Sådan identificerer du en jøde

Redaktionelt

O-D-I-N.org, redaktionelt, 19. februar 2016 (opdateret 2019)

 

For enhver hvid europæer er det absolut nødvendigt at kunne afgøre, om en person er af jødisk afstamning. En jøde tilhører ikke den hvide race og vil af den grund orientere sig mere eller mindre frivilligt mod sin egen parasitære kultur; han skaber en stat i staten og en regering i regeringen og udviser i det hele taget en adfærd, som ingen fremtid har i Europa.

Du må ikke tro, at vi er specielt begejstrede for at sondre mellem racerne og andre etniske grupperinger, men jøderne tvinger os til det med deres racisme over for alle andre, ikke mindst mod hvide mennesker, der forfølges af jøderne overalt på kloden, samt jødernes krav om at blive undtaget fra kritik. Hvornår i menneskets historie har der eksisteret en anden kultur end jødernes, der virkede så frastødende på alle andre, at den måtte forbyde andre at kritisere den?

Jøderne har vist sig at være lige så kulturfremmede i Europa som de negre og arabere, der ihærdigt inviteres til at deltage i invasionen af Europa. Ingen af disse kulturer ønsker at blive europæere og bliver det aldrig. Jøderne har gennem nogle århundreder som parasitter i Europa og Danmark taget plads på den europæiske krop og har inficeret vores organer og institutioner. Alene gennem de seneste hundrede år har jøderne myrdet! mere end 100 millioner af Europas retmæssige ejere, hvide europæere – målrettet de bedste af os, som det foreskrives i deres sataniske lærebog Talmud m.fl. Jødedommen er den inkarnerede racisme og ondskab og må og skal bekæmpes med alle midler.

Jødernes plan for Europa er lige så ond som den er langsigtet. Folkemordet på europæerne forløber så langsomt, at vi først har opdaget forbrydelsen nu, hvor sporene begynder at skræmme. Formålet er at udslette os som race og overtage vores lande, fortjenester og rigdomme. Men det sker kun i det ultimativt tragiske omfang, hvis vi fortsat lader os lulle i søvn foran TV’et, eller vi i dumhed fortsætter med at ødelægge hjernen på vores børn ved at lade dem overforbruge skadende mobiltelefoner og andre strålingsfarlige hjælpemidler i miljøet.

Hvide mennesker af europæisk oprindelse har traditionelt været jødernes stærkeste modstander og har indtil videre forhindret dem i at gennemføre deres sindssyge plan for at indtage kloden og oprette et verdensdiktatur (NWO). Vi fik en forsmag på dette med den såkaldte røde terror i Sovjetunionen, som ingen må glemme. Alle, der har læst George Orwells bog “1984” som led i deres skoleuddannelse, vil vide, hvad vi taler om.

Så snart jøderne har inficeret et samfund med deres gift, indfører de et sygt og perverst regime, der kendetegner grænseløs sindssyge og psykopati. Se blot på vores nabo syd for grænsen, det jødetyske Holocaust Land, hvor man arbitrært! anholder og frihedsberøver hvide europæere, der forbeholder sig ret til at være uenige i og tale om den officielle jødiske historieskrivning om et Holocaust på 6 mio. Jødernes påståede Holocaust har ikke overraskende vist sig at være en monumental og ondsindet løgn.

Nyere grundig efterforskning har vist, at i alt omkom ca. 300.000 mennesker i tyske kz-lejre, og deraf var ca. 40 procent jøder. Dødsårsagen var primært plettyfus som følge af medicinmangel og underernæring i krigens sidste måneder, da allierede styrker havde bombet såvel forsyningslinjerne som lejrene. Ingen jøde er nogen sinde blevet ombragt i et gaskammer i Europa. Dødstallet omfatter ofrene for direkte beskydning af lejrene og de omliggende industrier, der var vigtige for den tyske krigsførelse.

Det egentlige Holocaust blev udført af jøderne selv, da civilbefolkningerne i alle større tyske byer i de sidste måneder af Anden Verdenskrig blev brandbombet uden noget andet formål end terror og en velkommen mulighed for at decimere hvide europæere yderligere. Jøderne stod bag denne brandbombning, ligesom de stod bag iværksættelsen af såvel Første – som Anden Verdenskrig.

Når du har identificeret en person som jøde, er der mange gode grunde til at lægge distance til pågældende. Undgå i alle forhold at gøre dig afhængig af jødernes løgne, indflydelse og pengemagt. Vær som minimum med til at begrænse deres magt, så den svarer til deres andel af befolkningen. Dermed fratages parasitterne politisk indflydelse i Danmark, og det er det første vigtige skridt i vores frigørelse fra denne jødiske besættelsesmagt, der i dag terroriserer Europa og Danmark som aldrig før.

Hvis vi kunne fremstille en sandhedsbrille som i filmen They Live (De Lever, fra 1988), ville resten af denne artikel være overflødig. Men desværre. Så vores anvisninger på, hvordan du identificerer en jøde, bør læres og vil derefter fungere som din personlige sandhedsbrille, så du selv undgår at blive mere impliceret, end det allerede er tilfældet, med denne modbydelige fjende iblandt os. Jødernes lakajer vil møde deres retfærdige skæbne, når jøderne næste gang er drevet ud på grund af deres forbrydelser i Europa.

I det følgende beskriver vi en række typiske kendetegn for jøder, så du kan identificere dem og undgå at stemme på falske politikere til folketingsvalgene. Desværre er netop det politiske område så befængt med jøder, at det reelt er ligegylding, om vi stemmer eller ikke. Resultatet er det samme tragiske – at jødernes agenda fortsætter og fortsætter, indtil vi bliver nødt til at afsætte dem med magt.


Skinnet bedrager, jøden er din fjende på livet. Ill.: Internettet
Klik indledningsvis på billedet og hør (på engelsk) en gruppe af kendte jøder udtale sig om, hvordan de opfatter den øvrige menneskehed – dvs. ikke-jøder. Det er ikke blot racistisk i enhver henseende – det er morderisk og rablende sindssygt og en af grundene til, at vi bringer denne artikel. I Danmark hylder denne fjende af menneskeheden præcis de samme holdninger under foregivende af at være fordragelige danskere.

 

“Jøderacen”

I virkeligheden er alle mennesker, når vi går langt nok tilbage beslægtede i større eller mindre omfang, men forskellige betingelser har gjort os vidt forskellige. De tre hovedracer har skilt sig ud og defineres på grundlag af dominerende visuelle fælles træk inden for hver race. Jøder er et konglomerat af mange undergrupper og til dels hovedracerne i forskellige blandingsforhold. Derfor findes der sorte jøder, gule jøder og europæiske jøder i alle varianter. Men selv om jøder kan have mellemøstlige, negroide, fortrinsvis asiatiske eller ligefrem europæiske træk, rummer de alle rudimentære rester af en judæisk genpulje fra Middelhavsområdet og en vis sum af fælles kendetegn. Deres omfattende indavl gennem tiderne har fremmet bestemte uheldige karakteristika.

