Tillykke på dagen Adolf Hitler

Sand Historie

O-D-I-N.NET, Redaktionen, 2017-04-20.

 

Den 20. april fejrer vi Adolf Hitlers fødselsdag.

Han blev født i 1889, for 128 år siden, i Braunau am Inn i Østrig, og han døde som bekendt den 30. april 1945 i Berlin i en alder af 56 år. Hans egenskaber som statsmand og som privatperson, hans imponerende intellekt og en vindende østrigsk charme er aldrig senere blevet overgået af nogen leder i Verden. Den senere præsident John F. Kennedy var en uofficiel beundrer af Adolf Hitler og hans fortjenester.

Når du ser den følgende korte video så læg mærke til, at den tyske befolkning elskede deres fører uforbeholdent. Han færdedes tillidsfuldt blandt sit tyske folk og blev tiljublet på grundlag af en naturlig begejstring og respekt for de resultater, som han og hans bevægelse havde opnået. Han var i direkte kontakt med sit folk selv under det truende nederlag i krigens sidste dage.
Intet andet sted i den vestlige verden har en statsleder levet så asketisk som Adolf Hitler for at ære den grundliggende idé, at samfundsskabte værdier tilhører den skabende befolkning. Derfor fjernede han de jødiske banker, jødiske loger og jødiske virksomheder, der havde til formål at intrigere, skabe uro og ustabilitet, jødernes konstante forudsætning for at kunne snylte på andres arbejde og fortjeneste. Dermed blev der bl.a. råd til at sende tyske arbejdere på ferie i krydstogtskibe.

Adolf Hitlers livsværk har ikke været forgæves. Ikke mindst bevirkede hans kamp mod den jødisk skabte og kontrollerede bolsjevisme, at Vesteuropa undgik at blive en del af Sovjetunionen.

Jødernes konstante forsøg på at dæmonisere Adolf Hitler og hans eftermæle bekræfter til overmål, at denne mands ideer udgjorde og stadig udgør et eksklusivt, strålende og enestående rigtigt alternativ til jødernes parasitære blodsugning på europæerne og de europæisk grundlagte samfund verden over, ikke mindst i Amerika.
Det er denne blodsugning, der i dag frarøver alle hvide mennesker et egentligt liv i rigdom og lykke og præget af naturlig sundhed.

Aldrig har vi haft mere brug for Adolf Hitler end i dag i forsøget på at gøre op med det eskalerende jødevælde. Den internationale jødedom stjæler fra os, forgifter os, forkrøbler vores samfund, fordummer vores børn og perverterer vores idealer. Med dette beklagelige fravær af en ansvarlig ledelse er hvide mennesker overalt i verden nødt til i Adolf Hitlers navn og ånd at stå sammen og gøre op med det altoverskyggende problem for den hvide races overlevelse på denne planet – internationale jøders forbrydelser mod menneskeheden.

Heil Hitler!

Stem i på denne kampsang.

Det er vigtigt, at du ser og lytter til disse to (ret lange) historiske fortællinger, der tjener til at afbalancere den gængse opfattelse af, hvad der foregik i Adolf Hitlers Tyskland, og forståelsen af, hvem der havde ansvaret for, hvad der foregik under Anden Verdenskrig. Denne krig var en meningsløs krig mellem hvide broderfolk, påført europæerne, briterne og amerikanerne af denne verdens mest dødelige pest – jøderne!

Adolf Hitler – The Greatest Story NEVER Told! og Hellstorm.