Undgå Gul Blok, når du vælger

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 25. oktober 2017.

 

Der er varslet kommunevalg den 21. november 2017. Hvis du på nuværende tidspunkt stadig mener, at afgivelsen af din stemme til et bestemt parti har betydning, er det en sympatisk indstilling, men læs videre her og lær sandheden.
Valgene til Folketinget og kommunerne har siden Anden Verdenskrig reelt men uofficielt været et valg mellem en dansksindet dansker og en landsskadelig jøde.
Det ved de færreste danskere, men jøderne har altid vidst det, og derfor løber de storm på vores partier med stribevis af uduelige jødiske kandidater (børn, fætre og onkler), der kan forveksles med danskere. Når disse vrøvlende fjolser vælges ind, fungerer de kun som pladsholdere og vil strikt følge instruktionerne fra det skjulte netværk, der betaler deres dyre kampagner, leverer deres politik, manuskripter og skåltaler. Det eneste, der kræves af dem, er – at de kan agere og ligner en dansker.

Med mindre du med 100% sikkerhed kan identificere en politiker som ægte dansker, dvs. kendt som bosiddende hvide, etnisk europæiske mennesker i Danmark i mindst tre generationer bagud i historien, kan du gå ud fra, at alle spidskandidater på listerne er jødiske – også for Dansk Folkeparti. Jøderne arbejder hårdt, men aldrig for Danmark! – for at sikre sig selv de mest lukrative positioner i statsapparatet og i bestyrelserne af (tidligere) danske virksomheder (DONG fx).

Så snart en jøde sidder sikkert i en politisk stilling, iværksætter netværket en strategi, der går ud på at konsolidere positionen som “jødisk territorium”. Det gøres typisk ved at skabe en arvefølge som i et kongehus, således at jøde afløser jøde på posten. Der er ubegrænsede midler til dette formål. Her er et aktuelt eksempel fra Sønderborg på et sådant forsøg:

Den siddende jødiske borgmester (liste A) i Sønderborg har udsendt sin egen lille folder, der opfordrer vælgerne til at stemme på en bestemt anden jøde, der dels sikrer liste A og borgmesteren, Erik Lauritzen, endnu 4 år som bygherre og kulturskænder – dels etableres den yngre jøde som partiets arvtager til borgmesterposten. (Se senere afsnittet: “Her er et lynkursus i genkendelse af jødiske politikere”.)

Selv om “danske jøder” kan forveksles med danskere ved en uforsigtig vurdering, og udadtil opfører sig som danskere, er de først og sidst jøder og fjender!!! af Danmark. Deres usynlige tilknytning til et stærkt netværk, som for den partipolitiske del kan kaldes “gul blok” definerer dem internt som gruppe. Vi hører naturligvis aldrig om Gul Blok i medierne, og hvis du er dansker, vil ingen opfordre dig til at stemme på Gul Blok – for det gør du allerede! hver gang du i uvidenhed stemmer på en jøde. Hvis du absolut skal stemme, så stem på en dansker, hvis det endnu er muligt i din kommune. Ellers lad være! Du gør uoprettelig skade ved at stemme på en jøde.

Illustrationen viser, at når Gule medlemmer stemmer på tværs (lodret) mellem partierne i Folketinget eller kommunerne, danner de i alle sager af betydning et udenoms-parlamentarisk flertal. (Bogstaverne angiver en rækkefølge – ikke at forveksle med et eksisterende parti.) Ill.: o-d-i-n.net

“Udenomsparlamentarisk” i den forstand, at denne praksis fuldstændigt strider imod ideen med vores valgsystem, der er designet til at fungere på grundlag af valgbare partier, som skal være godkendte og have et offentligt program. Det har Gul Blok ikke. Eller rettere – Gul Blok regerer under mange formelle partiprogrammer og demonstrerer dermed, hvor lidt disse partiprogrammer er værd, når de i praksis kommer ud på ét. Præcis som vi har kunnet iagttage gennem mindst 50 år. 

Med andre ord: Jøderne har perverteret vores politiske system, så de kan gøre med det, hvad de vil. Men af hensyn til godtroende hvide europæere fortsætter de naturligvis med at kalde Danmark for “et lysende demokrati”.

