Våbenmagere forlanger krige

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 13. maj 2019.

 

I det militære USA, der synes at bestå af kriminelle sindssyge, med en statsleder, der fungerer som mundtjener og marionet for terrorstaten “Israel”, lægges der nu op til den tredje verdensomspændende krig, som jødedommens fanatikere higer efter.
Deployeringen til Den Persiske Golf af en hangarskibsgruppe med en bombemaskine-enhed, samt typisk større offensive krigsskibe, sker efter “plausible forlydender” om, at iranerne har planlagt at angribe amerikanske militære styrker i Mellemøsten.

Hvis rygtet ellers talte sandt, kunne det tænkes, at iranske enheder i virkeligheden hjælper med at bekæmpe ISIS i Mellemøsten via Libanon. Dette ISIS, som medierne har hjernevasket os til at opfatte som en arabisk terrororganisation, der af USA og forskellige NATO-lande bekæmpes for at skabe fred i regionen, består i virkeligheden af lejesoldater, der er organiseret og forsynet med våben og materiel af CIA og Mossad, dvs. af USA og “Israel”. Dette ISIS er bestemt en terrororganisation, men ikke på arabiske hænder. Det kontrolleres af amerikanske og israelske agenter, der ligner arabere og taler arabisk.

Hensigten er at give verdensopinionen indtryk af, at ISIS støtter muslimske oprørere i Syrien ved at kæmpe mod den regulære Syriske hær og præsident Assad, og at ISIS samtidig udgør en trussel mod “Israel”. Men i det skjulte kæmper ISIS for USA og “Israel” ved at angribe den ordinære syriske hær for at bringe staten Syrien til fald. Derfor er USA og “Israel” naturligvis imod, at Iranerne angriber ISIS for at hjælpe Syrien. Ordinære NATO-styrker i området har aldrig haft kontakt med dette ISIS, men narres til at tro, at de med deres blotte tilstedeværelse er med til at bekæmpe det “arabiske” ISIS.
Sker det tilfældigvis, at ISIS bevæger sig inden for skudvidde af ordinære vestlige styrker, får sidstnævnte under et eller andet påskud ordre til ikke at angribe.

Spørgsmål: Hvorfor er der ingen i de danske væbnede styrker, der lægger to og to sammen og finder ud af, at vi er til grin?
Svar: Fordi vort forsvar og vores forrykte krigsdeltagelse ledes af jøder.

Som bekendt er Rusland en anden ven af det suveræne Syrien, men zio-USA tør ikke angribe Rusland som det første land.

Lad mig forklare lidt om den dybere baggrund for denne typiske propagandaløgn om, at Iranerne planlægger at angribe USA samt om vanviddet bag “USA”s krigsplaner.

Det militære industrielle kompleks (MIC), som våbenindustrien i USA kaldes, er blevet en løs kanon på dækket og truer regeringen og nationen. “Begræns vort råderum – og I vil svække landets sikkerhed!” lyder det advarende til politikerne og folket. Den uofficielle besked til politikerne er mere kynisk: “Tag imod betalingen og stem som vi siger, eller din karriere er fortid!” (i den høflige version).

Samtidig er det indlysende, at disse hundreder af meget store våbenproducenter, der opererer under love om hemmeligholdelse, konstant har brug for “et levende marked” (lidt af et paradox), og da tidens krav til management – allerede før vi inddrager det politiske aspekt – er et større afkast år for år, siger det sig selv, at våbenefterspørgslen på verdensmarkedet skal stige uafbrudt.

Det betyder, at hvis våbenefterspørgslen i forbindelse med et rimeligt selvforsvar af USA og landene i NATO m.fl. “allierede” ikke er tilstrækkeligt til at holde komplekset i live (punktet er for længst passeret), må våbenproducenterne nødvendigvis lobbye for at sikre fremkomsten af nye markeder. Det sker ved at støtte de politikker, der medfører flest kriser og krige i udlandet. Den slags markedsbeskyttende operationer er i stigende omfang blevet synlige siden Anden Verdenskrig (da freden brød ud, og jøderne med deres enorme krigsgevinster begyndte at opkøbe medierne og strategiske industrier).

