Invasionen af Europa / The invasion of Europe

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 2017-02-04.

 

Kender du jøderne i dit lokale byråd eller kommunalbestyrelse?

Vi har i andre artikler vist dig, hvem jøderne er i de skiftende regeringer. For dig lokalt, er det er en vigtig opgave at lokalisere og identificere de jøder, der i vores samfund kun holder gode miner til slet spil, mens de undergraver landet indefra. Du vil blive overrasket over, hvor mange de er, og hvor omfattende magt de har, såvel i lokale som centrale forsamlinger i danskernes tidligere demokratiske Danmark.

Jøderne har sat enhver form for demokrati ud af spillet. Når de først har foden indenfor i en forsamling, stemmer de kun – dvs. udelukkende! – deres egne ind. Det sker vel at mærke på tværs af partiskel. Traditionelle partiskel har ingen betydning mere.
Det afgørende er, at der er jøder nok til stede i en given forsamling til at skabe et jødisk flertal i afgørende spørgsmål for dit lokalområde og for Danmarks fremtid. Derfor oplever vi typisk at fx konservative og SF’ere gør fælles sag i lokale forsamlinger.

Det er denne jødiske bærme i vores regering og besluttende forsamlinger, der har planlagt og indført den nuværende tilstand, hvor det hvide Europa bliver løbet over ende af kriminelle, subkulturelle, svagt begavede, aids-smittede, sorte horder af mennesker fra afrikanske, asiatiske og mellemøstlige lande via et antal sydeuropæiske lande, hvor jøderne holder porten til Europa på vid gab.
Den følgende samtale giver et aktuelt og rystende billede af vilkårene for Tysklands legitime hvide befolkning – lige nu!

(Her fulgte en video.) 

Kilde: Rense Radio Network, January 2017

Oktober 2019: Desværre har Jeff Rense fjernet denne video fra sin YouTube kanal for at kunne “overleve” på jødernes præmisser. Meget beklageligt, når penge betyder mere end principper.

Samtalen i videoen var mellem politisk kommentator Jeff Rense og den tyskfødte amerikanske statsborger Dr. Leonard Coldwell.
Interviewet indeholdt (på tidspunktet) dugfriske informationer om den jødisk organiserede invasion fra Afrika til Tyskland. 

Der er kommet et mindre antal syrere til Danmark, men de udgør ikke det primære problem. Den alt overvejende tilstrømning ind i Europa består af sorte fra Afrika.
Mange af dem er udstyret med lav intelligens (i gennemsnit en IK på 60), og ca. 30 procent er bærere af AIDS. At blive voldtaget af en sådan person er i mange tilfælde ensbetydende med en dødsdom, hvis offeret overhovedet slipper levende fra selve voldtægten. Disse barbarer er blevet stillet fri voldtægt af hvide kvinder i udsigt som motivationsfaktor for at udvandre til Europa.

I et enkelt mindre område af Tyskland blev der mellem den 1. og 24. december 2016 begået følgende forbrydelser, alle med gerningsmænd af ikke-tysk herkomst:

16 mord,
66 voldtægter (de 6 var mod piger under 12, resten mod kvinder op til 70 år),
166 overfald, hvoraf de 7 var alvorlige, samt …
141 røverier.

Gerningsmændene kommer fra eller via følgende lande:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Aserbajdsjan, Bulgarien, Cameroon, Eritrea, Gambia, Guinea, Indien, Kosovo, Kroatien, Marokko, Pakistan, Rumænien, Serbien, Somalia, Syrien, Tunesien, Tyrkiet. Den etniske fordeling fremgår af billederne i videoen (et fra Slovenien og et fra Italien).
(Tre nordafrikanske lande, fem centralafrikanske lande, seks asiatiske lande og seks sydeuropæiske lande. Vær opmærksom på, at de sydeuropæiske stater Albanien, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Rumænien og Serbien ikke er udsat for jødernes kampagne, der skal gøre hvide mennesker leverpostejfarvede. Til gengæld rummer de betydelige kontingenter af underudviklede islamiske grupper, som de jødiske magthavere sender nordpå, hvor de kan deltage i udslettelsen af det hvide Nordeuropa.)

