Udstillingsjøder og kendisser

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 14. august 2019.

 

Mængden af udstillingsjøder og kendisser i det offentlige rums reklameverden er overvældende. Halvfems procent af de afbildede individer og deres familier er af jødisk oprindelse. På samme tid udgør jødernes andel af befolkningerne, ifølge verdens overrabbinere, “ikke over 2 procent”, hvilket naturligvis er en ny vedholdende løgn med en politisk agenda. Jødernes andel af befolkningen i Danmark nærmer sig 10 procent og det samme gør sig gældende i andre hvide europæiske lande.

Jøder indvandrer konstant til Vesteuropa fra Østeuropa i ly af indvandringen, som medierne hele tiden fremhæver som “muslimsk”. Af den grund belemres danskerne i stigende omfang med overprivilegerede jødiske ansatte i det offentlige system, selv om disse implantater knapt kan læse dansk og absolut ingen fornemmelse har af vores kultur. De er ikke motiveret for at tilpasse sig, for målet er at overtage danskernes land og værdier, indføre jødisk levevis (til forskel fra kultur) og gradvis fortrænge danskerne. Samme fremgangsmåde i hele Europa.

Det er vores påstand, at en kulturfjendtlig befolkningsandel på ikke over 10 procent eksponeres i 90 procent af de mulige tilfælde.

Hvordan kan det være, at der vendes op og ned på vores billedlige indtryk af, hvem vi er? Undrer vores landsmænd sig over dette ekstreme misforhold? Hvis forholdet var omvendt ville danskerne blive anklaget for “racisme” i jødernes medier.

Det er ikke sandsynligt, at danskerne observerer den slags mere. Nutidens konforme og upolitiske danskere ser deres omgivelser, men observerer dem ikke. Dvs. de opfatter ikke betydningen af indholdet på det bevidste plan. Omgivelserne glider forbi som en lind strøm af lys og farveindtryk, og indholdet registreres kun af underbevidstheden.
Så, hvis nogen overhovedet undrer sig, er det sandsynligvis over, hvordan vi dog kan fremsætte en så politisk ukorrekt påstand. Måske breder ubehaget sig ligefrem i de moderigtige og konforme barme, og mishaget får det tilsigtede resultat: indifferens. Dette siger i virkeligheden alt om, hvor effektivt danskerne hjernevaskes af medierne i Danmark.

Man må tro på, at vi har observeret rigtigt. Er du en lidt nysgerrig og politisk bevidst dansker, kan du hurtigt lave din egen lille statistiske undersøgelse. Det er ret nemt. Tag en udgave af et af billedbladene eller de kulørte magasiner, Billedbladet, Ude og Hjemme, Se og Hør, Alt for Damerne, Bo Bedre, Illustreret Videnskab eller tilsvarende, og tæl op, hvor mange jøder, der er afbildet i bladet i forhold til danskere.

Når medierne skaber kendisser er det altid blandt jøderne selv. Ikke fordi de pågældende er noget særligt, men for at vi skal identificere os med deres problemer og successer, samtidig med, at vi langsomt tilegner os indtrykket af, at de ligner os. Så i selskab med en endeløs række af jøder får vi lov at følge med i bladets seneste journalistiske høst af misbrug, heldige eller uheldige parforhold, eksotiske ferier, nye bryster, fedtsugninger, kræftsygdomme, dødsfald, bisættelser, erindringer osv., osv.
Hvis nordiske mennesker undtagelsesvis afbildes, er de udsøgt grimme og udstilles i uværdige eller ydmygende situationer. Selv om det hele virker meningsløst og tilfældigt, er vi målet for en velsmurt propagandamaskine, der konstant kører i baggrunden og former vores opfattelse på det ubevidste plan.

Dette højst synlige men for det meste oversete misforhold er resultatet af en målrettet jødisk agenda, der i Danmark og andre europæiske lande har til formål at undergrave den naturlige befolknings opfattelse og forståelse af egen identitet, herunder hvordan vi selv, vores børn og naboer ser ud. Hvis vi i 9 ud af 10 tilfælde, når vi færdes i vores egen kultur, mødes af billeder med en eller flere mørklødede typer, begynder vi langsomt men sikkert underbevidst at godkende, at sådan ser danskerne ud. Det gør vi heldigvis ikke. Vi har vores naturlige, lyse særpræg, som er unikt i verden.

Dermed kan jøderne, der hober sig sammen i de større byer, færdes som et mere eller mindre forligeligt implantat i vores tidligere nordiske forestillingsverden, selv om jødernes udseende i virkeligheden er højst unaturligt for vores breddegrader.
Det samme gælder i ekstremt omfang jødernes promovering af sorte mennesker, der påtvinges Danmark, og derefter i racistisk omfang tildeles pladser, ikke blot i de politisk korrekte billeder, men også som murbrækkere i ødelæggelsen af vores egne og andres normale forestillinger om hvide europæere.