De første årtier foregik det diskret, men efterhånden som positionerne er sikret, sker det mere og mere åbenlyst, nærmest demonstrativt (“vi er urørlige”). Den iøjnefaldende politiske kuglestøber i USA for disse krigsskabende intriger og operationer er den neokonservative “tænketank”. Den består (tilfældigvis) alt overvejende af jøder, der udelukkende er loyale over for jødestaten i Palæstina. Denne udenomsparlamentariske politiske pressionsgruppe, der rådgiver præsidenten for verdens eneste supermagt, er hverken konservativ eller tynget af bekymring for amerikanernes sikkerhed. Den er skabs-kommunistisk og befolket af zionister, der ønsker at underlægge sig (eje) Vesten.

Ved således at sætte omverdenen i brand ved hjælp af verdens største industrielle kapacitet  opnår jøderne følgende:

 1. En konstant berigelse gennem våbensalg på ikke-jøders lemlæstelse, ulykke og for tidlige død. (Her er frie borgeres ret til at eje våben for at kunne modsætte sig et tyranni ikke inkluderet. Dette selvforsvar reducerer beviseligt væbnede overgreb.)
 2. Et stigende behov for dyre lån, der yderligere forgylder jødiske banker. Først udlånes penge til indkøb af et forsvar, derefter til næste krig og sidst til “genopbygningen”, der i praksis repræsenterer en politisk kontrolleret og elektronisk overvåget tilstand. Jøderne leverer fx sikkerhedssystemerne til vores lufthavne! Man tror, at det er løgn, men som konsekvens af hjernevasken sætter vi ræven til at vogte gæssene.
 3. En balkanisering (opsplittelse) og demontering af et antal arabiske og muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika. Det er lande, der af det paranoide styre i “Israel” menes at kunne udgøre en trussel mod sikkerheden (røverens angst for at møde offerets familie) eller kan frarøves en ressource, fx et landområde. Det er foreløbigt gået ud over Palæstina, Libanon, Jordan, Afghanistan, Irak, Egypten, Libyen, Somalia, Sudan og Syrien. Iran har fra starten været på toppen af listen, men repræsenterer en langt vanskeligere modstander.
 4. En faktuel adgang (på trods af formel international fordømmelse) til at beslaglægge andres retmæssige ejendom i form af naturforekomster, landområder, beholdninger af guld, mineraler, olie, opium, m.v.
 5. En konstant udbygning af det våbenindustrielle kompleks, der nu er en regerende faktor i USA. Politikere bestikkes eller trues til konformitet. Kun få meget stærke og modige personligheder formår at sige nej.
 6. En ikke monitoreret oprustning af atom-terrorstaten “Israel” (tyvenes forjættede land i Palæstina). Denne verdens 4. største atommagt forpester verdenshavene med tilstedeværelsen af et antal ubåde, der tjener som affyringsplatforme for strategiske nukleare missiler. Dermed kan “Israel” bag den officielle verdensscene true USA’s politikere og befolkning med “et iransk atomoverfald på amerikanske byer”, hvis superstatens præsident ikke jævnligt kysser mafiabossen Netanyahu’s ring og udråber verdens eneste terrorstat til “vores nærmeste allierede”, eller ligefrem “demokratiets yderste bastion mod den islamiske verden”. Alle har missilangrebet på World Trade Center og pentagon i 2001 i frisk erindring. Disse ubåde kan også bruges til et såkaldt false flag angreb på et amerikansk hangarskib, og medierne vil kaste skylden på Iran. Den amerikanske befolkning vil blive hjernevasket med billedet af et Pearl Harbor-lignende overfald på amerikanske styrker, og i et nyt sindssygt krigshysteri vil de sende tusinder af sønner og døtre i døden i en krig mod Iran, en krig, der igen – udelukkende – vil være til fordel for terrorstaten “Israel” .
 7. At jøderne kan opfylde deres egne “profetier” om “tre verdensomspændende krige” frem mod Armageddon, den endelige ødelæggelse af planeten som menneskets hjem i universet og normale menneskers paradis på Jorden.
  Destruktionen skal opnås gennem en global atomkrig, hvorunder psykopaterne accepterer, at hovedparten af deres egen befolkning dør, blot alle andre også dør, mens de selv overlever i underjordiske byagtige faciliteter! Her taler vi virkelig om et 3000 årigt tilfælde af religionsforårsaget sindssyge.
  I den sammenhæng er templet, der efter planen skal rejses på Tempelbjerget i Jerusalem under udvikling. Modellen ligner et udtog fra Disneyland. Det eneste problem for jøderne i den sammenhæng er, at der på Tempelbjerget allerede findes en moske, der vidner om jødernes fravær fra Palæstina gennem århundreder. Det er Al-Aqsa moskeen med dens imponerende gyldne kuppel, et enestående historisk bygningsværk, der er kendt og respekteret verden over.
  Men også moskeen vil blive ødelagt. Når jøderne kan sætte ild til europæiske ikoner som Notre Dame, vil det mindre kontroversielle problem på Tempelbjerget i Jerusalem (set fra det hjernevaskede Vestens synsvinkel) være mindre. Det sker, når verdens evindelige terrorister mener, at tredje tempelperiode står for døren.

