Verdens lykkeligste folk – eller det mest fordummede?

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 24. oktober 2013.

 

Danskerne er atter blevet kåret til “verdens lykkeligste folk”. Det fremgår af World Happiness Report fra Columbia University’s Earth Institute, oplyste CNN den 9. september 2013 til DR Nyheder. Lutter jødiske kilder, der ikke kunne drømme om at manipulere data for at opnå politiske fordele.
Men som dansker bliver man nødt til at mene, at resultatet enten må skyldes, at undersøgelsesmaterialet er fejlfortolket (det er tidligere sket, at “tilfredshed” på vejen gennem mediemøllen er blevet forvekslet med “lykke”), eller det statistiske grundlag er atypisk eller for lille, dvs. videnskabeligt ubrugeligt. Eller der er tale om ren propaganda for den jødiske agenda i verden, og vi gætter på det sidste.
Danskerne er efterhånden til falds for enhver smiger, der kan kaste et skær af positivitet over deres meningsløse tilværelse som malkekvæg. Jeg må advare om, at på et tidspunkt gennemskuer omverdenen den egentlige årsag til danskernes “lykkefølelse”:
At alle snart er politiske mongoler, uvidende, generelt fordummede og ude af stand til at erkende deres situation som race og folk i dagens Europa.


Danmark er blevet en nation af gamle træer og vissen underskov. Der hersker idyl på overfladet … !
Ill.: O-D-I-N.org

 

Skal dine børn blomstre intellektuelt eller uddannes til fjolser?

Følgende er en kendsgerning: Hvis regeringen i Danmark fra i morgen genindførte undervisningssystemet fra 50’erne for folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne, ville danske unge igen toppe i internationale statistikker, hvad angår læsning, skrivning, formuleringsevne, matematik, geografi og ikke mindst: almenviden og historie.

Den besungne evne til gruppearbejde og improvisation blandt elever i dag er en “and”.

(For at udelukke misforståelser har jeg skrevet “and” i betydningen “fup og fiduser”.)

Danskerne mangler uddannelse fra børnehaven og opefter, og det har efterhånden sat sig sine spor i den politiske bevidsthed. Denne reduktion i summen af dansk intellekt skyldes ikke, at magthaverne i god tro har afprøvet forskellige systemer og bestandig indført et “bedre”. Dette hurlumhej er kun den synlige del af processen, herunder den endeløse “nu bliver det snart bedre-snak” i medierne. Situationen i dag, hvor for få unge besidder en paratviden eller dybere viden om andet end overfladiske emner, skyldes en helt bevidst proces, der har haft som mål at fordumme danskerne. Det er naturligvis ikke kun danskerne. Processen foregår i alle lande, hvor jøderne udvikler deres agenda for overtagelse.
Uvidende, upolitiske, forlystelseshungrende, ikke-læsende, sprogretarderede, sms’ende, iphone-plaprende unge er de perfekte forældre for de kommende generationer af malke- og stemmekvæg, mener jøderne.

Denne påstand er ikke grebet ud af luften, hvilket enhver, der er født i første halvdel af det 20. århundrede, kan skrive under på. Og vi behøver ikke at undre os meget eller længe over, hvorfor al sund udvikling i Danmark nu er fjernet.  Afviklingen følger nøje jødernes drejebog, der indeholder afprøvede anvisninger for, hvordan verden og dens folkeslag med tiden skal underlægges én eneste verdensregering, et hæsligt jødisk diktatur (som vi ser det praktiseret over for palæstinenserne i dag), hvor alle ikke-jøder indtager rollen som slaver. Følgende afsnit i kursiv er hentet fra “Zions Vises Protokoller“:

… vi skal udviske fra menneskenes bevidsthed enhver hukommelse om tidligere århundreder, som er uønsket for os, og kun bibeholde dem, der udmaler alle de nationale regeringers fejltagelser … Alle hjulene i alle staternes maskinerier drives af kraften fra den motor, der er i vore hænder, og motoren i staternes maskinerier hedder: Guld.

… Vi vil infiltrere universiteterne … Deres embedsmænd og professorer vil blive forberedt gennem detaljerede hemmelige handlingsprogrammer, som de ikke ustraffet vil afvige fra, ikke en millimeter. De vil blive udnævnt med særlig omhu, og vil blive placeret sådan, at de er fuldstændigt afhængige af vor regering.

Da vi indplantede giftstoffet Liberalisme i statens organisme, undergik dens hele opbygning en forandring. Stater er blevet angrebet af en dødbringende sygdom, en blodforgiftning. Alt hvad der står tilbage er at afvente slutningen på deres dødskamp.

Og enden på det hele:

Det vi skal arbejde på er, at der i alle verdens stater, vores undtaget, kun skal være proletariatets masser, nogle få millionærer, der er vore interessers hengivne, politi og soldater … Anerkendelsen af vores despoti … vil komme, når folkene, efter at være gjort fuldstændigt lede og trætte ved deres regenters korruption og inkompetence, vil råbe: “Væk med dem og giv os én konge over hele jordkloden, som vil forene os og fjerne årsagerne til uenigheder – grænser, nationer, religioner, statsgæld – én, som vil give os den fred og ro, som vi ikke kan få under vore ledere og repræsentanter.”

MORALE

Vær forsigtig med, hvilke knaphulsblomster du modtager.

Læs om vores modstand mod samfundets deroute. Vi er besjælet af noget så eksotisk som  fædrelandskærlighed. Vi vil af med den jødiske besættelse af vores informations- og uddannelsessystem. Vores børn og børnebørn fortjener en anden skæbne end den, der er overgået palæstinenserne.

Giv dig selv en dag, hvor du indtager andet end mainstreammedierne og TV2 News. Læs vores artikler. Du vil med sikkerhed opnå ny politisk erkendelse. Gør det for dine børns skyld. En god introduktion til det overordnede problem i dagens Danmark er samlet i e-bogen OVERTAGELSEN – En krig i slowmotion. Den er din, helt gratis. Hent den ned i din PDF-reader og læs den – inden dine børn mister evnen til at tænke selv.