Vågn op fra besmittelsen

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 9. april 2020.

Vågn op fra besmittelsen

Nogen har visionært udtalt, at i et samfund, hvor løgn er blevet normen, er det en revolutionær handling at fortælle sandheden.
Her bringer vi sandheden om Covid-19 (“Corona virusset”):

Hvis du forstår engelsk, beder vi dig bruge henvisningerne nedenfor. Vi henviser til to steder på Internettet, hvorfra du (måske endnu) kan opleve det to timer lange interview med den engelske historiker, forfatter, foredragsholder, og revolutionære (må man sige), David Icke. Det er nødvendigt, at alle mennesker ser og hører det interview, hvorunder David Icke forklarer, hvorfor Covid-19 “virusset” ikke eksisterer, og hvorfor vi alle befinder os i livsfare – ikke ved at blive smittet med noget virus – men ved at vi fortsat underkaster os vores skiftende regeringers tyranni.

Vi separeres fra hinanden. I nogle europæiske lande er befolkningen reelt indespærret i deres hjem. I Danmark har vi forbud mod at forsamles flere end ti personer, alt sammen under dække af, at vores “regeringer” med sundhedsmyndighederne som gidsel søger at forhindre, at vi smitter hinanden (det gælder dog især med viden).
Hvor hensynsfuldt af dem. Virkeligheden er en ganske anden.

Vi har nået et punkt i historien, hvor verdens stjernepsykopater, en kult bestående af den rigeste ene procent af menneskeheden har besluttet at øge deres kontrol med verdens befolkning gennem en global psykologisk operation, der skal gøre os alle afhængige af deres verdensregering og teknologi. Med hvert nyt forsøg sker det i ly af en filantropisk historie om at ville os det godt.

For de af os, der husker eller kender til, hvordan vilkårene i Sovjetunionen var fra 1917 til omkring 1950, da europæere i milliontal blev brutalt myrdet uden nogen form for justits, så genkender vi forbryderne og deres form for tyranni, der gentager sig nu. Vi ved, at dette kun er forsmagen på, hvad der venter os på globalt plan, hvis vi ikke evner at rejse os sammen som menneskehed og sige stop! mens det endnu er muligt.
Det er vigtigt at forstå, at vores skiftende kulturmarxistiske og zionistiske regeringer kun er marionetter, der allerede kontrolleres af denne internationale kult, som efterhånden har alle tekniske hjælpemidler og alverdens midler til rådighed for at kunne terrorisere os til underkastelse.

De vigtige adresser på internettet i denne sammenhæng er for London Real: londonreal.tv – og for David Icke’s hjemmeside: davidicke.com

Mindst ét af stederne finder du forhåbentlig den video om Covid-19, som vi anser for at være den vigtigste medieproduktion, der nogen sinde er lavet af modige mennesker midt i en Orwellisk tid, hvor de risikerer næringsvej og frihed ved at sige sandheden. Interviewet er modigt produceret af London Real’s Brian Rose, der interviewer David Icke om Covid-19 (“Corona virusset”).
Interviewet er fra 7-8. april 2020.

For dem, der ikke forstår engelsk, følger nedenfor et kort referat af det vigtigste indhold fra interviewet. De afgørende og for mange sikkert overraskende overskrifter er flg.:

COVID-19 VIRUSSET EKSISTERER IKKE!

FRYGTEN EKSISTERER, og den repræsenterer i øjeblikket den primære risiko ved, at befolkningen bliver følgagtig på grund af indoktrineringen, så vi affinder os med en bestemt foreskrevet adfærd, der kun tjener vores “regeringer”.
5G er på meget kort sigt den egentlige risiko!
(“5G” står for 5. generations kommunikationsteknologi til brugen af vores elskede mobiltelefoner, men primært til kultens mulighed for at kontrollere os og gøre os syge).