På nuværende tidspunkt har den opmærksomme observatør registreret, at hvis disse krige ikke opstår “naturligt” på grundlag af CIA’s og Mossads utallige provokationer (som vi kan opleve omkring Venezuela for tiden), køres jødernes golem, USA, i stilling, typisk uden skyggen af trusler mod USA eller den amerikanske befolkning. Det sker udelukkende for at udfolde den velkendte kanonbådspolitik til ære for “Israel” og det militære industrielle kompleks. Hele scenariet gøres spiseligt for TV-zombierne gennem jødernes medier, så ingen løfter hovedet og råber: “Hvad fanden har I gang i?”

Suveræne stater, som på ingen måde repræsenterer en trussel mod USA eller noget NATO-land (inklusive Danmark), angribes eller belejres “forebyggende” på grundlag af falske efterretninger om nært forestående angreb, skjulte masseødelæggelsesvåben eller forlydender om planlagte overfald på amerikanske styrker eller allierede – eller fordi nogen mener, at landet bør være demokratisk! Se hvad Demokratiet har ført til i Vesten, når det perverteres indefra for øjnene af en sløv befolkning.
Disse undskyldninger for at forsvare et kriminelt væbnet overfald ville i vores tidligere verden, inden det lykkedes jøderne at pervertere vores normer, have modtaget følgende dom: “Den undskyldning skal du længere ud på landet med, Brormand.”

Danmarks “forsvar” deltager i vanviddet, fordi Bilderberg-jøderne i Folketinget og regeringen har forpligtet sig på danskernes vegne. Men også et antal begejstrede ofre for mediernes hjernevask melder sig til nye heroiske fronter for at kæmpe for friheden og Demokratiet i vores alle sammens “Krigen mod terror”!
I virkeligheden kæmper disse vildførte danskere for jødernes ny verdensorden og vender hjem som desillusionerede “veteraner”, fysisk eller mentalt skadede. Det jødiske behandlersystem lokker dem ind i en offerrolle og anbefaler efter et antal dyre konsultationer, der betales af skatteyderne, at den danske Jens skal have livslang invalidepension som tak for hjælpen.
Krigene på Balkan (Kosowo), i Afghanistan, Irak og Libyen er horrible eksempler på zio-amerikanske overfald, der blev igangsat på falske præmisser, ofte med henvisning til “plausible efterretninger” (fra Mossad).

Spørgsmål: Hvorfor tager ingen god strateg zionisternes motto “Krig gennem vildledning” for pålydende og går ud fra, at de lyver som de oplyser?
Svar: Fordi politikerne i USA i virkeligheden ikke har et frit valg.

Kun en militær supermagt kan for en tid slippe af sted med at udøve terror uden at blive sat på plads af verdenssamfundet! Men hvor er egentlig “det internationale samfund”, fredshyklerne i FN, når zio-USA folder sig ud på verdensscenen? De er aldeles og komplet usynlige.
Når verdens største supermagt ledes af en zionist, Donald Trump, hvis valgkampagne til præsidentposten i USA blev betalt af MIC, en mand, som åbent har erklæret sin loyalitet til mafiabossen Benjamin Netanyahu – så ved vi, hvem der er den faktiske leder af USA, og vi ved, hvorfor vi hastigt bevæger os mod det punkt, hvorfra ingen vender tilbage.

Tillad mig at præcisere indholdet af betegnelsen: “leder af USA”, så jeg forhåbentlig ikke fejlopfattes:

Regeringsmagten i USA har siden 1913 været i hænderne på den internationale jødiske mafia, der udmærker sig ved at være hensynsløse folkemordere og verdensomstyrtere.
Deres forbrydelser forøves under indflydelse af religiøs besættelse og lidenskaben for guld, der er nøglen til indflydelse i alle moderne pengesystemer. Jeg taler om Shiff’erne, Rotchild’erne, Bilderberg’erne og andre jødiske brødre og søstre fra galskabens overdrev. Globerotternes pengevælde (nej, der mangler ikke et t) er siden 1947 blevet udbygget med den våbenmagt, der er sammenhobet i den jødiske enklave i Palæstina. Det ultimative mål er verdensdominans, et verdensdiktatur med sæde i Jerusalem.

