Spinelli-gruppen i EU – et jødebesat organ

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, oktober 2013.

 

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne præsentation af jøder i Spinelli-gruppen under EU er et øjebliksbillede.

Her præsenteres 38 selvudnævnte eksperter, styregruppen i THE SPINELLI GROUP, en milliontilskudsberettiget interessegruppering inden for EU. Denne styregruppe på beskedne 38 personer bekendtgør på sit site, at den afholder “skyggeråd” forud for besluttende fora i EU, og den fungerer således som en erklæret pressions- og lobbyist-loge til fordel for den jødiske agenda. Hvorfor jødisk?
Kig listen igennem, som vi præsenterer nedenfor. Den starter med de mest indflydelsesrige. Listen viser, at selv om medlemmerne synes at repræsentere vidt forskellige politiske orienteringer, har de ét afgørende træk fælles, nemlig det unævnelige stammefællesskab, som alle synes at have besvær med at udtale offentligt. Disse medlemmer er alt overvejende – JØDER.

Hvorfor nu det? Hvorfor arbejder de på tværs af nationalstaterne i Europa og ikke primært sammen med og for den stat, der har ydet dem fred og beskyttelse i Europa gennem århundreder? – Gruppen er i kraft af medlemmernes positioner i EU, og deres muligheder for at påvirke beslutninger, en af de betydende grupperinger i det globale jødiske netværk. Det gælder ikke mindst i bestræbelserne på at udelukke ikke-jøder og ikke-zionister og andre ærlige europæere fra nøgleposter og indflydelse.
Gruppen har øverst på sin dagsorden at indføre den føderale europæiske union: Europas Forenede Stater. Den vil underforstået komme til at fungere med jødisk ledelse og jødisk centralbank – hvad ellers kunne en parasit på den europæiske krop have som mål.
Det er nødvendigt, at tilstrækkeligt mange danskere i tide kommer til at forstå, at for de europæiske stater, der eventuelt blev underlagt en sådan føderal union, kunne vi forvente et regime under “jødisk scepter” (som jødiske lærde udtrykker det). Spørg russerne, ukrainerne, tyskerne, palæstinenserne eller grækerne, hvordan det føles.
Dette usandsynlige, uforholdsmæssige magtforhold er allerede virkeligheden for Amerikas Forenede Stater. Vi kan allerede se, hvad en sådan fremtid af kulturel og økonomisk katastrofe vil føre med sig for Europa. De sidste rester af selvbestemmelse og identitet vil blive taget fra nationerne. En ydmygende tilstand af forvirring og nød ville opstå, hvor vi bliver nødt til at bede jødernes banker om økonomisk hjælp. Det er, hvad disse psykopater styrer imod i EU.
Det er nødvendigt at tilføje, at selv om Spinelli-gruppen skiller sig ud med sin overrepræsentation af jøder, må ingen forledes til at tro, at den er et isoleret fænomen. Langt fra. Jødisk infiltrering er en svøbe og en kendsgerning i alle forsamlinger af betydning, også under den såkaldte Europæiske Union.
Begynd at se dig for. Du kan øve dig her og med listen nedenfor.

Formålet er at vise et øjebliksbillede af fordelingen mellem jøder og ikke-jøder i Spinelli-gruppens styregruppe som den fremgik af gruppens hjemmeside ultimo oktober 2013. Vi linker til den personlige præsentation (på engelsk) ud for hver enkelt medlem, så du kan læse om, hvor dybt denne gruppe er infiltreret i EU’s besluttende organer. Listen vil ikke blive ajourført.