Det er vigtigt at forstå, at den “test”, der efter sigende er blevet udviklet for at kunne identificere Covid-19 virusset hos mennesker – ikke identificerer andet end en naturlig forekomst af et sekret (en slim), der udskilles af vores celler, når de bliver forgiftet af den ene eller anden årsag. Dette sekret indeholder kampceller, der udvikles som en naturlig og vigtig del af vores immunforsvar i alle tilfælde, hvor vi rammes af en mindre forkølelse, en influenza, en lungebetændelse, endog en kræftlidelse, dvs. specielt når vi er udfordret af kendte vira og infektioner – men specielt også, når vi er stressede eller bange. Betingelsen for at honorere testen er dermed naturligt til stede hos de fleste mennesker og tilstedeværelsen af sekretet øges gennem den øjeblikkelige rædsel for at blive smittet. Med en sådan tilsigtet falsk identifikation, der fokuserer på en naturligt forekommende reaktion fra vores immunforsvar, vil brugen af testen medføre, at stort set alle mennesker vil kunne diagnosticeres med en falsk Covid-19 diagnose.
Testen vil typisk blive udført rutinemæssigt i forbindelse med en indlæggelse.

Det er nu bevist, at det netop er på den måde testen fungerer.

Samvittighedsfulde læger, der har analyseret det medicinske materiale for “Corona-19”, har med sikkerhed fastslået, at det påståede “Covid-19 virus” på intet tidspunkt er blevet identificeret, isoleret eller beskrevet. Der er end ikke foretaget den kontroltest, som siden 1890 har været foreskrevet og rutinemæssigt er blevet udført for at fastlægge, at det, som man tester, faktisk svarer til det, man påstår at have i laboratoriet.

Denne uvidenskabeligt etableret og meget favnende test er derefter blevet misbrugt til at diagnosticerer raske mennesker med “Covid-19”. Hvis disse mennesker dør under en indlæggelse, uanset om dødsårsagen er lungebetændelse, kræft, hjertesvigt eller en eller anden fysisk kvæstelse, årsagen er ligegyldig i denne sammenhæng, er lægerne blevet beordret til at angive “Covid-19” som dødsårsag i dødsattesten, og derefter kan kultens massemedier udbrede sig på følgende karakteristiske måde:
“Pågældende døde efter at være diagnosticeret positiv for Covid-19”.

Bemærk sætningskonstruktionen. Man siger ikke direkte, at nogen døde som følge af Covid-19, og den tilsigtede forståelse og effekt opnås automatisk hos angste mennesker, der ikke har overskud til at se ud over bedraget.
Testen og den kommende vaccine er udviklet og ejes af kulten. Bill Gates er en af hovedmændene bag ønsket om at vaccinere hele jordens befolkning. Den formodede FN-organisation WHO (World Health Organisation) ejes af Bill Gates og blev oprindeligt oprettet af milliardærfamilierne Rothschild og Rockefeller (Rockefeller Foundation).
De er alle medlemmer af kulten. Organisationen WHO har intet at gøre med en neutral sundhedsmonitorerende eller rådgivende instans under FN, der skulle fungere til alles bedste. Den er et redskab i hænderne på en relativt lille gruppe af verdens mest modbydelige psykopater.

Testen, som udføres ved at stikke en vatpind i munden på folk og skrabe celler ud fra mundslimhinden (eller fra næseslimhinden), vil blive brugt til to formål: 1. at kortlægge personens DNA til opbevarelse i en global database, og 2. til at overføre skadelig nano-teknologi til den pågældendes sunde organisme. Denne specielt udviklede nano-teknologi vil bl.a. forhindre os i at få børn, og – kombineret med 5G – i at leve normalt og tænke klart. Der vil følge yderligere sygdomme af fysisk og psykologisk karakter i kølvandet af en sådan inficering.

Den kommende vaccine vil virke på samme måde, blot med mere bekvem mulighed for at injicere skadelig teknologi. Mennesker, der vægrer sig ved at modtage vaccinen, vil få reduceret deres adgang til samfundets forskellige faciliteter under påskud om, at de udgør en sundhedsrisiko for almenvellet.
Princippet er allerede veludviklet og har længe været implementeret i Kina.

Det er derfor afgørende vigtigt for din sundhed, at du nægter at lade dig teste (ellers medbring altid dine egne sterile vatpinde, så risikerer du i det mindste kun at få dit DNA-kortlagt), og sig for guds skyld nej til ethvert “tilbud” om, at du selv eller dine børn bør vaccineres. Det bedste aktiv vi har i disse tider er et sundt og naturligt fungerende immunforsvar.

