Rasmus P – selv et fremmedproblem

Redaktionelt

O-D-I-N.NET, 6. maj 2019.

 

Den mediebårne Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, stormer frem, og “Socialdemokratiet er rystet,” forkynder Den Korte Avis med påtaget overraskelse.
Uha-da, hvor det lyder omstyrtende. – Lad os kort forklare faren og intrigen:

Rasmus Paludans politiske program går ud på at få kristne til at hade muslimer!

Eksempler på kontrolleret/falsk opposition. Alle disse nye partier er fra starten kontrolleret af jøder. I tiden efter Anden Verdenskrig er det kommet til at gælde samtlige gamle partier i Folketinget. Alle partier i Folketinget i dag har et skjult jødisk flertal. Dermed er demokratiet som princip blevet afskaffet og erstattet med et etpartistyre, der altid har jødisk ledelse. Det er den “elefant i rummet”, Gul Blok, som vi kalder den laterale jødiske koalision, der ikke observeres af danskerne. Det skyldes, at vi dagligt bombarderes med ensidig propaganda om den “skrækkelige” muslimske tilstedeværelse. Den jødiske tilstedeværelse i Danmark repræsenterer et langt farligere angreb på danskernes kulturelle og fysiske overlevelse, fordi jøderne kontrollerer informationen og pengestrømmen i en målrettet agenda for at udslette det hvide Europa. I ly af, at de hver dag fortæller os en ny historie fra “de varme lande”, kan de i det skjulte begå deres undergravende kriminalitet. Den magt har muslimerne ikke tilnærmelsesvis, og den lille indflydelse muslimerne har i vores vestlige lande, ja, selve deres tilstedeværelse, er formidlet af jøderne selv for at skabe splittelse og kaos, så internationalisterne kan herske, mens kristne og muslimer slås indbyrdes. Vær for klog, dansker, til at sluge den madding. Kollage: Den Korte Avis

 

Stram Kurs ! (navnet er i sig selv en joke) er et nyt skud på stammen af kontrolleret opposition. “Kontrolleret opposition” er ikke sand opposition men typisk et falsk parti, der har til formål at tiltrække stemmer og sørge for, at de ingen virkning får.
Den kontrollerede oppositions ledere er kun tilsyneladende imod regeringens politik og ejes af den regerende magt, dvs. Gul Blok. Gul Blok og den til enhver tid siddende regering, som altid er en delmængde af Gul Blok, er i sig selv stopklodser, der forhindrer egentlige danskere i at blive medlemmer af Folketinget.
Gul Blok og regeringen fungerer som pladsholder med formel magt på grundlag af danske regler, men jødestaten i Danmark fjernstyres reelt fra internationale jødiske organisationer i EU og USA, fx Bilderberggruppen. 
Princippet for dette etpartisystem har vi forklaret her.

Partier der giver sig ud for at være nye alternativer til statsmagten, men som i virkeligheden arbejder for at konsolidere jødestaten, er falske partier, typisk under ledelse af jødiske agenter (partierne kan lejlighedsvis have europæere som kølerfigurer, såkaldte “skabninger”, villige jødelakajer og egentlige forrædere). Formålet er at tiltrække utilfredse danskere og parkere deres ønske om forandring så længe som muligt. Dermed udskydes den frygtede folkelige opstand på ubestemt tid.

Hvordan ved vi med sikkerhed, at Rasmus Paludan og hans Stram Kurs, og vi kan tage Pernille Vermund og Nye Borgerlige med i kurven, er kontrolleret opposition?

  1. Ingen af disse partiledere eller deres programmer tager afstand fra den faktuelle jødiske besættelse af Danmark og jødernes tyrannisering af danskerne.

Såvel Stram Kurs som Nye Borgerlige har indvandringen siden 1960’erne som kardinalpunkt og partilederne gør sig populære på “indvandringen”, som de selv er en prominent del af med den konstante jødiske indvandring. Skadevirkningen af den jødiske indvandring er overvældende, men det modsatte indoktrineres gennem medierne, og de jødiske parti-agenter hetzer naturligvis udelukkende mod muslimerne.