Gældende dansk definition af “race”:
“Gruppe individer som tilhører samme art og har fælles, arveligt betingede fysiske kendetegn, for menneskers vedkommende fx vedr. hudfarve, ansigtsform eller kropsbygning, kendetegn der adskiller dem fra andre grupper inden for arten.”

Da jøder i den traditionelle betydning inden for jødedommen omfatter såvel negrider, mongolider som europider, opfylder de ikke betingelserne for at være en selvstændig race. Det kræver samtidig en dominerende kvantitativ udbredelse på kloden som helhed, og det krav opfylder “jøder” ikke.

Jøderne har forsøgt at sende den biologiske/fysiske antropologi (den videnskab, der beskriver racer, underracer og typer på grundlag af målbare fysiske karakteristika) ned i glemselshullet og erstatte den med en sociologisk antropologi, således at de kan gøre fælles kulturelementer som fx religion gældende. Dette gør højst jøderne til en ideologisk “race” (gruppering). Efter den biologiske/fysiske antropologi – den eneste videnskab, der kan afgøre, hvor et menneske racemæssigt kommer fra på Jorden – kan jøderne med deres vidt forskellige fysiske karakteristika udelukkende klassificeres som en underrace under såvel den sorte, gule som hvide hovedrace.

Jødernes forsøg på at blive anerkendt som en hovedrace er motiveret i deres afvigende religiøst motiverede opdragelse og udprægede forfængelighed, der konstant får dem til at udråbe sig selv til alle andres overmand, mens de giver hinanden velklingende priser og titler. Ja, jøderne selv opfatter ligefrem “jøder” som en overordnet race i forhold til hvide, gule og sorte, som længe har været det etablerede fundament indenfor den traditionelt videnskabelige antropologi. Trods de uhellige alliancer mellem jøderne og hovedracerne er store dele af den internationale jødiske nation præget af indavlede defekter, der kommer til udtryk som psykiske og fysiologiske særpræg, som i påfaldende omfang dominerer jøder i deres udseende og adfærd. På et videnskabeligt grundlag bliver jøderne ikke en selvstændig race af at være indavlede eller mentalt afvigende.

På de følgende plancher, der er hentet fra Lademanns Leksikon, Verdensatlas (1977), kan vi nyde diversiteten mellem racerne inden for menneskeheden. Specielt kan vi se, at jøder ikke er vist som en selvstændig race – end ikke som en underrace. Det er derimod araberne.
Imidlertid er det uacceptabelt for jøder ikke at repræsentere en selvstændig hovedrace, og det er tilstrækkelig andledning for dette (selv)udvalgte folk til at forsøge at “afskaffe” den biologisk-fysiske antropologi og kalde den en falsk videnskab. Det skyldes, at den traditionelle antropologi er en hvid europæisk videnskab, der er lige så virkelig og nyttig som Folkevognen.

Mongolider tv., Europider mf., Negrider th.
Klik på et af billederne for at se den større udgave.
(Forstør med +symbolet og tryk på musehjulet for at navigere rundt i billedet.)

Søg på Internettet med “jøde” eller “jew” og vælg at se billeder. Til trods for, at jøderne har forsøgt at afskaffe den biologiske antropologi som videnskab, kan vi stadig identificere dem. Jo mere hvidt, sort eller orientalsk blod de har opnået, desto lettere har de ved at gemme sig iblandt os. Og af en eller anden grund, som vi har forklaret årsagen til mange andre steder, ønsker de fleste jøder at skjule deres jødiske herkomst og fortrinsvis give udseende af at være hvide.

Det er nødvendigt at inkluderes så mange parametre som muligt i processen, når du skal identificere en jøde. Flere af de fysiske egenskaber, der nævnes her, forekommer naturligvis også blandt ikke-jøder, men ikke kombineret med et større antal jødiske karakteristika.

Jøderne har gennem årtusinder været en omvandrende kultur, der stadig er præget af den religiøst betingede hang til at isolere sig i ghettoer. Den har ført til ekstrem indavl frem til nyere tid, men den foregår stadig i vidt omfang blandt religions-ideologisk indoktrinerede jøder. Ophobningen af kritiske fejl i den jødiske genpulje betyder i dag, at jøder lider af alvorlige sygdomme og ofte fødes med et dårligt immunforsvar.

Afskyelige sygdomme er naturens svar på unaturlige leveregler. Derfor fødes mange jødiske børn med et nedarvet fysisk handicap. Dårligt immunforsvar er et mere usynligt handikap. For at forhindre den ultimative selvudslettelse på grund af fætter-kusine-ægteskaber har en vis andel af jøderne i vestlige samfund redefineret traditionelle regler for eksklusivitet, der foreskrev ægteskaber med andre jøder. I dag vil mange af dem hellere end gerne inkludere den sunde hvide europæiske blodlinje til reparation af deres skadede genpulje. Det er imidlertid et forfængeligt håb, da tilstedeværelsen af skader, der er ophobet gennem årtusinder i genpuljen, kun reduceres uendelig langsomt.

Vi må på det kraftigste advare om, at denne nye jødiske strategi, der som regel medfører, at drengebørn fra en sund hvid mor omskæres til jødedommen, udgør en betydelig risiko for at føde et skadet barn – eller mere forræderisk, et barn, som er usynlig bærer af en alvorlig sygdom, der først udtrykkes senere i livet eller i den følgende generation. Derfor kan vi ikke stærkt nok advare hvide europæiske kvinder imod brugen af anonyme sæddonorer. Denne donorindustri er som regel en jødebusiness, der ikke tillader kvinden at udelukke jødiske gener. At acceptere en ukendt donor alene på grundlag af sociale egenskaber er det samme som at spille hasard med sit kommende barns liv og sundhed.

Bestemte kropslige særheder og særlige præferencer og adfærd forbindes med jøder: stor næse, tætsiddende, stikkende øjne, overdreven mimik, teatralsk gestikuleren, grådighed, bedrageri, løgn, higen efter materiel rigdom, selvbegejstring, udpræget hang til pædofili og seksuel omgang med eget køn eller direkte psykopatisk adfærd. Denne karakterbeskrivelse er en generalisering, men den passer desværre på mange jøder. Jøder er ikke uden grund blevet sammenlignet med uønskede skadedyr. Historien er fuld af eksempler på, at jøderne konsekvent har ernæret sig som morderiske parasitter på de skiftende værtsbefolkninger, hvoraf de fleste som udgangspunkt har villet jøderne det godt. I dag foregår plyndringen af danskerne og Danmark gennem Skat og de store banker, herunder nationalbanken, der skulle værne om danskernes guldbeholdning. Samtidig har jøderne designet en ødelæggende indvandring fra primært Afrika, og sætter vi os ikke til modværge i tide, vil denne indvandring ødelægge den hvide race som verdens mest succesfulde og fremgangsrige race. Det er vigtigt at undgå raceblanding, for på et tidspunkt skal de fremmede sendes tilbage til deres naturlige kontinent, og raceskænderne og deres afkom vil følge med.