Og dermed kommer vi til det andet aspekt af den igangværende forbrydelse.

Det er ganske åbenbart, at udrulningen af 5G nettet har fundet sted nat og dag, mens befolkningerne i Europa er blevet bombarderet og hjernevasket med “Corona virus” risiko og “smittefare”. Gode mennesker opfører sig hysterisk i supermarkederne på grund af hjernevasken fra DR-TV, TV2 og de øvrige statskontrollerede medier. Dum adfærd i denne sammenhæng skyldes forhåbentlig fraværet af nyttig viden, og er ikke nødvendigvis udtryk for manglende intelligens, selv om manglen på kritisk sans hos danskerne kan føles overvældende.

5G er fortsættelsen af 4G, som vi benyttede indtil for et par måneder siden, og 3G.
Alle disse generationer af kommunikationsteknologier repræsenterer hver for sig misbruget af erkendt skadelig mikrobølgestråling, skadelig for den menneskelige organisme, især for børn og gravide. Men mange mennesker vender det døve øre til, og når brugen af mobiltelefonen i flere tilfælde, end vi har lyst til tænke på, har medført en hjerneskade eller en kræftsygdom, relateres resultatet ikke til den vedholdende stråling mod kroppen fra mobiltelefonen og telekommunikationsnettet.

5G teknologien er imidlertid langt farligere end de tidligere teknologier, og af gode grunde er det aldrig blevet udført undersøgt, hvad 5G-teknologiens effekt vil være på mennesker. Var det blevet grundigt undersøgt, ville ansvarlige læger og politikere have forhindret teleselskaberne i at anvende teknologien. Men det har kulten forhindret, og den har ignoreret hundredevis af alarmeringer fra læger og strålingseksperter.

5G omfatter mikrobølger i flere frekvensområder. I det højfrekvente område mellem 20 og 100 Gigahertz er strålingen livsfarlig. Specielt ved man på officielt niveau helt tilbage fra 70’erne, at frekvensen 60 Gigahertz er dræbende, hvis mennesker udsætte for den i koncentreret omfang. Det er den koncentrerede og rettede stråling, der er karakteristisk for 5G. Styrken kan reguleres op efter teleselskabets (operatørens) forgodtbefindende, og vi taler om dræbende kraftige signaler, der kan sendes koncentreret ud mod et mål. Teknologien er vidunderlig for hæren af mobil-hjerner. Hvis vi bærer mobiltelefonen på kroppen, hvad de fleste gør, vil vores position i geografien kunne bestemmes inden for 0,6 meter, og teknologien gør det muligt at sende en rettet stråle af højfrekvente mikrobølger til vores telefon. Men naturligvis rammes vi samtidig på kroppen af disse koncentrerede strålebundter.

Mennesker som koncentreret udsættes for 60 GHz mikrobølgestråling mod kroppen mister i løbet af kort tid evnen til at optage ilt til de røde blodlegemer. Vi ved fra vores mikrobølgeovne, at strålingen bringer vandmolekylerne i vores fødeemner i svingninger og hæver temperaturen i forskellige vandholdige fødeemner. Mennesket består volumenmæssigt alt overvejende af vand, og alle funktioner i vores organisme styres af svage mikroelektriske strømme, under normale omstændigheder i et afbalanceret elektromagnetisk felt, der omgiver os et stykke uden for kroppens fysiske grænser. Forstyrres de mikroelektriske strømme og felter, fejler kroppens naturlige processer, og vi bliver utilpasse og syge efter en tid. Lægger vi os til at sove i et elektrisk felt, enten fra mobiltelefonen eller en wi-fi installation i hjemmet, bliver vores immunforsvar kun delvist restitueret fra dag till dag. Vi begynder efter nogen tid at føle os trætte og sløje og angribes lettere af forkølelser og influenza. Langtidsvirkningen er velkendt. Vi ender med at blive alvorligt syge.