Lad os sige det, så det ikke kan misforstås:

Hverken jøder eller negre har nogen naturlig adkomst til at opholde sig permanent i Danmark eller Europa. De kan gerne være til stede i forbindelse med ferie eller gennemrejse. I en sådan naturlig udveksling kunne vi måske ligefrem finde hinanden interessante og danne venskaber. Det sker ikke, når europæerne påtvinges jøder og andre befolkningsgrupper, der repræsenterer en fremmed uforligelig kultur.
Efter 5-600 år har jøderne til overmål demonstreret, at de ikke ønsker at assimilere sig med danskerne eller acceptere Danmark som deres fædreland, men at de tværtimod ønsker at overtage landet og skaffe sig af med danskerne.

Hvordan er hjernevasken ved hjælp af billeder bygget op?

Jøderne har i forvejen målrettet opkøbt de betydeligste medier, trykte som elektroniske. Vi kender ikke et eneste medie ud over o-d-i-n.net og en håndfuld andre, der ikke er jødisk ejet. Det gælder også det statslige TV, eftersom Danmarks statsapparat ikke længere kontrolleres af danskerne. Så de fleste medier udsender i forvejen stof, der af indhold og udseende er 90 procent jødisk.

Desuden har jøderne deres egne superatelierer, der producerer millioner af såkaldte stock- eller “lagerbilleder” der lægges på lager hos en håndfuld jødiske billedbureauer. Det giver billedmedierne en uudtømmelig pulje at vælge fra, uden at de risikerer at promovere et eneste hvidt menneske. Disse billeder viser udelukkende jødiske og sorte modeller af begge køn.

To jøder, den ene med plukkede øjenbryn og affarvet hår. Kilde: Internettet

Det er et helt fast koncept at afbilde den sortskæggede jødiske sheik med en affarvet skønhed, som skal illudere en nordisk lyshåret kvinde. Jøderne gør i deres generelle propaganda et stort nummer ud af, at sammenstille jødiske og sorte mænd med hvide kvinder. Dels hjernevaskes kombination ind i Linda-pigens familiedrømme, dels er det ment som en fornærmelse mod mennesker af hvid europæisk herkomst.

Vi har tidligere advaret mod denne uoverlagte kærlighed. Men hvis den hvide kvinde ikke forstår sit ansvar for at bevare vores race hvid, så vælg i det mindste negeren, Linda!
Hans genpulje er ikke så eksplosivt farlig som jødens.

Jøderne arbejder målrettet på at reparere en genpulje, hvor fejlene er blevet recirkuleret gennem et par tusinde års indavl i ghettoerne. Det gør de tvunget af omstændighederne ved at inddrage sunde hvide mennesker.
Indtil det jødiske genom engang i fremtiden kan omkodes, så man ad kunstig vej kan fjerne de nuværende 20-30 invaliderende sygdomme, er jøderne nødt til at inddrage hvide mennesker. Og det er den trafik, vi skal undgå for ikke at give jødernes sygdomme videre til vores børn. Det er tilsvarende farligt for en hvid mand at få børn med en jødisk kvinde. Derfor undgår selv jødiske mænd at få børn med jødiske kvinder, medmindre de tilhører en af de religiøse grupper, hvor indavlen opfattes som et guddommeligt påbud.

Er vi racistiske? Ikke det mindste – vi elsker bare sunde, normale børn, og vi nærer stor forkærlighed for vores egne hvide kvinder og børn. Samtidig går vi ind for, at alle mennesker på planeten skal have et hjemland, hvor de bestemme selv, hvor de ikke behøver at finde sig i, at parasitiske grupper undergraver kulturen for at overtage landet og fjerne den retmæssige befolkning. Jødernes mange folkemord op gennem historien er religiøst betinget og udfoldes hæmningsløst i Palæstina og Europa. I Palæstina myrder jøderne palæstinenserne for øjnene af FN og verdenspressen i sikker afstand fra ofrenes hævn. I Europa snigmyrder jøderne europæerne ved at producere fødevarer med alle mulige langtidsvirkende gifte og gennem de jødebesatte “sundhedssystemer”, hvor hvide ikke helbredes, men modtager aktiv dødshjælp i det skjulte.

Kræftbehandlingen i Danmark er skræmmende dårlig, mens den jødiske organisation Kræftens Bekæmpelse rasler millioner af kroner ind hvert år. Hvem har hørt om et eneste gennembrud af betydning fra den kant. Procenten af helbredte kræftpatienter i Danmark er påfaldende lav sammenlignet med vores nabolande, Sverige og Tyskland. Intet under at afdøde prins Henrik i sin tid foretrak at blive opereret for dårlig ryg i sit hjemland, Frankrig. Kongehuset befinder sig i første parket til folkedrabet på danskerne.

Jødernes naturlige hjemland er ikke Palæstina, men højst en enklave i Palæstina, der havde en lille jødisk befolkning, inden disse jøder i oldtiden forlod Palæstina på grund “sot og sygdom” og slog sig ned i Babylon – i påstået fangenskab, men i virkeligheden for at indtage parasittens rolle i et velordnet samfund.