Voldtægterne i Tyskland, og givetvis i andre hvide europæiske lande (Sverige), har nået et omfang, så grænsen må være nået. Men det hører vi intet om i medierne. Denne invasion af sorte, der i enhver henseende er underbemidlede og ingen berettigelse har i Europa, er påført os af herskende jøder – kendte politikere – i vores regeringer og i EU for at udslette det hvide Europa.
I Tyskland er det mere reglen end undtagelsen, at voldsofre, der sætter sig til modværge over for primitive overfald fra de gale fremmede, tiltales og dømmes for vold, mens den sorte voldsmand, “der nok bare misforstod situationen”, bliver sat på fri fod uden tiltale. Hvide kvinder bliver ransaget under mistanke for at bære forsvarsmidler som hårspray, peberspray o.l. som værn mod de potentielle voldtægtsforbrydere og dømmes for racisme eller “hadefuld omgang med indvandrerne”.
Enhver kritik af invasionen bedømmes tilsvarende som “hadefuld tale” og medfører straffe i sygt omfang. Munden lukkes effektivt på enhver, der ytrer kritik af denne abnorme tilstand i et (tidligere) civiliseret europæisk land.

Behøver vi at fortælle, at det såkaldte juridiske system i Tyskland totalt er i hænderne på jøderne, der nu med hele retssystemet og den samlede politistyrke i ryggen driver et perverst tyranni mod den tyske befolkning.

Tror du, at dette tyranni vil forbigå Danmark, så kig på Sverige og forestil dig, hvor længe Danmark endnu vil gå fri, hvis vi ikke sætter os til modværge og forsøger at bevare vores frihed og kultur. Hvis vi fortsætter slavetilværelsen i sofahjørnerne foran fladskærmen og fortsætter med at slubre jødernes propaganda i os, vil undertrykkelsen og til sidst fjernelsen af den oprindelige hvide danske befolkning hastigt nå det punkt, hvor vi er så forskellige og splittede, at vi har mistet enhver fornemmelse af national identitet og kulturelt tilhørsforhold.

Det vil være en fundamental fejltagelse at lade sin harme gå ud over de sorte, muslimerne, eller hvad der nu kendetegner disse murbrækkere for jøderne. Jøderne vil erklære undtagelsestilstand, hvis der opstår for mange tilfælde af tumulter baseret på lidenskaber, der ikke kan styres. Det er nødvendigt at forstå, at vores retfærdige harme må rettes mod de egentlig skyldige – de kriminelle jødiske intrigemagere.

Det er derfor afgørende vigtigt, at vi først fjerner jøderne fra indflydelse i Danmark og derefter i ro og orden hjemsender deres menneskevåben i skikkelse af sorte fra Afrika m.fl. steder.

Lyt til samtalen. Det kan være din datter eller søn, der står for tur i dag eller en anden tilfældig dag.

Under samtalen henvises til en 6 timer lang film: Adolf Hitler – The greatest story NEVER told! Du kan se den ved at klikke på linket (indtag den i fx 3 portioner for koncentrationens skyld – indholdet er vigtigt). Filmen fortæller den sande historie om Anden Verdenskrig, om jødernes løgne og om det egentlige Holocaust, der blev forøvet af jøderne mod den tyske befolkning, og inden da, mod de hvide befolkninger i Rusland og Ukraine. Vi taler om monumentale forbrydelser imod menneskeheden, overlagt mord på over 100 millioner hvide europæere begået af den internationale jødedom og til dato komplet fortiet af mainstreammedierne og politikerne (af gode grunde).

Nedenfor er det Nicholas John Griffin, en britisk politiker, der i perioden 1999-2014 var formand for British National Party. Han var i perioden fra 2009 til 2014 indvalgt som medlem af Europa-Parlamentet for partiet: