Radio: A Few Facts About The White Race

Radioshows

Part of interview on Red Ice Radio with Kevin Alfred Strom, October 2016.

Det er vigtigt at forstå følgende: JØDER TILHØRER IKKE DEN HVIDE RACE. Men da de kan forveksles med hvide mennesker, taler Strom om “den europæiske race”. Her følger vores oversættelse af hans kommentar:

“Hvis den europæiske race ikke overlever, er det temmelig sandsynligt, at alt liv før eller siden slutter på Jorden, at intet overlever. Livet på Jorden er relativt begrænset i tid, det kan ikke fortsætte evigt. Det er en nødvendighed – som Elon Musk siger i “Multiplanetary Species” (Multiplanetare Arter) – at for at menneskeheden kan overleve, er den europæiske races overlevelse kritisk afgørende. I min serie “In the error of time” (I manglen på tid), som du (Red Ice) henviser til, omtales den hvide race i relation til manglen på tid. I anden del af serien viste jeg et par grafer fra Charles Murray’s bog “Human Accomplishment”* (Menneskets Fortjeneste), og disse grafer demonstrerer ret dramatisk, hvor vigtigt det er, at vores race overlever.
De viser de videnskabelige fortjenester over de sidste få tusinde år og de iøjnefaldende tal for disse fortjenester over den samme periode. De er opdelt, så man kan se, hvilke mennesker fra hvilke kontinenter, der bidrog til hvilke fortjenester, og på begge felter – fremragende i antal og betydning – gælder det, at mennesker fra Europa og mennesker af europæisk herkomst i Amerika bidrog med 97 procent af disse fortjenester. Størstedelen af de tilbageværende 3 procent var fra den oldtidige vestlige verden – med andre ord, der var en opdeling over æra, idet man behandlede den oldtidige vestlige verden som en selvstændig periode – men det viser sig, at det bedste fra de resterende 3 procent også var europæisk. Der var enkelte bidrag fra den arabiske verden og fra Østasien, men de var ubetydelige i den sammenhæng.
Vi er i en situation, hvor vores planet ikke vil have jordbaserede brændstoffer i al evighed. Mulighederne for at vedligeholde vores teknologi har en udløbsdato. Vi kan ikke fortsætte en teknologisk civilisation i al fremtid, hvis vi ikke kan komme videre ud i verdensrummet. Vi er nødt til at gøre det inden længe. Men den mulighed vil være forpasset (uanset hvad det nu er, der er specielt for os – denne særlige kombination af intelligens og kreativitet, der medfører de 97-99 procent), hvis den europæiske race ødelægges vil muligheden forsvinde for stedse. 
Længe før nogen anden race gennem de følgende årtusinder når frem til samme niveau af intelligens og kreativitet, som vi demonstrerer nu – hvis det overhovedet ligger inden for deres evner – vil energikilderne være udtømt, teknologiske civilisationer vil ikke genopstå, og rejser til andre verdener, andre stjernesystemer vil være umuligt.
Så det er bydende nødvendigt, at vores race overlever.”

*) Fulde titel: Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950. (Bog fra 2004: “Menneskets fortjeneste: Stræben efter fortræffelighed inden for kunst og videnskab, 800 f.Kr. til 1950.”)