Udbytning og svig er stadig jødernes foretrukne måde at håndtere naboskabet på. Derfor er de igen og igen blevet bortvist eller udvist. De reagerer med at forstærke deres patologiske had mod hvide mennesker og vender i det skjulte tilbage for at tage hævn og genoptage deres snyltende virksomhed. Denne tilbagevenden er alt for ofte lykkedes, fordi jøderne optræder som kryptojøder, og hvide bliver i skolerne og gennem de jødiske medier opdraget til at være inkluderende og har mistet evnen til at identificere jøder på deres udseende og handlinger. Mens jøderne lever som parasitter i samfundets krop, søger de at blande sig mere og mere med hvide, mens de bliver hængende ved doktrinerne i Jødedommen. Uheldigvis for jøderne, vil det kun forbedre deres genpulje i sneglefart, og derfor udgør de en risiko, hvis vi blander os og får børn med dem. 

Det ene kriterium, der isoleret vil placere en person som jøde, er hans eller hendes tilslutning til det jødiske netværk og dermed ikke udelukkende de fysiske markører. Der lever et antal tusinder jøder i Danmark, der ikke umiddelbart kan identificeres som jøder efter deres udseende, men deres relationer til andre jøder, deres slægt, livsstil, navn eller adfærd afslører deres sindelag, at de først og sidst er jøder og er loyale over for Israel, zionismen og NWO. Derfor er de organisatoriske relationer (især de usynlige) gennem de seneste generationer blevet vigtigere for at afgøre, om en person med jødiske aner langt tilbage kan inkluderes i gruppen af danskere.

Etniske danskere er nordiske, hvide mennesker, der er præget af Kristendommen og opdraget til et lyst og fordrageligt sindelag. Men det er dumt at vende den anden kind til voldsmanden mere end én gang. Alt for ofte har vi givet jøderne en ny chance, som de notorisk har misbrugt. At jødeproblemet stadig findes i den vestlige kultur skyldes ikke mindst europæernes imødekommende tossegodhed, at vi ikke har taget konsekvensen af jødernes forkvaklede verdensanskuelse og i tide har distanceret os fra dem. “Jødisk overlegenhed” er et begreb, der indgår i enhver jødes opdragelse. Jødernes nedladende arrogance over for andre mennesker er konsekvensen af dårlig opdragelse, der gentages fra generation til generation og aldrig forsvinder. Jøderne opfatter sig som et herrefolk, men afleder opmærksomheden fra denne adfærd ved at give andre, specielt de europæiske folk, skylden for at være det.

Fortsætter jødernes igangværende slowmotion-folkemord på den hvide race, kan det jødiske problem kun løses ved, at alle jøder på denne planet forvises til et international anerkendt hjemland af passende størrelse, bedst i det centrale Stillehavet, dvs. så langt fra den øvrige menneskehed som muligt. Jøderne skal fratages farlige våben, så myrderierne på deres naboer hører op. Jøderne må i yderste konsekvens konstant overvåges af en repræsentation for den øvrige menneskehed. Det er klart, at jøderne ikke skal kunne forlade dette hjemland permanent og kun lejlighedsvis og tidsbegrænset under særlige kontrolforanstaltninger. Dette er den logiske og retfærdige konsekvens af, at jøderne fortsætter deres forbrydelser mod menneskeheden. Vi har at gøre med en gruppe af mennesker, der har gjort sig selv til sindssyge kriminelle gennem deres troslære, en traumatisk omskæring og en destruktiv indavl. Derfor er det klogt at behandle dem som en livsfarlig sygdom.

Af de forskellige jødiske undertyper er den gruppe, der længst har opholdt sig i Europa, vanskeligst at identificere. Så i det følgende vil vi koncentrere os om identifikationen af netop de jøder, der har blandet sig med hvide europæere og i vid udstrækning forsøger at skjule deres identitet, mens de fortsætter deres destruktive spil for at opnå et jødisk verdensdiktatur.

Fysiske egenskaber

De fleste af os vil tænke på krum næse, ørekrøller og buskede øjenbryn, når vi henter det indre billede af en jøde frem. Men det er en generalisering, som lader hovedparten usynlige i Europa og Danmark. Det er nødvendigt at kunne skelne på grundlag af de mere subtile forskelle. Mange forskellige fysiske egenskaber kendetegner jøderne. Men husk, at der findes enkelte ikke-jøder, der udviser nogle af de samme egenskaber, og dermed er en samlet vurdering med så mange markører som muligt den eneste mulighed. Den mulighed stiller vi til rådighed her. Som nævnt er andre nyttige parametre karakteristiske navne eller en karakteristisk adfærd. Adfæren har jøderne betydelige problemer med at skjule i kraft af den tillærte selvbegejstring.

Vi kan opnå en høj grad af præcision i identifikationen ved at lære at skelne på de specifikke fysiske kendetegn.

Kropshøjde og form
De fleste jøder har kort krop, men der findes efterhånden en del undtagelser. Jøder, der har blandet sig med nordeuropæere har opnået en mere sædvanlig højde for europæere. Jo flere jødiske gener desto mere dominerer den lave statur. Kroppens forskellige komponenter er ofte indbyrdes disproportinale hos jøder. Lang overkrop og korte ben er ret gennemgående og påfaldende – ligesom det modsatte. Jøder er mindre udsatte for at udvikle fedme på grund af eksklusive kosttilbud. Hvide bliver fede af at spise den føde, som jøderne har stillet til rådighed for os i supermarkederne.


Leif Davidsen. Foto: Internettet

 

Jøden Leif Davidsen, populær forfatter til romaner, der ofte har forbindelser til den tidligere Sovjetunion. Han fungerede i Sovjettiden som Moskva-korrespondent for skiftende TV- og avisredaktioner i Danmark. Han taler udmærket russisk som sine jødiske forfædre. Bemærk de kraftige øjenbryn og de asiatiske øjenåbninger. I profil har han en markant bagudvinklet pande, der forekommer blandt jøder fra Østeuropa. Davidsen er en almindelig fordanskning af navnet på en jødisk folkehelt.
I rejsedagbogen “Dostojevskijs sidste rejse”, der beskriver en 14-dages familie-flodrejse fra Moskva til Perm i året 2000, ironiserer Leif Davidsen over forfaldet og elendigheden, som det jødiske Sovjet-diktatur nåede at påføre hvide europæiske russere. Han havde på tidspunktet sin gang i den daværende CIA-central i Moskva. Danske jøder har uhindret adgang til at udgive deres manipulerende litteratur fra jødiske forlag i Danmark (i modsætning til os, der skriver om jødernes intriger og løgne).

Hoved- og ansigtsform
Panden er ikke sjældent kuplet som en pølseende eller lodret og flad som en reklameflade. I visse tilfælde er kraniet langt og svejer nedad på midten, en reminiscens fra de afrikanske påvirkninger. Andre jøder har ekstremt bagudvinklede, flade pander.
Mennesker med lange og smalle ansigter er ofte jøder. Mange jøder har vigende hage eller tilspidset hage med en svagt udviklet og konkav underkæbe. De fleste jøder har disharmoniske proportioner mellem ansigtets forskellige dele. Forholdsvis stor næse og vigende hageparti er ret almindeligt.
De 5 procent, der har undgået den mest skæmmende arv, bruges konstant i film og TV som rollemodeller i den jødiske propaganda. I film fra Hollywood identificerer kryptojøder sig ofte med hvide mennesker og ironiserer over deres mere jødisk udseende stammefrænder og medspillere. Dette tjener kun til vildledning af det hvide publikum, der ikke kan identificere kryptojøderne.


Martin Krasnik. Foto: Internettet

 

Jøden Martin Krasnik er endnu en mediebegunstiget jøde. Han er lettere at forveksle med en oprindelig nordbo. Men alligevel ikke. Bemærk øjenfarven, der hverken er blå eller brun, de kraftige øjenbryn, panderynkerne, den kraftigt udviklede næse og den udaddrejede underlæbe. Det røde hår (og skæg) forekommer ofte blandt jøder.
Denne glade dreng har med betalende jødiske forældre og beredvillige jødiske medier i ryggen kørt sit eget lille projekt, angiveligt til forsoning af jøder og palæstinensere. Den slags selvpromoverende propaganda ender typisk som en fis i en hornlygte. Enten fatter han ikke stammens grundliggende doktriner, eller han holder gode miner til slet spil, og sandsynligvis får han bare tiden til at gå, indtil han forventeligt tilbydes en vellønnet stilling på en radio eller TV-station, eller – hvis danskerne er rigtigt uheldige – i ledelsen på et universitet eller i den offentlige administration.
Et udansk navn som “Krasnik” identificerer ham straks som jøde.

Hår
Næsten alle jøder har tæt, mørkt, krøllet og groft hår, dvs. at de enkelte hår er tykke i modsætning til håret hos blonde nordiske mennesker. Krøllerne skyldes den negroide påvirkning af den jødiske genpulje fra langt tilbage. Jo flere jødiske gener desto mere tenderer håret i retning af mørkt eller sort. Desværre opstår der flere og flere mellemblonde jøder, fordi uheldige europæiske mænd og kvinder er for uvidende til at undgå jødiske partnere. En del jøder har rødligt hår og typisk for rødhårede sart, lys hud.
Mange jødiske kvinder bruger hårglattere for at skjule krøllet eller kruset hår. Jødiske mænd har ofte et vildtvoksende skæg, hvis de er praktiserende. Mange jøder toner og farver deres hår lyst, en interesse de i mindre omfang deler med mørkhårede ikke-jøder. En uægte blond person afsløres hurtigt af sort hår inderst mod hovedbunden.

Ører
Østjøders ører sidder ofte lavt og baguddrejet på kraniet, og kan stritte markant ud for oven, så de medfører et flagermus-agtigt indtryk. Mellemøstlige og sefardiske jøder kan have uforholdsmæssigt store hankeformede ører med slappe øreflipper.

Øjenbryn
Næsten alle jøder har kraftige mørke øjenbryn, enkelte ligefrem sammenvoksede over næseroden. Meget mørke og fyldige øjenbryn er ikke normalt for kvinder i Nordeuropa. Derfor plukker jødiske kvinder i Norden den nederste del og efterlader en umiskendelig basis, der afslører øjenbrynets naturlige placering.

Øjne
Jødiske øjne findes i flere markante former af øjenåbninger: smalle sprækker, der kommer fra khazarerne (østtyrkere) i Asien. En af typerne kan bedst beskrives som søvngængerøjne med hængende øjenlåg. Udstående øjenæbler er et eksklusivt jødisk træk. Markante poser under øjnene er et andet hyppigt forekommende jødisk kendetegn. Hos mange jøder sidder øjnene tæt sammen og medfører et gnaveragtigt udseende. Dette kan være kombineret med en lang næse og to overudviklede strittende fortænder i overmunden, så gnaverbilledet forstærkes. Skelen og læspen er hyppige jødisk skavanker.

Øjenfarve
Mange jøder har brunligt-grøn iris, men farven varierer oftest fra gulbrunt til helt sort. Enkelte har opnået mere eller mindre blå øjne – ofte farveløse blålige øjne – der kan forveksles med nordeuropæernes blå øjne. Jøder kan ofte genkendes på deres usædvanligt udstående kontaktlinser!, der afhjælper brugen af stærke briller.


Marianne Ahrne. Foto: Internettet

 

Jøden Marianne Ahrne er typisk og genkendelig som jøde, såvel af udseende som handling. Hun er i Sverige kendt for at rette sin magt som censurerende myndighed mod film, som blot indeholder isolerede antydninger, der kan opfattes som “antisemitiske”, dvs. indeholder antydningen af kritik af jøder.
Navnet Ahrne er en typisk jødisk konstruktion, der med sin associering til et almindeligt nordisk drengenavn blot tilført et ekstra “h”, så det kan bruges som efternavn. Da navnet hverken er et traditionelt jødisk eller nordisk efternavn, signalerer hun med konstruktionen sit tilhørsforhold til de lokale kulturmarxistiske internationalister i Sverige.
Bemærk de kraftige øjenbryn, den transparente gråblå øjenfarve, den asiatiske øjenvinkling, den typiske jødenæse, hvor næsevæggen er forlænget ned under næsefløjene, samt de fyldige læber.

Næse
Selv om mange jøder bestemt har store, markante næser, er dette karaktertræk langtfra altid til stede som en sikker markør. Mange ikke-jøder, fx italienere, visse engelske og irske folkeslag samt nordamerikanske indianere, har store, markante næser. Formen af næsen er det afgørende. Mange ikke-jøder har krogede næser, men krumningen af næseryggen er ofte gennemgående eller begynder med et knæk tættere på næseroden. Englændere og irere kan have store næser, men hos dem er den nederste del rund og fyldig.
Jødiske næser krummer ofte fra lidt oven for midten og fortsætter nedad i en lang tip. Tippen fortsætter typisk forbi næsefløjene og krummer mod slutningen over den forlængede næsevæg. Næsefløjene har ofte et karakteristisk svunget udseende. En jødisk næse i profil med dens karakteristiske krumme næseryg og svungne næsefløje er en sikker markør. Den anden hyppigt forekommende næseprofil krummer først udad, derefter indad og så udad igen. Ofte findes en bruskprofil på hver side af næsen på den nederste halvdel. Mange jøder har valgt at skjule de mest uskønne eksemplarer gennem plastikkirurgi, fx ved at reducere længden af næsen eller rette krumningen ud til en ret næse eller lade den krumme let indad. Opstoppernæser er ved at være på mode i Hollywood.


Typisk jødisk næse og underlæbe rettet til europæisk udseende.
En ny “spansk” kryptojøde er skabt. Foto: Internettet

 

Mund
Flertallet af jøder har en forholdsvis bred mund med markant fyldig underlæbe. Dette kan også ses hos ikke-jøder, men ikke hyppigt. Omkring halvfems procent af alle jøder har fremtrædende kødfulde læber efter den negroide arv.
En bred mund med smallere læber og nedadgående mundvige – “frømund” – er et andet eksklusivt kendetegn for jøder. Jøder fødes ikke sjældent uden anlæg for tænder.


Karl-Johan Bonnier (tidl. Hirschel).
Foto: Internettet

 

Jøden Karl-Johan Bonnier tjener tykt på at misinformere i Norden. Bemærk de kraftige mørke øjenbryn, de asiatiske øjenåbninger og den udaddrejede underlæbe. En mere sikker indikation er det jødiske familienavn Hirschel, som han har droppet for at kunne drive sin business i Norden.

Hudfarve
Jøders hudfarve er ofte gråbrun, en uheldig blanding af sort og hvid hud, og kan ligefrem være præget af et svedigt, voksagtigt skær.

Med alderen bliver de jødiske særpræg mere og mere tydelige.

Husk på, at gruppen af jøder i dag ikke kun består af de umiddelbart identificerbare jøder. Nogle af dem ligner europæere i et omfang, så sikker identifikationen må inkludere vurderingen af deres navn, sindelag, livsvalg og adfærd. Når disse mennesker individuelt har besluttet at tilslutte sig det jødiske netværk i opposition til alt, hvad der er dansk, og dermed deltager mere eller mindre aktivt – men altid medvidende og accepterende – i den internationale jødedoms verdensomspændende udryddelseskrig mod hvide mennesker – så er de først og sidst jøder. Disse jøder er oven i købet en farlig maskeret del af den jødiske besættelsesmagt i Danmark og Europa og må behandles som sådan. Derfor er det nødvendigt at kunne identificere dem som jøder, så vi kan lægge afstand til dem, mens vi på alle mulige måder begrænser deres indflydelse. Det gælder ikke mindst til folketingsvalgene, hvor kryptojøder dominerer valgplakaterne. Det er kritisk nødvendigt at kunne skelne.


Peter Hjörne (tidl. Kaplan).
Foto: Internettet

 

Jøden Peter Hjörne er medieejer i Sverige, hvor han bestræber sig på at levere indoktrinerende undervisningsmateriale til grundskoler og gymnasier. Kaplan er et typisk jødenavn, som denne propagandist har droppet for at kunne udføre sin skadevoldende aktiviteter i Norden. Kun med hud- og øjenfarve samt næsefløje adskiller han sig fra oprindelige nordeuropæere.


Flemming Rose.
Foto: Internettet

 

Jøden Flemming Rose, fhv. kulturredaktør på Jyllandsposten og ansvarlig for Muhammed-krisen. Efternavnet Rose er en typisk jødisk konstruktion. Hans forfædre er jødiske indvandrere fra Ukraine.

Nedenfor ses Flemming Roses politiske og etniske frænde fra USA, den neo-konservative provokatør og typiske østjøde Daniel Pipes. Han leverede politisk asyl for Rose, mens skyerne trak sammen over kulturredaktøren efter provokationerne i Jyllandsposten, der førte til tumult og tab af menneskeliv. Et typisk CIA og Mossad inspireret angreb på freden i Europa med Flemming Rose som velvillig operatør.


Daniel Pipes, jødisk og rabiat neokonservativ, dvs. kulturmarxist og kommunist.
Foto: Internettet

 

Jøden Daniel Pipes er let genkendelig som khazar-jøde, dvs. østjøde. Hans forfædre er ikke fra Mellemøsten, og i genetisk forstand er han kun perifert beslægtet med oprindelige semitter. Khazarerne, der oprindeligt var et folk mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav, konverterede i stort tal til jødedommen omkring år 900 og strømmede derfra via Ruslands og Ukraines ghettoer til Vesteuropa og Amerika, hvor de siden kun har skabt konflikter og krige til fordel for zionismen og Israel. Han er typisk khazar og kun i ideologisk forstand jøde.
Bemærk de asiatiske træk, der er typiske for området øst for Tyrkiet.

Og her et andet kendt ansigt fra de jødiske medier:


Samuel Rachlin.
Foto: Internettet

 

Jøden Samuel Rachlin er journalist og forfatter, fhv. nyhedsoplæser og medansvarlig for spredningen af den jødiske propaganda i Danmark. Han hævder at have oversat Aleksandr Solzhenitsyns værk “Gulag Øhavet”, og så må man gøre op med os selv, om den jødekritiske Solzhenitsyns tekster har været i gode hænder hos en jødisk oversætter. Vi må advare imod alt, hvad jøder skriver, såvel det de selv designer som det de forvansker af andres intellektuelle ejendom. Et godt eksempel er behandlingen af Adolf Hitlers Mein Kampf, der foreligger i flere jødiske oversættelser, som i vigtige passager er gjort ulæselig på grund af forvanskning af den oprindelige tekst og idé.
Det ville være omsonst for denne mand at ændre sit jødiske navn. Han er et andet eksempel på en typisk og let genkendelig østjøde, der er kulturfremmed i Danmark.

Her er et par “danske” politikere, som med deres adfærd har bevist, hvor deres loyalitet er deponeret:

Jøden Bjarne Corydon solgte som finansminister i starten af 2014 for næsen af danske tilbudsgivere en betydende aktiepost i DONG (læs: udsalg af danskernes forsyningssikkerhed) til sine jødiske stammefrænder i den kriminelle finansvirksomhed Goldman Sachs. Bemærk idiotens selvbegejstrede attitude. Han blev senere ansat i McKinsey-gruppen, der arbejder hånd i hånd med Goldman Sachs, som “tak for hjælpen”. På samme måde blev Anders Fogh Rasmussen aflønnet efter sin indsats i EU. Corydons ansættelsen varede dog ikke så længe, men sikkert længe nok til et gyldent håndtryk. Når han ikke fungerer som nyttig idiot, er han givetvis for dum til normal arbejde uden for det beskyttende jødiske netværk.

Jøden Martin Lidegaard, der blev introduceret til ministerposten som en begavet “improvisator”, afhandlede som udenrigsminister og nyttig idiot i 2014 under et besøg hos det amerikanske modstykke, John Kerry (også jøde) Danmarks medvirken som Nato-partner på zio-holdet i forhold til Rusland, Ukraine og kampagnerne i Mellemøsten. Det har siden haft som konsekvens, at danske soldater – familiefædre – er vendt hjem som invalider eller i ligposer. Til hvilken nytte? må vi spørge. Det har udelukkende været til fordel for den jødiske verdensomspændende mafia, et større Israel og en forstærket zio-amerikansk tilstedeværelse i Østeuropa, hvor den internationale zionisme i øjeblikke (2018) arbejder intenst på at fremprovokere Tredie Verdenskrig – helst inden godtroende europæerne får øjnene op for det generelle jødeproblem i Europa og USA.