Derfor bedrages vi i dag med myten om, at vi lever i et demokrati, hvor det har betydning at vælge mellem et antal politiske partier. Det er en dominerende illusion i hele den vestlige verden. I praksis lever vi med et étpartisystem. Dette “verdensparti” er ikke opregnet i listen over Folketingets eller kommunalbestyrelsernes/byrådenes partier. Det er en 100% jødisk gruppering, og den fungerer på tværs af formelle partiskel. Dermed er det uden betydning for jøderne, om du har stemt på liste C, V eller M.

Valget vil altid have et jødisk flertal som vinder, og derfor vil du gang på gang opleve, at jøderne lader sig vælge på besnærende valgløfter – for straks at ignorere dem efter valget, eller – effekten af løftet reduceres til en narrehat.

Her er partierne, der kan opstille kandidater til Folketinget (kommunerne opstiller desuden på lokale lister, typisk “Fælleslisten”):

A, Socialdemokratiet
B, Radikale Venstre
C, Det Konservative Folkeparti
D, Nye Borgerlige
F, Socialistisk Folkeparti
I, Liberal Alliance
K, Kristendemokraterne
O, Dansk Folkeparti
V, Venstre
Ø, Enhedslisten
Å, Alternativet

Især Socialdemokratiets (liste A’s) ledende poltikere er for 80-90% vedkommende jødiske, som det var tilfældet i Sovjetunionen, og partiet er Danmarks skjulte kommunistiske parti nr. 1. Lige efter følger partierne B, D, F, I, Ø og Å med næsten samme andel af jøder, mens C, K, O og V er mere eller mindre infiltreret af jøder. Efterhånden som partierne bliver mere og mere røde, funderes deres program pr. definition på perverterede marxistiske doktriner – indtil videre uofficielt, i det mindste usynligt for en hjernevasket og indifferent vælgerskare under opfedning og fordummelse.

Disse doktriner blev hæmningsløst udfoldet i Sovjetunionen i form af “rød terror“, hvor jøderne myrdede 60 millioner af de bedste hvide europæere, inden de internt blev sat fra magten. Disse internationale, morderiske jøder har siden lært af fiaskoen i USSR og tillader i dag befolkningerne i “Den Europæiske (sovjet)Union” (EU) at have et tåleligt liv med masser af underholdning, så ingen opfatter, hvad der foregår. Den tilbageværende følelse af at blive røvrendt! … spises energisk væk foran jødernes hjemmecirkus og primære propagandamaskine – TV’et i de små hjem.

Kommunistiske politikere har altid ført befolkningen bag lyset. De har intet sted på kloden arbejdet for et socialt system til gavn for folket. De går ind for en stærk central magt og en gradvis afvikling af privat frihed og ejendomsret. Alle aktiver centraliseres. Den centrale partiledelse forgylder sig selv og segmentet af trofaste brødre og søstre, alle jøder. Jøderne tildeles de bedste stillinger i den offentlige administration, i det selektivt begunstigede erhvervsliv, i retssystemet, politiet og forsvaret, hvor de mange ubehjælpsomme fæhoveder “forvalter” landet Danmark, mens de hæver en grotesk høj løn på grundlag af dine skattekroner.

Er du i tvivl om, hvem der betaler gildet, kan du som husejer spørge dig selv:
Hvorfor skal jeg resten af mit liv betale ejendomsskat for et hus, som jeg selv har købt og betalt med mine i forvejen beskattede penge?

Og vi kan i kor spørge:
Hvorfor skal jeg som slutbruger betale 25% i moms, når det er den handlende (ofte jødiske kædebutikker), der har hele fordelen af “meromsætningen”, skabt af mig ved at jeg omsætter mine i forvejen beskattede penge?

Kun et par eksempler ud af de hundredevis at former for tilsløret ekstraskat, som vi betaler uden indvendinger, fordi vi er dumme og regeres af en grisk jødisk mafia af parasitter og plattenslagere.

Hvis du tror, at denne blodsugning på den værdiskabende del af befolkningen er nødvendig til “finansiering af statens udgifter”, så er du for godtroende. Denne løgn beskytter 700.000 ansatte i en stor offentlig sandkasse, der konstant producerer fejl og forbruger enorme ressourcer på selvadministration. Denne konstruktion tilslører tilstedeværelsen af omkring 250.000 jøder, der har sat sig på de fedeste lederstillinger (bare i statens administration) og hæver mellem 80.000 og 150.000 kroner pr. måned.

