Video: Den ulykkelige krig

Videoer

Kilde: Aryan Logos, 6. maj 2017

Dr. David Duke & Mike King discuss the Truth about WW2.

(Dr. David Duke & Mike King diskuterer sandheden om Anden Verdenskrig.)