Alle personbilleder i følgende artikler er af jøder:
Jyllands-Posten provokerede ikke i ytringsfrihedens navn i 2005
Jødisk mediedominans i Skandinavien – en dødbringende våben

Det er livsvigtigt for Danmark og vores børns fremtid, at disse mennesker sættes uden for indflydelse så hurtigt, det overhovedet er muligt. Lær derfor også dine børn, hvordan jøder ser ud, og hvad deres dagsorden er. Sørg for at stemme på en dansker til ethvert valg. Det gælder på alle niveauer, i din klub eller forening, i dit valg af relationer og samarbejdspartnere, lægevalg, fødevareleverandører m.v. – men især til kommune- og folketingsvalgene. Hvis der ikke findes et dansk alternativ, så lad være at stemme.

Specielt er det nødvendigt at stemme Danmark ud af EU ved enhver given anledning. Som minimum er det nødvendigt at fastholde de danske forbehold, indtil vi endeligt har frigjort os fra denne jødeforpestede Sovjetunion version 2, som EU har udviklet sig til. Hvis du ikke ved, hvad du skal stemme, så stem på Dansk Folkeparti uden at stemme på en bestemt kandidat. Når partiet har absolut flertal i Folketingen, kan vi tvinge de ansvarlige til at frigøre Danmark fra zionistisk indflydelse og indfri partiprogrammet for et selvstændigt Danmark. På det tidspunkt vil partiet ikke kunne undskylde sig med, at andre partier modarbejder dem. Opfylder DF stadig ikke befolkningens ønsker, så ved vi, at DF må være et gult parti som alle øvrige, og kun en samlet folkelig opstand vil kunne løse problemet.

I denne video, Tror du, at de er danskere?, vises en kavalkade af såkaldt danske jøder, der lever med mediernes bevågenhed. Jøder skriver om sig selv og fremhæver sig selv, mens de undertrykker danskerne i Danmark i utåleligt omfang. De fleste jøder har opnået deres position gennem pengestærk promovering. Ofte overtager de stillinger, som de ikke er egnede til at varetage. Det kendetegner det meste af den offentlige administration, ikke mindst politiet og retsvæsenet.

Prestige og glamour betyder alt for jøderne. En jøde måler sin succes gennem den kontante belønning, som i dette tilfælde er falsk, og eksponeringen for omverdenen, som også er falsk. Men falskheden fortrænges, så længe Se og Hør, Billedbladet, Ude og Hjemme m.fl. (studér forsiderne i supermarkedet) vil eksponere dem og skrive om banaliteterne i deres liv. Opremsningen i videoen vil muligvis overraske dig, og så har vi ikke skrevet denne vejledning forgæves. Vi håber, at du kigger og lægger mærke til de specifikke kendetegn, som blev forklaret ovenfor. Næsen og disproportionaliteten er de mest prominente indikatorer. Disse typer møder du også i din hverdag, og det er primært dér, den enkelte hvide dansker bør lægge afstand fra dem.

“Europæiske” jøder (af handling og bekendelse), der kan forveksles med hvide

Læs her hvordan disse jøder og halvjøder hver for sig forestiller sig, at hvide europæere skal forsvinde. Disse karakterer ligner normale mennesker, men indavl, omskæring og indoktrinering har gjort dem til bestialske vanskabninger, der er drevet af et patologisk had mod den hvide race. Grundlæggende skyldes hadet jalousi, at de aldrig vil kunne matche hvide menneskers udseende, evner og fortjenester. Derfor skal vi alle raceblandes og med tiden helt forsvinde, hvis vi overlader det valg til jøderne:

 


Jøden Daniel Cohn-Bendit, “fransk-tysk” politiker, med-præsident for European Greens – European Free Alliance, også regerende i Spinelli-gruppen, en inter-jødisk gruppering med sæde inden for! det europæiske parlaments mure:
“Vi – de grønne – må arbejde for, at der kommer så mange indvandrere til Tyskland som muligt. Når de er i Tyskland skal vi kæmpe for deres ret til at stemme. Når det er gennemført, vil vi have en andel af stemmerne. Vi er nødt til at ændre denne republik.”
Kommentar: Sådan taler en destruktiv jøde, der aldrig har haft et fædreland i Europa.

 


Jøden Nicolas Sarkozy, tidligere præsident i Frankrig:
“Målet er at møde udfordringen fra den raceblanding, der vil foregå i løbet af det 21. århundrede. Det er ikke et valg. Det er en pligt. Det er afgørende vigtigt. Vi kan ikke gøre noget andet. Vi risikerer ellers at blive konfronteret med store problemer. Vi er nødt til at ændre os. Derfor vil vi ændre os. Vi skal ændre alle på samme tid, inden for forretningslivet, i administrationer, i uddannelser, i de politiske partier. Vi vil forpligte os selv til disse resultater. Hvis dette ikke kommer til at fungere i republikken, vil staten bevæge sig i retning af stadig flere gennemgribende forholdsregler. Udfordringen ved raceblanding har Frankrig altid kendt, og ved at tage udfordringen op, vil Frankrig være tro mod sin historie.”
Kommentar: Storladent hykleri, som kendetegner den jødiske palaver. Denne lavstammede, selvhøjtidelige jøde i højhælede sko nåede i det mindste at demonstrere, hvor galt det altid vil gå med jøder i spidsen for europæere. Det drejer sig ikke om at regere til gavn for folket, men om at kontrollere og rage til sig. Han blev afløst af en anden jøde, Francois Hollande, der i en mere stilfærdig stil gør præcis det samme. I øvrigt vil ingen af disse arrogante snyltere acceptere multikultur inden for deres egne jødiske samfund i noget land. Naturligvis ikke …! (Bemærk lucifer-tegnet, som bruges af logebrødre i jødiske frimurerloger.)

 


Jøden Thierry Lecoquirre, jødisk doktor, fra artikel i Nevada L’Obs med titlen “Gør kvinder fra den nationale front gravide”.
“Frankrig: Højreorienterede kvinder synes ikke at være mindre massive end andre kvinder, selv om deres reptilagtige hjerner gennemsnitligt er mindre. Som hos enhver kvinde er adfærden afhængig af humør og hormoner samt en feature, der spiller os følgende kort på hånden: hun bliver specielt våd, når hun tages af en stærk mand. Disse kvinder og deres lyster giver os virkelig mulighed for at vinde over dem. Eftersom enhver højreorienteret kvinde sætter pris på militær, macho og feministiske ideer – så lad os spille hendes eget spil – lad os gribe hende og knæppe hende. De har givet os opskriften på at gennemskue deres blege race, så lad os vinde over disse dumme højreorienterede kvinder på et seksuelt niveau til glæde for den smilende menneskeheds overlevelse. Da de er dumme og nemme at narre – som vildt der opsøger jægeren – har vi frit spil. Lad os skabe et krøllet afkom … Ved at udelukke fordelene ved familieplanlægning vil alle graviditeter ende med en lille bastard, en joker, en filur som moderen med tiden vil synes om. Sorte, negre, asiater, jøder, spedalske, zigeunere, handicappede, frimurere, ja selv mine bøsse-venner vil i solidaritet gejle disse kvinder op. Lad samvittigheden blive under puden. Hop på de højreorienterede fisser, der byder sig til, “uheldigvis” af og til kønne. Vi hilser det store altruistiske regnestykke og producerer multikulturelt afkom til den synkende franske skude.”
Kommentar: Jøder er ofte ude af stand til at kontrollere deres liderlighed. Han er samtidig så jødisk af udseende, at ingen behøver at være i tvivl. Næsen dykker efter overlæben, og læberne kunne sidde på en neger.