Hvor beroligende er det, synes du?

Rotchild’erne købte “Israel” af briterne (imod at inddrage USA i Første Verdenskrig) og satte jødiske terrorister som Menachem Begin, Yitzhak Shamir og det øvrige kriminelle og indavlede slæng, der indvandrede til Palæstina fra ghettoerne i Rusland, til at forvalte ejendommen. Dermed trådte Rotchild’erne ind i rækken af verdens militærmagter.
Måske forstår du, hvorfor Balfour-erklæringen i glas og ramme ikke blot ejes af Rotchild, men vises frem i medierne som et relikvie og en jødisk helligdom.

Denne internationale jødiske mafia var alene i det 20. århundrede ansvarlig for følgende forbrydelser (listen er langt fra udtømmende):

Fra 1917 til 1960 mordet på zaren og det hvide Rusland og drabet på 40-60 mio. hvide europæere; to verdenskrige med tilsammen 80 millioner døde europæere, herunder lystmordet på millioner af tyske civile og krigsfanger; atombombningen af to japanske byer i 1945; bombningen af King David Hotel i Jerusalem i 1946 (britiske ofre); løgnen om jødernes Holocaust og de afledte mord på tyske ledere i Nürnberg i 1947-48; mordet på J.F. Kennedy i Texas i 1963; angrebet på World Trade Center i New York, 2001; det “amerikanske” angreb på Afghanistan samme år og tilsvarende på Irak i 2003 – blot for at nævne et antal betydende historiske begivenheder, som de fleste må kunne huske eller har hørt om, som har kostet over 100 mio. hvide mennesker livet og har medført et ukendt antal ofre blandt øvrige folkeslag.

Stribevis af andre internationale forbrydelser kan tilskrives dette sindssyge broderskab, der drives af griskhed, magtsyge, fanatisme og ikke mindst hadet til hvide mennesker. Hvide udgør – med vores positive verdenssyn, vores respekt for naturen og livet, vores betydelige tænkere, vores nyttige og smukke frembringelser, i det hele taget vores excellence på alle felter – den største risiko for dette broderskabs vej mod en diktatorisk verdensregering i Jerusalem. Derfor dræber magtjøderne hvide mennesker, når det er muligt. Verdenshistorien vidner om talrige af den slags folkemord, hvis man ellers magter at opsøge den sande historie (den holdes skjult eller destrueres i det skjulte). Valget af beliggenhed for den varslede verdensregering beviser i sig selv vores påstand: Den internationale mafia, politisk som operationelt, er helt og holdent jødisk. En del af den regerer Danmark via jøderne på Christiansborg.

Samme internationale terroristiske mafia satser for tiden massivt på, at få USA til at angribe Iran og Nordkorea, der er blandt de sidste frie lande i verden. I det mindste kan disse stater ikke kontrolleres via den jødisk ejede verdensbank eller gennem en militær afhængighed af USA. Iran anses af  banden i “Israel” (den besatte del af Palæstina) for at være en trussel mod et “Storisrael”, der er planlagt at skulle kontrollere området mellem floderne Eufrat og Nilen. Selv om det på alle måder er et truende budskab om en uacceptabel ekspansiv politik fra en notorisk terrorstat, hører vi intet om nogen fordømmelse af disse planer fra vestlige medier, og det siger alt om, at medierne kontrolleres af terroristerne selv.

Se hvor aggressivt Iran har placeret sig – midt mellem 40 amerikanske militærbaser.
Kilde: The Jimmy Dore Show, Internettet

Til gengæld udråbes Iran, Perserriget, der ikke har angrebet noget andet land, så længe USA har eksisteret, dvs. siden 1776, til en terrorstat, der sysler med at fremstille atomvåben for at udslette “Israel”. Tanken om at fjerne “Israel” fra verdenskortet er besnærende. Absolut. Som min ældre nabo udtrykte det: “Verden kunne bruge et par af de store glimt over jødestaten.” Helt enig. Desværre vil en sådan nulstilling af zionismen i Mellemøsten ramme uskyldige ofre, og der skal ikke yderligere krummes et hår på hovedet af en eneste palæstinenser. Indgrebet vil komme præcist og effektivt, når tiden er inde, på samme måde som en kræftsvulst fjernes uden at skade sundt væv.