Læg mærke til hvor meget muslimproblemet fylder på internetavisen Den Korte Avis. Ejerne hetzer konstant og indoktrinerende mod muslimerne. Det er en oplagt overtrædelse af jødernes egen “racismeparagraf” § 266 b og stk. 2 i Straffeloven.
Men ejerne af avisen, Ralf Pittelkow og Karen Jespersen, er gode kulturmarxister og zionister, der i gammelsovjettisk stil bortcensurer uønskede kommentarer. Danskernes kommentarer på internetavisen DKA slettes ikke, men gøres usynlige for alle andre end kommentatoren selv. Dette administreres af Facebook, og fremgangsmåden sikrer, at kun de mediecertificerede kommentatorer (for det meste jøder) kommer til orde med deres repeterede anprisninger af DKA. Denne tyranniske tilsidesættelse af vores grundlovssikrede ytringsfrihed praktiseres hæmningsløst og respektløst af jøderne overalt i den vestlige verden i dag.

  1. Ingen af de nævnte parti-agenter nævner, at de er jøder, selv om det er oplagt, at de fører magtjødernes politik og alt overvejende finder behag i jøders selskab.
    Vi er ikke i tvivl om, at såvel Rasmus Paludan som Pernille Vermund er af jødisk oprindelse, men et antal slægtled i Europa (med sunde europæiske forældre) har medført et mere europæisk udseende. Det vildleder konstant godtroende danskere, der ikke har tradition for at skelne. En halvjøde kan med rette benægte at være jøde efter jødernes egen sondring, men kan i dag anerkendes som B-jøde og belønnes, hvis han eller hun vil deltage i den organiserede kriminalitet.

Læs her på O-D-I-N om, hvordan du ser forskel på jøder og hvide europæere.

Etniske europæere tilhører den hvide race (den ene af de tre hovedracer). Danskerne er hvide europæere. Det er jøderne ikke, og de hører ikke hjemme i Europa, hverken etnisk eller kulturelt. Det sidste viser historien os med stor tydelighed. Jøderne repræsenterer heller ikke en selvstændig race, selv om de forfægter påstanden ved enhver lejlighed. Jøderne som population består dels af en gruppe af eurasiske mennesker af primært asiatisk oprindelse (konvertitter) dels af en rest af semitter fra Mellemøsten. Forholdet er i dag 9 til 1. Kombinationen i sig selv udelukker, at jøderne kan tilhøre en bestemt race. Som religiøs gruppe omfatter jøderne tilmed sorte mennesker, så også i religiøs forstand mangler forudsætningerne for at være en selvstændig race. Det er et interessant faktum, at jøderne samtidig er den mest racistiske sekt på planeten.

Når jøderne fremhæver, at de genetisk har mange indbyrdes lighedspunkter, som det er tilfældet inden for en race, og at de derfor må være en race, er den tragiske virkelighed desværre for alle parter, at de fælles gener er påfaldende skadelidte. Årtusinders indavl har gjort jøderne meget ens og lette at genkende på grundlag af uheldige karaktertræk og specielle udseender, der er blevet forstærket generation efter generation. Jøderne er så afvigende fra andre folkeslag på Jorden i deres utrolige fjendtlighed over for specielt hvide mennesker, at spørgsmålet med rette kan rejses, om de med deres had til alle andre og målsætningen om at udslette alle andre mennesker overhovedet har deres udspring på denne smukke planet?

I modsætning til det jødiske folk er dominerende karaktertræk hos hovedracerne, hvide, sorte og gule ikke resultatet af genetiske fejl. Hovedracerne er overordnet præget af egenskaber som skønhed, fordragelighed og empati, af et lyst livssyn. Hovedracerne har historisk repræsenteret store populationer i udstrakte geografiske områder og har undgået indavlens skadevirkninger. Jøderne har gå grund af religiøse anfægtelser om at tilhøre en udvalgt overrace recirkuleret de samme gener inden for grænserne af den enkelte ghetto, dvs. mellem få hundrede til nogle tusinde personer. Det er sket gennem 3.000 år! og har ført til afskyelige sygdomme, men også til et sæt af karakteristiske udseender og adfærdsmønstre. Alle jøder er så tæt beslægtet, at alle er hinandens femte fætter/kusine! Mentale defekter i form af skizofreni, psykopati, mangel på empati, selvforherligelse, had, terrorisme, griskhed, hang til løgn og svindel er overrepræsenteret blandt jøder. Det har medvirket til at skabe indtrykket af frastødende skadevoldere.