Der gøres et stort nummer ud af at afholde folketings- og kommunalvalg, at debattere, vælge og stemme, og vi får lov at føle os stolte af processen som en flok naive idioter. Det kalder vi seende for “demokratisme”. Folketings- og kommunevalgene ændrer ikke en tøddel på magtens placering eller de udeblivende forbedringer for danskerne. Det skulle stå enhver klart, der gider undersøge effekten af de seneste halvtreds års folketings- og kommunevalg. Danskerne er blevet lullet i søvn. Når vi klædeligt har udført vores borgerpligt på valgdagen, vender en del af os tillidsfuldt tilbage til hjernevasken og den bløde underholdning i TV-hjørnet – overbeviste om, at livet i Danmark er så godt, som det kan blive.

I skulle bare vide, hvad I snydes for. Det vil vi benytte lejligheden til at fortælle jer her: Det er den alt overvejende værdi af jeres livsværk og arbejde, herunder jeres børns uddannelse og muligheder!
Jeres overskud, som er stjålet fra jer, investerer jøderne bl.a. i ødelæggelsen af de europæiske hvide nationer gennem en målrettet import af kulturløse, sort-brune inkompatible, lav-IK “flygtninge” og indvandrere, herunder østjøder (alle kommende vælgere), som danskerne nu betaler 30 milliarder for om året til håbløse uddannelser, fine boliger og permanente pensioner eller stillinger i det offentlige.

Jøderne har tradition for at holde sammen. Det er der principielt intet forkert i.
Det afskyelige ved jødernes form for sammenhold er, at det har til formål at vedligeholde en terrortilstand, “vi jøder mod alle andre”, en evig sammenrotning mod omverdenen, og notorisk mod det værtsland og den nation, der blåøjet har givet jøden et sted at opholde sig. Det ligger dybt i jødisk opdragelse og indoktrinering, at hans gud har udvalgt ham og tilladt ham at eje alt, især at overtage andres ejendom, og dominere alle folkeslag. Løgn, svindel og tyveri er i jødernes lærebøger velsignede hjælpemidler mod ikke-jøder (goyim).

Så fra det tidspunkt, da jøderne første gang officielt fik adgang til Danmark under Chr. IV, har deres eneste bestræbelse været – at overtage Danmark. Det er nu ved at lykkes for dem, fordi hvide europæere er tossegode og helst ikke tænker i fjendtlige strategier. For jøderne er det en livsform. De er mestre i intriger og åger, mens de agerer som krypto-jøder, dvs. foregiver at være hvide europæere. Når de én gang har overtaget en ledende position, fx som borgmester, forsvarer de positionen med alle midler, dvs. sørger for en jødisk arvefølge. Det sker i høj grad ved at udelukke egentlige danskere fra indflydelse i Danmark. Udelukkelsen omfatter alle uddannelsesintitutioner, således at danskerne efterhånden bliver dårligere og dårligere uddannet og mindre og mindre egnede til at true de positioner, som jøderne har forskanset sig i.

I virkeligheden er hovedparten af denne mafia ikke engang etniske jøder, men ideologiske medløbere, idet 90% af alle “jøder” i dag er af Khazarisk oprindelse. Det var en tyrkerlignende etnisk gruppe, der levede i grænseområdet mellem Østeuropa og Asien og kollektivt konverterede til jødedommen o. 900-tallet. Derefter blev de som en fremmed invasionsstyrke sendt ind i Europa med kurs mod Vesteuropa for at overtage denne del af verden. De har intet med etniske jøder fra Mellemøsten at gøre – ud over ideologien, der legitimerer deres mål med at overtage verden og indføre et verdensdiktatur – NWO. Derfor kan man ikke være “anti-semitisk” ved at kritisere og bekæmpe nutidens “jøder”, selv om de aldrig forspilder en chance for at trække “jødekortet” eller “holocaustkortet” under brugen af våbenord som “antisemit”, “racist”, “nazist”, “holocaust-benægter” m.fl. imod dig.

Det vanskelige ved at undgå denne mafias indflydelse er problemet med at identificere jøderne i det forbryderiske netværk. Efter 500 år i Europa har europæisk blod højnet jødernes højde og udseende, så de ved en overfladisk betragtning kan forveksles med hvide europæere. Det er de ikke, og det er vigtigt at forstå, at de ikke ønsker at være det. Derfor lever de i deres egen usynlige organisation, som en stat i staten.