Jødernes påstand om at være i fare, hvis Iran råder over et atomvåben, har intet hold i virkeligheden, men vidner om drabsmandens frygt for hævn. Et iransk atomangreb på jødestaten, ville medføre en øjeblikkelig og ødelæggende gengældelse fra zio-USA, så det gør de intelligente iranere ikke, medmindre de først bliver angrebet. Irans ret til at anskaffe et atomforsvar er mindst lige så legitimt som jødestatens krav på at være en atommagt. Problemet er blot, at det paranoide broderskab i “Israel” konstant frygter en retfærdig hævn fra den islamiske verden og mener sig berettiget til at myrde iranske videnskabsmænd inde i Iran! Disse mord førte omsider til krise i Washington, og den ledende amerikanske marionet på tidspunktet, Obama, pålagde på vegne af “Israel” den suveræne stat Iran at standse en eventuel udvikling af atomvåben imod en kontant hjælp (ikke betalt af “Israel”). I virkeligheden blev Iran “hjulpet” på den måde, at Irans 150 mio. dollars, som zio-USA – totalt i strid med international lov – havde indefrosset i deres banker, blev frigivet.

Den aftale overholdt Iran efter alt at dømme til punkt og prikke, hvorefter den ensidigt blev ophævet af “Trump” i 2018. Dermed kan Iran atter udstilles og dæmoniseres som terrorstat af verdens to førende terrorregimer.

Iran har en folkeretlig legitim og naturlig interesse i at udvikle atomkraft til nationens energiforsyning og også til landets forsvar, og det kan ingen fremmed stat blande sig i efter internationale regler om suverænitet. Men “Israel”, der selv har stjålet (og delvist fået foræret) sit atomprogram fra USA, “frygter”, at den iranske atomkraftteknologi vil kunne bruges til våbenproduktion. Det er sikkert helt rigtigt, men så skulle man have holdt sig til aftalen. Den ville imidlertid have vanskeliggjort det militære overfald på Iran, som jødestaten har destineret sin golem, USA, til at udføre inden længe.

I 2018 forstærkede USA for alvor omklamringen af Venezuela i Sydamerika, en suveræn stat, der på ingen måde har truet eller anfægtet supermagten. Hvorfor? Officielt fordi man anser det kommunistiske styre for en risikofaktor i området og foretrækker et demokrati! Venezuela ligger 2500 kilometer syd for den nærmeste amerikanske stat. Imidlertid havde befolkningen mere tillid til deres egen kommunistiske kandidat end til den USA-venlige modkandidat, som ikke uventet viste sig at være jødisk! Så venezuelanernes nationale kandidat stod til at vinde præsidentposten.
For at forhindre landets internationalt anerkendte demokrati i at vælge “forkert” iværksatte USA derefter (læs: CIA med Mossad på baglinjen) rutinemæssigt et program til destabilisering af en fremmed stat og indsættelsen af en marionet. USA har indført embargo af Venezuela og lagt op til et kup, der vil placere den jødiske skuespiller på præsidentposten.

Hvordan kan verdenssamfundet stiltiende bevidne et sådant overgreb mod en suveræn stat i Sydamerika? Venezuela råder ikke over et militært potentiale, der på nogen måde kan true omverdenen.

Den uofficielle forklaring er, at Venezuela har betydelige olieressourcer, og i skæret af et planlagt overfald på Iran ønsker USA at sætte sig på brændstofressourcer, som USA ikke ejer, fordi brændstoffet (hypotetisk) kunne falde i hænderne på modparten. Men det melder den officielle historie intet om, og der er endnu ingen krig. Venezuela har ikke på nogen måde truet USA, kun opfordret til, at jøderne i Washington og Pentagon ikke blander sig i Venezuelas indre anliggender.
Udenrigspolitisk er Venezuela kendt for at støtte palæstinensernes kamp mod den jødiske besættelsesmagt, og den holdning er både sympatisk og legitim og heldigvis ikke længere enestående i verden. Det er selvfølgelig en torn i øjet på “vores nærmeste allierede” i Mellemøsten.

Zionisterne forventer og håber, at et amerikansk overfald på Iran vil involvere andre interessenter, sætte verden i brand og føre til en ødelæggende verdenskrig, tredje verdenskrig, som sektens penislemlæstede ældre mænd har forudskikket skal være oplægget til det jødiske opgør med deres gud.