Ni ud af ti jøder i dag er khazar-jøder med etnisk oprindelse i Asien, i det historiske kongerige Khazaria mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav, hvortil en mindre del af de mellemøstlige jøder i det 9. århundrede var indvandret fra Babylon. Khazaria lå uden for det egentlige Europa. Kortet over Europa er på det seneste blevet ændret, når det vises i medierne, så man gives indtryk af, at khazar-jøderne var en del af det hvide Europa.

Her er et andet eksempel på affarvning og mørkt skæg. Kilde: Folketinget

Derfor bruges betegnelsen “hvid kaukasier” for både jøder og hvide. Det er en ny løgn. Hverken østjøder eller mellemøstjøder har i etnisk eller kulturel forstand det mindste krav på Europa og kun i oldtidig forstand på Palæstina.

“Den Khazariske mafia” = khazarer, der konverterede til jødedommen = nutidens “jøder”.

Nutidens såkaldte jøder er blandingen af khazarer med et lille antal mellemøstlige jøder fra Babylon, som gennem Ruslands ghettoer formåede at indavle sig til Østjøden, der ikke har mange dråber mellemøstligt blod i kroppen, men til gengæld har formået at indtage pladsen som samfundspestilens nummer ét i hele den vestlige verden.
Disse simili-jøders altid parate påstande om omgivelsernes “antisemitisme” bør derfor udløse en sund latter hos enhver europæer, der har forstået, hvad vi er oppe imod.

Denne mafia, der alt overvejende er defineret gennem sit tilhørsforhold til hemmelige organisationer som Rotschild, Bilderberg, ADL, B’nai B’rith, Mossad, men også åbenlyst gennem foreninger som Dansk Zionistforbund, Dansk-Israels Forening og Dansk-Israelsk Selskab, Mosaisk Trossamfund, Trykkefrihedsselskabet, Dansk PEN, de fleste folketingsgrupper for etablerede partier, o.m.fl., er en invasiv, parasitær kultur af folkefordærvere og verdensomstyrtere, der hurtigst muligt skal repatrieres til det landområde, hvor de etnisk og kulturelt hører hjemme.
Indtil da må jødernes skadelige indflydelse reguleres gennem lovgivningen, som når vi i øvrigt træffer forholdregler mod epidemiske angreb.

Så eftersom denne hær af østjøder og en lille bitte gruppe mellemøstlige jøder ikke rigtigt havde noget hjemland i 1948, købte* mafia-familien Rotschild en del af Palæstina af briterne hen over hovedet på palæstinenserne og sendte bander af østjødiske psykopater ind i Palæstina. De begyndte omgående at myrde løs på britiske soldater og områdets retmæssige befolkning, palæstinenserne.

En af bandelederne, den rotteagtige Menachem Begin, var indvandrer fra Rusland og udnævnte sig selv til “terrorismens fader”. Han modtog senere Nobels fredspris, selv med en fortid som bestialsk folkemorder. Hvem tror du har overtaget kontrollen med Nobel-komiteen og årligt uddeler stribevis af priser til jødiske “videnskabsmænd”?

Jødernes parasitære virksomhed og terror mod alle andre end jøder foregår uanfægtet og bliver mere og mere hensynsløs.

Derfor bør du vide, hvordan du identificerer din fjende. Jøden ved altid, hvem du er.

*) Betalingen for Balfour-erklæringen, der kan opfattes som “Israels” dåbsattest og ligger gemt i en montre hos Roschild-familien i England, bestod i, at jøderne i England og USA lovede de engelske politikere at bringe USA’s krigsmaskine ind i Første Verdenskrig. Jøderne iværksatte en grænseløst løgnagtig kampagne gennem deres medier om tyske soldaters overgreb i Europa og appellerede til amerikanerne om at redde Europa. Til sidst erklærede Amerika det kejserlige Tyskland krig – ikke til gavn for europæerne, udelukkende til gavn for den internationale jødiske mafia.
Dermed tabte Tyskland krigen, og grundlaget for Anden Verdenskrig blev lagt med den ydmygende Versailles-traktat. Før interventionen havde Tyskland vundet på alle fronter. Tyskland repræsenterede allerede et stort landområde i Europa og ønskede kun at udvikle sig inden for egne grænser uden at blive provokeret udefra. Adolf Hitler ville måske have været en populær politiker i efterkrigstidens Tyskland, og der ville ikke have været grundlag for en ny verdenskrig.
Men den jødiske verdensomstyrter intervenerede i denne oplagte mulighed for en fredelig udvikling i Europa. Tyskland skulle ned med nakken. Det tyske folk var for succesfuldt og farligt som et samlende europæisk forbillede. Europas førende bank skulle være Bank of England i London, jødernes bank i jødernes hovedstad i Europa – koste hvad det måtte. Og prisen blev høj for europæerne, mens jødiske banker skovlede penge ind på salg af våben, uspiselig labskovs og til sidst, da alt lå i ruiner, den vidunderlige genopbygning. 
Er vi ikke snart færdige med at bevidne, hvordan det samme mønster gentager sig?