Såvel synlige som usynlige arvelige skader medfører i dag, at jøder må have hjælp fra lægevidenskaben, hvis de ønsker at avle børn inden for egne rækker.

Derfor er det afgørende vigtigt for danskernes sundhed, at vi undgår jødiske ægtefæller og uskyldigt sygdomstruede børn.

Det er tilsvarende vigtigt, at vi fjerner mentalt udfordrede jøder fra positioner, hvor der træffes afgørende vigtige beslutninger for danskernes samfund.
Forholdsreglen” repræsenterer med sit enkle demokratiske princip den oplagte løsning på jødeproblemet overalt i Vesten.

  1. Begge parti-agenter nyder de etablerede mediers medvirkende bevågenhed.

Et sandt oppositionsparti ville øjeblikkeligt blive identificeret af jøderne, fordi deres stifterne ville være ukendte i jødernes netværk, og initiativet ville fra begyndelsen blive boykottet af medierne (som bekendt alle ejet af jøder). Når boykotten ikke længere virkede, fordi folket endelig vågnede op og forlangte at blive hørt og respekteret, ville partiets stiftere blive udsat for latterliggørelse, derefter for intensiv dæmonisering og fysiske angreb fra “tilfældige” venstrefløjsbander. Medlemmerne af bevægelsen ville blive forsøgt skadet på deres levebrød og økonomi. Skulle et stemmeskred bevirke en egentlig forskydning af magten – et paradigmeskifte, som der af og til tales om, når Dansk Folkeparti har slået en prut i medierne – ville valgresultatet i Danmark blive undertrykt (læs: manipuleret ad teknisk vej). Det er klart for enhver tænkende, at vi lever i et korrupt demokrati, hvor intet kan ændres ad demokratisk vej. 

Men når det undtagelsesvis sker, at et afstemningsresultat taler sit tydelige sprog om folkets vilje, som da briterne for nylig utvetydigt stemte for at forlade EU (Brexit), demonstrerede magthaverne i England, repræsenteret af den afskyelige jøde Theresa May, hvem der bestemmer, og hvordan et utvetydigt folkekrav neutraliseres gennem teknikaliteter, trusler, forhaling og obstruktion. Storbritanniens absolutte frigørelse fra EU vil alvorligt svække jøderne i London og styrke det britiske folks frihedskamp.
Derfor sætter jøderne sig desperat til modværge, som rotter, der er trængt op i et hjørne. Hvem kan garantere vores demokratier i Europa i dag? Det kan kun de oprindelige europæiske befolkninger, og på nuværende tidspunkt kun ved, at vi sætter os aktivt til modværge over for de internationale tyranner i vores parlamenter og statsapparater.

Rasmus og Pernille bliver ikke forfulgt, når de præsenterer sig med et nyt protestparti. De kan meget vel ende i Folketinget og vil blive inkluderet i den usynlige Gul Blok, fordi deres nye repræsentanter i Folketingen overvejende vil være jøder. Begge partiledere ved, at de derefter blot skal modtage løn og pension og holde gode miner til slet spil i pagt med linjen for Gul Blok. Derfor påstår vi her på redaktionen med rette, at Danmark faktuelt styres af et enkelt jødisk parti, der atter styres af en international klike af jøder.

Og derfor har intet ændret sig siden afslutningen af sidste verdenskrig i 1945. Fra det tidspunkt væltede jøderne igen ind over Europa. Man kan med god grund forestille sig en sanseløs invasion af termitter, der rasende kastede sig over fundamentet til et fornemt ældre hus for at æde det op fra grunden og blive fede af andres fortjenester. Jøderne beskyttede fra begyndelsen deres kriminelle aktiviteter i Europa mod kritik ved at dække sig bag den modbydelige og vedholdende løgn om et holocaust mod jøderne

Jøderne lyver for os hver dag for at holde os uvidende, og de stjæler vores tid og overskud fra vi fødes til vi dør for at forhindre, at vi etablerer en modstand. Enhver nationalsindet dansker med respekt for sig selv må deltage i afsløringen af jødernes løgne og kriminalitet og konfrontere dem med sandheden og straffen.

Vi må fortælle jøderne gennem vores handlinger, at vi ikke frivilligt overdrager vores land til fremmede, hverken til arabere, afrikanere, indere eller jøder.