende opfattelse med andre årvågne observatører af den igangværende agenda: Corona-virusset “smitter” alt overvejende via fjernstyrede facebook-politikere og deres medier – mindre med influenza – mere med angst.

Vi er dødtrætte af, at en klike af magtjøder på Christiansborg ligger under for denne verdens stjernepsykopater i de indgiftede jødiske familier og organisationer Rotschild, Rockefeller, Bilderberg, Shiff m.fl., der konstant forsøger at drive deres new-world-order vanvidsagenda ind i vores ellers fredelige hverdag for at tilrane sig yderligere rigdom og magt. Ultimativt er det for at opnå verdensherredømme.
Tyranniet fra den jødiske besættelsesmagt i Danmark er allerede veludviklet, hvis man gider at kigge efter – for tiden med jøden Mette Frederiksen i spidsen.

Læg mærke til følgende forløb: PROBLEM – REAKTION – LØSNING.

Det er skabelonen, som verdensomstyrterne bruger igen og igen – og med held.

De konstruerer problemer, der primært spredes via medierne og medfører bestyrtelse og frygt hos den alt for store del af befolkningen, der har prisgivet deres orientering i tid og sted til de etablerede massemedier og har koblet sig på Big-Brother-fladpande-skærmen, der snart dækker en hel væg i danske familiers primære opholdsrum.
Fra dette orakel udsender vores ledere løgnagtige nyheder og reklamer i en endeløs forplumrende malstrøm, der forhindrer alle som rammes i at koncentrere sig og udvikle én eneste selvstændig tanke. Den selvstændige tanke kunne være om din egen situtiationen på grundlag af dine egne observationer og din egen sunde fornuft som alternativ til mediernes forklaringer og de tanker, som andre har tænkt for dig.

Når problemet således er serveret, og “Reaktionen” har godt fat i mellemgulvet hos Brian og Linda og deres tre skolefordummede børn, serverer den internationale zionistiske imperialisme, som i Danmark for tiden ledes af Mette Frederiksen, selve “Løsningen”.

“Vær velsignet, Mette!” – Vi ånder lettet op som efter et langvarigt traume. Som forskræmte høns har vi trængtes om TV-apparatet for at få svar (ivrigt gnaskende snacks og andre fedeemner).

“Svar os nu Mette – skal vi alle dø?”
“Det ligger ikke i mine hænder,” svarer Mette, for en gang skyld i pagt med sandheden (men forfulgt af det upålidelige udseende) “Jeg håber, at en vaccine når at blive klar!”

Bilderberg-guvernøren i Danmark.

På ufattelig kort tid er det lykkede et regeringskontrolleret laboratorium i Israel! at udvikle en vaccine mod corona-virusset. Det lader til at nogen har haft et afgørende forspring? Således formuleres og serveres “opdagelsen” i The Economic Times fredag den 13. marts 2020:

JERUSALEM: Ifølge en pressemeddelelse her forventer videnskabsmænd i Israel inden for de næste dage at offentliggøre, at de har afsluttet udviklingen af en vaccine mod corona-virusset COVID-19. Vi citerer “Israel daily Ha’aretz”, der torsdag rapporterede, at kilder fra “Israel’s Institute for Biological Research”, der superviseres fra premierministerens kontor, for nylig har oplevet et signifikant gennembrud i forståelsen af virussets biologiske mekanisme og egenskaber, bl.a. med bedre mulighed for at diagnosticere og producere modstoffer (modgift, for dem, der allerede har virusset i sig) og for udviklingen af en vaccine.

Det er senere blevet oplyst, at vaccinen kan være klar inden for tre måneder.

Så her har du “Løsningen” – fremstillet i det selvsamme land, hvorfra jøderne driver politisk terror overalt på planeten, under direkte kontrol af verdens mafialeder nummer ét, Netanyahu, hans amerikanske hånddukke, Trump, og det altid krigshungrende militære kompleks i USA.

Der vil blive produceret to vacciner i det hellige land: A-vaccinen til det udvalgte folk selv (om nødvendigt), og B-vaccinen, en dødsvæske, der vil blive solgt som guld til resten af verden, hvor den vil gøre flere mennesker afhængige af varig medicinsk eller psykiatrisk behandling, end hvis de vælger at afvise den. Det vil specielt være tilrådeligt at sige nejtak på vores børns vegne. Dødsvæsken vil påvirke vores sundhed og koncentrationsevne vha. forgiftende nanoteknologi, og den er programmeret til at ødelægge vores evne til at få sunde børn. Dette forløb og den ultimative konsekvens, flere syge mennesker med et stigende antal ukendte lidelser, større behov for medicin og vacciner – repræsenterer det langsigtede mål bag denne false flag corona-operation: Mere kontrol generelt, mens verdens ikke-jødiske befolkninger gradvis forkrøbles og udslettes.

Under den igangværende indoktrinering af ængstelige mennesker er begreber som immunforsvar blevet et tabu. Kroppens ældgamle men yderst velafprøvede mekanisme, som er det mest perfekte instrument til at uskadeliggøre forkølelser og influenzaer og blokere med immunitet, omtales nu kun af “konspirationsteoretikere” som os.
Vi forlanger ikke, at du skal tro, hvad vi skriver, men vi opfordrer dig til at overveje, om de informationer, som du modtager fra massemedierne, er troværdigt dokumenteret.
Spørg altid dig selv, om du i TV og din yndlingsavis præsenteres for billeder og beretninger fra en designet virkelighed eller fra virkeligheden selv? Vi opfordrer dig til at tænke alvorligt over, om du eventuelt skader dit barns naturlige immunforsvar ved at lade “lægevidenskaben”, der er i hænderne på vores dødsfjender, injicere ukendte væsker i kroppen af dit barn, frem for at lade barnets naturlige forsvar danne de nødvendige modstoffer. 

Seks uger forud for de første officielle corona-udbrud i Kina, afholdt verdens rigeste organisation inden for new-world-order logen en “Event 201” i Sydamerika.

Begivenheden omfattede en simulering af et fatalt virusudbrud i Brasilien med vægt på, hvordan befolkningen ville reagere. Dette blev arrangeret af den rigeste ene procent af verdens billionærer, World Economic Forum, hånd i hånd med Bill & Melinda Gates Foundation. Sidstnævnte fremstiller sig selv som superhumanister, men Bill Gates er besat af ideen om at vaccinere hele verdens befolkning. Imod hvad, Bill? Samtidig skal du, kære læser, være bevidst om, at World Health Organization, bedre kendt som WHO, er skabt og financieret af dynastierne Rotschild og Rockefeller for at kunne monitorere og ultimativt kontrollere verdens sundhed. Øvelsen i Sydamerika blev afsluttet 18 måneder inde i det simulerede forløb, da “dødstallet” havde nået 65 millioner.
Et designet kaos. En epidemi eller pandemi er det perfekte scerarium at indføre frihedsindskrænkende forholdsregler i, når først befolkningerne er bragt i en tilstand af desperation og tankeløst efterspørger handlekraft fra deres formodede regeringer.

Disse internationale jødisk ledede organisationer har demonstreret kynisme og kravet om at dominere verden i et utal af negative sammenhænge begyndende med Det gamle testamente. Det har kostet mere end hundrede millioner hvide europæere livet, alene i det 20. århundrede. Det er nødvendigt at være bevidst om, at den planlagte omvæltning af verden ved at slippe et design-virus løs og derefter tilbyde en kur, vil blive maskeret som en humanitær håndsrækning til menneskeheden.
Dette er “Krig gennem svig”, som Mossads motto lyder [Mossad er Israels eksterne efterretningstjeneste, der arbejder hånd i hånd med CIA].

Verdens største forbryderorganisationer er efterhånden en del af vores regeringer, og for dem, der er ude af stand til at se den virkelighed i øjnene, siger vi blot: fortsæt endelig med Breaking News, TV-serierne og krigsspillene på børneværelserne.

Denne “corona-pandemi” er endnu en såkaldt false-flag-operation, og vi opfordrer alle danskere til at læse om, hvad false flag operationer i virkeligheden er, nemlig alt andet end virkeligheden, falske scenarier, der ikke kunne eksistere uden medierne.

Lad os bøje det i neon. Corona-virusset er “Problemet” – gennemsnitsdanskerens frygt for at blive udslettet sammen med familie og venner er “Reaktionen” – og inden længe præsenterer Mette Frederiksen os for “Løsningen”, en frelsende corona-vaccine!
Slug ikke maddingen, hvis du drømmer om et sundt liv sammen med dine børn.

Vores regering med marionetten og kulturmarxisten Mette Frederiksen i spidsen kan være så stramt styret af Bilderberg-gruppen i USA, at det bliver obligatorisk for alle  danskere (og vores europæiske brødre) at lade vores børn vaccinere. Det har allerede været de usandsynlige vilkår for forældre i USA i en række forudgående tilfælde.

Spørgsmålet, der nødvendigvis må trænge sig på hos enhver selvstændigt tænkende person, er dette: er vaccinen, som er fremstillet af en verdensomstyrtende organisation til større hjælp end virusset, der kommer samme sted fra?