 


Jøden Tim Wise, forfatter og underviser:
“Alle I rige folk – nyd jeres champagne, eller hvad I nu smykker jer med på vej op ad den økonomiske rangliste. Glæd jer over fortidens fortjenester, eller find behag i andet. For uanset hvad – uanset jeres økonomiske styrke, skal i forstå følgende: I er nødt til at drikke ud, hurtigt og fuldstændigt, for jeres tid er begrænset, virkelig forbandet begrænset, så fest, mens I kan – men læg mærke til den stadig højere tikken fra uret i hjørnet af jeres samvittighed, uret der vidner om, hvor lidt tid I alle har tilbage – ikke langt igen – tik-tak, tik-tak, tik…tak. Vi er nødt til at være tålmodige og vente på, at jeres hjerter holder op med at slå. Lytter I? – efter lyden af jeres døende imperium, jeres nation, som I kendte den – permanent afsluttet. For jeg lytter, og lyden af jeres bortgang er en smuk anvendt matematik, der leverer beviset: Jeres slags – mest gamle mennesker, der klynger sig til en absurd, nostalgisk fantasi om, hvad Amerika plejede at være – er døende. I er som skurken i enhver horror-film, der nogensinde er produceret: I bliver skudt fem gange eller dolket 10 gange eller sprængt i luften to gange – og til sidst vil I dø – selv om det skal tage fire afsnit. I mellemtiden blev I ved at komme tilbage og anfægte vores synspunkter, når vi var til stede. Vi har fejlagtigt følt os overbevist om, at denne gang var I definitivt døde. Fair nok – men husk hvordan denne film ender: vores synspunkter overlever – I gør ikke.
Kommentar: Endnu en underudviklet jødisk fremtoning med en omvendt proportional arrogance.

 


Halvjøden Wesley Clark, amerikansk general:
“Lad os ikke glemme, hvor problemet opstod. Der er ingen plads i Europa for etnisk rene stater. Det er en forestilling fra 1900-tallet. Vi forsøger at bevæge os ind i det 21. århundrede, og vi vil gøre det med multietniske stater.”
Kommentar: Hvorfor passer denne zio-amerikanske general ikke sin egen business og lader europæerne om deres. Ønsker han måske at fremhæve USA som en multikulturel model? Alle kan se, at den er totalt forfejlet! — Eller vifter han os om næsen med en ny “forebyggende” krig i Europa, hvis vi ikke følger jødernes plan for det 21. århundrede og blander os med alverdens lav-IK populationer?

 


Jøden Harold Wallace Rossenthal, fra et interview i 1976 ved Charles A. Weissman, publiceret i juni 1992:
“Det amerikanske folk har været let at regere gennem vores propaganda, der har vist sig at være mere effektivt end sværdet. Vi slipper reelt fra at myrde. Alt hvad goy’erne gør er at snakke, ganske ineffektivt, eftersom vi – propagandaens mestre – altid publicerer et modsat standpunkt. Hvis arierne ville studere historien og tage konsekvensen af den, ville pennen blive kastet bort i væmmelse og sværdet tage i brug i hedeste passion. En gennemgang af historien styrker vores moral og viser, at de europæiske lande udelukkende løste deres jødeproblem med magt. Indtil videre har vi undgået sværdet. Når deres eneste modsvar henvises til tidsskrifter af ringe omdømme eller brochurer med begrænset omdeling, er deres pen ingen match imod vores. Men vores konstante frygt er, at de måske åbner øjnene og opdager, at ingen forandring nogen sinde skyldtes det skrevne ord. Historien er blevet skrevet med blod, ikke med blæk. Intet brev, skrift eller bog har nogen sinde rystet folket eller standset et tyranni. Vi forstår dette princip og vores kontinuerlige propaganda tilskynder folk til at skrive breve til præsidenten, til kongressen og til deres lokale medier. Vi kan i sikkerhed fortsætte med at udnytte og presse – og fjerne ytringsfriheden fra – det hvide Amerika, så længe de er optaget af illusionen om at uddanne masserne gennem trykte udgivelser. Det er tvivlsomt, om de nogen sinde opfatter nytteløsheden i det, lægger pennen fra sig og griber sværdet.”
Kommentar: Dette interview er lavet, inden Internettet blev udbredt og blev et tveægget sværd imod jødernes egen propaganda. Det må have været skuffende for en arrogant person som hr. Rossenthal. Men “det er vanskelig at spå – især om fremtiden”, som Storm P., en god anti-jødisk humorist, udtrykte det.

 


Jøden Mordechai Nisan i den officielle publikation fra World Zionist Organization, august 1948, side 151-156:
“Hvis goyim nægter at leve et liv som mindreværdige, vil det signalere oprør og nødvendiggøre jødisk krig imod deres hele eksistens.”
Kommentar: Igen — indavl, omskæring, indoktrinering – og verden er belemret med et nyt sygt monster.

 


Jøden Gregor Gysi, leder af PDS i Tyskland i perioden 1989-1993:
“Hvert år dør der flere indfødte tyskere, end der bliver født. Det er meget heldigt, at nazisterne ikke er så gode til at få afkom, og nedgangen i antallet af Tyskere gør dem afhængige af indvandringen fra fremmede lande.”
Kommentar: Atter en “europæisk” parlamentariker, der har fædrelandskærligheden placeret i Mellemøsten.

 

Rabbinerne er lærere for alle jøder – ikke kun for ortodokse

Den danske ordbog definerer betydningen af “race” således:
Gruppe individer som tilhører samme art og har fælles, arveligt betingede fysiske kendetegn, for menneskers vedkommende fx vedr. hudfarve, ansigtsform eller kropsbygning, kendetegn der adskiller dem fra andre grupper inden for arten.

Hvis nogen skulle få den idiotiske idé at anmelde o-d-i-n.net for “racisme” – naturligvis underforstået “mod jøder”, fordi vi har skrevet en uvelkommen antropologisk artikel om jøders udseende, så vil vi her til slut lade jødedommens ideologer komme til orde. Det manglede bare.

Selv om de er såkaldt “ortodokse” jøder og som rabbinere er vogterne af kultens åndelige værdier, så udtrykker de det kortsluttede jødiske sindelag og tankegods, der har gyldighed for 99 procent af alle jøder. Ingen jøde tager afstand fra dette, men accepterer det stiltiende og vokser et par millimeter ved tanken om at tilhøre “det udvalgte folk”.