Den egentlige fordel af en verdenskrig er imidlertid mere profan og handler om at dræbe og ødelægge og dræbe og spinde guld på ødelæggelserne. Samtidig bortledes opmærksomheden fra den internationale jødiske mafias forbrydelser, der er ved at komme på alles læber, og som ingen censur i verden kan beskytte ret meget længere.

En velkommen effekt af en ny krig vil blive, at indoktrinerede Linda og Brian i sofahjørnet fastholdes i TV-afhængigheden, at de fanges ind af krigsspillet, der vil flimre over storskærmen fra morgen til aften, som vi husker det fra overfaldet på Irak, så Linda og Brian og deres sms’ende teenagebørn igen glemmer alt om den jødiske mafia på Christiansborg. I hvert fald indtil elforsyningen svigter!

Giv dig selv 1 minut, kære læser, til at tænke over, hvad der vil ske med dig og din familie, hvis forsyningen af elektricitet i Danmark svigter i bare en uge. Prøv derefter at forestille dig konsekvenserne med en måned uden el – eller et halvt år!
Det vil medføre en national katastrofe, og jøderne vil erklære undtagelsestilstand fra deres bunkere i ly for krigen og en retfærdig hævn.
Du vil fra patruljerende militærkøretøjer få oplyst, at du skal holde dig inde og “undgå optøjer og hamstring”, men det er arrestationerne af systemkritiske “uromagere og kriminelle”, der er målet i den fase. Under tumulten vil ingen opdage, at Danmarks sande nationale, dvs. ikke kommunistiske eller zionistiske frihedsbevægelse, forsvinder. Så det er nu, du skal forberede dig grundigt, hvis du er kritisk over for jødevældet.

De seneste meldinger fra den organiserede kriminalitets internationale presse lyder:

“US har udtalt, at det sender et hangarskib og en enhed af bombemaskiner til Mellemøsten som svar på, hvad der kaldes “en plausibel trussel” fra det Iranske regimes styrker.” – John Bolton. (Han er national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump og kendt for at piske krigsstemning op til fordel for “Israel”, når det er muligt.)

“Vi opfordrer det iranske regime til at stoppe alle provokationer. Vi vil holde det iranske regime ansvarligt for ethvert angreb på amerikanske styrker eller på vores interesser.” – Patrick Shanahan (Han er USA’s fungerende forsvarssekretær.)

“Den 2. maj 2019 afsluttede US forhandlinger, der tillader Kina, Indien og Tyrkiet at fortsætte med at købe iransk olie uden sanktioner fra USA. Onsdag markerer årsdagen for USA’s tilbagetræden fra den nukleare aftale fra 2015 med Iran.” – The Guardian
(Der tales her om en ulovlig embargo mod et ikke krigsførende land, og jøderegimet i USA spørger ikke om lov i FN, men dikterer andre nationer at deltage i overgrebet.)

Disse verbale udfald kombineret med udsendelsen af ikke blot “et hangarskib til Mellemøsten”, men en hangarskibsgruppe til Den Persiske Golf, var reaktionen på en officiel iransk udtalelse om, at mennesker som John Bolton med deres retorik lægger op til krig mod Iran, uanset hvad Irans militære styrker foretager sig.

Læs her hvordan “Israel” i det interne nyhedsmedie Haaretz hykler om provokationen og får den til at lyde som et opgør mellem Iran og Vesten.

Den internationale jødiske mafia, der har hovedkvarter i “Israel”, behøver en tredje verdenskrig! Uden en verdenskrig kan den skimte sin undergang i horisonten.

Her kommenterer CIA-analytikeren Ray McGovern Israels og de neokonservatives aktiviteter i USA og Mellemøsten pr. 2016.

Ray McGovern gjorde tjeneste som analytiker i CIA i 27 år, fra John F. Kennedys administration til George H. W. Bush’es. Ray McGoverns opgaver inkluderede koordineringen af Nationale efterretningsestimater (National Intelligence Estimates) og forberedelsen af præsidentens daglige briefing, som skete ansigt til ansigt med fem af presiden Ronald Reagans mest fremtrædende nationale sikkerhedsrådgivere fra 1981 til 1985. Han modtog medaljen for fremragende efterretningsarbejde (Intelligence Commendation Medal) ved sin fratrædelse.