Nogen mener at vide, at der er udtaget et patent på Corona-virusset. Hvis det er rigtigt, så ved vi med sikkerhed, at virusset ikke er opstået naturligt, men er fremstillet i et laboratorium, eftersom det ikke er muligt at tage patent på naturen.
At eje et sådant patent gør det muligt som den første at udvikle en vaccine – allerede inden virusset spredes og udvikler det tilsigtede problem. Dermed kan forbryderne opnå gigantiske fortjenester på en vaccine, som de selv har skabt behovet for.
Dette forløb synes netop at blive bekræftet gennem medierne: “Vi er snublende tæt på at have udviklet en vaccine.” Det er mistænkeligt hurtigt!

Ganske smart forretning, ikke – og totalt hensynsløst. Det kan heller ikke på nogen måde udelukkes, at der kalkuleres med et titals millioner dødsofre. Der dør hvert år millioner af mennesker som ofre for de allerede kendte influenzaer-stammer, enten fordi den smittede var gammel eller på anden måde svækket. Blev den slags naturlige globale dødstal offentliggjort, ville de isoleret give indtryk af en lokal epidemi.
Men det gør de ikke. For det er først tjenligt at skræmme os fra vid og sans, når forbryderne er klar til at sælge modgiften.

Sådan kan forløbet forme sig:

“Først bliver vi nødt til at forebygge ved at vaccinere dine børn. Hvis du ikke vil tillade os at injicere en ukendt væske i dit barn, kan vi desværre ikke tillade, at barnet får adgang til offentlige fora som skoler og sportshaller, og som forælder til barnet udgør du selv en potentiel risiko og må holde dig væk fra arbejdspladsen. Du har naturligvis dermed fortabt retten til enhver form for social ydelse, og vi kan kun opfordre dig til at forlade landet med din familie så hurtigt som muligt …”

I kølvandet af en sådan kampagne udvikler politistaten sig. Vores grundlovssikrede ret til at forsamles vil blive suspenderet af hensyn til almenvellet. Princippet hedder “del og hersk”. Det kan måske ligefrem blive “nødvendigt” at sætte bestemte områder under karantæne, hvis danskerne dér nægter at lade sig selv og deres børn forgifte med en suspekt vaccine. Lidt længere fremme i processen lurer tvangsdeporteringerne til fjerne Gulag lejre (der er god plads i det centrale Grønland), hvor kommunikationen til og fra omverdenen er effektivt afbrudt, og vores liv vil blive prisgivet nationens og statens fjender.

Besættelsesmagtens godtroende (eller opportunistiske) lakajer inden for politi og forsvar vil blive tilbudt attraktive stillinger i et nyt politisk beskyttelseskorps for den jødiske besættelsesmagt, som nogle af os oplevede det under Sovjetstyret, da de jødiske bolsjevik-ledere, Mette Frederiksens etniske og politiske forgængere, myrdede 40-60 millioner hvide europæere.
Er påstanden vanskelig at få inden under huden, Linda og Brian? Sikkert, men jeg beskriver en historisk kendsgerning, som I aldrig får vist på jeres fladskærm, men som kan opsøges i historiske arkiver. Historien vil gentage sig, hvis vi ikke bliver klogere og lærer af den i tide.

Og lige til sidst, dagens kriseaktører anbefaler, at vi undgår at røre ved pengesedler, da de kan bære virusset! Hvor utrolig bekvemt, når man betænker, at forbryderne bag WHO nærer et brændende ønske om at kontrollere verdensøkonomien gennem én verdens-omspændende elektronisk valuta (alle pengetransaktioner pr. plastic).
Så er det slut med at arbejde sort, Brian, og at spare op i madrassen uden for Skattestyrelsen rækkevidde, en disciplin som ellers er sund og naturlig under de nuværende vilkår. Skulle det komme så vidt, at vekselautomaterne tages ned, og vores rigtige menneskepenge inddrages, er rådet herfra: begynd at øve jer i at bytte naturalier og serviceydelser, ellers har vi ikke længere en privat økonomi. Og generelt danske landsmænd: sæt jer på alle måder op mod dette tyranni, men uden at forære systemet en eneste anledning til at straffe jer.

Vi anbefaler denne video fra David Icke for dem, der forstår engelsk. Ikke fordi vi opfatter David Icke som en loyal kampfælle, men blind høne finder også et korn af og til:

*) STASI, Ministerium für Staatssicherheit, i folkemunde Stasi, det politiske politi i DDR, det kommunistiske Østtyskland.