Det følgende indbildske vås kunne man kun få sig en sund latter over, hvis det ikke var ment morderisk alvorligt fra disse besatte gamle mænd. Disse udgydelser er selve den jødiske arv, det fælles tankegods fra Talmud.

Er det ikke påfaldende, at ikke en eneste af disse hadefulde gamle mænd eller deres millioner af elever nogen sinde er blevet tiltalt for racisme mod “goyim” (dvs. alle mennesker, der ikke er jøder). Er det ikke udtryk for racisme i sig selv, når en bestemt gruppering igen og igen tillades at fremture i offentlige medier med disse holdninger uden at blive straffet?

Vi må konstatere, at ingen kan udøve racisme mod jøder, og det skyldes to afgørende forhold:

    1. Jøderne repræsenterer ikke en selvstændig race. Jøderne er et sammenrend af forskellige mennesketyper. Når vi laver en kritisk beskrivelse af denne ideologiske gruppering af mennesker, der generelt optræder frastødende og udtrykker arrogance, had og ondskab over for alle andre end jøder, vil en beskrivelse af dem – selv i sin mest nøgterne og videnskabelige form – nødvendigvis få et negativt skær.
    2. Ingen kan begå racisme mod jøder, for jøderne repræsenterer selv den mest racistiske gruppering af mennesker på denne planet. De kan til gengæld uhindret udfolde racisme mod fx den hvide race – og gør det, når det passer dem, som vi ser nedenfor.

 

Sefardisk overrabbiner Ovadia Yosef (f. 1920, d. 2013) udtalte i sin egenskab af overrabbiner:
Den eneste grund til at goyim eksisterer er, at de skal tjene jøder.
Goyim bliver født udelukkende for at tjene os.
De har ingen berettigelse i verden – ud over at tjene Israels folk.
Forestil dig, at en jødes æsel døde. Han ville miste sine penge.
Æslet er hans tjener, og derfor får det et langt liv, så det kan arbejde godt for jøden.
Hvorfor er goyim nødvendige?
De vil arbejde, de vil pløje, de vil så, de vil høste. Vi vil sidde som en Effendi (herremand) og spise.
Dette var formålet med, at goyim blev til.

I The New York Times Magazine (ejet af jøder) skriver Chabad (verdens største jødiske bevægelse), at goyim udelukkende eksisterer for at tjene jøder, og de anpriser Chabad-rabbineren Yitzchak Ginsburgh (f. 1944) under overskriften “Oraklet fra Crown Heights” (et område i Brooklyn), dog uden at citere hans følgende udtalelse i The Jewish Week”.

 

I The Jewish Week, New York (den største jødiske avis uden for Israel) skrev samme rabbiner i sin ugentlige klumme:
Med hensyn til goyim.
Deres sjæle er af en komplet forskellig og underordnet natur. De er absolut onde uden formildende kvaliteter overhovedet.

… Hvis en jøde behøver en lever, kan du så tage denne lever fra en uskyldig goyim der passerer – for at redde din broder?
Torah’en ville sandsynligvis tillade dette. Jødisk liv er af uendeligt højere værdi. Der er noget grænseløst mere helligt og unikt ved et jødisk liv end ved et ikke-jødisk liv.

 

Tidligere leder af Chabad-Lubavitch bevægelsen, rabbiner Menaḥem Mendel Schneersohn (f. 1902, d. 1994), blev af Kongressen i USA i 1994 postumt tildelt æresordenen af højeste grad.
En af hans udtalelser fremgår af billedet ovenfor.
Men det er der vel ikke noget racistisk i – vel?
På US Kongressens hjemmside, congress.gov, kan vi læse følgende begrundelse for Kongressens tildeling:
“Præsidenten autoriseres til, på vegne af Kongressen, at tildele den lubavistiske* rabbiner Menahem Mendel Schneerson en guldmedalje i anerkendelse af hans fremragende og vedholdende bidrag til verdens uddannelse, moral og barmhjertighed. …” *) Hasidisk sekt (af jødiske mystikere), grundlagt i Rusland sidst i 1700-tallet, der understreger vigtigheden af religiøse studier.

 

Religiøs mentor i en tidlig jødisk bosættelse rabbi Abraham Kook (f. 1865, d. 1935) udtalte:
Forskellen mellem en jødisk sjæl og sjælene af goyim er større
end forskellen mellem en menneskelig sjæl og sjælene af kvæg.
Citat fra “Messias’ Æsler” af Seffi Rachlevsky.
Et talmudisk gymnasium i Jerusalem er opkaldt efter denne “Kook-kook’er”.

JC Jewish Chronicle underviser jævnligt i specifikke jødiske betydninger:
Shiksa bruges gennemgående om en kvinde af anden end jødisk herkomst (stammen er fra “sheigetz”, vederstyggelighed) i betydningen kvinde-vederstyggelighed eller hore.
Shikselke bruges om en pige af anden end jødisk herkomst og betyder pige-vederstyggelighed eller pige-hore.

Og endelig en vigtig regel fra Talmud, hvor essensen af jødisk vid og livsanskuelse gennem århundreder er samlet:

De bedste af goyim fortjener at blive slået ihjel … (“Toh shebe – goyim harog”, Jewish Encyclopedia under “Gentile”).
… ligesom de farligste slanger skal have hovedet knust.” (Funk and Wagnalls Jewish Encyclopedia under “Gentile”, p. 617.)

Dette går rabbinerne ikke åbenlyst omkring og docerer, men tag ikke fejl – tilskyndelsen efterleves jævnligt, når jøderne skønner det nødvendigt at fjerne en for imponerende modstander, dvs. alle dem, der ved at fortælle sandheden er kommet til at frembyde en trussel for jødernes fortsatte parasitære udbytning af den øvrige menneskehed.

Som enhver kan forstå, er det afgørende nødvendigt at kunne identificere jøderne iblandt os, så vi præcist ved, hvor de befinder sig og hvad de foretager sig i Danmark. Kun på den måde kan de fjernes fra vigtige nøglepositioner i vort samfund, hvor de hver dag arbejder på at afslutte dansk identitet, kultur og overlevelse – på at udslette os og overtage vores værdier og landområde.

Skulle du med dine holdninger blive anklaget for “racisme mod jøder”, så opfat det som et sidste desperat udspil fra besættelsesmagten, lige inden hele verden vågner op og fortæller jøderne, at de ultimativt har spiller fallit. Næste gang har jøderne ingen uvidende befolkning i Europa at dække sig bag. Ja, de fleste befolkninger i verden ved i dag – takket være Internettet, hvad den jødiske agenda går ud på og vil afvise at modtage dem som flygtninge. Dermed må de søge asyl i det stjålne land Israel – for en meget kort bemærkning – og derefter tage imod den øvrige menneskeheds tilbud om et nyt fjernt og bevogtet hjemland i Stillehavet.