Her er et lynkursus i genkendelse af jødiske politikere:

1. Slå op på siden “Navne der bruges af jøderne …” og søg i browseren med Ctrl-F. Indtast mellem- eller efternavnet og se, om det findes. Efternavne, der indeholder z som i Zion, bruges primært af jøder. Danskerne bruger ikke traditionelle fornavne som efternavn, fx Monrad eller Julius, uden tilføjelsen -sen
2. Alle fantasi-mellem- og efternavne, der ikke klinger dansk: Ostner, Klakk, Holden, eller lyder som en konstruktion eller et stednavn: Haarder, Elmkvist, Kolding, Skibby, etc.
3. Mandlige fornavne, der gerne bruges af jøder:
Alle bibelske navne: fx Daniel, Jacob (med c), Josef, Joseph, Michael, Thomas, Peter (“Peter” især med et udansk mellem- eller efternavn kombineret med udprægede jødiske træk), etc., desuden Frederik, Jon, Ken, Kenneth, Steffen, Steven, Stephen, Stefan m.fl. ikke typiske danske fornavne. Mange navne, der begynder med “J” som i “jøde”, Jørn, Jon, Jesper, især hvis efternavnet også begynder med “J” som i Jesper Jensen. Kryptojøder bruger i vid udstrækning indforståede signaler om, at de er jøder. Især tidligere var det meget brugt at være “bindestregsjøde“.
4. Kvindelige fornavne, der gerne bruges af jøder:
Alle bibelske navne: fx Maria, Marion, Rebecca, Sarah, etc., desuden Brit, Christel, Camilla, Didde, Elisa, Heidi, Vivi, Vivian m.fl. ikke typisk danske fornavne.
5. Personer med typiske danske navne, men med kraftigt mørkt hår og kraftige mørke øjenbryn og tendens til solbrændthed ud over, hvad der er normalt for hvide danskere, især kombineret med jødiske træk. Så det er ingen frifindelse at hedde Peter Hansen, fx. Dels er Peter et bibelsk navn, men Hansen er flittigt blevet misbrugt af jøder for at narre den naturlige befolkning. Det er nødvendigt at kigge efter andre markører for, at personen kan være jøde – og dermed bedrager af nationen i politisk forstand.
6. Yderligere markører omtales i artiklen Sådan identificerer du en jøde.

Inden du af misforstået overbærenhed kunne finde på at tilgive den såkaldte danske jøde hans etniske baggrund, skal du huske på, at hans tilknytning til det internationale jødiske netværk og han og hans slægts medvirken til 70 års økonomiske og sundhedsmæssige overgreb på landets sande befolkning altid har været ufravigelige mål for ham. Det gælder enhver jøde, så længe han har opholdt sig i Danmark og har fulgt de jødiske doktriner (og det er absolut majoriteten af dem). Disse mål vil vedholdende blive forsøgt gennemført, så længe vi tillader jøderne deres modbydelige spil inden for landets grænser.

Derfor, hvis du insisterer på at stemme, så stem for alt i verden på en dansksindet dansker. Det vil derfor være logisk at stemme på en dansker i Dansk Folkeparti (liste O), det parti, der pr. egen definition værner bedst om Danmark og danskheden. Men dette parti er også infiltreret af jøder, fx i skikkelse af Søren Espersen m. hustru, men m.m.fl.
Stem alligevel på Dansk Folkeparti, for deres erklærede program er det eneste håb i det nuværende system. Hvis vi gør Dansk Folkeparti stærkt nok til at gennemføre deres partiprogram – og de virkelig efterlever, hvad de har lovet – er der endnu håb, og vi kan bl.a. sende Søren Espersen og hans bedre halvdel til Israel. Hvis de ikke gør det, ved alle danskere hvorfor, og derefter er der kun én mulighed tilbage, nemlig at udskifte Folketinget og kommunalbestyrelserne/byrådene som helhed under anvendelse af den nødvendige og tilstrækkelig magt og erstatte jøderne med ærlige, dansksindede danskere. Men det kan blive en lang kamp, der i værste fald ender i en blodig borgerkrig mellem danskerne og forførte danske lakajer skulder ved skulder med Jødegarden.