Mens befolkningerne for tiden holdes isoleret, i nogle tilfælde indespærret i deres hjem, tillader myndighederne, at der for fuld kraft installeres 5G teknologi, bl.a. i vores børns skoler og i vores hospitaler. En læge, der har haft at gøre med akut behandling af “virus smittede” i New York, har inden for de seneste dage (med risiko for at miste sit arbejde) rapporteret, at han aldrig har set noget lignende. Der bringes mennesker ind, som er blå og ved at dø af iltmangel, fordi de ikke kan optage ilt gennem lungerne. De ligner ofre for et akut trykfald, som det kendes fra flyvning i stor højde. I forsøget på at redde dem i en respirator, har det været nødvendigt at øge trykket i respiratoren til et punkt, hvor lungevævet kan lide overlast. Alligevel har disse patienter ikke kunne optage tilstrækkelig ilt og er døde. Diagnosen har været “Covid-19”.

Dette er konsekvensen af, at kulten bag denne psykologiske operation ikke har kunnet opvise tilstrækkeligt mange dødsfald til at kunne sandsynliggøre en pandemi. Det er samtidig en kendsgerning, at den samlede dødelighed på verdensplan inden for perioden med “Corona pandemien” ikke i nævneværdigt omfang har oversteget dødeligheden i et tilsvarende tidsrum forud for “pandemien”. Så den minimale forskel har ikke kunnet retfærdiggøre påstanden om en pandemi. Derfor er det nu “nødvendigt” at udsætte sårbare mennesker for farlig mikrobølgestråling. Ældre mennesker, der indlægges er sårbare. De kan dø af ikke at blive behandlet, af at blive strålebehandlet – eller af terminal kræft. Det gør ingen forskel, for de kommer alle til at tælle med i Covid-19 statistikken.

Vi kan enten hilse Fagre nye Verden velkommen eller udtrykkeligt frabede os yderligere anslag mod vores tilværelse og sundhed.

Det er op til den enkelte dansker at beslutte, hvad der føles rigtigt. Er det at tage de kortsigtede følger af at sætte sig imod tyranniet i dag ved indledningsvis at udbrede kendskabet til interviewet og denne artikel inden for sin familie og blandt venner, eller foretrækker man at lade stå til og håbe på, at det helvede på jord, der er beredt os, vil være til at leve med. Meget tyder på, at den overordnede hensigt inden for kort tid er at fjerne “spiserne” og øvrige “overflødige” mennesker, der ikke længere er produktive.
Blot som en begyndelse.

Vi kan ikke referere alle detaljer fra interviewet. Men disse var de vigtigste fokuspunkter.

Sluttelig vil vi opfordre enhver til at pakke sin mobiltelefon ind i en solid foliepose og lade den blive der til den skal bruges. Effektiviteten af indpakningen kan kontrolleres med et opkald til telefonen. Aftal med familie og venner at ringe sammen på bestemte tidspunkter, og gør samtalerne så korte som mulige. Læg derefter den lille sladrehank tilbage i posen eller metalskabet. Det vil gå voldsomt ud over batteriet, for bæstet forsøger konstant at genoprette forbindelsen til Big Brother. Efterhånden fremstilles alle nye telefoner med integreret batteri, så de ikke så let afbrydes. Men det nytter fx heller ikke kun at fjerne simkortet. Det er et faktum, at telefonen, så længe batteriet og øvrig intern kapacitet tillader det, fortsætter med at modtage og sende signaler om sin position, og den sender samtidig megabytes af løbende informationer til Google m.fl. andre interessenter, herunder muligvis billeder og optagne samtaler. Transporter mobiltelefonen så langt fra din krop og dine børn som muligt, når du er på farten. Bagagerummet er et udmærket opbevaringssted.
Vi bliver nødt til at indstille os på et liv uden telefonsladder og apps. Begynd også at betale med almindelige penge. Påstanden om smittefarlige penge har kun ét formål, nemlig helt at afskaffe vores fysiske betalingsmulighed, således at alle transaktioner bliver elektroniske og kan overvåges.

Velkommen til dit nye, meget sundere og mere uafhængige liv. Du kan overveje at anskaffe et instrument, der viser styrken af det elektromagnetiske felt, som du og dine børn lever i. Vær også opmærksom på, hvad der tilbydes af ugennemskuelige fødeemner fra vores supermarkeder. Hvem kontrollerer den lokale vandforsyning, hvor du bor. Har du tillid til operatøren. Tænk selv videre.
https://www.stralemc.com/elektriske-felter

Lev vel.